Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 23 lipca 2024
 
Biuletyn nabytków

BIULETYN NABYTKÓW
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
za II półrocze 2016 r.


Literatura pedagogiczna PDF Drukuj E-mail
Biuletyn nabytków
Napisał Edyta Rogala   
piątek, 03 marca 2017

LITERATURA PEDAGOGICZNA


 1. ABC przedszkolaka / oprac. Włodzimierz Kruszewski. Inowrocław : Wydawnictwo Pasja, [201-]. Sygnatura: K 76333
 2. Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Łukasz Kwadrans. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.(Edukacja Międzykulturowa) Sygnatura: K 76725
 3. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016. Sygnatura: K 76988
 4. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : Impuls, 2015. Sygnatura: K 76898
 5. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76195
 6. Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Warszawa : Difin, 2014.(Engram ) Sygnatura: K 76824
 7. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.(Logopedia XXI Wieku) Sygnatura: K 76865
 8. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.(Biblioteka Logopedy ) Sygnatura: K 76866
 9. Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji : źródła wsparcia i zagrożeń / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Sygnatura: K 76380
 10. Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016.(Biblioteka Katedry Wczesnej Edukacji) Sygnatura: K 76571
 11. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / [oprac.] Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.(Pedagogika Specjalna - Wydawnictwo Naukowe PWN) Sygnatura: K 76867,77008
 12. Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności / redakcja naukowa Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016.(Edukacja w Dialogu i Perspektywie) Sygnatura: K 77011
 13. Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / redakcja naukowa Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: K 76907
 14. Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.(Próby i Szkice Humanistyczne) Sygnatura: K 77013
 15. Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlak. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76908
 16. Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych / Czesław Kupisiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1994. Sygnatura: K 76157
 17. Księga małego patrioty / [red. Patrycja Szulc, Ireneusz Kopryś]. Częstochowa : Wydawnictwo Sfinks, cop. 2015. Sygnatura: K 77035
 18. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Gustaw Treliński, Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015. Sygnatura: K 76242
 19. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu / [red. Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.(ABC Praktyki Prawa Oświatowego) Sygnatura: K 76640
 20. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży : nowe zasady : wzory dokumentów. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.(ABC Praktyki Prawa Oświatowego) Sygnatura: K 76257
 21. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży : nowe zasady : komentarz praktyczny, procedury / [red. merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.(ABC Praktyki Prawa Oświatowego) Sygnatura: K 76256
 22. Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.(Edukacja, Historia Wychowania) Sygnatura: K 76412
 23. Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Sygnatura: K 76734
 24. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76258
 25. Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod redakcją Agnieszki Pawlak-Kindler. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygnatura: K 76836
 26. Polska szkoła na tułaczych szlakach = Polish schooling in war-time exile / [Marian Antosiewicz et al. ; oprac. red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz] ; Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy. Warszawa : Fundacja Archiwum Fotograficzne Tułaczy, 2004. Sygnatura: K 76358
 27. Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole " : zbiór artykułów / [red. Barbara Góra]. Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2016. Sygnatura: K 76580
 28. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk. Zbigniew Ostrach. Kraków : Oficyna Wydaw. IMPULS, 2016. Sygnatura: K 76272
 29. Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców / [red. merytoryczna Wanda Papugowa ; aut. Jolanta Bień et al.]. Kraków : CEBP 24.12, 2015. Sygnatura: K 76276
 30. Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.(Edukacja dla Mądrości) Sygnatura: K 76739
 31. Różne oblicza edukacji : instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / redakcja naukowa Jarosław Korczak, Błażej Przybylski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: K 76284
 32. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.(Psychologia i Pedagogika - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Sygnatura: K 77088
 33. Szkoła : konflikt podmiotów? pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: K 76292
 34. Szkoła : wspólnota dążeń? / pod redakcją Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: K 76293
 35. Sztuka rysowania w kolorze / [tł. Izabela Kołbon, Magdalena Wojtaś ; red. Małgorzata Tomaszewska]. Poznań : Publicat, 2016. Sygnatura: K 76294
 36. Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Sygnatura: K 76299
 37. Terminowe umowy o pracę w placówkach oświatowych / [red. Marta Jaszczuk]. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016.(Kadry - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka)(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych) Sygnatura: K 77100
 38. Twierdza : szkoła w metaforze militarnej : co w zamian? / redakcja naukowa Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016.(Kultura Szkoły) Sygnatura: K 76884
 39. Umieszczeni w przeszłości : pamięć w naukach pedagogicznych / pod red. Władysławy Szulakiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.(Pedagogika Toruńska) Sygnatura: K 77104
 40. Uwaga! Koncentruję się!. 3, Ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla uczniów gimnazjum / [oprac. Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77106
 41. W dziką stronę : rozmowy o edukacji w przyrodzie / [red. Agnieszka Gaszyńska, Gosia Świderek]. Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2016. Sygnatura: K 76147
 42. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009. Sygnatura: K 76544
 43. Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Sygnatura: K 76303
 44. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. Sygnatura: K 76304
 45. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. Sygnatura: K 76757
 46. ADAMEK, IRENA. Pedagogika wczesnoszkolna : kluczowe problemy / Irena Adamek. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2016. Sygnatura: K 76378
 47. ADAMS, MARILEE G. Edukacja, która zmienia życie : 12 narzędzi umysłu, które rozpalają miłość do nauki / Marilee Adams ; [przekład Jan Muranty]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, 2016. Sygnatura: K 76214
 48. ANDRZEJCZAK-ŚWIĄTEK, MAŁGORZATA. Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata Andrzejczak-Świątek. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. Sygnatura: K 76146
 49. ARNWINE, BONNIE. Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine ; przeł. Karol Jaroszewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.(Biblioteka Integracji Sensorycznej) Sygnatura: K 76923
 50. BAJKO, MAŁGORZATA. (Nie)grzeczni? : codzienne sytuacje widziane oczami rodzica i dziecka : zaskakujące, rozśmieszające, wprawiające w zadumę / Małgorzata Bajko, Monika Janiszewska. Gliwice : Helion, 2016. Sygnatura: K 76375
 51. BALL, JAMES Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatura: K 76474
 52. BARANOWSKA-JOJKO, EWA. Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76282
 53. BARAŃSKA, MAŁGORZATA Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76286
 54. BARAŃSKA, MAŁGORZATA. Baw się ze mną właśnie tak : piosenki do zabaw w przedszkolu oraz z rodzicami i dziadkami / Małgorzata Barańska ; [muzyka Stefan Gąsieniec ; śpiew Magda Wasylik]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatura: K 76459
 55. BARAŃSKA, MAŁGORZATA. Sensorycznie wszystko gra! piosenki z zabawami rozwijającymi integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.(Biblioteka Integracji Sensorycznej) Sygnatura: K 76925
 56. BAREŁKOWSKA, HANNA Nie mażę się, ale marzę o... : rodzice dzieci niepełnosprawnych : kim są, jak kochają, o czym marzą / Hanna Barełkowska. Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. Sygnatura: K 76653
 57. BARRAGÁN MEDERO, FERNANDO. Kultura pokoju - trójgłos edukacyjny / Fernanfo Barragán Medero, Jolanta Maćkowicz, Zofia Szarota. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatura: K 77037
 58. BĘDŹMIROWSKI, MICHAŁ. Jak być fajnym tatą i nie zwariować / Michał Będźmirowski. Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2016. Sygnatura: K 76705
 59. BILEWICZ-KUŹNIA, BARBARA Edukacja geometryczna dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. Sygnatura: K 76895
 60. BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, LUCYNA. Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.(Terapia, Diagnoza, Zaburzenia) Sygnatura: K 76875
 61. BOROWSKA-KOCIEMBA, AGNIESZKA. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka 1] , Jesień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77016
 62. BOROWSKA-KOCIEMBA, AGNIESZKA. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka 3] , Wiosna / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska ; [il. Sandra Dudek, Joanna Masłowska]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77017
 63. BOROWSKA-KOCIEMBA, AGNIESZKA. Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77018
 64. BOROWSKA-KOCIEMBA, AGNIESZKA. Poznaję i rozumiem świat przewodnik dla nauczyciela / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76354
 65. BRENIFIER, OSCAR. Piękno i sztuka, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Rémi Courgeon ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2016.(Dzieci Filozofują) Sygnatura: K 76413
 66. BROWN, PETER C. Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się / Peter C. Brown, Henryk L. Roediger III, Mark A. McDaniel ; przeł. Dorota Chabrajska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2016. Sygnatura: K 76222
 67. CABAŁA, MONIKA. Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatura: K 77052
 68. CAREY, BENEDICT Jak się uczyć? : zaskakująca prawda o tym, kiedy, gdzie i dlaczego uczenie się jest w ogóle możliwe / Benedict Carey ; przeł. Dariusz Wójtowicz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. Sygnatura: K 76697
 69. CASH, HILARIE Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. [z ang.] Bolesław Ludwiczak. Poznań : Media Rodzina, 2014. Sygnatura: K 76611
 70. CHRZANOWSKA, IWONA. Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. Kraków : Impuls, 2015. Sygnatura: K 76876
 71. CIBORSKI, PIOTR. Karta Nauczyciela : komentarz problemowy / Piotr Ciborski. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o, 2016. Sygnatura: K 76405
 72. CICHOSZ, MARIUSZ O pedagogice społecznej i jej rozwoju : wybrane zagadnienia : wybór tekstów z badań własnych / Mariusz Cichosz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Sygnatura: K 76251
 73. CZAJA, MARZENA. Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. Sygnatura: K 76144
 74. CZERSKA, ANETA. Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. Warszawa : Instytut Rozwoju Małego Dziecka, cop. 2016. Sygnatura: K 76382
 75. DAVYDZÛK, SCÂPAN ÌOSÌFAVÌČ. Podręcznik młodego szachisty / S. I. Dawidiuk ; [tł. Andrzej Sykuła]. Warszawa : Wydawnictwo Penelopa, 2016. Sygnatura: K 76414
 76. DELANEY, TARA. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekład: Emilia Skowrońska]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.(Biblioteka Integracji Sensorycznej) Sygnatura: K 76169
 77. DENNETT, DANIEL CLEMENT Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia / Daniel C. Dennett ; tłumaczenie Łukasz Kurek. Kraków : Copernicus Center Press, 2016. Sygnatura: K 76832
 78. DEPTUŁA, MARIA. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. Sygnatura: K 77002
 79. DREWS, PATRYCJA. W co się ubrać? : ćwiczenia usprawniające wymowę głosek syczących i szumiących / Patrycja Drews, Karolina Goździkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77107
 80. DUDEL, BARBARA. Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej : studium teoretyczno-empiryczne / Barbara Dudel. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2015. Sygnatura: K 76290
 81. DZIAMSKA, DOROTA. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015. Sygnatura: K 76212
 82. DZIAMSKA, DOROTA. Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015. Sygnatura: K 76213
 83. FAHERTY, CATHERINE. Autyzm... Co to dla mnie znaczy? : podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu / Catherine Faherty ; tłumaczenie Joanna Bilmin. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.(Psychiatria i Psychoterapia) Sygnatura: K 76992 FAŚCISZEWSKA, MARIA. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących / Maria Faściszewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Sygnatura: K 76862
 84. FAŚCISZEWSKA, MARIA. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek syczących / Maria Faściszewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura: K 76863
 85. FILLIOZAT, ISABELLE. Nie ma rodziców doskonałych / Isabelle Filliozat ; tłumaczenie Adriana Celińska. Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016. Sygnatura: K 76708
 86. FORMA, BOŻENA. Poznajemy zawody. Cz. 1 Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rys. i projekt okładki Dorota Prończuk]. Kraków : CEBP 24.12, 2015. Sygnatura: K 76269
 87. FORMA, BOŻENA. Poznajemy zawody. Cz. 2 Bożena Forma, Anna Przepióra ; [rys. i projekt okładki Dorota Prończuk]. Kraków : CEBP 24.12, 2016. Sygnatura: K 76270
 88. FRY, RONALD W. Jak się uczyć / Ron Fry ; przełożyła Bożena Jóźwiak. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2016. Sygnatura: K 76869
 89. GARSTKA, TOMASZ. Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016.(Inspiracje Edukacyjne) Sygnatura: K 76738
 90. GERLAND, GUNILLA Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie / Gunilla Gerland ; tłumaczenie Hania Uscka-Wehlou. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015.(Inspiracje Edukacyjne) Sygnatura: K 76885
 91. GISPERT, CARLOS. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / [aut. Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán ; przekł. z jęz. hisz. Katarzyna Gajos, Emilia Skibicka, Karolina Sikora-Zachariasz]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014. Sygnatura: K 76423
 92. GLIŃSKA-LACHOWICZ, ANNA. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / Anna Glińska-Lachowicz. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76176
 93. GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW, MAŁGORZATA. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2016. Sygnatura: K 76912
 94. GMOSIŃSKA, DANUTA. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii : 7 walizek . Teczka, Część 1 / Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77025
 95. GMOSIŃSKA, DANUTA. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii : 7 walizek . Teczka, Część 2 / Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77026
 96. GMOSIŃSKA, DANUTA. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii : 7 walizek / Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77024
 97. GNAULATI, ENRICO To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami. Kraków : Znak Litera Nova, 2016. Sygnatura: K 76365
 98. GROMIEC, LUCYNA. Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa / [Lucyna Gromiec]. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016.(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych) Sygnatura: K 76888
 99. GUZIUK, MARTA. Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. Sygnatura: K 76910
 100. HARACKIEWICZ, KATARZYNA. Analiza i interpretacja fragmentu dzieła literackiego : przykładowe arkusze maturalne : poziom podstawowy / Katarzyna Harackiewicz, Joanna Studzińska, Katarzyna Wach. Toruń : Oficyna Wydawnicza "Tutor", cop. 2004.(Informator Maturzysty: Matura 2005) Sygnatura: K 76335
 101. HARPUR, JOHN Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej / John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald ; [tł. Ewa Niezgoda]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. Sygnatura: K 76909
 102. HARTLEY-BREWER, ELIZABETH. 100 porad jak wychować szczęśliwą i pewną siebie dziewczynkę / Elizabeth Hartley-Brewer ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. Sygnatura: K 76328
 103. HARTLEY-BREWER, ELIZABETH. 101 porad jak wychować szczęśliwego i pewnego siebie chłopca / Elizabeth Hartley-Brewer ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. Sygnatura: K 76329
 104. HINZ, MAGDALENA. Narysuj i opowiedz o swoim rysunku : ćwiczenia rozwijające umiejętności plastyczno-percepcyjne dzieci w wieku przedszkolnym / Magdalena Hinz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77055
 105. HINZ, MAGDALENA. Zapamiętaj jak najwięcej : materiały do ćwiczenia koncentracji i pamięci : poziom łatwy / Magdalena Hinz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 77120
 106. HŁYWA, RENATA ANNA. 311 szlaczków i zygzaczków : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rekę piszącą / Renata Anna Hływa. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura: K 76332
 107. HŁYWA, RENATA ANNA. Owoce, warzywa i szlaczki : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rekę piszącą / Renata Anna Hływa. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura: K 76343
 108. HOPGOOD, MEI-LING. Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci? : rodzicielskie przygody z calego świata / Mei-Ling Hopgood ; [tł. Marta Panek]. Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2016. Sygnatura: K 76636
 109. HRECIŃSKI, PIOTR. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76934
 110. JANKOWSKA, MARZENA. Automotywacja : odkryj w sobie siłę do działania / Marzena Jankowska, Beata Wolfigiel. Warszawa : Edgard, 2015.(Samo Sedno) Sygnatura: K 76814
 111. JAWORSKA - OLSZTYN, MAŁGORZATA. Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.27 : Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej / Małgorzata Jaworska - Olsztyn. Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2016. Sygnatura: K 76533
 112. JUUL, JESPER Zamiast wychowania : o sile relacji z dzieckiem / Jesper Juul ; rozmawia Ingeborg Szöllösi ; [tłumaczenie Dariusz Syska]. Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2016. Sygnatura: K 76305
 113. KALINOWSKA-WITEK, BARBARA. Dla dobra szkoły i "dla dobra służby"... : kwestie ustrojowe szkolnictwa i sprawy zawodowe nauczycieli w czasopismach Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (1918-1939). Barbara Kalinowska-Witek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygnatura: K 76941
 114. KANDZIA, JOANNA. Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa : podmioty kształcenia wobec wyzwań technologii informacyjnych / Joanna Kandzia. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Sygnatura: K 77010
 115. KANDZIA, JOANNA. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Sygnatura: K 76341
 116. KARWATOWSKA, MAŁGORZATA. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Sygnatura: K 76390
 117. KĘPSKI, CZESŁAW Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Czesław Kępski. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76735,76920
 118. KORDZIŃSKI, JAROSŁAW. Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016.(Inspiracje Edukacyjne) Sygnatura: K 76743
 119. KORZENIEWSKA, JUSTYNA. Rozmowy z dzieckiem : proste odpowiedzi na trudne pytania / Justyna Korzeniewska. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2014. Sygnatura: K 76668
 120. KOWALSKI, MARCIN Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Wstąp do Stowarzyszenia / Marcin Kowalski. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.(Biblioteka Między Nami ) Sygnatura: K 77046
 121. KOZŁOWSKA, URSZULA Inscenizacje nie tylko dla dzieci... : zbiór scenariuszy na różne okazje dla wszystkich grup przedszkolnych / Urszula Kozłowska. Kraków : CEBP 24.12, 2015. Sygnatura: K 76225
 122. KRUPA, PIOTR. Dylematy taty : subiektywny poradnik rodzica / Piotr Krupa ; [ il. Ania Jamróz]. Warszawa : Wiedza Powszechna, 2016. Sygnatura: K 76711
 123. KRZYŻANEK, JOANNA. Dobre maniery nie tylko dla przedszkolaków / Joanna Krzyżanek ; [ilustracje i projekt okładki Zenon Wiewiurka]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.("Jedność" dla Dzieci) Sygnatura: K 76204
 124. KRZYŻANEK, JOANNA. Zasady bezpieczeństwa nie tylko dla przedszkolaków / Joanna Krzyżanek ; [ilustracje i projekt okładki Zenon Wiewiurka]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.("Jedność" dla Dzieci) Sygnatura: K 76307
 125. KUROWSKA, MARLENA. Kształtowanie się zachowań komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. Sygnatura: K 76947
 126. KÜSSNER-NEUBERT, ANDREA. Kolorowe cudeńka z darów natury / Andrea Küssner-Neubert ; [tł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2016. Sygnatura: K 76234
 127. KUSZ, JOLANTA. Akademia bibuły : zrób to sam / [Jolanta Kusz, Wioleta Śnietka]. Kalisz : Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2015]. Sygnatura: K 76986
 128. KUSZ, JOLANTA. Akademia modeliny : zrób to sam / [autor Jolanta Kusz]. Kalisz : Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2016]. Sygnatura: K 76856
 129. KUSZ, JOLANTA. Akademia plasteliny : zrób to sam / [autor Jolanta Kusz]. Kalisz : Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2015]. Sygnatura: K 76987
 130. LAHEY, JESSICA. Nauczka czyli Jak przekuć porażkę w sukces : wychowawcze pułapki i sekrety / Jessica Lahey ; przekł. Justyna Rudnik. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2016. Sygnatura: K 76700
 131. LARSON, JIM Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson ; [tłumaczenie: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012. Sygnatura: K 76915
 132. LELIŃSKA, KRYSTYNA. Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76263
 133. LEWANDOWSKA-KIDOŃ, TERESA. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. Sygnatura: K 76841
 134. LEWANDOWSKA-KIDOŃ, TERESA. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Sygnatura: K 76281
 135. LIPIEJKO, MAŁGORZATA. Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia gimnastyczne / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016.(Biblioteka Nauczyciela - PWN Wydawnictwo Szkolne) Sygnatura: K 76753
 136. LIPIEJKO, MAŁGORZATA. Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia poranne / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016.(Biblioteka Nauczyciela - PWN Wydawnictwo Szkolne) Sygnatura: K 76751
 137. LIPIEJKO, MAŁGORZATA. Zajęcia ruchowe w przedszkolu : gry i zabawy ruchowe / Małgorzata Lipiejko ; [il. Renata Kosowska]. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016.(Biblioteka Nauczyciela - PWN Wydawnictwo Szkolne) Sygnatura: K 76752,76887
 138. ŁUKASIK, IZABELLA. Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy / Izabella Maria Łukasik, Anna Witek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Sygnatura: K 76188
 139. ŁYCZEK, KAMILA. Rodzinna matematyka : łamigłówki, które rozwijają i bawią / Kamila Łyczek ; [red. Agnieszka Chmielińska ; il. Kamila Łyczek, Bartosz Dobrowolski, Marcin Goebel]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Sygnatura: K 76596
 140. MACIĄGOWSKA, AGATA. 1001 szlaczków na różne tematy / Agata Maciągowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatura: K 76166
 141. MAĆKOWIAK, ARKADIUSZ. Piosenki dla przedszkolaków Arkadiusz Maćkowiak ; muzyka: Stefan Gąsieniec ; śpiew: Magda Wasylik ; [opracowanie zabaw Magdalena Hinz]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76353
 142. MADALIŃSKA-MICHALAK, JOANNA. Dyrektor szkoły liderem : inspiracje i perspektywy / Joanna Madalińska-Michalak. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.(Inspiracje Edukacyjne) Sygnatura: K 76882
 143. MAGDA-ADAMOWICZ, MARZENNA. Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym : źródła, koncepcja i identyfikacje / Marzenna Magda-Adamowicz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Sygnatura: K 76746
 144. MAJEWSKA, KAMILA. Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego / Kamila Majewska. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. Sygnatura: K 76928,77093
 145. MALINOWSKA-JANIAK, KAROLINA Spokojnie, to tylko dziecko, czyli Jak dobrze wychować i nie zwariować / Karolina Malinowska. Warszawa : Czerwone i Czarne, 2016. Sygnatura: K 76742
 146. MAŁASIEWICZ, ALICJA. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatura: K 76334
 147. MAŃSKI, ARKADIUSZ. Dziecko z dysmorfią twarzy : badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli / Arkadiusz Mański. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76833
 148. MCCRAITH, SHEILA. I po krzyku! : jak rozmawiać z dzieckiem bez podnoszenia głosu / Sheila McCraith ; [tł. Justyna Rudnik]. Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. Sygnatura: K 76688
 149. MEGER, ZBIGNIEW. Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji / Zbigniew Meger. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Sygnatura: K 76890
 150. MIKIEWICZ, PIOTR Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.(Socjologia - Wydawnictwo Naukowe PWN) Sygnatura: K 77087
 151. MILERSKI, BOGUSŁAW Racjonalność procesu kształcenia : teoria i badanie. T. 2 / Bogusław Milerski, Maciej Karwowski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatura: K 77077
 152. MILLER, LUCY JANE. Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? / Lucy Jane Miller ; przedm. Carol Stock Kranowitz ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.(Biblioteka Integracji Sensorycznej) Sygnatura: K 76208
 153. MITCHELL, DAVID Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatura: K 76927
 154. MIZIELIŃSKA, ALEKSANDRA Podziemnik : szkicownik odkrywcy podziemnego świata / Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Warszawa : Dwie Siostry, 2016. Sygnatura: K 76265
 155. MŁYNARCZUK-SOKOŁOWSKA, ANNA. Od obcości do inności : międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych / Anna Młynarczuk-Sokołowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. Sygnatura: K 77060
 156. MRÓWKA, DOROTA. Joga bez napinki / Dorota Mrówka. Gliwice : Helion, 2016.(Sensus) Sygnatura: K 76364
 157. NALASKOWSKI, ALEKSANDER Pedagogiczne zwierzątko : fenomen niewiedzy / Aleksander Nalaskowski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Sygnatura: K 77065
 158. NEUFELD, GORDON Więź : dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów / Gordon Neufeld, Gabor Maté ; przekład Piotr Cieślak. Łódź : Galaktyka, cop. 2016. Sygnatura: K 76750
 159. NOTBOHM, ELLEN. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; przekład Aleksandra Haduła. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.(Psychologia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) Sygnatura: K 76601,76723
 160. NOWAKOWSKA-SIUTA, RENATA Racjonalność procesu kształcenia : studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. T. 1 / Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygnatura: K 77078
 161. OLECHOWSKA, AGNIESZKA. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 Sygnatura: K 76926
 162. ORŁOWSKA, MAŁGORZATA. Czas wolny jako środowisko życia : perspektywa pedagogiczna : wybrane problemy / Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016. Sygnatura: K 76194
 163. PANAŚ, REGINA. Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Regina Panaś. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2013.(Profesor Jadwiga Cieszyńska Poleca) Sygnatura: K 76475
 164. PAWLIK, KAZIMIERZ Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. Warszawa : CeDeWu, 2015. Sygnatura: K 76892
 165. PĘKALA, PIOTR Fajne rzeczy z niefajnych śmieci : jak to zrobić? / [Piotr Pękala, Magdalena Foltyniak]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016. Sygnatura: K 76216
 166. PIERZCHAŁA, JACEK. Prawo oświaty prywatnej / Jacek Pierzchała. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Sygnatura: K 76275
 167. PIOTROWSKA, AGNIESZKA Dziecko-rodzic : budowanie więzi : fiszki / Agnieszka Piotrowska ; [il. Julia Kożuszek]. Gdańsk : Wydawnictwo Cztery Głowy, 2016.(Mądry Rodzic) Sygnatura: K 77014
 168. PIOTROWSKA, ALEKSANDRA Szczęśliwe dziecko czyli Jak unikać najczęstszych błędów wychowawczych / Aleksandra Piotrowska, Irena A. Stanisławska [il. Wojciech Stachyra]. Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2016. Sygnatura: K 76291
 169. PŁOŃSKA, ANNA Jak pokonać trudności z matematyką w szkole ponadgimnazjalnej : karty pracy dla uczniów / Anna Płońska. Opole : Wydawnictwo NOWIK Sp.j, 2016.(Matematyka - to Proste) Sygnatura: K 77028
 170. PŁÓCIENNIK, ELŻBIETA. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.(Edukacja dla Mądrości) Sygnatura: K 76924
 171. PODLEŚNA, MAŁGORZATA. Gumowe ucho : ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Podleśna. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatura: K 77021
 172. PORTER, JOSEPH. Autyzm a czytanie ze zrozumieniem : gotowe scenariusze lekcji dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych / Joseph Porter ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatura: K 76991
 173. PRUCNAL-WÓJCIK, MARTA. Czy w szkole wolno się całować? : o prawie, seksie i wychowaniu z prawnikiem Martą Prucnal-Wójcik rozmawia pedagog Marek Babik / Marta Prucnal-Wójcik, Marek Babik. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2016. Sygnatura: K 76197
 174. PRZEŹDZIECKA, EWA Grajmy w szachy : scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole " : I i II rok nauczania / Ewa Przeździecka. Warszawa : Polski Związek Szachowy, 2015. Sygnatura: K 76579
 175. PRZYBYLSKA-STRELCZUK, GABRIELA. Widzieć uszami / Gabriela Przybylska-Strelczuk ; ilustrowała Aleksandra Smit. Lubin : Wydawnictwo Omnibus, 2016. Sygnatura: K 76302
 176. REID, GAVIN 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekład Izabela Zakrzewska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. Sygnatura: K 76164
 177. RENZ-POLSTER, HERBERT Zrozumieć dzieci : jak kształtuje nasze dzieci ewolucja / Herbert Renz-Polster ; tł. Jadwiga Kurkiewicz-Laskowska. Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2012. Sygnatura: K 76657
 178. ROBINSON, KEN Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przełożył Aleksander Baj. Kraków : Wydawnictwo Element, 2015. Sygnatura: K 76236
 179. RUMIEŃCZYK, DOROTA. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatura: K 76298
 180. RUSINEK, MICHAŁ Jak przekręcać i przeklinać / Michał Rusinek ; ilustracje Joanna Rusinek. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016. Sygnatura: K 77030
 181. SAPELA-WIEZOREK, DOROTA. Bajeczki z książeczki : zestaw ćwiczeń i zabaw logopedycznych dla dzieci w wieku 3 - 6 lat / Dorota Sapela-Wiezorek ; [ilustracje Kamil Iwańczyk]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76178
 182. SAWIŃSKI, JULIAN PIOTR. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. Warszawa : Difin, 2014.(Engram ) Sygnatura: K 76894
 183. SCHULZ, ROMAN Szkice z pedagogiki ogólnej / Roman Schulz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: K 76568
 184. SCOTT, S. J. 23 sposoby na lenia : czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem / S. J. Scott ; [tłumaczenie: Arkadiusz Romanek]. Gliwice : Helion, cop. 2016.(Sensus) Sygnatura: K 76772
 185. SHER, BARBARA. 28 zabaw muzycznych piosenki i scenariusze zajęć wspomagające naukę języka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej / Barbara Sher, Aubrey Lande, Bob Wiz, Lois Hickman ; przekład i redakcja Katarzyna Szalewska ; transkrypcja tekstów piosenek Magdalena Kirska-Okuniewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.(Biblioteka Integracji Sensorycznej) Sygnatura: K 76352
 186. SIEJAK, ANNA. "Kocham, nie biję"? przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. Sygnatura: K 76145
 187. SPITZER, MANFRED Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. Słupsk : Dobra Literatura, 2015.(Kontrasty i Kontrowersje) Sygnatura: K 76464
 188. STANIEK, MARZENA. Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Marzena Staniek. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygnatura: K 76886
 189. STEFANOVIC, SOFIJA. 101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim dorośniesz / [aut. Sofija Stefanovic, George Ivanoff, Peter Taylor ; tł. Jan Godyń]. Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. Sygnatura: K 76381
 190. STRÓŻYŃSKI, KLEMENS. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Sygnatura: K 76883
 191. SZCZEPANIK, RENATA. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.(Terapia Pedagogiczna (Łódź)) Sygnatura: K 76929
 192. SZMIDT, KRZYSZTOF J. Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych / Krzysztof J. Szmidt. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.(Sensus) Sygnatura: K 76389
 193. SZYMANIK, ANNA. Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat wychowania i ich perepcja zachowań dziecka / Anna Szymanik-Kostrzewska. Warszawa : Difin, 2016. Sygnatura: K 76906,77007
 194. TANAJEWSKA, ALICJA. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura: K 76608
 195. TANAJEWSKA, ALICJA. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. Sygnatura: K 76609
 196. TANAJEWSKA, ALICJA. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. Warszawa : Difin, 2014.(Engram ) Sygnatura: K 76893
 197. TANAJEWSKA, ALICJA. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętnośi matematycznych : edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygnatura: K 76921
 198. TARKOWSKI, ZBIGNIEW Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Sygnatura: K 76209
 199. TERSA, KAROLINA AGATA. Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości / Karolina Tersa. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. Sygnatura: K 76219
 200. TORÓJ, MAŁGORZATA. Praca z grupą szkoleniową : wszystko, co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces / Małgorzata Torój. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.(Szkolenia (Gdańsk)) Sygnatura: K 76273
 201. VUJICIC, NICK Nie daj się gnębić! / Nick Vujicic ; [przekł. Lucyna Wierzbowska]. Wrocław : Aetos Media, 2015. Sygnatura: K 76374
 202. WASILEWICZ, GRAŻYNA. Bajeczki usprawniające pamięć dziecka / Grażyna Wasilewicz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Sygnatura: K 76177
 203. WEGNER-JEZIERSKA, MAGDALENA Szkoła macierzyństwa / Magdalena Wegner-Jezierska. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze", 2016.(Jednak Rodzina) Sygnatura: K 76154
 204. WILDER-TAYLOR, STEFANIE. Terror ekożelków : szczerze o urokach (i udrękach) macierzyństwa / Stefanie Wilder-Taylor ; [tł. Marta Jabłońska-Kubow]. Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2016. Sygnatura: K 76710
 205. WILLIS, NORM. Skarb pokoleń : jak sprawić, aby dzieci wybrały nasze wartości / Norm Willis ; tł. Małgorzata Wołochowicz. Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2015. Sygnatura: K 76313
 206. WINCZEWSKI, PIOTR. Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76935,77119
 207. WITERSKA, KAMILA. Teatr forum : drama, edukacja rówieśnicza, profilaktyka / Kamila Witerska. Warszawa : Difin, 2016.(Engram ) Sygnatura: K 76744
 208. ZANONCELLI, ANASTASIA. Labirynty : 45 podróży w czasie i przestrzeni / [tekst Anastasia Zanoncelli ; tłumaczenie z j. włoskiego Anna Gogolin]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.("Jedność" dla Dzieci) Sygnatura: K 76570
 209. ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ, EWA. Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym / Ewa Zaraś-Januszkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. Sygnatura: K 76484
 210. ZAWISTOWSKA, ALICJA. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce / Alicja Zawistowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Sygnatura: K 76896
 211. ZUBRZYCKA, ELŻBIETA Dobre i złe przyjaźnie / Elżbieta Zubrzycka ; [il. Anna Błaszczyk]. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2016]. Sygnatura: K 76610
 212. ZUILI, ROBERT. Od śmiechu do łez : jak zrozumieć emocje naszych dzieci / Robert Zuili ; [tł. z fr. Urszula Basałaj]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016. Sygnatura: K 76567
 213. ŻYLIŃSKI, MICHAŁ. Miłość i wychowanie / Jarek Żyliński. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2016.(Jednak Rodzina) Sygnatura: K 76156
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce