Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Usługi
 
UDOSTĘPNIANIE
Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest udostępnianie zbiorów. W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zbiory udostępniane są:
 • na zewnątrz, poza bibliotekę – w Wypożyczalni i Dziale Zbiorów Specjalnych,
 • prezencyjnie, na miejscu – w Czytelni,
 • realizowane są również wypożyczenia międzybiblioteczne – wówczas materiały zamówione przez czytelnika sprowadzane są z innych bibliotek. Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni. Koszty sprowadzenia i odesłania zamówionych materiałów ponosi czytelnik.
Szczegółowe uregulowania dotyczące udostępniania i wypożyczeń międzybibliotecznych znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 12 marca 2013 )

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNA


Tego typu działalność realizowana jest w Bibliotece Pedagogicznej przez:
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 12 marca 2013 )

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-METODYCZNA


Biblioteka Pedagogiczna prowadzi szkolenia użytkowników informacji oraz:
 • organizuje warsztaty i spotkania autorskie dla nauczycieli,
 • udziela indywidualnych konsultacji bibliotekarzom szkolnym,
 • prowadzi lekcje biblioteczne dla uczniów,
 • organizuje konkursy popularyzujące Bibliotekę i czytelnictwo.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 12 marca 2013 )

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE


 • Skany wykonywane są dla czytelników zarejestrowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce i filiach w Makowie Maz., Ostrowi Maz., Przasnyszu i Wyszkowie.
 • Zamówienia na skany są realizowane tylko wówczas, jeśli w bibliotece, w której czytelnik jest zarejestrowany brak poszukiwanych czasopism.
 • Skanowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce odbywa się wyłącznie z poszanowaniem prawa autorskiego.
 • Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych skanowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (do 22 stron). (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 • W zależności od stanu zachowania materiału bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania tej usługi.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce wykonuje skany  artykułów z czasopism.
 • Skany zapisywane są w formacie jpg. W tym formacie zeskanowane materiały przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej do zamawiającej biblioteki.
 • Czytelnik zostaje poinformowany o nadejściu skanów.
 • Aby złożyć zamówienie na skany należy wypełnić przygotowany w tym celu formularz.
 • Zamówione materiały biblioteczne mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych.  
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 29 grudnia 2016 )
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce