Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2014 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 24 stycznia 2014
SERWIS PRASOWY 1/2014
Ukazał się nr 1/2014 miesięcznika „Polonistyka”. Tom już kolejny zeszyt dotyczący problemów maturalnych.
Od 2015 r. jedną z obligatoryjnych części ustnego egzaminu maturalnego stanowi rozmowa ucznia z członkami zespołu przedmiotowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. precyzyjnie określa jej długość – około 5 minut. Na przebieg tej rozmowy ma wpływ wiele czynników, m. in. : kompetencje komunikacyjne rozmówców, cel rozmowy, sytuacja komunikacyjna. Joanna Dobkowska i Zbigniew Kosiński w artykule "Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym od 2015 r." przyznają, że "za przebieg tej części matury, a przede wszystkim za kształt rozmowy odpowiadają bowiem w znacznym stopniu egzaminatorzy, którzy swoimi zachowaniami mogą obniżać lub zwiększać stres zdającego, a podczas rozmowy inspirować go i zachęcać do mówienia – lub poprzez niewłaściwe reakcje werbalne i niewerbalne – usztywniać go i zamykać"1. Autorzy proponują kilka praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu prowadzenia egzaminu ustnego.
Agnieszka Kania i Bernadeta Styczeń w swoim artykule pt. "Od mówienia - do sztuki krasomówczej" przypominają, że podstawa programowa z 2008 r. zakłada, iż wszyscy nauczyciele odpowiadają za kształcenie językowe uczniów2. Autorki podkreślają, że "proces dydaktyczny na lekcjach języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych zostanie w sposób przemyślany i komplementarny podporządkowany temu, by młody człowiek stał się sprawnym uczestnikiem procesów komunikacyjnych oraz świadomym odbiorcą kultury, który opiera wszystkie kształtowane kompetencje na bazie zdobytych wiadomości z zakresu wiedzy o języku, wiedzy o literaturze i wiedzy o kulturze"3.
Poza tym w numerze 1/2014 "Polonistyki" zamieszczono publikacje metodyczne dla nauczycieli m.in. nt. higieny głosu i przemawiania, pracy z tekstem, umiejętności streszczania i redagowania streszczeń.
Czasopismo "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" wydaje Instytut Rozwoju Służb Społecznych. W numerze 10/2013 opublikowano m.in. artykuł Agaty Junger pt."Uzależnienia behawioralne"4. Autorka przedstawiła badania nad uzależnieniami behawioralnymi oraz koncepcje psychologiczne w świetle których można rozważać zjawisko uzależnienia od urządzeń elektronicznych.
Radosław Mysior prezentuje projekt programu zajęć dla uczniów kl. V-VI dotyczący agresji elektronicznej5.
Również w nr 10/2013 "Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych" przeczytamy o poradnictwie on-line oraz o rodzinnych domach dziecka w woj. warmińsko-mazurskim.  

1 J. Dobkowska, Z. Kosiński : Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym od 2015 r. Polonistyka 2014, nr 1, s. 39-42
2 A. Kania, B. Styczeń : Od mówienia – do sztuki krasomówczej. Polonistyka 2014, nr 1, s. 43-46
3 Tamże, s. 44
4 A. Junger : Uzależnienia behawioralne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 10, s. 24-29
5 R. Mysior : Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 10, s. 29-34
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce