Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 17 sierpnia 2022
 
Zasoby cyfrowe

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  udostępniła w swoich zasobach pozycję pt.:
Historya powstania listopadowego spisana przez  Stanisława Barzykowskigo  posła  ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawalera Krzyza Virtuti Militari.  T. 4. Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1884
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Czytaj całość...

Również w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono rękopiśmienne plany bitwy pod Ostrołęką w 1831 r. dostępne pod adresem 

Czytaj całość...

W serwisie „Otwarta nauka”, (wcześniej serwis "Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy" (DIR) w zasobach pełnotekstowych udostępniono „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 / pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.  Jest to reprint wydawnictwa opublikowanego w latach 1880-1902.

Czytaj całość...

Głos Ziemi Ostrołęckiej : jednodniówka poświęcona pracy Stronnictwa Narodowego w pow. ostrołęckim : Ostrołęka, jesienią 1936 roku. Ostrołęka : St. Dyspolski , 1936.

Czytaj całość...
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce