Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Matura 2005: język polski
Reforma egzaminu wewnętrznego ma na celu m.in. "przeniesienie akcentów z materiału programowego na umiejętności ucznia wykształcone w całym toku edukacji" (Chrząstowska Bożena : Trudne początki // Polonistyka. - 2004, nr 7, dodatek nr 1, s. 3).
Na ustny egzamin maturalny z języka polskiego uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację na samodzielnie wybrany temat. Wymaga to indywidualnej pracy, oczytania, pogłębienia i poszerzenia wiedzy. Uczeń powinien umieć obronić swoją koncepcję oraz posiadać argumenty do dyskusji.
Aby pomóc uczniom i nauczycielom w pracy nad ustną częścią egzaminu wewnętrznego opracowano niniejsze zestawienie bibliograficzne. Zawiera ono wykaz opisów bibliograficznych artykułów z czasopism oraz książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. Całość podzielono na następujące części:

MOTYWY LITERACKIE. KONTEKSTY I NAWIĄZANIA


 1. ANDRESA Barbara : O sztuce miłości // Twórczość, 2002, nr 5/6, s. 130-137
  Motyw miłości w twórczości E. Fromma, i A. Camusa.
 2. BALUCH Alicja : Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej. Cz. 1 // Guliwer. - 2004, nr 2, s. 66-70
 3. BALUCH Alicja : Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej. Cz. 2 // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 70-74
 4. BARAN Anna : O szkolnych zmaganiach z toposem duszyczki // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 542-548
  Interpretacja utworów Z.Herberta: "Przesłanie Pana Cogito", "Apollo i Marsjasz", "Dlaczego klasycy".
 5. BARTMIŃSKI Jerzy : Jak biegną drogi ojczyzny? // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/1997, nr 1, s. 23-29
  Motyw Ojczyzny w poezji.
 6. BESZCZYŃSKA Zofia : Kraina wilka // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 63-67
  Motyw wilka w literaturze dziecięcej.
 7. BOROWSKA Barbara : Z dziejów motywu prometejskiego w literaturze polskiej : "Prometeusz i Syzyf" Konopnickiej // Ruch Literacki. - 1996, nr 5, s. 553-576
 8. BOROWSKA Barbara : Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 2, s. 75-90
 9. BONIECKI Edward : Sen o błękitnym kwiecie // Twórczość. - 2001, nr 11, s. 75-82
  Motyw błękitnego kwiatu w literackiej florystyce.
 10. CHAŁOŃSKA J.: Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej : propozycje interpretacyjne // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, nr 1, s. 30-36
 11. CHOJNOWSKI Zbigniew : Dom, w którym mieszkasz : o wrażliwości na przyrodę w literaturze // Pracownia. - 1991, nr 7, s. 39-43
 12. CHRZĄSTOWSKA Bożena : Polskość a europejskość // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11
  Patriotyzm. Sposoby mówienia o Polsce i Polakach.
 13. CZABANOWSKA Wróbel Anna : "Pamięć dzieciństwa" i "obecność dziecka" w poezji Leopolda Staffa // Ruch Literacki. - 2002, nr 3, s. 277-294
  Motyw dziecka i dzieciństwa w poezji L. Staffa.
 14. CIESZYŃSKA Aleksandra : Motyw utopii w tradycji literackiej : antyutopie w literaturze XX wieku : : propozycja metodyczna - praca metodą grup eksperckich // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 43-47
 15. CZAJKOWSKA Agnieszka : "Szukaj prawdziwej ojczyzny" // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 264-269
  Motyw szukania ojczyzny w literaturze polskiej.
 16. CZERNIK Ewa : Symboliczne znaczenie Wisły // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 5-8Motyw Wisły.
 17. DIDUSZKO Hanna: Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 666-669Refleksja nad teraźniejszością, przeszłością, przyszłością.
 18. DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s. 26-29
 19. DUNIEC Krystyna, KRAKOWSKA-NAROŻNIAK Joanna : Siostra, siostry, siostrzeństwo // Dialog. - 1999, nr 10, s. 108-123
  Motyw siostry w literaturze.
 20. DZIAŁŃSKA Anna : Męstwo i odwaga : u źródeł etosu rycerskiego // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 474-479
  Na podstawie "Iliady" Homera.
 21. DZIUBA W.: " W kręgu Ikara" - cykl lekcji w klasie ósmej // Język Polski e Szkole dla kl. IV-VIII. - 19898/1990, z. 2, s. 304-308
 22. FILIPOWICZ Aleksandra : Opętani karierą : o szaleństwie w dziewiętnastowiecznej prozie rosyjskiej // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 79-98
 23. GÓRSKA Magdalena : Konieczność śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 117-146
  Motyw grobu i śmierci uosobionej Polski.
 24. GRADKOWSKI Henryk : "Drogi" Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 71-78
  Motyw drogi w twórczości A. Mickiewicza.
 25. GRZESIAK Ewa : Wina, kara i przebaczenie - motyw obecny w różnych utworach literackich // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 49-52
 26. HENDRYKOWSKI Marek : Film i literatura - nowy paradygmat // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 388-391
  Związki literatury i filmu.
 27. INGLOT Mieczysław : "Kordian" : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70
  Poetycka funkcja motywów drogi, podróży, żeglugi, lotu.
 28. INGLOT Mieczysław : Między zemstą a przebaczeniem : moralno-polityczny dylemat poezji polskiej XIX i XX w. : na wybranych przykładach // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 3, s. 13-21
  Poetyckie motywy zemsty.
 29. JĘDRASZCZAK Beata : Kim jest człowiek przełomu wieków? // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 480-482
  Wiadomości z pogranicza sztuk, nauk i filozofii.
 30. JĘDRYCHOWSKA Maria : Międzytekstowe zderzenia i dydaktyczne zdarzenia // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 4-10
  Konteksty i nawiązania w szkolnym kształceniu literackim.
 31. KANIA Agnieszka, BIERNACKA Anna, JANECZEK Marta : Polaków portret własny // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 38-42
  Sposoby mówienia o Polsce i Polakach - analiza utworów literackich.
 32. KASPEREK Anna, TRYBUS Agnieszka, ŻUREK Sławomir : O "człowieku przełomu" na sposób zintegrowany // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 81-88
  Propozycja lekcji na temat "Człowiek w kulturze przełomu XIX/XX wieku".
 33. KARASIŃSKA M.: Ze smoczej jamy do postmodernizmu // Polonistyka. - 1995, nr 7, s. 467-471
  Motyw smoka w literaturze.
 34. KNYSZ-TOMASZEWSKA Danuta : Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym // Polonistyka. - 1997, nr 1, s. 10-16
  Motyw ogrodu w poezji Młodej Polski.
 35. KOŁCZ Bogusław : Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta : scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaturze polskiej do wykorzystania na lekcjach w klasie II i IV liceum //Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 3, s. 57-63
 36. KOPEĆ Zbigniew : Kariera banału // Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 68-74
  Banał w polskiej literaturze współczesnej.
 37. KORNIŁŁOWICZ Norbert : Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 57-68
 38. KOSYRA-CIESLAK Teresa : Pomnik zbudowany ze słów... : motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole- Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 39-44
 39. KOTOWICZ Magdalena : Ku wartościom // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 21-27
  Motyw drogi w literaturze.
 40. KOWALEWSKA Małgorzata : Bunt // Język Polski w Szkole- Gimnazjum. -1999/2000, nr 2, s. 75-84
  Motyw buntu.
 41. KOZŁOWSKA Beata : Diagnozy współczesności w eseistyce i prozie // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 25-29
  Diagnoza współczesności w eseistyce i prozie. Analiza eseju Dalajlamy, wykładu Leszka Kołakowskiego pt."Wieś utracona" , Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu".
 42. KRAKOWSKA Joanna : Zamiast rewolty // Dialog. - 2004, nr 1, s. 86-91
  Wariaci i anormalni w sztukach dramatycznych.
 43. KRÓLIKIEWICZ Grażyna : Ruiny romantyczne inaczej : ironia, żart, karykatura // Ruch Literacki. - 2001, nr 1, s. 1-16
  Romantyzm - motyw ruin w literaturze.
 44. KRYDA Barbara.: Konteksty filozoficzne w klasie I liceum // Polonistyka. - 1987, nr 3, s. 197-211
 45. KRYDA Barbara : Zaproszenie do ogrodu // Polonistyka. - 1997, nr 1, s. 4-9
  Motyw ogrodu w literaturze.
 46. KUCZYŃSKA Katarzyna : Kot i śmierć // Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 482-485
  Cykl zajęć o śmierci.
 47. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Bez Eurdyki ; Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202
 48. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Brednia i anagram : Ojczyzna jako przeinaczenie // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 31-35
 49. KUŁAKOWSKA Joanna : Prowincja romantyków // Polonistyka. - 1997, nr 9, s. 516-521
  Prowincja w literaturze romantycznej.
 50. LERSZKOWICZ-BARSZCZ Barbara : Literackie oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 468-474
  Cykl lekcji poświęconych śmierci i jej funkcji w literaturze.
 51. LEGEŻYŃSKA Anna : Wykład o wzniosłości // Polonistyka. - 2-2, nr 3, s. 148-152
  Motyw wzniosłości w literaturze.
 52. LUBASZEWSKA Antonina : Śmierć w tekście - przeciw śmierci tekstu // Ruch Literacki. - 1996, nr 5, s. 575-590
  Motyw śmierci.
 53. MALCZEWSKA Jolanta : Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 9-14
 54. MIZERKIEWICZ Tomasz : Mitologizacje : o związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 4, s. 83-104
 55. MIZERKIEWICZ Tomasz : Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 411-415
 56. MYRDZIK B.: O dialogu i dialogowości poezji współczesnej w świetle wybranych wierszy T. Nowaka, S. Grochowiaka i Z. Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 28-35
 57. NALEPA Marek : Zaniechane dzieło // Twórczość. - 2001, nr 8, s. 83-90
  Milczenie w literaturze.
 58. NAPIERAŁA Aleksandra : Podróżnicy, pielgrzymi... // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 480-485
  Motyw pielgrzymowania w literaturze.
 59. NASIŁOWSKA A.: Obłoki, obłoki... // Kresy.- 1990/1991, nr 4/5, s. 45-48
  Motyw obłoków w poezji.
 60. NIEDZIELSKA Halina : Traktat o smokach : dla dzieci i wiecznych dzieci // Guliwer. - 2000, nr 1, s. 89-91
  Smoki w literaturze.
 61. NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 1 // Guliwer. - 2004, nr 2, s. 70-75
  Motywy przyrodnicze w baśniach.
 62. NODZYŃSKA Małgorzata : Kiedy baśnie czyta przyrodnik. Cz. 2 // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 75-77
  Motywy przyrodnicze w baśniach.
 63. NOWACZYŃSKI Piotr : Kłopoty z kogutem : z dziejów poetyckiego obrazowania // Twórczość. - 2000, nr 3, s. 106-111
  Motyw koguta w literaturze.
 64. ODROZEK Henryk : Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego - multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku : (propozycja metodyczna dla klasy I liceum) // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 2, s. 62-69
 65. OPACKA-WALASEK Danuta : Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91
 66. ORZOŁ Wiesława : Kamienne formy istnienia : funkcjonowanie motywu kamienia w różnych dziedzinach sztuki // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2000, nr 3, s. 35-40
 67. OWCZARSKI Wojciech : "Płynąć, płynąć i płynąć..." : woda jako temat wyobraźni Mickiewicza // Twórczość. - 2000, nr 7, s. 67-82
 68. OŻÓG Zofia : Kobieta fatalna w dziełach Ariosta i Tassa // Polonistyka, 1997, nr 10, s. 592-597
  Motyw kobiety fatalnej.
 69. PACHECKA Jadwiga : Ogrody utracone // Polonistyka. - 1997, nr 1, s. 17-20
  Motyw ogrodu w literaturze.
 70. PAPROCKA Anna : Topos ogrodu w kulturze // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 492-497
 71. PAPUZIŃSKA Joanna : Wodą urzeczona // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 18-20
  Symbolika wody w literaturze.
 72. PIESZCZACHOWICZ Jan: Szaleństwa i neurozy // Literatura. - 1998, nr 1, s. 10-13
  Szaleństwo i szaleniec w literaturze.
 73. PODRAZA-KWIATKOWSKA M.: Przyjedzie taki i... // Twórczość. - 1976, nr 12, s. 104-111
  Motyw przybysza w literaturze.
 74. REJTER Artur : Topos Arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej // Poradnik Językowy. - 2000, nr 8, s. 60-69
 75. ROZMUS Jacek : Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2000, nr 4, s. 433-457
 76. RYCHLEWSKA Elżbieta Ewa : Ogród jako znak kultury oświecenia // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 462-467
  Motyw ogrodu w poezji polskiego oświecenia.
 77. RZOŃCA Wiesław : Dialektyka nieba - Szymborska i Norwid // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 6, s. 67-79
  Poetyka milczenia w poezji Szymborskiej i Norwida.
 78. SAWICKA Jolanta : Symbolika lunarna w średniowiecznej poezji liturgicznej // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 5-35
  Motyw ciał niebieskich w poezji średniowiecznej.
 79. SKOTNICKA Gertruda : Nad Wisłą, czyli w Polsce // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 8-16
  Motyw Wisły w literaturze.
 80. SKRENDO Andrzej : "Bóstwo o rysach okrutnych" // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 4-7
  Mit, mitologia, demitologizacja w literaturze polskiej.
 81. SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna : Od dzieciństwa do horroru...: czyli o motywach grozy w literaturze dziecięcej // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 54-57
 82. SKWARA Marta, SKWARA Marek : Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo : o motywach polskiej literatury XVII wieku // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 3, s. 35-65
 83. SŁYWYŃSKI Ostap : Milczenie jako inność // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 2, s. 53-63
  Motyw milczenia w literaturze.
 84. STRÓZEWSKI W.: Literatura i filozofia // Ruch Literacki. - 1995, nr 6, s. 693-708
  Związki literatury i filozofii.
 85. STRZELECKA Magdalena : Pantagruelna wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem ) // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64
  Motyw podróży.
 86. SUGIERA Małgorzata : Powroty Homera :" Powrót Odysa" Wyspiańskiego i "Itaka" Botho Straussa // Ruch Literacki. - 1999, nr 4, s. 399-411
  Motywy i wątki dzieł Homera.
 87. SZCZEŚNIAK Małgorzata : O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 431-436
 88. SZURCZAK A.: Obecność tradycji antycznych w literaturze polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, nr 1, s. 5-11
 89. SZWAST Andrzej : Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 101-107
  Portret człowieka w sztuce XX wieku.
 90. SZYMECZKO Kazimierz : Motyw butów w literaturze// Guliwer. - 1997, nr 2, s. 4-7
 91. TOMASZEWSKI Feliks : Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Lament świętokrzyski J. Wittlin "Mater", T.Gajcy "Żegnając się z matką". Cz. 1. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 56-67
 92. TOMASZEWSKI Feliks : Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Pieta Polska, K.K. Baczyński "Elegia o chłopcu polskim", Cz. Miłosz "Ballada". Cz. 2. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 62-77
 93. TYLICKA Barbara : Szczęśliwe wyspy i Nibylandie // Guliwer. - 1999, nr 6, s. 4-8
  Motyw raju, edenu, cudownego ogrodu w literaturze dla dzieci.
 94. WANTUCH Wiesława : Groteska prawdę ci powie // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 21-24
  Groteska w literaturze.
 95. WARZECHA Izabela : Motywy Mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 3, s. 115-133
 96. WAWRZKIEWICZ M.: Jak nas widzą : wizerunek mężczyzny w poezji kobiet // Poezja. - 1989, nr 9, s. 41-55
 97. WĘCŁAWSKI Tomasz : Znaczenie chrześcijańskich korzeni Europy dla współczesności // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 76-81
 98. WEGRZYNIAK Rafał : Krótkie dzieje pułapki na myszy // Dialog. - 2002, nr 11, s. 98-107
  Motyw policji w dramaturgii polskiej.
 99. WIATR Aneta : Człowiek w locie - cywilizacja na rozdrożu // Twórczość. - 2000, nr 1, s. 117-122
  Motyw wędrówki i drogi w literaturze i filmie.
 100. WOŁOSZYN Beata : Topos śmierci jako rozłączenia duszy z ciałem w twórczości poetyckiej C. K. Norwida // Ruch Literacki. - 2003, nr 3, s. 241-258
 101. WOŹNIAK Wojciech // Mit wolnego Kurpia w literaturze // Kurpie. - 2003, nr 5, s. 36-38
 102. WÓCIAK Monika : Weduty Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541
  Miasto w twórczości Z. Herberta.
 103. WÓJTOWICZ Agata :"A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 36-42
 104. WÓJTOWICZ Agata : Symbol daje do myślenia : (w kontekście nowej matury i matury międzynarodowej) // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 16-20
  Symbol jako środek wyrazu.
 105. WYSŁOUCH Seweryna : Jak spożytkować nasze pożytki z filozofii // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 444-446
  Konteksty filozoficzne w lekturach szkolnych.
 106. WYSŁOUCH Seweryna : O "wzajemnym oświetlaniu się sztuki" raz jeszcze // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 452-457
  Związek literatury i sztuki.
 107. ZAGOŻDŻON Joanna : Rola motywów onirycznych we "Śnie majowym" Marcina Bielskiego // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 59-67
 108. ZAPĘDOWSKA Magdalena : Kreacje i rekonstrukcje : Gdańsk w prozie współczesnej // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 219-225
  Proza Pawła Huelle, Stefana Chwina, Aleksandra Jurewicza.
 109. ZAWADZKI Andrzej : Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : Mim i pantonima w nowoczesnej świadomości literackiej // Pamiętnik Literacki . - 2001, nr 2, s. 109-126
 110. ZAWORSKA H.: "Homo irrequietus" // Twórczość. - 1978, nr 1, s. 67-87
  Motyw podróży człowieka w literaturze. Odyseusz, Robinson Cruzoe, Don Kichote i in.
 111. ZWIERZYŃSKI Leszek : Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji // Pamiętnik Literacki. - 1998, nr 1, s. 39-50
 112. ŻWIERZYŃSKI Leszek : Topika morska w poezji Adama Mickiewicza // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 2, s. 157-173
 113. ŻUKOWSKA-RUMIN Irena : "Ojczyzno moja!" - Litwa w wybranych utworach literatury polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 112-114
 114. ŻYTKIEWICZ Dorota : "Gdzie podziałaś się, wyspo", czyli o utopii i antyutopii // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 35-37
  Symbolika utopii i antyutopii.

WOJNA, OKUPACJA, HOLOCAUST W LITERATURZE


 1. DENEKA Jerzy : Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu : z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 24-36
  Analiza powieści:P B. Wojdowskiego "Chleb rzucony umarłym", J.M.Rymkiewicz "Umschlagplatz", H.Grynberg "Kadisz".
 2. GRONEK Barbara : Tak piękny jest aromat angielskiej herbaty // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 26-31
  Utwory podejmujące tematykę wojenną.
 3. MACKIEWICZ A.: Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. Technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 2, s. 166-180
 4. PRZYMUSZAŁA Beata : Opis Zagłady - "opowieść negatywna" // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612
  Holocaust w polskiej literaturze współczesnej.
 5. ŚLIWIŃSKI Piotr : Temat : Zagłada // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień), s. 18-21
  Holocaust w literaturze.
 6. ZIÓLKOWSKA-SOBECKA Marta : Wojna - literatura-wychowanie // Język Polski w Szkole. - 1996/1997, nr 1, s. 30-35
  Motyw wojny w lekturach szkolnych.

KRESY W LITERATURZE


 1. DABROWSKI Mieczysław : Reguła kompensacji : o nowej formule kresowości literackiej // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 3, s. 13-22
  Kresy w literaturze.
 2. DYBCIAK K. : Proza o najdalszych kresach // Kresy. - 1993, nr15, s. 50-56
  Kresy w twórczości K.Iłłakowiczówny i B.Limanowskiego.
 3. HADACZEK Bolesław : O literaturze kresowej : jej mitach i metodologii // Ruch Literacki. - 1998, nr 4, s. 525-543
 4. KOLBUSZEWSKI J.: Kresy : Arkadia literatury popularnej // Kresy. - 1994, nr 2, s. 101-116
  Motyw Kresów w literaturze polskiej.
 5. NOWICKA Elżbieta : Kresy romantyków // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 201-206
  Kresy w twórczości romantyków.
 6. SOSNOWSKA D.: Wyprawa w głąb Czortrycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 109-114
 7. STANKOWSKA Agata : Potrzeba Litwy : Kresy w literaturze powojennej // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 225-230
  Proza T. Konwickiego, Cz. Miłosza, J. Mackiewicza.
 8. SZURCZAK Anna : Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej : synteza materiału w klasach czwartych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 26-35
 9. WIEGANDT Ewa : Literackie formy świadomości // Polonistyka. - 1997, nr 4, s. 196-201
  Tematyka kresowa w twórczości Cz. Miłosza, W. Gombrowicza, T.Konwickiego.

LITERATURA I RELIGIA


 1. ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Artysta młodopolski : biały i czarny mag // Ruch Literacki. - 2001, nr 1, s. 17-40
  Wyobrażenia postaci artysty-maga.
 2. BALUCH Alicja : Sacrum - przekroje tematyczne : od Jachowicza do Kulmowej // Guliwer. - 1998, nr 1, s. 7-10
  Sacrum w literaturze dla dzieci.
 3. CICHA Magdalena : Obrazy eucharystii w pismach Cypriana Norwida i Adama Mickiewicza // Ruch Literacki. - 2002, nr 6, s. 607-622
 4. DYBCIAK K.: Literatura a religia // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 395-399
 5. FALKOWSKI S.: Literatura w szkole : sacrum i profanum // Polonistyka. - 1980, nr 3, s. 185-188
 6. FRANIK Maria : Tradycja w budowaniu człowieka i pełnego wymiaru kulturowej edukacji : Biblia - literatura - malarstwo // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 50-56
  Boże Narodzenie w literaturze i sztuce.
 7. GARBOL Tomasz : Chrystus w poezji Zbigniewa Herbarta // Ruch Literacki. - 2001, nr 2, s. 199-210
 8. GĘBALA S.: Śmierci piękne i brzydkie // Dialog. - 1986, nr 11, s. 105-110
  Przedmiotem rozważań jest szczególny "tryptyk literacki", na który składają się "Echa leśne" S. Żeromskiego, "Echa leśne" Tadeusza Różewicza oraz jego sztuka teatralna "Do piachu".
 9. GOLIŃSKI Janusz K.: Peccata Capitalia : ze staropolskich dziejów motywu // Janusz K. Goliński // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 69-86
  Motyw grzechów.
 10. GÓRSKA Magdalena : Konieczność śmierci : refleksje na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 117-146
  Motyw grobu i śmierci uosobionej Polski.
 11. IWASIEWICZ Mirosława : Anonimowi poeci o cudzie Narodzenia Pańskiego // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 27-30
 12. GRZESIAK Ewa : Wina, kara i przebaczenie - motyw obecny w różnych utworach literackich // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 49-52
 13. JASIŃSKA-WOJTKOWSKA M.: Dzieło literackie i świat sacrum // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 389-394
 14. JEDLIŃSKI Krzysztof : Seksualność w obszarze sacrum // Znak. - 1996, nr 2, s. 112-120
 15. KAZAŃCZUK Mariusz : Staropolskie herbarze : herby - historia - religia // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 37-57
 16. KLIMOWSKA Dorota : Balet i mistyka - Cypriana Norwida poetycki odblask tańca // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 2, s. 53-66
  Związki tańca i mistyki.
 17. KOEHLER Krzysztof : Literatura i świętość // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 398-404
  Sacrum w literaturze.
 18. KOŁOSIŃSKA Monika : Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557]
  Propozycja dwugodzinnych zajęć dotyczących obrazu Piero della Francesca "Narodzenie Chrystusa" oraz fragmentu eseju Zbigniewa Herberta "Pierro della Francesca" ze zbioru "Barbarzyńca w ogrodzie".
 19. KOSYRA-ĆIEŚLAK Teresa : Pomnik zbudowany ze słów...: motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 39-44
 20. KROCZAK Jerzy : Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 115-130
 21. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Pieta - pogańska macocha? // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 457-461
  Pieta we współczesnej poezji.
 22. KWIATKOWSKA Agnieszka : Rozpacz jest nowa, a nadzieja stara? // Polonistyka. - 2004, nr 7, s. 31-37
  Śmierć oswojona w tekstach średniowiecznych. Motyw katedry w literaturze.
 23. KWIATKOWSKA-RATAJCZAK M.: Między wyobraźnią, baśnią i mitem - o sferze sacrum w literaturze dla dzieci // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 414-423
 24. LESZKOWICZ-BARSZCZ Barbara : Literackie oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 468-474
 25. LITWORNIA Andrzej : Najświętsza Panna "Kwietnia" w Sopolicowie // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 203-220
  Maryjne święto w księdze XI "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza.
 26. ŁUCZYŃSKA M.: Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 60-71
 27. MAZAN Alicja : Słowo i tekst w kulturze sakralnej na materiale "Jezusa z Nazarethu" Romana Brandstaettera // Pamiętnik Literacki.- 2000, nr 3, s. 145-159
 28. MICHALAK Danuta, MISZTAL Jolanta, RYSKOWSKA Zofia : Liryka religijna w klasie VII // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1992/1993, nr 5, s. 61-66
  Zawiera konspekty lekcji.
 29. MIERNIK Dominik : Średniowieczne realizacje toposu Sądu Ostatecznego : (propozycja metodyczna dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 42-48
  Obraz Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny" i utwory Tomasza z Celano pt." Dies irae".
 30. MITZNER Piotr : Anioły Iwaszkiewicza // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 4-7
  Anioły w twórczości J. Iwaszkiewicza.
 31. OSZAJCA Wacław : Jest to i coś ponadto // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 402-404
  Sacrum w literaturze.
 32. PAKUŁA-RÓŻAŃSKA Anna : Sacrum w literaturze romantycznej // Polonistyka. - 2000, nr 8, s. 866-491
 33. PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria : Obraz Boga wśród światopoglądowych przemian Młodej Polski : na przykładzie poezji // Ruch Literacki. - 1997, nr 6, s. 779-798
 34. RATAJCZAK Wiesław : W drodze do Świata...: O symbolice religijnej i kontekstach w interpretacji // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 154-156
 35. RUMIN Marian : Pomiędzy sacrum i profanum// Inspiracje. - 1997, nr 8, s. 27-29
 36. SOKOŁOWSKI Jacek : Filmowe wizerunki postaci Jezusa // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 59-66
 37. SEUL Anastazja : Wokół sacrum i sanctum // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 404-408
 38. SZYMCZAK Małgorzata : Sakralizacja i desakralizacja rzeczywistości w opowiadaniach o Wiedźminie oraz cyklu powieściowym Andrzeja Sapkowskiego // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 2, s. 51-69
 39. TOMISIA Teresa : O wartości ciszy // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 619-622
  Poezja religijna.
 40. WALCZAK M.: "Uciekałem przed Tobą w popłochu": Lieberta i Wata poetyckie świadectwa dialogu z Nieskończonym // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 430-437
 41. ŻEMŁA M.: Boże Narodzenie w sztuce i literaturze : lekcja w klasie VII // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1994/1995, nr 2, s. 35-40

TRADYCJA DOM RODZINA


 1. BORSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84
 2. BRZÓSTOWICZ M.: Temat: Rodzina// Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208
  Dom i rodzina w literaturze.
 3. BUGAJ Agnieszka : Językowy obraz domu w piosence turystycznej // Poradnik Językowy. - 2001, nr 9, s. 18-33
 4. CHMIELEWSKA Katarzyna : Dom - życie, filozofia, język // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 68-73
  Dom, rodzina, tradycja na lekcjach języka polskiego.
 5. DYDYCH B., JĘDRYCHOWSKA M., KŁAKÓWNA Z.A.: "Dom musi mieć swoją osobowość"// Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 219-223
 6. GOLEŃ Marta : Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku : (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr4, s. 32-41
 7. GORSKA B.: Dom nad Niemnem // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-232
 8. GRABOWSKA Anna : Z młodzieżą o starości // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44
  Motyw starości w literaturze i sztuce.
 9. HERNASOWA M.: Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218
 10. JANKIEWICZ Leonarda : Lekcje z "domem: w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 492-496
  Dom jako znak kulturowy; jego związek z literackimi toposami.
 11. JASIŃSKA Katarzyna : Od Pani Matki do Mamiszona // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 10-15
  Matka w literaturze dziecięcej.
 12. KOSTKIEWICZOWA Teresa : Kilka uwag o tradycji // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 71-76
  Znaczenie tradycji dla młodych ludzi.
 13. KSIAZEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla klas IV-VII. - 1996/1997, nr 1, s. 47-57
  Motyw domu w "Ani z Zielonego Wzgórza" L.M.Montgomery.
 14. KWIEK -OSIOWSKA Janina, STANUCH Stanisław : Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56
 15. LANGER Lawrence L.: Scena pamięci : rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holocaustu // Literatura na Świecie. - 2004, nr 1/12, s. 127-139
 16. LEGEŻYŃSKA Anna: Dom w kulturze // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202
 17. LEGEŻYŃSKA Anna: Dom w poezji // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414
 18. LEGEZYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346
  Obrazowanie domu w literaturze.
 19. MOTWICKA D.: U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226
  Motyw domu w literaturze.
 20. ODROZEK Henryk : Wokół narodowej historii i jej mitów // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 50-60
 21. RATAJCZAK Wiesław : Nasz wspólny, dziewiętnastowieczny patriotyzm // polonistyka. - 2003, nr 1, s. 12-15
  Elementy romantyczne we współczesnym patriotyzmie polskim.
 22. ZBROTOWICZ Alina : Dom - rodzina - matka : tematyka lekcji języka polskiego // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 23-34

LITERATURA A SZTUKA


 1. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka: nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Cz. 2 // Poradnik Językowy. - 2000, nr 5, s. 11-18
 2. BIŁAS Ewa : Muzyka, poetyka i stylistyka: nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu : dokończenie // Poradnik Językowy. - 2000, nr 6, s. 41-45
 3. BORTNOWSKI S.: "Muzealny" Jan Matejko // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 70-75
 4. BORTNOWSKI Stanisław : Zafascynowanie przedmiotem w sztuce // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 64-74
 5. CHOMIUK Teresa : Białoszewski - Munch, Czechowicz - Wojtkiewicz : dwie rozmowy o strachu i samotności // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 39-44
  Związki utworu literackiego z obrazem.
 6. CHUDZIK D.: Związki poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 1, s. 59-67
 7. CICIAK Anna : Kłopot z wieżą Babel : propozycja lekcji poświęconej odczytywaniu obrazów symbolicznych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998-1999, nr 4, s. 61-66
 8. CHOMIUK Aleksandra : O malarstwie na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. - 2003, nr 10, s. 615-619
  Obrazy Canaletta, Podkowińskiego.
 9. CHOMIUK Aleksandra : Słowo i obraz : dzieła plastyczne na lekcjach języka polskiego : propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 26-31
 10. DUBIEL Aleksandra : Powinowactwa literatury i sztuki na lekcjach języka polskiego : propozycja metodyczna - narodziny romantyzmu // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 62-67
 11. DYDUCH Barbara : Obraz jako przekaz w kształceniu polonistycznym // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1996/1997, nr 2, s. 25-32
 12. DZIADEK Adam : Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 2, s. 127-148
  Wiersze współczesne wchodzące w relacje intertekstualne z obrazami Pietera Bruegela Starszego.
 13. DZIURZYŃSKI Dariusz : "Brzuch Paryża" Emila Zoli i malarstwo martwej natury // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 1, s. 19-31
  Efekty plastyczne w twórczości E.Zoli.
 14. EZRAHI DEKOVEN Sidra : Holocaust a zmieniające się granice sztuki i historii // Literatura na Świecie. - 2004, nr 1/2 s. 163-181
 15. FRANIK Maria : Tradycja w budowaniu człowieka i pełnego wymiaru kulturowej edukacji : Biblia - literatura - malarstwo // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 50-56
 16. GAJDA Krzysztof : RoCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem // Polonistyka. - 2002, nr 1, s. 21-27
  Muzyczne realizacje wiersza C.K. Norwida - Cz. Niemen i M. Maleńczuk.
 17. GIERSZAL Krzysztof : Czytanie obrazów : jak tego uczyć i po co? // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 1, s. 7-16
 18. GORSKA B.: Jak integrować treści humanistyczne? // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 616-621
  Język polski i muzyka.
 19. GROECKA Aneta : Alfabet języka plastycznego i muzycznego // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 275-278
 20. FALKOWSKI S.: Na pograniczu epok - na pograniczu sztuk // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 605-610
  Synteza literatury i malarstwa z pogranicza średniowiecza i renesansu.
 21. FIGAJ-NOWAK Henryka, BUDZIŃSKA Justyna : Rozumieć patrząc : artysta - komunikat - odbiorca // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 51-55
  Metody interpretacji źródła ikonograficznego.
 22. HEJMEJ Andrzej : U jednej z granic literatury : Uwagi o "muzycznych" uwikłaniach // Ruch Literacki. - 1998, nr 2, s. 217-234
  Związki literatury z muzyką.
 23. HENDRYKOWSKI Marek : Film i literatura - nowy paradygmat // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 388-391
  Związki literatury i filmu.
 24. JANUS-SITARZ Anna : Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 244-32
 25. JĘDRYCHOWSKA Maria : Międzytekstowe zderzenia i dydaktyczne zdarzenia // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 4-10
  Związki dzieła literackiego z tekstami ikonicznymi.
 26. KOŁOSIŃSKA Monika : Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557
  Propozycja dwugodzinnych zajęć dotyczących obrazu Piero della Francesca "Narodzenie Chrystusa" oraz fragmentu eseju Zbigniewa Herberta "Pierro della Francesca" ze zbioru "Barbarzyńca w ogrodzie".
 27. KONIECZMA Anna : Adam Mickiewicz - poeta... malarz...muzyk? : propozycja metodyczna do klasy II // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 60-65
 28. KORULSKA Ewa : O czytaniu obrazu na lekcjach języka polskiego // Polonistyka.- 1997, nr 5, s. 302-306
 29. KOWALCZYK M.J.: O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim C.K. Norwida "Fortepian Chopina" : analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 2, s. 74-84
 30. KRAM J.: Dzieła plastyczne - inspiracje w poezji współczesnej : Herbert - Grochowiak - Szymborska // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 182-192
 31. KRAWCZYK D. : Poszukiwania artystyczne w sztuce XX wieku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 3, s. 72-74
 32. KUDELSKA D.: Portrety Jana van Dycka // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 27-273
 33. KULOWA Bożena : Żyrafa wciąż płonie : analiza wiersza Stanisława Grochowiaka "Płonąca żyrafa" // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 58-69
  Jak literatura komentuje dzieła sztuki. "Płonąca żyrafa" S. Grochowiaka i Salvadora Dali.
 34. KUZIAK Michał : Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 3, s. 43-64
 35. LUDOROWSKI L.: Muzyczne aspekty dzieła literackiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4 s. 49-58
 36. ŁOPATA Andrzej : Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 2, s. 30-38
 37. MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 2, s. 137-151
 38. MOLIN-PUCZEK D.: Artyści wobec współczesnej cywilizacji czyli sztuki XX wieku na lekcjach języka polskiego w kl. IV // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 3/4, s. 352-356
 39. NARKIEWICZ Aldona : Kicz w sztuce i w życiu : propozycja metodyczna // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 2, s. 35-42
 40. NOWAKOWSKA Katarzyna : Relacje między tekstem i obrazem w średniowiecznych sztukach plastycznych // Przegląd Humanistyczny. - 2004, nr 1, s. 75-93
 41. NOWEL Ewa : Tajemnica pewnego szyfru, czyli jak to się dzieje, że dowcip rysunkowy śmieszy // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 4, s. 26-33
 42. PASTERSKA J.: Integracja semantyczna na przykładzie analizy fragmentu "Kazań Sejmowych" Piotra Skargi i "Kazania Skargi" Jana Matejki // Język Polski w Szkole dla Kl. IV-VIII. - 1994/1995, nr 4, s. 65-77
 43. PAŹDZIORA Ewa : "Gdy je ujrze...li" :Dzieciątko Jezus w sztuce malarskiej // Guliwer. - 203, nr 4, s. 46-48
 44. PELCZAR Beata, PELCZAR Wojciech : Obraz w pracy nad liryką // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21
 45. PFEIFFER Bogusław : Galerie i pałace : kategorie "ekphrasis" w utworach staropolskich // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 2, s. 61-78
  Przedstawienia obrazowe w literaturze.
 46. PFEIFFER Bogusław : "Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 87-104
 47. PIJANOWSKI A.P.: "Melodia mgieł nocnych" - synteza artystyczna // Polonistyka. - 1994, nr 10, s. 622-625
  Poezja Młodej Polski i muzyka tego okresu.
 48. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 1 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 3-7
 49. POCIEJ Bohdan: O muzyczności poezji polskiej. Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 51-56
 50. POTURAŁA Wioletta : Nowoczesne media w pracy polonisty : propozycja lekcji hipertekstowej // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 2, s. 63-74
  Temat lekcji: Światło, kolor i wrażenia o sztuce impresjonistycznej.
 51. RIPPEL Rafał : Mówienie obrazem : koncepcja lekcji wizualnej w kl. I szkoły Średniej z wykorzystaniem komputera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/199, nr 4, s. 99-102
  Temat lekcji :Śladami sztuki średniowiecznej.
 52. ROSIŃSKI Piotr : Czytając Żeromskiego // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 1, s. 100-102
  Posąg marmurowy Wenus z Milo oraz obraz Pierra-Cecile Puvis de Chavannesa zatytułowany "Rybak" w twórczości Stefana Żeromskiego.
 53. ROSSA Anna : Impresjonistyczne pejzaże akwaryczne w poezji młodopolskiej // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 1, s. 33-47
 54. ROZMUS Jacek : Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2000, nr 4, s. 433-457
 55. SADŁOS H.: Nike w rzeźbie i poezji : propozycje metodyczne opracowania lekcji // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, nr 2, s. 38-42
 56. STEFANIK B., ŻEGLIN M.: Kształcenie literackie i kulturalne : propozycja modeli lekcji integrujących literaturę z innymi dziedzinami sztuki renesansowej w klasach I ZSZ // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 76-81
 57. SZYNOL Adam: "Dezyderata" - lekcja literacko-muzyczna // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 102-104
  Korelacja literatury i muzyki
 58. SZWAST Andrzej : Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku // Polonistyka. - 2003. Nr 2, s. 101-107
  Portret człowieka w sztuce XX wieku.
 59. ŚLÓSARZ A.: O tajnikach dyskursu piosenek i obrazów // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 2, s. 1-9
  Interpretacja piosenek Jacka Kaczmarskiego.
 60. ŚLÓSARZ A.: Piosenki Jacka Kaczmarskiego na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. - 1995, nr 2, s. 100-106
 61. TUMIDAJEWICZ Anna : Dzieło sztuki jako źródło uczniowskich inspiracji badawczych // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 93-96
 62. WALTER B.: Jak renesansowy artysta widzi piękno kobiety? // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 38-40
 63. WÓJTOWICZ Agata : W stronę symbolu - o obrazach Hieronima Boscha // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 369-374
 64. WYSŁOUCH Seweryna.: Literatura współczesna na tle innych sztuk // Polonistyka. - 1992, nr 4, s. 195-203
 65. WYSŁOUCH Seweryna : O "wzajemnym oświetlaniu się sztuk" raz jeszcze // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 552-457
  Związek literatury i sztuki.
 66. ŻEMŁA M.: Boże Narodzenie w sztuce i literaturze : lekcja w klasie VII // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1994/1995, nr 2, s. 35-40

POSTAĆ LITERACKA


 1. ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Artysta młodopolski : biały i czarny mag // Ruch Literacki. - 2001, nr 1, s. 17-40
 2. BACHÓRZ J.: Rumieńce Stanisława Wokulskiego // Polonistyka. - 1987, nr 8, s. 571-580
 3. BAGIŃSKA P.: Rozmowy o bohaterach literackich // Polonistyka. - 1973, nr 5, s. 27-36
 4. BANASZKIEWICZ J.: "Gerwazy groźną ręką, językiem Protazy" : wzorzec bohaterów - dioskurów w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 4, s. 51-80
 5. BAKUŁA Kordian: Dedal, nie Ikar! // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 90-97
 6. BARSZCZ Leszek : Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego // Polonistyka. - 2000, nr 7, s. 407-411
 7. BARSZCZ Leszek : Mój Konrad // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 609-611 Postać Konrada z "Dziadów" A. Mickiewicza.
 8. BARSZCZ Leszek : Oblicza Joanny Podborskiej // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 595-600
 9. BAULT Aleksandra : Dzieje doktora Fausta : od legendy do antropologicznego mitu // Polonistyka. - 203, nr 2, s. 73-78
 10. BRONIKOWSKA-BALEWSKA Agnieszka : Ojcowie dezerterzy // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 164-169
  Postać ojca - dezertera. Motyw ucieczki ojca.
 11. BUDREWICZ T.: Stary subiekt w nowym świecie // Polonistyka. - 1994, nr 8, s.477-483
 12. BUJNICKI T.: Sienkiewiczowski portret księcia Bogusława Radziwiłła : z zagadnień techniki kreowania postaci w "Potopie" // Ruch Literacki. - 1980, nr 1, s. 13-23
 13. CHMIELEWSKI Jacek : Biedni ludzie // Twórczość. - 2003, nr 11, s. 90-113
  Bohaterowie powieści B. Prusa
 14. CHROBAK Katarzyna : Ahoj wodniku // Guliwer. - 2001, nr 3, s. 21-23
  Postać Wodnika w czeskiej literaturze dla dzieci.
 15. CIESLA-KORYTOWSKA Maria : O polskim bohaterze romantycznym po latach // Znak. - 1993, nr 12, s. 18-27
 16. CYBIENKO O.V.: Koncepcja bohatera w powieści Tadeusza Nowaka "Diabły" // Przegląd Humanistyczny. - 1986, nr 5/6, s. 89-99
 17. ĆWIKLAK Kornelia : Bliscy nieznajomi : proza pogranicza wobec narodowych stereotypów // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 163-168
  Postać Niemców w twórczości E.Paukszty, H.Worcella, S.Chwina, O.Tokarczuk, P.Huelle.
 18. DUDZIK Wojciech : Pomnik Fausta // Twórczośc. - 2002, nr 7/8, s. 148-155
  Postać literacka Fausta.
 19. DUNAJ-KOZAKOW Ewa : Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s. 26-29
 20. DZIECHCIŃSKA Hanna : Kobieta w "Dworzaninie" : Baldassare`a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 69-81
 21. DZIWISZEK Joanna : Musimy jeść i rodzić, czyli fizjologiczny aspekt macierzyństwa // Dialog. - 2002, nr 3, s. 146-155
  Postać matki w dramacie współczesnym.
 22. FALKOWSKI S.: Golgota Józefa Odrowąża // Polonistyka. - 1991, nr 9, s. 594-599
  Bohater "Wiernej rzeki" S.Żeromskiego.
 23. FIUT Aleksander : Jak za szybą // Ruch literacki. - 2001, nr 1, s. 41-56
  Postać Ukraińca w prozie J.Iwaszkiewicza.
 24. GALANT Arleta : Matka w "Dziennikach" Zofii Nałkowskiej // Ruch Literacki. - 2001, nr 5, s. 555-567
 25. GAUDYN I.: Autotematyczny aspekt postaci Zagłoby // Polonistyka. - 1991, nr 7, s. 444-451
 26. GŁOWŃSKI M.: Narcyz i jego odbicia // Twórczość. - 1980, nr 10, s. 95-112
 27. GOSK H.: Być artystą : wariant wizerunku bohatera młodej prozy po roku 1955 // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 3, s. 95-104
 28. GOSK H.: Outsider w prozie polskiej po roku 1956 // Miesięcznik Literacki.- 1985, nr 6, s. 72-85
 29. GÓRNY Maciej : Józef Szwejk - życie po życiu // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 5, s. 153-166
 30. GRADKOWSKI Henryk // Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 11-24
 31. GRONEK Barbara : Ze Zbaraża widać Rzym... czyli o kulturowej tożsamości Longinusa Podbipiety // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 15-33
 32. HADACZEK B.: Postać "siłaczki" w prozie polskiej // Polonistyka. - 1976, nr 6, s. 9-14
 33. ILLG J.: Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego // Pamiętnik Literacki. - 1983, nr 3, s. 101-117
 34. INGLOT Mieczysław : "Kordian" : drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70
 35. INGLOT Mieczysław : Oblicza poetów : o romantycznym kulcie pisarzy // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 17-28
  Postać poety i pisarza w literaturze romantycznej.
 36. INGLOT Mieczysław : Uwspółcześnienie Golema : postać człowieka-maszyny w literaturze polskiej lat 1817 - 1867 // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 1, s. 25-34
 37. IWASIÓW I.: Oblicza "Ja" : o świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej // Ruch Literacki. - 1995, nr 4, s. 463-473
 38. ANION M., ZMIGRODZKA M.: IV cześć "Dziadów" i wczesnoromantyczny bohater egzystencji // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 1, s. 3-13
 39. JANKOWSKA Bogna : Wallenrod - jaki typ bohatera? // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003, nr 2(14), s. 61-63
 40. JAROSIŃSKI Zbigniew : "Człowiek radziecki" w polskiej poezji socrealistycznej // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 4, s. 55-63
 41. JEDYNAK Jolanta : Marzyciele i odkrywcy // Polonistyka. - 2000, nr 9, s. 557-559
  Postać marzyciela i odkrywcy.
 42. KARKOWSKI Cz. : Bohater opowiadań Schulza // Miesięcznik Literacki. - 1978, nr 6, s. 66-73
 43. KLATKA Urszula : Podmiot w liryce Adama Zagajewskiego // Ruch Literacki. - 1998, nr 2, s. 205-215
 44. KONOŃCZUK E.: Bohater prozy Erwina Kruka, czyli jak żyć w prawdzie wśród głosów pamięci i schematów historii // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 10, s. 89-100
 45. KORNIŁŁOWICZ Norbert : Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 57-68
 46. KORTA Katarzyna : Diabły i wiedźmy w "Mistrzu i Małgorzacie" M.A. Bułhakowa - ich źródła i portrety // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 2, s. 37-52
 47. KORWIN-PIOTROWSKA D.: "Beniowski" i jego współbohaterowie // Ruch Literacki. - 1992, nr 6, s. 631-645
 48. KOSYRA-CIESLAK Teresa : "Patron szańców"? - o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 22-25
 49. KOŚCIOŁEK Anna :"O dzięki Ci, Boże, za wszystko...": kilka uwag na temat doświadczeń modlitewnych bohaterów Fiodora Dostojewskiego // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 1, s. 67-87
 50. KOZIOŁEK R.: Co to jest Z? : postać literacka w przestrzeni intertekstualnej : Parnickiego "I u możnych dziwny" // Pamiętnik Literacki. - 1994, nr 1, s. 102-122
 51. KRYŃSKI Stanisław : Pod znakiem Graala i polskiej Chimery : z dziejów powieści o artyście w dwudziestoleciu międzywojennym // Ruch Literacki. - 1997, nr 3, s. 337-351
 52. KULCZYCKA-SALONI J.: Wśród swoich czy wśród obcych?: refleksje nad losami bohaterów powieściowych Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Rodziewiczówny, Władysława Sabatowskiego i Henryka Sienkiewicza // Przegląd Humanistyczny. - 1989, nr 7, s. 31-42
 53. KULIK Maria : Motyw dziadka w literaturze dla dzieci // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 21-24
 54. KULUS Agata : Józef, nauczyciel i ..."człowiek sukcesu" // Polonistyka. - 2000, nr 9, s. 553-556
  Biblia. Postać Józefa.
 55. KWAŚNY M.: O księdzu z "Wesela" // Pamiętnik Literacki. - 1989, nr 1, s. 221-247
 56. KWIATKOWSKA Agnieszka : Starzec z romantycznej ballady // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 157-161
  Postać J. Śniadeckiego w roli starca w balladzie "Romantyczność"
 57. LABUDA A.W.: Apeteoza Rolanda i polska topika bohaterskiej śmierci // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 2, s. 61-89
 58. LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Bóg, honor, ojczyzna...: literackie portrety rycerzy // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 35-44
 59. LUDOROWSKI L.: Portret inicjalny heroiny w powieściach historycznych H.Sienkiewicza // Przegląd Humanistyczny. - 1992, nr 6, s. 47-63
 60. ŁEBKOWSKA Anna : Postać w perspektywie współczesnego dyskursu o narracji // Ruch Literacki. - 2000, nr 3, s. 241-254
 61. MACKIEWICZ A.: Tadeusz Rejtan - bohater nie tylko epoki oświecenia // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 3, s. 3-18
 62. MARKIEWICZ H.: Postać literacka i jej badanie // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 2, s. 147-162
 63. MARKIEWICZ Henryk : Spór o weselne osoby dramatu // Ruch Literacki. - 2002, nr 6, s. 529-540
 64. MASŁOWSKI M.: Kto jest bohaterem "Dziadów"? // Przegląd Humanistyczny. - 1991, nr 2, s. 23-31
 65. MASŁOWSKI M.: Kto jest bohaterem "Dziadów"? // Ruch Literacki. - 1991, nr 3, s. 141-152
 66. MITZNER Piotr : Słudzy boży i ludzcy // Dialog. - 2003, nr 1, s. 160-167
  Postacie księży w twórczości J. Iwaszkiewicza.
 67. ODROZEK Henryk : Wokół narodowej historii i jej mitów : propozycja metodyczna // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 50-60
  Postać historyczna: Rejtan, Kozietulski.
 68. OKOŃ Jan : Postać Parysa w dramatach polskiego renesansu // Ruch Literacki. - 2000, nr 1, s. 11-30
 69. OSTASZEWSKA Zofia : "Krajobraz po bitwie" Andrzeja Wajdy - pogłębienie charakterystyki bohatera opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 3, s. 77-81
 70. OŻÓG-WINIARSKA Zofia : Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s. 65-74
 71. PACKALEN Małgorzata Anna : Uwarunkowania kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku // Pamiętnik Literacki. - 1999, nr 3, s. 59-70
 72. PASTERSKA J.: Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz : o bohaterze "Dziennika 1954" Leopolda Tyrmanda // // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 13-23
 73. PELC J.: Rycerz - pasterz - ziemianin // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 1, s. 111-119
  Ideał rycerza średniowiecznego
 74. PFEIFFER Bogusław : "Staropolski król" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej // Pamiętnik Literacki. - 2002, nr 3, s. 87-104
 75. PIWIŃSKA M.: Dziecko, fragment romantycznej biografii // Twórczość. - 1976, nr 8, s. 54-73
  Bohater romantyczny.
 76. PLACHECKI M.: Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa : od "Anielki" do "Lalki" // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 9-10, s. 119-128
 77. PODRAZA-KWIATKOWSKA M.: Przyjedzie taki i... // Twórczość. - 1976, nr 12, s. 104-111
  Postać przybysza w literaturze.
 78. POGONOWSKA Ewa : Moskal i bolszewik : szkic o polskiej antybolszewickiej twórczości poetyckiej po 1917 roku // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 1, s. 103-121
 79. RATAJCZAK Wiesław : Patriotyzm i zdrada : mało znany epizod eposu a wallenrodyzm // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211
  Postać literacka
 80. RUDKOWSKA Magdalena : Stanisław August Poniatowski - dekadencja władzy? : obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Ruch Literacki. - 2001, nr 4, s. 451-463
 81. RUDOLF Edyta : Istoty fantastyczne w literaturze popularnej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 1, s. 42-50
 82. SCHULTZE Brigitte : Prometeusz w Polsce : narodowy, ponadkulturowy i globalny // Ruch Literacki. - 2000, nr 4, s. 407-414
 83. SIATKOWSKA-CALLEBAT Kinga : Trup - marionetka - pałuba : o kategorii postaci w powieści Irzykowskiego // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 3, s. 61-76
 84. SIEKIERSKA K.: Kolorystyczna charakterystyka postaci Trylogii Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. - 1988, nr 3, s. 177-193
 85. SKAWIŃSKA Małgorzata L.: Byron w "Grobie Agamemnona" // Polonistyka. - 1993, nr 5, s. 297-302
 86. SKRZYPCZAK-WALKOWIAK Bogna : Literackie portrety niań i guwernantek // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 14-18
 87. SMAROŃ A.: Twardowski - niechciany "polski Faust" : koncepcje postaci w literaturze polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku // Ruch Literacki. - 1995, nr 5, s. 573-591
 88. SOSNOWSKI Jerzy : Zagubiona Fautostrada, czyli co nas dzisiaj obchodzi "Faust" // Dialog. - 2000, nr 3, s. 85-95
  Postać Fausta - diabła w filmie i literaturze.
 89. STACHOWIAK Izabela : Izabeli Łęckiej nieznane oblicze // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 477-480
 90. STACHURSKA-CZAJA Urszula : W poszukiwaniu tożsamości : bohater dramatów Helmuta Kajzara // Ruch Literaci, nr 4, s. 459-475
 91. STEFANIAK Beata : O granicach tematu imiennego : zarys problematyki // Ruch Literacki. - 2003, nr 6, s. 589-601
 92. STRELLER S.: Przemiany postaci Prometeusza u Geothego // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 11, s. 33-38
 93. SZARUGA Leszek : Od stereotypów do wyzwolenia z historii // Polonistyka. - 1999, nr 3, s. 144-150
  Postać Niemca w literaturze polskiej
 94. ŚWIECICKI Cezary : Mityczni bogowie w literaturze staropolskiej // Pamiętnik Literacki. - 2003, nr 4, s. 193-209
 95. TOMKOWSKI J.: Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 27-63
 96. TROSZYŃSKI M.: "Kordian" - dzieje bohatera // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 3, s. 139-152
 97. TRZESNIOWSKI Dariusz :"A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze..." : modernistyczny wizerunek Salome // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 1, s. 8-31
 98. TURCZYŃSKI Andrzej : Pan Bóg, pisarz i diabeł. Cz. 2. // Twórczość. - 2003, nr 2/3, s. 117-160
  Postać księdza w twórczości J.Iwaszkiewicza
 99. TYLICKA Barbara : Czeski rodowód Rumcajsa // Guliwer. - 2001, nr 3, s. 23-25
  Postać literacka -Rumcajs
 100. URBANOWSKI M.: Nowy Filon, czyli bohater młodej poezji polskiej // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 399-404
  Bohater z poezji Jacka Podsiadły.
 101. WEINSHEIMER J.: Teoria bohatera literackiego : "Emma" // Pamiętnik Literacki. - 1994, nr 1, s. 163-187
 102. WIATER Mariola : Mężowie biblijni w liryce Norwida // Ruch Literacki. - 1996, nr 4, s. 405-416
 103. WIATER Mariola : Mojżesz Norwida // Ruch Literacki. - 2003, nr 1, s. 9-20
 104. WOJTOWICZ Witold : Czy Marchołt jest błaznem? // Przegląd Humanistyczny. - 2001, nr 4, s. 65-75
  Literatura średniowieczna; postać Marchołta
 105. WÓJCICKA Z.: Postacie "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasickiego // Polonistyka. - 1979, nr 5, s. 343-351
 106. ZACHARSKA Jadwiga : Sienkiewiczowski ideał kobiety - Marynia Połaniecka // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 71-82
 107. ZACHARSKA Jadwiga : Stefana Żeromskiego Prometeusz polski // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 4, s. 91-103
  Bohater opowiadania "Rozdziobią nas kruki, wrony..."

SYNTEZY HISTORYCZNOLITERACKIE


 1. BOESKE Dorota : Teatr życia w tekstach kultury? // Polonistyka. - 2003, nr 5, s. 286-290
  Cykl lekcji syntezujących wiedzę o epokach w klasie maturalnej.
 2. BORTNOWSKI S.: O "kontekstach interpretacyjnych" oraz "kontynuacjach i nawiązaniach w klasie I : (propozycja metodyczna na przykładzie średniowiecza) // Polonistyka. - 1986, nr 10, s. 759-766
 3. CHAŁOŃSKA Joanna : Ewolucja gatunkowa dramatu : propozycja lekcji z syntezy historycznoliterackiej w kl. IV liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 1, s. 28-37
 4. DĘBOWSKA-KĘPCZYK Joanna : Syntezy - inaczej : propozycje metodyczne // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 36-43
 5. KUBIATOWSKA Dorota, KOWALCZUK Małgorzata : Jak od średniowiecza przejść do renesansu // Polonistyka. - 1999, nr 8, s. 509-510
 6. MACKIEWICZ A.: Strefy ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. Technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 2, s. 166-180
 7. MALCZEWSKA Jolanta : Dwie syntezy w klasie IV // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 634
  Tematy lekcji :1. Budowanie mauzoleum. 2. Sprawa honoru i sumienia - artyści wobec wojny.
 8. MALCZEWSKA Jolanta : O tych, co powiedzieli : nie // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 89-96
  Propozycja lekcji. Państwo totalitarne. Literackie sposoby dystansowania się i sprzeciwu wobec oficjalnych tendencji.
 9. SŁOWIŃSKI Lech : Syntezy literackie w szkole średniej // Polonistyka. - 1990, nr 7, s. 353-358
 10. SOSNOWSKA D.: Wyprawa w głąb Czortrycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza // Kresy. - 1992, nr 9/10, s. 109-114
 11. STEFANIK B., ŻEGLIN M.: Kształcenie literackie i kulturalne : propozycja modeli lekcji integrujących literaturę z innymi dziedzinami sztuki renesansowej w klasach I ZSZ // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 76-81
 12. SZURCZAK Anna : Mit Litwy i Ukrainy w literaturze polskiej : synteza materiału w klasach czwartych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 26-35
 13. ŚWIDERSKA E.: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej : propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 36-47
 14. ŚWIDRESKA E.: Tradycje eposu homeryckiego w literaturze polskiej i powszechnej : propozycja syntezy materiału // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 36-47
 15. WELTER Bożena : Kategorie romantyczne i ich realizacja w stylistyce utworów epoki : propozycje syntezy dla kl. IV - dwie jednostki lekcyjne // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 67-70
  Synteza wiedzy o literaturze romantycznej.
 16. ŻUKOWSKA-RUMIN Irena : "Ojczyzna moja?" - Litwa w wybranych utworach literatury polskiej : lekcja przeprowadzona w klasie czwartej o profilu humanistycznym // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 112-114

GRAMATYKA. NAUKA O JĘZYKU


 1. MIKA Tomasz : "Język moich rówieśników" jako temat egzaminu wewnętrznego // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień) s. 22-24
 2. REJTER Artur : Topos Arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej // Poradnik Językowy. - 2000, nr 8, s. 60-69

MATERIAŁY TEORETYCZNE


 1. CHRZĄSTOWSKA Bożena : Trudne początki // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień) s.3-7
  Matura 2005. Propozycja opracowania "Motywu wędrówki w literaturze".
 2. KOEHLER Krzysztof : Jak przygotować udaną wypowiedź? : argumentowanie i układanie argumentów // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad) s. 4-7
 3. KOEHLER Krzysztof : Jak przygotować udaną wypowiedź? // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień) s. 8-9
 4. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Temat maturalny // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 (wrzesień) s. 10-13
  Etapy opracowania tematu na egzamin ustny
 5. NOWAK Paweł : Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s.12-15
  Związek języka polskiego z innymi językami europejskimi. Przygotowanie prezentacji.

KSIĄŻKI


 1. BALCERZAN Edward
  Poezja polska : w latach 1939-1968 / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1998. - 300 s. (47324 p)
 2. BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław
  Leksykon powieści polskich XX wieku / Marek Bernacki, Mirosław Dąbrowski. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "DEBIT", [2002]. - 487 s. (51225 p)
 3. BERNACKI Marek, PAWLUS Marta
  Słownik gatunków literackich / Marek Bernacki, Marta Pawlus ; wstęp Stanisław Jaworski. - Bielsko-Biała : Park, 2002. - 714 s. (50633 p)
 4. BOLECKI Włodzimierz
  Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym : Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej / Włodzimierz Bolecki.- Wyd. 2 popr. I uzup. - Kraków : Uniwersitas, 1996. - 393 s. (48001)
 5. BORKOWSKA Grażyna
  Dialog powieściowy i jego konteksty : na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej / Grażyna Borkowska. - Wrocław : Ossolineum. 1988. - 171s. (40391)
 6. BURKOT Stanisław
  Literatura polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. - Kraków : Wyda. Edukac., 1997. - 152 s. (47126 p)
 7. CASSOU Jean
  Encyklopedia symbolizmu / Jean Cassou i in. ; przekł., oprac. i przypisy Joanna Guze. - Warszawa : Wydaw. Artyst. i Film., 1992. - 371 s. (44285 p)
 8. CIEŚLAKOWA Halina
  Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831 / Halina Cieślakowa. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1968. - 195 s. (22472)
 9. CLAUDON Francis
  Encyklopedia Romantyzmu: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka / Francis Claudon i in. ; przeł. [z franc.] Helena Kęszycka. - Warszawa : Wydaw. Artyst. i Film., 1992. - 383 s. (44137 p)
 10. CZAPLEJEWICZ Eugeniusz
  Polska literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk PWN, 1992. - 210 s. (45899 p)
 11. CZAPLIŃSKI Przemysław, ŚLIWIŃSKI Piotr
  Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. - 428 s. (48799 p)
 12. DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabela
  Słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998. - 537 s. (47118 p)
 13. DZIECHCIŃSKA Hanna
  Literatura a zabawa : z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce / Hanna Dziechcińska. - Warszawa : PWN, 1981. - 242 s. (28052)
 14. DZIECHCIŃSKA Hanna
  Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane / Hanna Dziechcińska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SEMPER, 1994. - 126 s. (45927)
 15. DZIECIŃSTWO i sacrum : studia i szkice literackie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych, 1998. - 315 s. (47754)
 16. DZIEŁO literackie jako źródło historyczne / pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. - 386 s. (21758, 21759)
 17. GAWLIKOWSKA Joanna
  Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. - Goleszów : Innowacje, 1997. - 285 s. (47211 p)
 18. GŁOWIŃSKI Michał
  Powieść młodopolska : studium z poetyki historycznej / Michał Głowiński. - Kraków : UNIVERSITAS, 1997. - 333 s. (48037)
 19. GŁOWIŃSKI Michał
  Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Kraków : UNIVERSITAS, 1998. - 362 s. (48039)
 20. GRODECKA Aneta
  Lektury stulecia słynni pisarze, wielkie dzieła : kanon XX wieku : analizy i interpretacje literackie : wypisy / Aneta Grodecka. - Warszawa : Agencja Wydaw. Polonia Press, 1999. - 450 s. (48180 p)
 21. GRODECKA Aneta
  Słownik pisarzy i dzieł współczesnych : kanon lektur na początek XXI wieku / Aneta Grodecka. - Warszawa : Agencja Wydaw. Polonia Press, [br. r.wyd.]. - 447 s. (49041 p)
 22. HERNAS Czesław
  Barok / Czesław Hernas. - Wyd. 5 zm. i rozszerz. - Warszawa : Wydaw. Nauk., PWN, 1998. - 742 s. (47246 p)
 23. HUTNIKIEWICZ Artur
  Młoda Polska / Artur Hutnikiewicz. Warszawa : wydaw. Nauk. PPWN, 1994. - 483 s. (45913 p)
 24. JANUS-SITARZ Anna
  Groteska literacka : od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : UNIVERSITAS, 1997. - 176 s. (48004)
 25. JAROSIŃSKI Zbigniew
  Literatura lat 1945-1975 / Zbigniew Jarosiński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - 202 s. (47265 p)
 26. JASTRUN Mieczysław
  Między słowem a milczeniem / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.- 559 s. (23500)
 27. KLIMOWICZ Mieczysław
  Oświecenie / Mieczysław Klimowicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998. - 607 s. (47569 p)
 28. KOPALIŃSKI Władysław
  Leksykon wątków miłosnych / Władysław Kopaliński. - Warszawa : Muza, 2002. - 423 s. (52380 p)
 29. KOSIŃSKI Dariusz
  Słownik postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. - - Kraków : UNIVERSITAS, 1999. - 328 s. (51224 p)
 30. KOTARSKA Jadwiga
  Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce / Jadwiga Kotarska. - Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1970. - 235 s. (22474)
 31. KRZEWIŃSKA Anna
  Sielanka staropolska : jej początki, tradycje, główne kierunki rozwoju. - Warszawa : PWN, 1979. - 179 s. (23522)
 32. KRZYŻANOWSKI Julian
  Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski. - Wyd 5. - Warszawa : PWN, 1985. - 768 s. (39888 p)
 33. KRZYŻANOWSKI Julian
  Tradycje literackie polszczyzny : od Galla do Staffa / Julian Krzyżanowski; oprac. Maria Bokszczanin. - Warszawa : PWN, 1992. - 784 s. (45902)
 34. KUBIAK Zygmunt
  Szkoła stylu : eseje o tradycji poezji europejskiej / Zygmunt Kubiak. - Warszawa : PIW, 1977. - 235 s. (19727)
 35. KWIATKOWSKI Jerzy
  Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - 598 s. (49811 p, 49812)
 36. LITERATURA i nauka o języku / pod red. Krystyny Damm i Margarity Kardasz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 616 s. (51737 p)
 37. LITERATURA i sztuka : epoka nowożytna / [red. Bartosz Działoszyński]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 191 s. (52262 p)
 38. LITERATURA i sztuka : starożytność i średniowiecze / [red. Bartosz Działoszyński]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 191 s. (52263 p)
 39. LITERATURA i sztuka : wiek XX / [red. Bartosz Działoszyński]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003. - 191 s. (52264 p)
 40. ŁAGUNA Piotr
  Ironia jako postawa i jajo wyraz : z zagadnień teoretycznych ironii / Piotr Łaguna. - Kraków ; Wydaw. Literackie, 1984. - 102 s. (33872)
 41. MAKOWIECKI Z. Andrzej
  Słownik postaci literackich / Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000. - 1067 s. (48742 p)
 42. MARKIEWICZ Henryk
  Pozytywizm /Henryk Markiewicz. - Wyd. 3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. - 611 s. (47586 p)
 43. MARZEC Anna
  Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Wyd. 3. - Warszawa : Impuls, 1998. - 269 s. (50296)
 44. MATUSZEWSKI Ryszard
  Literatura polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1992. - 503 s. (44511 p)
 45. MICHAŁOWSKA Teresa
  Poetyka i poezja : studia i szkice staropolskie / Teresa Michałowska. - Warszawa : PWN, 1982. - 457 s. (28868)
 46. MICHALOWSKA Teresa
  Średniowiecze / Teresa Michałowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996. - 905 s. ; 23 cm. (46694 p)
 47. MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz
  Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich / Tomasz Miłkowski, Janusz Termer. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001. - 695 s. (50993 p)
 48. MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz
  Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla uczniów gimnazjów I liceów / Tomasz Miłkowski, Janusz Termer. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2002. - 838 s. (50994 p)
 49. MIŁKOWSKI Tomasz
  Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej dla uczniów gimnazjów i liceów / Tomasz Miłkowski.. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2001. - 695 s. (50993 p)
 50. NOWELA. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych / pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego. - Warszawa : PWN, 1979. - 494 s. (23583)
 51. OSOBA w literaturze i komunikacji literackiej : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Balcerzana i Włodzimierza Boleckiego. - Warszawa : Wydaw. Instytutu Badań Literackich PAN, 2000. - 276 s. (49533)
 52. PARNAS bis : słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. - wyd. 3 i ostatnie. - Warszawa : "Lampa i Iskra Boża", 1998. - 239 s. (47678 p)
 53. PRAGŁOWSKA Anna
  Napisz lepiej : wiadomości i ćwiczenia dotyczące wybranych form wypowiedzi uczniów gimnazjum i liceum / Anna Pragłowska. - Warszawa : Edukacja MUZA S.A., 2000. -143 s. (48786, 48787)
 54. PRZESTRZEŃ i literatura : studia / red. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień- Sławińska. -Wrocław : Ossolineum, 1978. - 335 s. (21833, 21711)
 55. PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej
  Literatura XX wieku / Joanna Pyszny, Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydaw. Dolnoślaskie, 1999. - 253 s. (47669p)
 56. RAJCA Waldemar
  Porozmawiajmy jak cytat z cytatem : propozycja do nowej matury z języka polskiego. Cz. 1 / Waldemar Rajca. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, 1996. - 64 s. (47151, 47152)
 57. SCENARIUSZE lekcji języka polskiego : klasa III szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do druku Barbara Stworowa. - Goleszów : Innowacje, 1995. - 351 s. (45886)
 58. SCENARIUSZE lekcji języka polskiego : klasa IV szkoły średniej / zebrała i przysposobiła do druku Barbara Stworowa. - Goleszów : Innowacje, 1995. - 378 s. (46123, 46124)
 59. SKRABARZ Danuta
  Baśniowy świat Młodej Polski / Danuta Skrabarz // Kraków : Impuls, 2001. - 395 s. (50642)
 60. SŁOWNIK bohaterów literackich / Dorota Kozicka [et al.]. - Bielsko-Biała : Park, 2004. - 472 s. (53122 p)
 61. SŁOWNIK literatury polskiego oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. - Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1977. - 853 s. (19910 p)
 62. SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej . - Wyd. 2. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1994. - 1112 s. (45327 p)
 63. SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza ; aut. Haseł Monika Bogdanowska [et al.]. - Katowice : "Videograf II", 2001. - 604s (52022 p)
 64. SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka i in. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. - 1432 s. (44510 p)
 65. SŁOWNIK literatury popularnej : zeszyt próbny / pod red. Tadeusza Żabskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. - 185 s. (46221 p)
 66. SŁOWNIK literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok / pod red. Teresy Michałowskiej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1998. - 1120 s. (47659 p)
 67. STWOROWA Barbara
  Propozycje lekcji języka polskiego w liceum. Klasa I / Barbara Stworowa. - Bielsko-Biała : Wydaw. Cerinwest, 2002, s. 265 (505757)
 68. STWOROWA Barbara
  Propozycje lekcji języka polskiego w liceum. Klasa II / Barbara Stworowa. - Godzieszka k/Bielska-Białej : Wydaw. Cerinwest, 2003, s. 287 (51820)
 69. STWOROWA Barbara, ORLICKA Maria
  Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa I szkoły średniej / Barbara Stworowa, Maria Orlicka. - Wyd. 2 popr. - Goleszów : Innowacje, 1994. - 193 s. (45882, 45883)
 70. STWOROWA Barbara, ORLICKA Maria
  Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły średniej / Barbara Stworowa, Maria Orlicka. - Wyd. 2 popr. - Goleszów : Innowacje, 1995. - 277 s. (45884, 45885)
 71. SZENES Dominique
  Najsłynniejsze powieściliteratury światowej : leksykon / Dominique Szenes; przeł. Marek Bratuń. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo OPUS, 1995. - 337 s. (46459 p)
 72. SZKOLNY słownik literatury polskiej X wieku / pod red. Marka Pytasza; aut. haseł Monika Bogdanowska et al.]. - Katowice : "Videograf II", 1998. - 604 s. (50332 p)
 73. ŚWIĘCH Jerzy
  Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - 583 s. (46816 p)
 74. TOMASZEWSKI Feliks
  Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1990. - 203 s. (43255, 43256, 43257, 43258)
 75. WACH Alicja
  Starożytność, średniowiecze : język polski - omówienia lektur / Alicja Wach. - Łódź :"Piątek Trzynastego", 2000. - 139 s. (49521)
 76. WITKOWSKA Alina, PRZYBYLSKI Ryszard
  Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - 744 s. (47037 p)
 77. WÓJCIK Tomasz
  Literatura polska XX wieku : terminy i zagadnienia / Tomasz Wójcik. - Warszawa : "Morex", 1996. - 141 s. (48337 p)
 78. WŚRÓD starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994. - 745 s.(45716 p)
 79. ZIOMEK Jerzy
  Renesans / Jerzy Ziomek. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1995. - 552 s. (46610 p)
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce