Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Nowe książki dla nauczycieli dostępne w zbiorach BP. PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Rogala   
wtorek, 23 maja 2017
NOWE KSIĄŻKI DLA NAUCZYCIELI DOSTĘPNE W ZBIORACH BP (omówienia pochodzą ze stron internetowych)

ZAJRZYJ TEŻ:

ImageDziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; przekład Marzena Szymańska-Błotnicka. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. Nr inwent.: W 77452
Wielu recenzentów twierdzi, że książka ta powinna być pierwszą, którą powinny przeczytać osoby mające doczynienia z dziećmi, u których zdiagnozowano autyzm.  Jest to książka opisująca „dziesięć rzeczy”, które pomagają zrozumieć – nie zdefiniować – dzieci z autyzmem. W odróżnieniu od innych publikacji na temat autyzmu pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka, usłyszeć jego głos, który w narastającej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesłyszany. Powinna się stać obowiązkową lekturą wszystkich rodziców, krewnych, pracowników społecznych, nauczycieli oraz terapeutów dzieci z autyzmem.
ImageJak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2017. Nr inwent.: W 77476
Publikacja ta  okaże się pomocna wszystkim tym, którzy chcą zdobyć potrzebną i praktyczną wiedzę na temat dysleksji. Autorka omawia zjawisko dysleksji rozwojowej, typy dysleksji, objawy i symptomy wczesnego występowania ryzyka dysleksji. Podkreśla rolę rodziców, nauczycieli, rówieśników w edukacji dziecka z dysleksją.
Książka ta ma formę poradnika, w którym dodatkowo omówione zostały przykłady ćwiczeń usprawniających technikę czytania i pisania (z podziałem na wiek) oraz konspekty zajęć.
ImageMuzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego / Adrianna Furmanik-Celejewska. Warszawa : Difin, 2016. Nr inwent.: W 77506
Książka ta jest kierowana do nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki podziałowi na cztery części: jesień, zimę, wiosnę i lato,  stanowi uporządkowaną i przystępną formę propozycji scenariuszy na cały rok szkolny. Każda pora roku zawiera kilka piosenek wraz z dopasowanymi tematycznie ćwiczeniami i zabawami.
Publikacja uzupełniona jest płytą CD z piosenkami w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.
ImageNauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Nr inwent.: W 77320
Książka ukazuje bogactwo problematyki dotyczącej edukacji nauczycieli oraz obszarów, w których jest realizowana. Cenne w tej pracy jest połączenie ogólnych rozważań nad kształceniem nauczycieli z europejskimi tendencjami i priorytetami edukacji w ramach szkolnictwa wyższego. Autor […] ujmuje zagadnienia edukacji nauczycieli oraz problematykę ich przygotowania zawodowego jako ważny filar działań państwa oraz osób i instytucji zajmujących się przygotowaniem kandydatów do tego zawodu we współczesnych – skomplikowanych i zmiennych – warunkach, a także z punktu widzenia polepszenia sytuacji nauczycieli na rynku pracy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz nabywania i doskonalenia nowych umiejętności w tej dziedzinie. Z recenzji dra hab. Władimira Pasicznika, prof. UJK
ImageTechniki uczenia się : jak efektywnie przyswajać wiedzę / [tekst: Bettina Geuenich et al. ; przekład Urszula Szymanderska i Sergiusz Lipnicki]. Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Rea-SJ, 2016. Nr inwen.: P 77604, W 77674
Każdy z nas uczy się przez całe życie. Obecnie istnieje wiele metod przyswajania wiedzy. W prezentowanej tu publikacji zostały one zebrane i objaśnione w łatwy sposób. Książka ta pokaże Ci:
  • Jak zwiększyć umiejętność koncentracji?
  • Jak wyćwiczyć pamięć?
  • Jak poprawić sprawność intelektualną?
  • Jak wykorzystywać najodpowiedniejsze dla nas techniki uczenia się?
Dodatkowo zawarte zostały tu ciekawe i urozmaicone ćwiczenia, które pozwolą natychmiast sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce.
Publikacja ta jest poradnikiem, który z pewnością okaże się pomocny w pracy nauczycieli, ale także będzie szczególnie pomocny dla uczniów, studentów itp.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce