Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 29 sierpnia 2014
RODZINA Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Zestawienie bibliograficzne
 
Książki

 1. Być rodzicem niepełnosprawnego dziecka / [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]. - Zielona Góra , 2011.
 2. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa, 1995.
 3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 4. - Warszawa, 2005.
 4. Dziecko z autyzmem w rodzinie [Dokument elektroniczny] : studium indywidualnego przypadku / Anna Gręda ; promotor Edyta Kędra ; Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy. - Legnica, 2013. Praca magisterska dostępna w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN.
 5. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego / Jacek Kielin. - Gdańsk, 2002.
 6. Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław, 2000.
 7. Niepełnosprawne dziecko w rodzinie / Serafino Corti, Giovanni Gillini ; [tł. Magdalena Dobosz]. – Gniezno, 2007.
 8. Pełnia życia : wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie : raport z realizacji projektu. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym [etc.], 2008.
 9. Pokochaj mnie mamo! czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. – Warszawa, 2008.
 10. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. – Warszawa, 2012.
 11. Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. – Warszawa, cop. 2007.
 12. Rodzina o specjalnych potrzebach  / pod red. Stefanii Walasek i Barbara Winczury ; [aut. Danuta Apanel et al.]. - Jelenia Góra, 2011.
 13. Rodzina : upośledzenie umysłowe, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wybrane metody terapii / Edyta Pietrowska.-  Częstochowa, 2010.
 14. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa, 2011.
 15. Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia / Witold Janocha. - Kielce, 2009.
 16. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków, 2012.
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym / Andrzej Twardowski. - Poznań, 2012.
 18. Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź, 2007.

Artykuły z czasopism


 1. Badanie postaw wychowawczych rodziców dzieci niepełnosprawnych / Katarzyna Chrąściel// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 4, s. 34-53
 2. COCP - model partnerskiej komunikacji z niepełnosprawnym intelektualnie / Markus Lohe // Wspólne Tematy . - 2010, nr 11/12, s. 4-11 Program COCP - kluczowe narzędzie pedagogiczne służące przygotowywaniu rodziców do prowadzenia intensywnej interakcji komunikacyjnej z ich upośledzonymi umysłowo dziećmi.
 3. Czas wolny rodziców wychowujących osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębszym / Dorota W. Chrzan  // Wychowanie na Co Dzien. - 2007, nr 3, s. 22-24
 4. Czynniki demograficzne a postrzeganie przez matki udziału ojców w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością i w jego wychowaniu / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Wspólne Tematy . - 2013, nr 1, s. 45-50 Omówienie wyników badań.
 5. Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo / Henryk Gasior // Chowanna. – 2004, T. 1, s. 36-50
 6. Droga do samodzielności - rola rodziców / Małgorzata Rękosiewicz // Remedium . - 2011, nr 10, s. 24-25 Rola rodziców w budowaniu tożsamości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 7. Dylematy edukacyjne rodziców dzieci niepełnosprawnych / Anna Fidelus // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2001, T. 8, s. 27-31
 8. Dzieci gorszego Boga / Beata Kołakowska // Charaktery . - 2012, nr 6, s. 74-79 Przeciwności, jakim muszą sprostać rodzice, którym rodzi się niepełnosprawne dziecko.
 9. Dziecko niepełnosprawne i rodzina : modele rodzin w ujęciu socjoekonomicznym / Paweł Firago // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 123-126
 10. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Barbara Adamczyk// Niepełnosprawność i Rehabilitacja . - 2010, nr 2, s. 55-67 Problemy rodziców dziecka niepełnosprawnego, izolacja społeczna rodziców.
 11. Dziecko niesłyszące i jego rodzina / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 2,  s. 31-39
 12. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44
 13. Gdy rodzice dowiadują się... o niepełnosprawności dziecka / Anna Mikler-Chwastek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 21-24
 14. Grupy samopomocy i wsparcia / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 17-29 Praca grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 15. Jak być rodzicem dziecka niepełnosprawnego // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. - 2009, nr 4, s. 40-52 Prezentacja programu mającego na celu wspieranie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 16. Jak znaleźć właściwe słowa? : trudne dialogi z rodzicami dziecka niepełnosprawnego // Na Temat . - 2010, nr 2, s. 19-24 Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Przykłady dialogów z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
 17. Jeszcze o rodzicach dzieci niepełnosprawnych / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s. 27-28
 18. "Karta dziecka" - propozycja aktywnej techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej z rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością / Agata Potapska-Skwara // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 90-95
 19. Kształtowanie wspomagającej interakcji z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2007, nr 6, s. 33-41 Współpraca rodziców dziecka niepełnosprawnego z przedstawicielami profesji fachowego pomagania.
 20. Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 102-108
 21. List do rodziców dziecka z uszkodzeniem słuchu / Kazimiera Krakowiak, Lucjan Krakowiak // Audiofonologia. – 2002, T. 21, s. 223-232
 22. Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2011, nr 6, s. 28-34
 23. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31
 24. Niepełnosprawność dziecka a praca zawodowa matki / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 3-17
 25. O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Szoć, Maria Raszewska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172
 26. Pedagogizacja rodziny dziecka niepełnosprawnego - tradycyjne i nowatorskie ujęcie problemu / Urszula Klajmon-Lech // Ruch Pedagogiczny . - 2012, nr 4, s. 165-172
 27. Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzona w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną / Renata Biernat // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53
 28. Płaszczyzny edukacyjne w rozwoju rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne / Dorota Bożyk // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 103-112
 29. Poczucie koherencji i wsparcie społeczne w wychowaniu dziecka z upośledzeniem umysłowym / Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 3-23
 30. Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich / Andrzej Giryński // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18
 31. Poradnictwo a psychoterapia - potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych.// Na Temat . - 2010, nr 2, s. 13-18
 32. Postawy matek dzieci niepełnosprawnych kształconych wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi / Krystyna Baranowicz// Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – 1999, T. 10, s. 93-104
 33. Postawy rodzicielskie matek dzieci niepełnosprawnych / Beata Szabała // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 66-76
 34. Postawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie / Sławomir Cudak // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 229-237
 35. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 22-24
 36. Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych - mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? / Grzegorz Szumski // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 266-272
 37. Problemy i rozwiązania - dalsze wskazówki dla rodziców wychowujących dziecko pełnosprawne i niepełnosprawne// Na Temat . - 2010, nr 2, s. 27-31
 38. Projekt "Aktywnym być" / Joanna Primel // Pracownik Socjalny. - 2009, nr 8, s. 12-15 Omówienie projektu socjalnego, którego celem jest aktywizacja rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne.
 39. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez matki dzieci niepełnosprawnych / Beata Mazur-Szabała // Auxilium Sociale Novum. - 2008, nr 1/2, s. 170-177
 40. Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Joanna Frackiewicz // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 260-268 Instrumenty pomocy psychologicznej. Przykładowe metody pracy z rodziną.
 41. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-48
 42. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury / Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na Co Dzień . - 2010, nr 6, s. 15-18
 43. Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju jako grupa odniesienia / Agnieszka Masłowiecka // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 115-119
 44. Rodzina i terapeuci jako środowiska terapeutyczne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Mariusz Kuskowski // Wspólne Tematy. - 2007, nr 5, s. 27-30 Problem dotyczący współpracy między rodziną a terapeutami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Postawy rodziców wobec dziecka upośledzonego umysłowo.
 45. Rodziny osób niepełnosprawnych / Anna Kordzielewska // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński. – 1998, nr 2, s. 33-51
 46. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach eukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 8-9
 47. Rozmowa z rodzicami dziecka niepełnosprawnego jako empowerment.// Na Temat . - 2010, nr 2, s. 11-13 Zasady rozmowy "dodającej sił" z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
 48. Rozmowy o pełnosprawnym rodzeństwie dzieci niepełnosprawnych// Na Temat . - 2010, nr 2, s. 25-26
 49. Rozmowy o samodzielności i autonomii - ważny aspekt kontaktów między rodzicami a pomagającym // Na Temat . - 2010, nr 2, s. 35-39
 50. Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 7-9
 51. Samotność wśród najbliższych : interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami / Ewa Pisula // Czasopismo Psychologiczne. – 2009, T. 15, nr 2, s. 295-304 Materiały XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 52. Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego / Maria Chodkowska// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 3-10
 53. Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego : wstępne wyniki badan / Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 35-42 Badania przeprowadzone wśród rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie lub sensorycznie.
 54. Stosunki emocjonalne w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie / Żaneta Stelter, Barbara Harwas-Napierala  // Czasopismo Psychologiczne. - 2010, nr 2, s. 199-207
 55. Sytuacja i problemy rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne ruchowo a możliwości udzielenia im wsparcia na przykładzie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie w Częstochowie / Agnieszka Krzemińska, Jolanta Nykowska // Auxilium Sociale. - 1998, nr 1, s. 149-151
 56. Tabu seksualne. Rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 4, s. 94-101
 57. Towarzyszenie rodzicom podczas śmierci ich niepełnosprawnego dziecka // Na Temat. - 2010, nr 2, s. 32-34
 58. Upośledzenie dziecka jako graniczne doświadczenie rodzica / Maria Kurek // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2007, nr 2, s. 112-118
 59. "Wspierać i być wspieranym" : projekt współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Maria Rafalska [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 57-66 Dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Projekt "Jak być rodzicem dziecka. niepełnosprawnego".
 60. Wspólnota rodzinna wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka / Elżbieta Osewska // Studia nad Rodziną. - 2010, nr 26/27, s. 103-115
 61. Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2004, nr 4, s. 40-48
 62. Współpraca pomiędzy rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie a fachowo pomagającymi - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych. Cz. 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 13-20
 63. Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18
 64. Współpraca z rodzicami w przedszkolu integracyjnym / Urszula Lesiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 620-622
 65. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 135-140 Współpraca rodziców i zespołu terapeutycznego w ramach WWR (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego).
 66. Wstępne uwarunkowania rozmowy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego // Na Temat. - 2010, nr 2, s. 3-6
 67. Wybrane metody pedagogizacji rodzin osób niepełnosprawnych / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła . - 2012, nr 1, s. 141-154 Metody aktywizujące i problemowe w świetle doradztwa pedagogicznego dla rodziców.
 68. Wyjątkowe rodzicielstwo / Agnieszka Zygmunt // Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 22-23 Praca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych nad poprawieniem ich kondycji i rozbudzenie radości życia.
 69. "Wyprowadzam się!" : rodzice i ich dorosłe dziecko niepełnosprawne intelektualnie / Beata Olszewska // Wspólne Tematy . - 2011, nr 6, s. 36-42
 70. Wzmacnianie relacji rodzic - dziecko - nauczyciel / Jadwiga Trochimczyk [i inni] // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy. - 2009, nr 1, s. 28-31 Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli mające na celu tworzenie wspólnej płaszczyzny działania na rzecz dziecka niepełnosprawnego - scenariusz zajęć.
 71. Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych / Ewa Binięda // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 15-18
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce