Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
60 lat BP w Ostrołęce

 

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy

Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce,

Pracownicy byli i obecni,

Czytelnicy…
 Rok 2012 jest 60. rokiem działalności  naszej Placówki. W czasie tym staraliśmy się służyć jak najlepiej środowisku Ostrołęki i okolic, szczególnie nauczycielom, uczniom, studentom oraz pracownikom oświaty. Z okazji Jubileuszu chcemy przypomnieć naszą dotychczasową historię, podkreślić bogate formy działalności i odzew w środowisku lokalnym. Dlatego prosimy osoby chętne, mające jakikolwiek kontakt z Biblioteką o podzielenie się wspomnieniami, zdjęciami, dokumentami, itd. dotyczącymi naszej Placówki.

Prosimy o kontakt osobisty lub:

 


Dyrektor i pracownicy
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Kalendarium Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce 1952-2012

Opracowały:  Bożena Olkowska-Balcerzak (do 1995 roku) i Edyta Dobek (1996-2012)

1950

Dokonano pierwszego wpisu książek w księdze inwentarzowej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Pod datą 20 grudnia 1950 r. zostało wpisanych 238 tytułów.

1952 - początek istnienia biblioteki

22 września 1952 roku  zarejestrowano dwoje pierwszych czytelników. Placówka podlegała  Inspektoratowi Oświaty oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Mieściła się w nieistniejącym już drewnianym domu przy ul. Kościuszki. Organizatorem i pierwszym pracownikiem została Pani Eugenia Olszewska.

Image

Eugenia Olszewska. Źródło : Kronika ZNP, ZNP w Ostrołęce.

Czytaj całość...

Wspomnienia

ImageWanda Leszczyńska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce filii w Makowie Mazowieckim w latach 1972 – 1993, od 1973 r. kierownik tej placówki. Wcześniej nauczycielka nauczania początkowego i języka polskiego. Przeszkolenie bibliotekarskie zdobyła kończąc Studium Specjalne w Olsztynie. W 1983 r. ukończyła studia bibliotekarskie magisterskie na WSP w Olsztynie. Od 1990 była doradcą metodycznym nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W 1993 r. odeszła na emeryturę. Mieszka w Makowie Maz.

Do roku 1975 biblioteki pedagogiczne powiatowe podlegały merytorycznie Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie. Tam spotykałam się na naradach z ówczesną dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Powiatowej w Ostrołęce p. Marią Kruczyk.

Czytaj całość...

Wspomnienia

ImageJadwiga Markowska – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w latach 1977-1991, kierownik czytelni od 1981r.  Wcześniej nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Przeszkolenie bibliotekarskie zdobyła w 1983 r. W roku 1991 odeszła na emeryturę. Mieszka w Ostrołęce.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Ostrołęce przepracowałam 11 lat na pełnym etacie jako nauczyciel bibliotekarz oraz 3 lata w wymiarze 3/4 etatu będąc już na emeryturze. Pracę rozpoczęłam 1 grudnia 1977r. przechodząc ze Szkoły Podstawowej nr 2   Ostrołęce, gdzie byłam nauczycielką języka polskiego.

Biblioteka wówczas mieściła się w starym szpitalu przy ulicy Szpitalnej. Warunki lokalowe były bardzo ciężkie wręcz prymitywne. Budynek przypominał ruinę. Brak kanalizacji, wodociągu. Ogrzewanie zajmowanych pomieszczeń stanowiły piece akumulacyjne, które z powodu przestarzałej instalacji elektrycznej bardzo często przestawały działać. Wzywani byli odpowiedni fachowcy, aby to źródło grzewcze mogło działać. Kończąc pracę o godz. 18.00 dyżurująca bibliotekarka musiała pamiętać o odłączeniu pieców od sieci, aby zachować w ten sposób bezpieczeństwo. Aby zagotować wodę na herbatę lub kawę, umyć szklanki czy ręce musiałyśmy wcześniej przynieść w wiadrach wodę z budynku usytuowanego przy ul. T. Kościuszki, w którym mieściły się biura niektórych wydziałów milicji obywatelskiej. W tym budynku korzystałyśmy również nie tylko z wody, ale i urządzeń sanitarnych. Z powodu nielegalnego pobierania wody i użytkowania ubikacji nie spotkały nas ze strony właścicieli żadne nieprzyjemne zajścia. Najwyraźniej rozumieli naszą sytuację i związane z tym potrzeby. Wielu pracowników milicji, bądź ich dzieci, studiowało na różnych uczelniach często na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, resocjalizacji, więc na zasadzie dobrego sąsiedztwa byli naszymi czytelnikami. Starałyśmy się w sposób profesjonalny i życzliwy zaspokoić ich potrzeby czytelnicze.

Czytaj całość...

Wspomnienia

ImageEugeniusz Nałęcz - wicekurator oświaty i wychowania, wicewojewoda ostrołęcki, aktywny czytelnik Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

Jeszcze przed 1 czerwca 1975 r., dniem utworzenia nowych województw, ostrołęcki księgozbiór pedagogiczny został usunięty z kamienicy na rogu ulic Świętokrzyskiej i Kościuszki; złożono go w mniejszej sali siedziby władz Związku Nauczycielstwa Polskiego, w pryzmy pod ścianami, bacząc by można było korzystać z tego lokum na narady czy konferencje. Do zwolnionych pomieszczeń wprowadzili się urzędnicy Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; polityka łatwo wygrywa z kulturą i oświatą.

Pierwsza dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, mgr Wanda Załuska – Macewicz urzędowała w części zrujnowanego starego szpitala, mieszczącego się naprzeciwko Fary; zdeponowano tam również kilka tysięcy woluminów. 


Czytaj całość...
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce