Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Samotność i alienacja dzieci i młodzieży

SAMOTNOŚĆ I ALIENACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienia bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. DOŁĘGA Zofia
  Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne / Zofia Dołęga. - Katowice : Wydaw.UŚ, 2003.- 205 s. : il.; 24 cm
 2. IZDEBSKA Jadwiga
  Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebka. - Białystok :"Trans Humana", 2004. - 205 s : rys.; 21 cm
 3. ŁOPATKOWA Maria
  Samotność dziecka /Maria Łopatkowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. -258, [2] s.; 20 cm
 4. PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta
  Pedagogika człowieka samotnego / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. -Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły humanistycznej, 2000. - 296 s. : il.; 21 cm

WYDAWNICTWA CIĄGŁE


 1. BRZYCHCY Katarzyna
  Samotność w rodzinie niepełnej / Katarzyna Brzychcy // Edukacja Humanistyczna (Szczec.).-2002, nr 1/2, s. 107-114
 2. CHIMICZ Dorota
  Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży i jego konsekwencje psychospołeczne / Dorota Chimicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 23 .-(2003), s. 109-116
 3. CUDAK Henryk
  Osamotnienie dziecka we współczesnej rodzinie / Henryk Cudak // Pedagogika Społeczna. -2001, nr 2, s. 105-113
 4. DRÓŻDŻ Katarzyna
  Izolacja i poczucie osamotnienia w rodzinach / Katarzyna Dróżdż // Z Doświadczeń Pedagoga .- 2000, nr 1, s. 75-79
 5. DRÓŻDŻ Katarzyna
  Izolacja i poczucie osamotnienia w rodzinach / Katarzyna Dróżdż // Z Doświadczeń Pedagoga .- 2000, nr 2, s. 89-93
 6. GANIA Katarzyna
  Jak sobie radzą z osamotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca młodzież / Katarzyna Gania // Małżeństwo i Rodzina.- 2003, nr 4, s. 25-27
 7. GROCHOCIŃSKA Rita
  Samotność w rodzinie w przeżyciach dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Rita Grochocińska // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5 .-(2002), s. 323-329
 8. IZDEBSKA Jadwiga
  Osamotnienie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : wyzwania pedagogiczne / Jadwiga Izdebka // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach . - Nr 6 .-(2002), s. 91-101
 9. JAKUBIK Andrzej
  Młodzi, bezrobotni, osamotnieni / Andrzej Jakubie // Tygodnik Solidarność. -2001, nr 26, s. 6
 10. JANICKA Iwona
  Rodzina a poczucie osamotnienia / Iwona Janicka // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 6 .-(2003), s. 83-90
 11. KAWULA Stanisław
  Samotność licealistów / Stanisław Katula // Wychowanie na co Dzień. -1999, nr 1/2, s. 14-20
 12. KAZUBOWSKA Urszula
  Indywidualność i samotność jako właściwości przedmiotu opieki / Urszula Kazubowska // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Pedag. / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 21 .- (1995), s. 55-62
 13. KAZUBOWSKA Urszula
  Indywidualność i samotność jako właściwości przedmiotu opieki / Urszula Kazubowska // Zesz. Nauk., Pr. Inst. Pedag. / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 1 .-(1997), s. 41-48
 14. KOBIERZYCKI Tadeusz
  Samotność i rozwój / Tadeusz Kobierzycki // Zeszyty Naukowe WSP Olsztyn, Prace Psychologiczne. - Z. 2 .-(1998), s. 157-164
 15. KOZŁOWSKI Waldemar
  Samotność i osamotnienie / Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła.-1996, nr 5, s. 19-21
 16. KOZŁOWSKI Waldemar
  Samotność okresu dorastania / Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła.-1996, nr 7, s. 24-26
 17. MAZUR Beata
  Poczucie osamotnienia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / Beata Mazur // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 21 .-(2001), s. 89-98
 18. MAZUR Beata
  Poczucie osamotnienia młodzieży słabowidzącej / Beata Mazur // Auxilium Sociale .- 2001, nr 2, s. 100-108
 19. ORTENBURGER Dorota, WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata, STAWIARSKA-LIETZAU Monika, CZERWIŃSKA Ewa
  Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży / Dorota Ortenburger, Agata Woźniak-Krakowian, Monika Stawiarska-Lietzau, Ewa Czerwińska // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. - Z. 9 .-(2001), s. 125-144
 20. PĘTLEWSKA Halina
  Głęboka samotność / Halina Pętlewska // Szkoła Specjlna.-1998, nr 2, s. 94-101
 21. PIOTROWSKI Przemysław
  Zachowania dewiacyjne i aktywność prospołeczna młodzieży a poczucie alienacji / Przemysław Piotrkowski // Szkoła Specjalna.-2001, nr 1, s. 16-27
 22. PIOTROWSKI Przemysław, ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof
  Poczucie alienacji chłopców z grupy wysokiego ryzyka : efektywność oddziaływań profilaktycznych / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski // Psychologia Wychowawcza .-1999, nr 5, s. 428-441
 23. PIOTRÓW Ewa
  Osamotnienie a poziom lęku u młodzieży w wieku dorastania na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Słupsku / Ewa Piotrów // Edukacja .-2004, nr 1, s. 95-105
 24. SEKUTOWSKA Marzena
  Osłabić lęk, przełamać samotność /Marzena Sekutowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1997, nr 7, s. 28-29
 25. SEMAŃ Magdalena
  Psychospołeczne uwarunkowania poczucia osamotnienia u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Magdalena Semań // Rocznik Przemyski. -1999, z. 1, s. 21-28
 26. SENDYK Marzena
  Osamotnienie dziecka w rodzinie / Marzena Syndyk // Małżeństwo i Rodzina. -2003, nr 4, s. 20-24
 27. SEWERYNIAK Henryk
  Dobra i zła samotność / Henryk Seweryniak // Więź. -1997, nr 10, s. 34-41
 28. ŚWIDA-ZIEMBA Hanna
  Wolność i samotność / Hanna Świda-Ziemba // Znak .-1998, nr 8, s. 42-52
 29. TATAROWICZ Jan
  Zagubieni w życiu i osamotnieni / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. -1995, nr 9, s. 24-29
 30. WOJCIECHOWSKA Anna
  Samotność geniusza / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. -1999, nr 30, s. 9
 31. ZAWADZKI Zbigniew
  Samotność - osamotnienie : (etiologia, wymiary i skutki) / Zbigniew Zawadzki // Praca Socjalna.-1999, nr 4, s. 39-62

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce