Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Zbigniew Herbert

ZBIGNIEW HERBERT 29.X.1924 - 28.VII.1998

poeta, eseista, dramatopisarz

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia została podzielona na pięć części. Pierwsza zawiera wykaz książek Zbigniewa Herberta, w drugiej zebrano publikacje poety zamieszczane na łamach czasopism. Część trzecia jest spisem książek poświęconych Z. Herbertowi, natomiast w części czwartej zgromadzono artykuły z czasopism dotyczące pisarza i jego twórczości. Oddzielnie, w części piatej wykazano recenzje książek Zbigniewa Herberta oraz recenzje książek poświęconych poecie.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Pozycje dostępne w ostrołęckiej Bibliotece zaznaczono przez dodanie numeru inwentarzowego, albo oznaczając gwiazdką - jeśli jest to artykuł z czasopisma.
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1982 - 2004, dla artykułów z czasopism 1996 -2004. Sporadycznie rejestrowane są artykuły z czasopism opublikowane wcześniej (od 1981 r.).

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

wydawnictwa zwarte


 1. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2004. - 222 s. ; 21 cm.
  53598, 53599
 2. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 281, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Czytelnika")
 3. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 281, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Czytelnika")
 4. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1998. - 281, [3] s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Czytelnika")
 5. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. [5] przejrz. i popr - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1995. - 282, [2] s. ; 20 cm
 6. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 3 popr. i. e. 4]. - Lublin : "Test" , 1991. - 202, [5] s. : 1 portr. ; 21 cm. - Druk z diapoz. "Kontakt" Paryż, 1988
 7. Herbert Zbigniew
  Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 3]. - Warszawa : M? & AB , 1990. - S. 5-203, [1] ; 20 cm. - Wg wyd. 2 popr. "Kontakt"
 8. Herbert Zbigniew
  Dramaty / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 poszerz.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1997. - 167, [5] s. ; 20 cm. - Podstawa wyd.: Dramaty : PIW, 1970
 9. Herbert Zbigniew
  Elegia na odejście / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1993. - 52, [4] s. ; 21 cm. - Wg wyd. : Instytut Literacki, Paryż, 1990
 10. Herbert Zbigniew
  Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1998. - 78, [2] s. ; 21 cm
 11. Herbert Zbigniew
  Gedichte / Zbigniew Herbert ; ?bertragen und mit einem Nachwort von Karl Dedecius ; Ausgew"hlt von Tomasz Kunz. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2000. - 198, [2] s. : il. ; 25 cm. - Podstawa przekł.: Wiersze zebrane 1982 etc. - Tekst równol. niem., pol.
 12. Herbert Zbigniew
  Hermes, pies i gwiazda / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 popr.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1997. - 177, [3] s. ; 21 cm
 13. Herbert Zbigniew
  "Kochane Zwierzątka..." : listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół - Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich / Zbigniew Herbert ; do dr. podała i komentarzami opatrzyła Magdalena Czajkowska Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 2000. - 182, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
 14. Herbert Zbigniew
  Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski ; wstęp napisał Jacek Łukasiewicz ; z autografu do dr. przygot. i przypisami opatrzył Paweł Kądziela. - Warszawa : Biblioteka "Więzi" , 2002. - 197, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka "Więzi" , 0519-9336 ; t. 143)
 15. Herbert Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; z aneksem Zbigniew Herbert Hamlet na granicy milczenia, Henryk Elzenberg Odpowiedz na ankietę i z faksymiliami wierszy Zbigniewa Herberta i Henryka Elzenberga ; red. i posł. Barbara Toruńczyk. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich , cop. 2002. - 246, [2] s. : il. ; 21 cm
 16. Herbert Zbigniew
  Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Kraków : "a5" , 2001. - 150, [2] s. : il. ; 21 cm 49672
 17. Herbert Zbigniew
  Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warszawa : FZL , cop. 2000. - 209, [2] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Literackie / Fundacja Zeszytów Literackich)
 18. Herbert Zbigniew
  Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich , 2003. - 150, [2] s., [4] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
 19. Herbert Zbigniew
  Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1993. - 180, [4] s. ; 20 cm 44785
 20. Herbert Zbigniew
  89 wierszy / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Porozumienie Wydawców , 2001. - 189, [1] s. ; 20 cm. - (Kanon na Koniec Wieku)
 21. Herbert Zbigniew
  Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 2001. - 82, [6] s. : 1 il. ; 21 cm
 22. Herbert Zbigniew
  Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 popr.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1998. - 88, [8] s. ; 21 cm
 23. Herbert Zbigniew
  Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 popr.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1994. - 90, [5] s. ; 21 cm
 24. Herbert Zbigniew
  Podwójny oddech : prawdziwa historia nieskończonej miłości : wiersze dotąd nie publikowane Zbigniew Herbert ; wstęp Barbara Szczepuła. - Gdynia : Małgorzata Marchlewska. Wydaw. , 1999. - 107 s. : il. ; 16 cm
 25. Herbert Zbigniew
  Poezje / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1998. - 711, [4] s. ; 20 cm. - (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
 26. Herbert Zbigniew
  Poezje / Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1998. - 650, [1] s. ; 20 cm. - Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku. - Indeks
 27. Herbert Zbigniew
  Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - Gdańsk : Oficyna Poetów , 1989. - 72 s. : 1 il. ; 19 cm
 28. Herbert Zbigniew
  Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 3 krajowe]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1998. - 101, [3] s. ; 21 cm. - Wg wyd.: IL Paryż , 1984, OL Kraków ,1983, "Arkusz" Warszawa ,1984
 29. Herbert Zbigniew
  Rovigo / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1992. - 59, [5] s. ; 21 cm 44325
 30. Herbert Zbigniew
  Selected poems / Zbigniew Herbert ; transl. by John and Bogdana Carpenter [et al.] ; selected by Tomasz Kunz ; afterword by John and Bogdana Carpenter. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2000. - 214, [2] s. : il. ; 25 cm. - Tyt. równol. : Poezje zebrane. - Podst. wyboru: Wiersze zebrane, Warszawa 1982 etc. 53551
 31. Herbert Zbigniew
  Studium przedmiotu / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 popr.]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1995. - 86, [2] s. ; 21 cm
 32. Herbert Zbigniew
  Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert ; zebrał, oprac. i notami opatrzył Paweł Kądziela. - Warszawa : Niblioteka "Więzi", 2001. - 822 s. ; 22 cm 53549
 33. Herbert Zbigniew
  Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert ; wybór i oprac. Ryszard Krynicki. - Kraków : a5, 2004. - 423 s. ; 22 cm 53142
 34. Herbert Zbigniew
  Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 uzup.]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 264 s., [1] k. portr. ; 21 cm 31672
 35. Herbert Zbigniew
  Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1983. - 201, [3] s. ; 17 cm 32940, 32941

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

wydawnictwa ciągłe


 1. Herbert Zbigniew
  A[lan] A[lexander] Milne 1882-1956 / Zbigniew Herbert // Guliwer .- 2002 , nr 2 , s. 5-7 *
 2. Herbert Zbigniew
  Ala ma kota. W obronie analfabetyzmu. Co mogę jeszcze zrobić dla Pana. Tkanina. Epilog burzy. Zima. Spóźniony erotyk : wiersze / Zbigniew Herbert ; oprac. bt // Zeszyty Literackie .- 2000 , nr 2, s. 89-97 *
 3. Herbert Zbigniew
  Bezradność : wiersz / Zbigniew Herbert // Tygodnik Solidarność.- 1996 , nr 1 , s. 5
 4. Herbert Zbigniew
  Bogowie z zeszytów szkolnych / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .-1997 , nr 167 , s. 13
 5. Herbert Zbigniew
  Brewiarz. Do Marka Aurelego. Przesłanie Pana Cogito. Potęga smaku. Raport z oblężonego Miasta. Powrót prokonsula. Tren Fortynbrasa. Pan Cogito o cnocie. Domysły na temat Barabasza. Do Ryszarda Krynickiego - list : wiersze // Gazeta Wyborcza.-1998 , nr 176 , s. 1, dod. s. I-III
 6. Herbert Zbigniew
  Colantonio - S. Gierolamo e il Leone : wiersz / Zbigniew Herbert // Dekada Literacka .- 1998 [1999] , nr 2 , s. 9
 7. Herbert Zbigniew
  Czytanie listów : wiersz ; Arachne : proza / Zbigniew Herbert // Tygodnik Powszechny. -1999 , nr 16 , dod. s. IV
 8. Herbert Zbigniew
  Dalida. Diana. Artur. Pal. Babcia. Brewiarz : wiersze / Zbigniew Herbert // Tygodnik Powszechny .-1998 , nr 12 , s. 9
 9. Herbert Zbigniew
  Dałem słowo : wiersz / Zbigniew Herbert // Tygodnik Solidarność. - 1999 , nr 5 , dod. s. 42
 10. Herbert Zbigniew
  Diariusz grecki (notatki) / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.- 1999 , nr 4 , s. 43-57 *
 11. Herbert Zbigniew
  Dom : wiersz / Zbigniew Herbert // Gazeta Polska .-1998 , nr 31 , s. 1
 12. Herbert Zbigniew
  Dotknięcie zła : ankieta "Znaku" / Wilhelm Dichter, Jan Garewicz, Henryk Grynberg, Jerzy Haszczyński, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziäski, Ireneusz Kania, Marek Klimowicz, Stanisław Lem, Aleksandr V. Lipatov, Wacław Oszajca, Jacek Sempoliński, Bronisław Wildstein, Hanna Malewska // Znak .-1998 , nr 5 , s. 4-28 *
 13. Herbert Zbigniew
  Dwaj prorocy. Próba głosu : w. / Zbigniew Herbert // Dekada Literacka.-1998 , nr 1/2 , s. 1
 14. Herbert Zbigniew
  El treno dr Fortinbras. La vuelta del proconsul. Nike cuando vacila. El s?ptimo angel. El guijarro. Parabola de los emigrados rusos. Conjeturas sobre Barrabas. Informe de la ciudad sitiada : wiersze / Zbigniew Herbert ; tł. z pol. Florian Ludwik Śmieja // Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos. - Nr 6 .- (1997) , s. 185-193
 15. Herbert Zbigniew
  Fragment listu do N.N. - przyjaciela / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2002 , nr 2 , s. 77-78 *
 16. Herbert Zbigniew
  Głosy o Jerzym Turowiczu / Stanisław Barańczak, Ewa Bieńkowska, Teresa Bogucka, Michał Czajkowski, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Wacław Hryniewicz, Maria Janion, Jan Andrzej Kłoczowski, Leszek Kołakowski, Hanna Krall, Zygmunt Kubiak, Reinhold Lehmann, Anna Micińska, Małgorzata Musierowicz, Janina Ochojska, Joanna Olczak-Ronikier, Krzysztof Piesiewicz, Aleksander Smolar, Anna Szałapak, Józef Tischner, Barbara Toruńczyk, Dawid Warszawski, Włodzimierz Zagórski, Jacek Żakowski // Apokryf Nr 12 .- (1997) , s. 7-8,13-14
 17. Herbert Zbigniew
  H.E.O / Zbigniew Herbert // Polonistyka .-1997 , nr 2 , s. 101 *
 18. Herbert Zbigniew
  Humanistyka to przygoda / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Monika Muskała // Notnik Teatralny. - Nr 11 .-(1996) , s. 122-131
 19. Herbert Zbigniew
  Hamlet na granicy milczenia / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 4 , s. 55-63 *
 20. Herbert Zbigniew
  Henryk Bereska - tłumacz. Marian Ośniałowski R.I.P.Potwór Pana Cogito : wiersze / Zbigniew Herbert // Kwartalnik Artystyczny .- 1999 , nr 2 , s. 5-6,14-16
 21. Herbert Zbigniew
  Holy Iona, czyli kartka z podróży / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2002 , nr 1 , s. 51-52*
 22. Herbert Zbigniew
  Kołatka. Brewiarz. Apollo i Marsjasz : wiersze / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .-1998 , nr 179 , s. 13-14
 23. Herbert Zbigniew
  Koniec : wiersz / Zbigniew Herbert // Polityka .-1998 , nr 32 , s. 41
 24. Herbert Zbigniew
  Koniec : wiersz / Zbigniew Herbert // Arkusz .- 1998 , nr 9 , s. 1
 25. Herbert Zbigniew
  Koniec : wiersz / Zbigniew Herbert // Literatura .- 1998 , nr 9 , s. II okł.
 26. Herbert Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie.- 1999 , nr 4 , s. 127-142 *
 27. Herbert Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie. - 2000 , nr 1 , s. 117-129 *
 28. Herbert Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie. - 2000 , nr 2 , s. 98-104 *
 29. Herbert Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski ; oprac. Paweł Kądziela // Więź .- 2002 , nr 10 , s. 71-77
 30. Herbert Zbigniew
  Korespondencja : Zbigniew Herbert do Lecha Bądkowskiego / oprac. Paweł Zbierski // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 .-(1998) , s. 6-7
 31. Herbert Zbigniew
  Król mrówek : Bogowie z zeszytów szkolnych / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .-1997 , nr 299 , dod. s. III-IV
 32. Herbert Zbigniew
  Kwatera Główna : wiersz / Zbigniew Herbert // Tygodnik Solidarność.-1998 , nr 28 , s. 2
 33. Herbert Zbigniew
  "Labirynt nad morzem" / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Andrzej Babuchowski // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 1 , s. 115-118 *
 34. Herbert Zbigniew
  Lekcja łaciny / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2000 , nr 3 , s. 6-8 *
 35. Herbert Zbigniew
  Listy / Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. Henryk Citko // Zeszyty Literackie.- 2003, nr 4 , s. 106-112 *
 36. Herbert Zbigniew
  Listy / Zbigniew Herbert, Izydora DĄmbska ; oprac. M.Z. // Zeszyty Literackie.- 1999 , nr 4 , s. 143-146 *
 37. Herbert Zbigniew
  Listy do Tomasa Venclovy / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2000 , nr 2 , s. 105 *
 38. Herbert Zbigniew
  Listy od brata / Zbigniew Herbert ; oprac. Halina Herbert-Żebrowska // Zeszyty Literackie .- 2001 , nr 2 , s. 188-199 *
 39. Herbert Zbigniew
  Listy Zbigniewa Herberta do Bolesława Taborskiego : (w relacji adresata) / oprac. Beata Tarnowska // Więź .- 2000 , nr 11 , s. 86-111
 40. Herbert Zbigniew
  Lustro. Pani Łazarzowa. Gorączka 40. Śmierć i spółka : wiersze / Sylvia Plath ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.-2000 , nr 4 , s. 53-59 *
 41. Herbert Zbigniew
  Mali mistrzowie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.- 1999 , nr 4 , s. 11-14 *
 42. Herbert Zbigniew
  Marian Ośniałowski R.I.P. : wiersz / Zbigniew Herbert // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki .- 2001 , nr 3 , s. 109
 43. Herbert Zbigniew
  Mistrz z Delft / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2000 , nr 1 , s. 85-96 *
 44. Herbert Zbigniew
  Modlitwa Pana Cogito - Podróżnika : wiersz / Zbigniew Herbert // W Drodze .-1998 , [nr] 9 , s. 4-5
 45. Herbert Zbigniew
  Moje miasto. Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta : wiersze / Zbigniew Herbert // Rocznik Lwowski.- 1999 , s. 109-111
 46. Herbert Zbigniew
  Na drogę. Tomasz. Dziesięć ścieżek cnoty / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .-1997 , nr 92 , s. 14
 47. Herbert Zbigniew
  Na 5-lecie Kwartalnika Artystycznego / Jacek Bocheński, Jerzy Giedroyc, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Ryszard Kapuściński, Zygmunt Kubiak, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Józef Szczepański, Jan Twardowski // Kwartalnik Artystyczny. - 1998 , nr 3 , s. 166-170
 48. Herbert Zbigniew
  Niewyczerpany ogród / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Marek Zagańczyk // Tygodnik Powszechny.-1998 , nr 34 , s. 9
 49. Herbert Zbigniew
  O moim przyjacielu Jerzym Ficowskim / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 4 , s. 64-65 *
 50. Herbert Zbigniew
  O sobie / Zbigniew Herbert // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 .- (1998) , s. 4-5
 51. Herbert Zbigniew
  Orfeusz. Eurydyka. Hermes / Rainer Maria Rilke ; tł. Zbigniew Herbert ; Adam Pomorski // Zeszyty Literackie. - 2003 , nr 3 , s. 193-196 *
 52. Herbert Zbigniew
  Ostatnie słowa. Brewiarz. Drobiazgi : wiersze / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.- 2000 , nr 4 , s. 5-7 *
 53. Herbert Zbigniew
  "Pan Cogito. Ars longa : wiersz / Zbigniew Herbert // Topos .-2003 , nr 4/5 , s. 61-63
 54. Herbert Zbigniew
  Pan Cogito - lekcja kaligrafii : wiersz / Zbigniew Herbert // Arkusz .-1998 , nr 5 , s. 1
 55. Herbert Zbigniew
  Pan Cogito szuka rady. Rozmyślania pana Cogito o odkupieniu : wiersze / Zbigniew Herbert // Kultura Wsi.- 1998 , nr 2 , s. 184
 56. Herbert Zbigniew
  Pana Cogito przyczynek do tragedii Mayerlingu / Zbigniew Herbert // Kwartalnik Artystyczny.-2000 , nr 2 , s. 121
 57. Herbert Zbigniew
  Pana Montaigne'a podróż do Italii / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 1 , s. 5-9 *
 58. Herbert Zbigniew
  Pierwsze spotkanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2003 , nr 1 , s. 116-118 *
 59. Herbert Zbigniew
  Pies infernalny / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie . - 1998 , nr 3 , s. 6-10 *
 60. Herbert Zbigniew
  Piosenka : wiersz / Zbigniew Herbert // Okruchy Wspomnień Lat Walki. - Nr 29 .-(1999) , s. 153
 61. Herbert Zbigniew
  Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Adam Michnik // Gazeta Wyborcza.-1998 , nr 179 , s. 18-20
 62. Herbert Zbigniew
  Podróż. Elegia na odejście pióra atramentu lampy : wiersze / Zbigniew Herbert // Konteksty .-1998, nr 3/4 , s. 22-24
 63. Herbert Zbigniew
  Podziękowanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2001 , nr 2 , s. 185-187 *
 64. Herbert Zbigniew
  Podziękowanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie . - 2002 , nr 3 , s. 127-128 *
 65. Herbert Zbigniew
  Pojedynki pana Cogito : fragm. / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Anna Poppek, Andrzej Gelberg // Tygodnik Solidarność.-1998 , nr 32 , s. 18
 66. Herbert Zbigniew
  Potęga smaku : wiersz / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita.-1998 , nr 176 , s. 1
 67. Herbert Zbigniew
  Prayer of pan Cogito - traveller : wiersze / Zbigniew Herbert ; tł. z pol. Adam Czerniawski // Dekada Literacka.-1997 , spec. iss. , s. 5
 68. Herbert Zbigniew
  Prometeusz. Ofiara / Zbigniew Herbert // Tygodnik Powszechny.- 2001 , nr 19 , s. 9
 69. Herbert Zbigniew
  Przerwana lekcja / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2003 , nr 2 , s. 55-64 *
 70. Herbert Zbigniew
  Przesłanie Pana Cogito : wiersz / Zbigniew Herbert // Nowa Polszczyzna .- 1998 , nr 5 , s. 35
 71. Herbert Zbigniew
  Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem / rozm. przepr. Janusz Pasierb // Zeszyty Literackie. - 2002 , nr 4 , s. 127-134 *
 72. Herbert Zbigniew
  Sen Pana Cogito. Pan Cogito sen-przebudzenie. Z erotyków Pana Cogito : wiersze ; Czapka Monomacha. Narcyz : proza ; Contra Augustinum pontificem in terra nubica peccatorem in purgatorio. Koniec. Wiosna. Zima. Mykeny. Bez tytu : wiersze / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.- 1999 , nr 4 , s. 5-10,23-25,58,180-184 *
 73. Herbert Zbigniew
  Siódmy anioł : wiersz / Zbigniew Herbert // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 .-(1998) , s. 3
 74. Herbert Zbigniew
  Sny. Kant. Ostatnie dni. Brewiarz : wiersze / Zbigniew Herbert // Odra.-1998 , nr 2 , s. 2-3
 75. Herbert Zbigniew
  Starość. Pępek. Czas. Co mogę jesze zrobić dla pana. Zaświaty Pana Cogito. Urwanie głowy : wiersze / Zbigniew Herbert // Kresy .-1998 , nr 2 , s. 5-9
 76. Herbert Zbigniew
  Strefa liryczna. Pan Cogito. Ars longa. Pan Cogito a małe zwierzątko. Telefon. Brewiarz : wiersze / Zbigniew Herbert // Kwartalnik Artystyczny.- 1998 , nr 1 , s. 2-8
 77. Herbert Zbigniew
  Sztuka empatii / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie.-1999 , nr 4 , s. 156-165 *
 78. Herbert Zbigniew
  Światło na murze / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Marek Sołtysik // Rzeczpospolita .- 2001 , nr 175 , s. D1,D5
 79. Herbert Zbigniew
  Tak bardzo jesteśmy zranieni. Chór obłoków. Widzowie. Ale któż to : wiersze / Nelly Sachs ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 2 , s. 39-41 *
 80. Herbert Zbigniew
  Ten obrzydliwy Tersytes / Zbigniew Herbert // Gazeta Wyborcza.- 2001 , nr 110 , s. 13
 81. Herbert Zbigniew
  Testament. Chciałbym opisać. Dojrzałość : wiersze / Zbigniew Herbert // Przeglad Tygodniowy.-1998 , nr 31 , s. 8
 82. Herbert Zbigniew
  Trafalgar Square nocą. Mers-el-Kebir. Śmierć Atahualpy. Centomani : wiersze / Valery Larbaud ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie.- 2000 , nr 1 , s. 63-66 *
 83. Herbert Zbigniew
  Tren Fortynbrasa : wiersz / Zbigniew Herbert // Teatr .- 1998 , nr 9 , s. 3
 84. Herbert Zbigniew
  Tren Fortynbrasa : wiersz / Zbigniew Herbert // Tygiel Kulturalny .- 1998 , nr 9/10 , s. 8-9
 85. Herbert Zbigniew
  Tren Fortynbrasa : wiersz / Zbigniew Herbert // Gazeta Wyborcza.- 1999 , nr 174 , s. 12
 86. Herbert Zbigniew
  Triptolemos / Zbigniew Herbert // Kresy .-1998 , nr 1 , s. 5-6
 87. Herbert Zbigniew
  Usta proszą : wiersz / Zbigniew Herbert // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 111
 88. Herbert Zbigniew
  Uwagi Pana Cogito przy stole nakrytym obrusem... / Zbigniew Herbert // Tygodnik Solidarność.-1997 , nr 23 , s. 6-7
 89. Herbert Zbigniew
  W obronie demokracji / Zbigniew Herbert // Tygodnik Solidarność.- 1996 , nr 4 , s. 5
 90. Herbert Zbigniew
  Wiktor Woroszylski na tle epoki / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .- 1996 , nr 227 , s. 13
 91. Herbert Zbigniew
  Wysoki Zamek : wiersz / Zbigniew Herbert // Śląsk .- 1998 , nr 9 , s. 5
 92. Herbert Zbigniew
  Wysoki zamek. W mieście. Brewiarz. Tomasz. Ostatni atak Mikołajowi Pica pica L. : wiersze / Zbigniew Herbert // Arcana.-1998 , nr 2 , s. 5-13
 93. Herbert Zbigniew
  Wysoki Zamek. W mieście : wiersze / Zbigniew Herbert // Arcana .- 2000 , nr spec. , s. 7-10
 94. Herbert Zbigniew
  Z korespondencji Zbigniewa Herberta / oprac. Stanisław Dłuski // Nowa Okolica Poetów. - Nr 3 .-(1999) , s. 23-29
 95. Herbert Zbigniew
  Z listów do Stanisława Barańczaka / Zbigniew Herbert ; oprac. S. Barańczak // Zeszyty Literackie.-1999 , nr 4 , s. 147-155 *
 96. Herbert Zbigniew
  Złoty środek. [Palce wrzeciona dźwięków przyczynę melodii]. [Powietrze mieszka w instrumentach]. Dwie Stance : wiersze / Zbigniew Herbert // Rzeczpospolita .-1999 , nr 177 , s. D1

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

wydawnictwa zwarte


 1. ADAMIEC Marek
  "... Pomnik trochę niezupełny ..." : rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta/ Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydaw. UG , 1996. - 170, [5] s. ; 20 cm. - (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański).- Nota bibliogr. s. [173]
 2. ADAMIEC Marek
  Wiersze Zbigniewa Herberta / Marek Adamie. - Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak , 1994. - 45, [2] s. ; 21 cm. - (Analizy Literackie). - Bibliogr. s. [46]
 3. BACZEWSKI Antoni
  Szkice literackie : Asnyk, Konopnicka, Herbert / Antoni Baczewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowi. - Rzeszów : Wydaw. WSP , 1991.- 93 s. ; 21 cm
 4. BARAŃCZAK Stanisław
  Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2001. - 245, [2] s. ; 22 cm. - (Prace krytyczne Stanisława Barańczaka ; t. 1). - Bibliogr. - Indeksy
 5. BARAŃCZAK Stanisław
  Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - [Wyd. 2 (pierwsze krajowe)]. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej , 1994.- 251, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 220-243. - Indeksy
 6. BISKUPSKI Andrzej
  Trzy szkice : albo rzecz o poezji, fatalizmie i pięknie / Andrzej Biskupski. - Łódź : "Biblioteka" , 2000. - 116, [3] s. ; 21 cm.- (Rzecz Poetycka : eseje)
 7. BRZOZOWSKI Jacek
  "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta / Jacek Brzozowski. - Warszawa : "Patria" , 1991. - 37, [2] s. ; 17 cm. - (Moje Lektury , ISSN 0867-4329 ; 7 )
 8. DLACZEGO Herbert : wiersze i komentarze / [oprac. naukowe i techniczne Krystyna Poklewska, Tomasz Cieślak, Jerzy Wiśniewski] . - Łódź : [Uniwersytet Łódzki] , 1992. - 110, [2] s. ; 21 cm
 9. GOŁĘBIEWSKA Maria
  Świat gotyku w esejach Zbigniewa Herberta "Barbarzyńca w ogrodzie" / Maria Gołębiewska. - Gniezno : "Gaudentinum" , 1998. - 62, [1] s. ; 16 cm
 10. HERBERT i znaki czasu : zaproszenie na wieczór w ratuszu : publikacja przygotowana na konferencję "Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I)" / projekt edytorski, dobór tekstów i red. Elżbieta Feliksiak przy współpr. Mariusza Lesia ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki, Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Uniwersytet w Białymstoku]. - Białystok : TLAM.OB , 2000. - 40 s. : 3 il. ; 21 cm
 11. KALISZEWSKI Andrzej
  Gry pana Cogito /Andrzej Maliszewski.-Wyd. 2 rozsz.-Łódź : Wydaw. Łódzkie , 1990.- 258, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 252-[259]
 12. KALISZEWSKI Andrzej
  Gry pana Cogito / Andrzej Maliszewski // Kraków : Wydaw. Literackie , 1982. - 242, [2] s. ; 21 cm 30934
 13. KALISZEWSKI Andrzej
  Zbigniew Herbert : (portret krytyczny autora, analiza wybranych wierszy, bibliografia) / Andrzej Maliszewski. - Kraków : "Sponsor" , [1993]. - 56 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Pomocy Szkolnych , ISSN 1231-1669 ; t. 1). - Bibliogr. s. 54-55
 14. KALISZEWSKI Andrzej
  Herbert / Andrzej Kaliszewski. - Warszawa : Agencja Autorska , 1991. - 49, [1] s. : 2 fot., 3 portr. ; 19 cm. - (Sylwetki Współczesnych Pisarzy). - Bibliogr. s. 38-49
 15. KALISZEWSKI Andrzej
  Herbert / Andrzej Kaliszewski ; transl. [from Pol.] by Christiana Cenkalska. - Warsaw : Authors' Agency , 1989.- 45, [2] s. : 3 fot., 2 portr. ; 18 cm.- (Profiles of Contemporary Writers).- Bibliogr. s. 37-45
 16. KORNHAUSER Julian
  Uśmiech Sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta/ Julian Kornhauser. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2001. - 163, [1] s. ; 20 cm
 17. KRASSOWSKI Maciej
  Zbigniew Herbert "Poezje" / oprac. Maciej Krassowski.- Warszawa : "Jota" , 1991. - 45, [3] s. ; 15 cm. - (Przewodnik po Lekturach , ISSN 0867-1893 ; 61)
 18. ŁUKASIEWICZ Jacek
  Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 2001. - 260 s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm. - (A to Polska Właśnie). - Bibliogr. Indeks
 19. MACIĄG Włodzimierz
  O poezji Zbigniewa Herberta /Włodzimierz Maciąg ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław Kraków [etc. ] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1987. - 68, [3] s. ; 18 cm.- (Nauka dla Wszystkich , ISSN 0077-6181 ; nr 399). - Bibliogr. s. [72]
 20. MIZIŃSKA Jadwiga
  Herbert - Odyseusz / Jadwiga Mizińska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2001.- 137 s. ; 24 cm. - (Wykłady Otwarte UMCS ; 38)
 21. MYRDZIK Barbara
  Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów / Barbara Myrdzik.- Lublin : Wydaw. UMCS , 1992 . - 153 s. ; 24 cm. - (Rozprawy Wydziału Humanistycznego / [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej] . Rozprawy Habilitacyjne , ISSN 0860-7745 ; 65)
 22. OPACKA- WALASEK DANUTA
  Czytając Herberta / Danuta Opacka-Walasek ; Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Uniwersytet Śląski. - Katowice : "Śląsk" : SJiKP , 2001. - 210, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Interpretacji , 1506-6142 ; t. 4 ) Zawiera wiersze Z. Herberta z omówieniem.
 23. OPACKA- WALASEK DANUTA
  "... pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1996. - 184 s. ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu -Śląskiego w Katowicach , ISSN 0208-6336 ; nr 1621). - Indeks
 24. PIEŃKOWSKA Maria Dorota
  Zbigniew Herbert - epilog burzy / Maria Dorota Pieńkowska. - Warszawa : "Libros" , 2001. - 118, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm
 25. POZNAWANIE Herberta / wybór i wstęp Andrzej Franaszek ; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1998. - 440, [3] s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. s. 409-410, bibliogr. s. 411-426. - Indeksy Zawiera także wiersze Zbigniewa Herberta
 26. POZNAWANIE Herberta. Cz. 2 / wybór i wstęp Andrzej Franaszek ; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2000. - 476 s. ; 21 cm Zawiera także wiersze Zbigniewa Herberta
 27. "TRZEBA ŚNIĆ cierpliwie ..." : Zbigniewowi Herbertowi na 70. urodziny / [oprac. tomiku poezji i słowo wstępne Cecylia Judek] ; Książnica Pomorska. - Szczecin : KP , 1994. - 15 s. ; 21 cm
 28. SALAMON Joanna
  Czas Herberta albo Na dom w Czarnoleskie / Joanna Salamon. - Warszawa : "Volumen" , 2002. - 378, [1] s. ; 21 cm
 29. SIEMASZKO Piotr
  Świat obrazu - obraz świata : przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego / Piotr Siemaszko. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego , 2000. - 121, [2] s. ; 21 cm
 30. TWÓRCZOŚĆ Zbigniewa Herberta : studia / red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. -Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , cop. 2001. - 403 s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. Indeksy
 31. UPÓR i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie / [red. Katarzyna Szczypka].- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 2000. - 109, [3] s. ; 20 cm
 32. WIŚNIEWSKA Lidia
  Między biegunami i na pograniczu : (o Białym małżeństwie Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta) / Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna , 1999. - 383, [1] s. ; 24 cm
 33. Z DOŚWIADCZEŃ nauczycieli języka polskiego liceum ogólnokształcącego : (odczyty pedagogiczne) / pod red. Stanisława Matiasa ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. - Warszawa : IKN , 1984. - 57, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 22, 57
 34. ZBIGNIEW Herbert / [wstęp] Andrzej Franaszek ; [Űbers. Alicja Rosenau]. - Kraków : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 , 2000. - 31, [1] s. : il. ; 15 cm. - Bibliogr Zawiera także wiersze Zbigniewa Herberta

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

wydawnictwa ciągłe


 1. ADAMIEC Marek
  Pan Cogito a emancypacja / Marek Adamiec // Ruch Literacki. - 1990, nr 4/5, s. 317-324*
 2. ADAMIEC Marek
  Rekonstrukcja poety : wokół dramatu Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 76-85
 3. ADAMIEC Marek
  Ten, który wie i lustro [Odpowiedź : polem.] / Marek Adamiec // Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny .- 1997 , nr 17 , s. 13
 4. ALVAREZ Alfred
  "Nie walczysz, to umierasz" / Alfred Alvarez ; tł. z ang. Adam Szostkiewicz // Tygodnik Powszechny .- 1999 , nr 16 , dod. s. I,VI
 5. ANTOLSKI Zdzisław
  Spór o Herberta / Zdzisław Antolski // Akant .- 2001 , nr 4 , s. 9
 6. ANTOSZKIEWICZ Agnieszka
  Antagoniści / Agnieszka Anuszkiewicz // Twórczość .- 2001 , nr 10 , s. 78-100 *
 7. ARNO Anna
  Hermes - ludzki bóg / Anna Arno // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s. 90-93*
 8. BABUCHOWSKI Szymon
  Krosna wierności - o wierszu "Tkanina" Zbigniewa Herberta / Szymon Babuchowski // Topos .-2000 , nr 1 , s. 81-87
 9. BABUCHOWSKI Andrzej
  "Labirynt nad morzem" / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Andrzej Babuchowski // Zeszyty Literackie .- 2001 , nr 1 , s. 115-118 *
 10. BABUCHOWSKI Szymon
  "Przeraźliwie przezroczysta doskonałość" : ("dobre" i "doskonałe" w poezji Zbigniewa Herberta) /Szymon Babuchowski // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 39-52
 11. BABUCHOWSKI Andrzej
  Radiowe spotkanie z Herbertem / Andrzej Babuchowski // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 115-117
 12. BADYDA Ewa
  Niebieskie oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek, czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda // Język Polski .- 2001 , z. 1/2 , s. 68-75*
 13. BALCERZAN E.
  Arkadyjczyk w oblężonym mieście : o poezji Zbigniewa Herberta / E. Balcerzan // Twórczość. - 1986, nr 10, s. 39-71*
 14. BARAN Anna
  O szkolnych zmaganiach z toposem duszyczki / Anna Baran // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 542-548 *Analiza wierszy Z.Herberta w kl. IV liceum.
 15. BARAŃCZAK Stanisław
  Przybory człowieka myślącego. Z mojej szuflady amerykańskiej ; cz. 4 / Stanisław Barańczak ; tł. Lidia Stefanowska // Gazeta Wyborcza .- 2000 , nr 299 , s. 26-28
 16. BARTCZAK Julia
  Anioły w polskiej poezji / Julia Bartczak // Poezja Dziś. - Nr 33/34 .- (2003) , s. 14-17
 17. BAZAN Małgorzata
  Co stało się z Barabaszem? : "zwabienie" człowieka myslącego / Małgorzata Bazan // Topos .-2003 , nr 4/5 , s. 162-168
 18. BENKA Urszula M.
  Sens pytań / Urszula M[ałgorzata] Benka // Literatura .-1997 , nr 4 , s. 52-53 *
 19. BENKA Urszula M.
  Sens smaku / Urszula M[ałgorzata] Benka // Literatura .-1997 , nr 7/8 , s. 16-17
 20. BERNACKI Marek
  Analiza wiersza"Podróż" Zbigniewa Herberta / Marek Bernacki // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 362-365*
 21. BIAŁA Alina
  Zbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biała // Polonistyka .- 1999 , nr 4 , s. 224-229* Omówienie wierszy "Dęby", "Rodzina Nepenthes", "Tarnina".
 22. BOCHEŃSKI Jacek
  Z Herbertem w labiryntach / Jacek Bocheński // Gazeta Wyborcza .-2001 , nr 53 , s. 8-11
 23. BONOWICZ Wojciech
  Herbert - dzieło nie zamknięte / Wojciech Bonowicz // Znak .- 1998 , nr 12 , s. 166-170 *
 24. BOROWSKI Jarosław
  Rekolekcje po odejściu Pana Cogito : sprawozdanie z sesji "Która lektura? Zbigniew Herbert", Lublin, 12-14 XI 1998 / Jarosław Borowski// Ethos .- 1999 , nr 4 , s. 251-255
 25. BORTNOWSKI Stanisław
  Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 41-55 *
 26. BRODSKIJ Iosif
  O Zbigniewie Herbercie / Iosif A. Brodskij ; tł. Ewa Kulik-Bielińska // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 78-80*
 27. BRONISŁAWSKA Adriana
  Co pozostaje po poecie, kiedy zawodzi pamięć po człowieku? : o wierszu "Marian Ośniałowski R.I.P." Zbigniewa Herberta / Adriana Bonisławska // PAL Przegląd Artystyczno - Literacki .- 2001, nr 3 , s. 110-116
 28. BRUDNICKI Jan Zdzisław
  Wspominanie Herberta / Jan Zdzisław Prudnicki // Magazyn Literacki .- 1998 , nr 2/3 , s. 7-10
 29. BRZOZA Halina
  K voprosu poeticeskoj inkontrologii : liriceskij dialog I. Brodskogo i V. Krivulina s Z. Cherbertom i A. Biskupskim / Halina Brzoza // Zagadnienia Rodzajów Literackich .-1994 , z. 1/2 , s. 109-118
 30. BUDZYŃSKA-DACA Jadwiga
  Herbert i krytycy / Jadwiga Budzyńska-Daca // Śląsk .- 1998 , nr 9 , s. 27
 31. BUGAJSKA Teresa
  "Był sobie piekny koń z Lascaux" - jak Z.Herbert odczytał malowidła praczłowieka? / Teresa Bugajska // Jezyk Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 24-26 *
 32. BUREK Tomasz
  Sprawiedliwy w Sodomie / Tomasz Burek // Gazeta Polska. - 1998 , nr 31 , s. 11
 33. BUKOWSKA-CHIELMAN Mirosława
  W świecie lęków : dramaturgia Zbigniewa Herberta / Mirosława Bukowska-Schielmann // Topos .-2002 , nr 1/2 , s. 89-99
 34. BYSTRZYCKI Przemysław
  Włócznia Bayarda - Zbigniew Herbert nie żyje / Przemysław Bystrzycki // Życie i Myśl .-1998 , nr 3 , s. 82-84
 35. CARPENTER Bogdana
  Poezja Zbigniewa Herberta w krytyce anglosaskiej / Bogdana Carpenter // Teksty Drugie .-2000 , nr 3 , s. 7-19
 36. CARPENTER Bogdana
  Zbigniewa Herberta lekcja sztuki / Bogdana Carpenter ; tł. z ang. Magda Heydel // Tygodnik Powszechny .- 1999 , nr 16 , dod. s. II-III
 37. CATALUCCIO Francesco M.
  Między Apollem a Marsjaszem / Francesco M. Cataluccio ; tł. Joanna Ugniewska // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 81-83*
 38. CERVENKA Miroslav
  Poeta światła i cienia.../ Miroslav Cervenka ; rozm. przepr. Jaroslav Subrt ; tł. z czes. Andrzej Babuchowski // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 151-153
 39. CIECHOWICZ Jan
  Herbert teatralny / Jan Ciechowicz // Topos .- 2002 , nr 4/5 , s. 122-126
 40. CHAŁOŃSKA J.
  Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych : interpretacja "Testamentu" Z. Herberta / J. Chałońska // // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 34-44*
 41. CHWIN Stefan, DZIEWULSKA Małgorzata, KŁOCZOWSKI Piotr, TORUŃCZYK Barbara
  Zbigniew Herbert (1924-1998) / Stefan Chwin, Małgorzata Dziewulska, Piotr Kłoczowski, Barbara Toruńczyk // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 187 , dod. s. 1-3
 42. CZAPCZYK Paweł
  Co boli Pana Cogito? / Paweł Czapczysk // Polonistyka .-1998 , nr 6 , s. 363-366*
 43. CZAPCZYK Paweł
  Mitologia na nowo odczytana : wokół prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta / Paweł Czapczysk // Twórczość .- 2003 , nr 4 , s. 61-72*
 44. CZAPLIŃSKI Przemysław, ŚLIWIŃSKI Piotr
  Kalendarium życia Zbigniewa Herberta / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński // Tygodnik Powszechny. -1999 , nr 16 , dod. s. VII
 45. CZERNIAWSKI Adam
  Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji / Adam Czerniawski // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 157-162
 46. DEDECIUS K.
  Uprawa filozofii : Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości / K. Dedecius // Pamiętnik Literacki. -1981, nr 3, s. 217-252*
 47. DŁUSKI Stanisław
  Niespodziewana burza / Stanisław Dłuski // Pracownia. - Nr 21 .-(1999) , s. 14-16*
 48. DOBRZYŃSKA Teresa
  Konotacje wartościujące formy wierszowej w "Mona Lizie" Zbigniewa Herberta / Teresa Dobrzyńska // Sztuka i Filozofia. - Nr 21 .- (2002) , s. 108-119
 49. DOKTÓR Roman
  "Na marginesie procesu" Zbigniewa Herberta / Roman Doktór // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 65-74
 50. DRZEWUCKI Janusz
  Czytanie po burzy / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .- 1999 , nr 174 , s. A6
 51. DRZEWUCKI Janusz
  Czy znamy księcia poetów? : o poezji Zbigniewa Herberta / Janusz Drzewucki // Poezja.- 1986, nr 6, s. 60-70*
 52. DRZEWUCKI Janusz
  Kto go zastąpił? Nikt! / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 2002, nr 1, s. 89-96*
 53. DRZEWUCKI Janusz
  Pan Cogito odchodzi : zmarł Zbigniew Herbert, jeden z największych poetów polskich / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .- 1998 , nr 176 , s. 24
 54. DRZEWUCKI Janusz
  Siódmy anioł / Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .- 1998 , nr 179 , s. 14
 55. DRZEWUCKI Janusz
  Sztuka podróżowania, malarze Holandii i mikroskop / Janusz Drzewucki // Twórczość. - 1993, nr 10, s. 99-106*
 56. DUDEK Jolanta
  "Wierny niepewnej jasności" : o poezji Zbigniewa Herberta .Cz. 2 / Jolanta Dudek // Ruch Literacki .-1996 , z. 6 , s. 729-742*
 57. DYBCIAK Krzysztof
  Raport z oblężonej cywilizacji / Krzysztof Dybciak // Nowe Państwo .- 2001 , nr 43/44 , s. 44-45
 58. DZIADEK Adam
  Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji wspólczesnej / Adam Dziadek // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 2, s. 127-148 * Wiersz "Dedal i Ikar"
 59. DZIEŃ MIROSŁAW
  Bogowie Herberta / Mirosław Dzień // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 157-167
 60. DZIEŃ Mirosław
  "Czas pożegnań" : Miłosz, Herbert i Ten Trzeci / Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny .-1996 , nr 1 , s. 129-135
 61. DZIEŃ Mirosław
  Esej o powietrzu albo między chmurą i kamieniem / Mirosław Dzień // Kresy .- 2000 , nr 4 , s. 28-45
 62. DZIEŃ Mirosław
  Między wiernością a karą : Zbigniewa Herberta poszukiwanie prawdy egzystencji / Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny.- 2003 , nr 1 , s. 45-59
 63. DZIEŃ Mirosław
  "Zaklinacz deszczu"' czyli o Herbercie i Myrmidonach / Mirosław Dzień // Kresy .- 1998 , nr 3 , s. 18-29
 64. DZIEŃ Mirosław
  Zbigniewa Herberta "Hermes, pies i gwiazda" po czterdziestu latach : intuicje eschatologiczne / Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny . - 1998 , nr 1 , s. 9-24
 65. ENGELKING Leszek
  W mieście / Leszek Engelking // Pogranicza .- 2003 , nr 2 , s. 114-115
 66. ELZENBERG Henryk
  Z listów do Zbigniewa Herberta / Henryk Elzenberg// Zeszyty Literackie. -1996 , nr 4 , s. 119-126*
 67. ELZENBERG Henryk
  Z listów do Zbigniewa Herberta / Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie.-1997 , nr 2 , s. 122-131*
 68. FERT Józef
  Hala Pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż / Józef Fert // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 163-171
 69. FERT Józef
  Norwid - Herbert : (epizod z guzikami) / Józef Fert // Roczniki Humanityczne .- 1999 , z. 1 , s. 97-118
 70. FERT Józef
  Okruchy bezradnej dobroci.../ Józef Fert // Ethos .-1997 , nr 4 , s. 90-96
 71. FIAŁA Edward
  Wokół "ojca" i "Mistrza" w poezji Herberta / Edward Fiała // Kresy . - 2000 , nr 1 , s. 32-41
 72. FILIPOWICZ Halina
  Szklane oczy Hery : reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta / Halina Filipowicz ; tł. Tomasz Kunz // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 28-46
 73. FIUT Aleksander
  Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert / Aleksander Fiut // Kwartalnik Artystyczny .- 1996 , nr 3 , s. 36-49
 74. FIUT Aleksander
  Ukryty dialog / Aleksander Fiut // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 148-156
 75. FORNARI Francesca
  Herbert wobec antyku / Francesca Fornari // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 161-178
 76. FRAJILICH Anna
  Powierzchnia i dno słowa : przem. / Anna Frajlich // Akcent .- 1999 , nr 3/4 , s. 62-67
 77. FRANASZEK Andrzej
  "A pod każdym liściem rozpacz" / Andrzej Franaszek // Teksty Drugie .-1997 , nr 1/2 , s. 245-268
 78. FRANASZEK Andrzej
  "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów/ Andrzej Franaszek // Polonistyka .- 1999 , nr 4 , s. 196-202*
 79. FRANASZEK Andrzej
  Róża w czarnych włosach / Andrzej Franaszek // Nagłos . - Nr 21 .-(1995) , s. 58-74
 80. FRANASZEK Andrzej
  Róża w czarnych włosach : o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny .- 1997 , nr 27 , dod. s. VII
 81. FRANASZEK Andrzej
  To będzie zupełnie jak w tem życiu było : zaświaty u Herberta, Różewicza, Miłosza / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny . - 2000 , nr 45 , s. 15
 82. FRANASZEK Andrzej
  Udręczony pięknem świata / Andrzej Franaszek // Kwartalnik Artystyczny .- 1996 , nr 3 , s. 53-63
 83. FRANASZEK Andrzej
  Z ostatniego peronu Wszechświata / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny .-1999 , nr 43[44] , s. 12
 84. GARBOL Tomasz
  Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol // Ruch Literacki .- 2001 , z. 2 , s. 199-210*
 85. GARBOL Tomasz
  Dlaczego klasyk? : o problemie klasycyzmu poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 217-230
 86. GARBOL Tomasz
  Kilka czystych taktów / Tomasz Garbol // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 82-96
 87. GARBOL Tomasz
  "Mało trzeba jej czułości" / Tomasz Garbol // Ethos .- 1999 , nr 4 , s. 195-199
 88. GARBOL Tomasz
  Przybliżanie Herberta / Tomasz Garbol // Ethos .-2000 , nr 4 , s. 239-245
 89. GELBERG Andrzej
  Pułkownik Huzarów Śmierci / Andrzej Gelberg // Tygodnik Solidarność .- 1998 , nr 32 , s. 12-16
 90. GIBIŃSKA Marta
  "Epilog Burzy": pożegnania Herberta i Szekspira / Marta Gibińska // Prace Komisji Neofilologicznej / Polska AkademiaUmiejętnosci. - T. 1 .- (2000) , s. 107-115
 91. GINTROWSKI Przemysław
  Z bożkiem ironii na ramieniu / Przemysław Gintrowski ; rozm. przepr. Anna Sarzyńska // Gazeta Polska .- 1998 , nr 33 , s. 17
 92. GORCZYŃSKA Renata
  Sztuka empatii / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie .-1999 , nr 4 , s. 156-165*
 93. GÓRZAŃSKI Jerzy
  Burze Herberta / Jerzy Górzański // Literatura. - 1999, nr 7/8, s. 63*
 94. GRABOWSKI Artur
  Aristos - bohater i mistyk / Artur grafowski / Kresy .- 2002 , nr 1 , s. 83-96
 95. GRABOWSKI Artur
  Monsieur Cogito i Herr Analitik / Artur Grafowski // Teatr .- 2001 , nr 7/8 , s. 92-94
 96. GRĄDZIEL Joanna
  Dotykanie świata / Joanna Grądziel // Arkusz .-1999 , nr 4 , s. 6-7
 97. GRĄDZIEL-WÓJCIK Joanna
  Odejmowanie istnienia, czyli Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito/ Joanna Grądziel-Wójcik //Roczniki Humanistyczne . - 1999 , z. 1 , s. 39-51
 98. GRONEK Barbara
  Ptasia natura duszy / Barbara Gromek // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 601-606* "Pan Cogito. Aktualna natura duszy" - propozycja lekcji w liceum.
 99. GRZEŚCZAK Marian
  Słowa w żałobie / Marian Grześczak // Sycyna .- 1998 , nr 14 , s. 3
 100. GUTOWSKI Wojciech
  Szkic do erotyku (którego nie było?) Zbigniewa Herberta / Wojciech Gutowski // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 119-139
 101. HARTWIG Julia
  Herbert po trzech latach. Miejsce przy oknie / Julia Hartwig // Więź .- 2001 , nr 8 , s. 200-202
 102. HARTWIG Julia
  Podróżowanie z Herbertem. Miejsce przy oknie / Julia Hartwig // Więź .-2001 , nr 1 , s. 204-207
 103. HARTWIG Julia
  Wspominając Zbigniewa Herberta / Julia Hartwig // Kultura .- 1998 , nr 12 , s. 142-150
 104. HAWRO-ŚWIDERSKA I.
  Lekcje w klasie VI - "Pudełko zwane wyobraźnią" / I. Hawro-Świderska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1989/1990, nr 2/3, s. 303-304 *
 105. HERBERT Katarzyna
  Mój Zbyszek .[Cz. 1] / Katarzyna Herbert ; rozm. przepr. Andrzej Gelberg // Tygodnik Solidarność .-1999 , nr 26 , dod. s. 16-18
 106. HERBERT Katarzyna
  Mój Zbyszek .Cz. 2 / Katarzyna Herbert ; rozm. przepr. Andrzej Gelberg // Tygodnik Solidarność. -1999 , nr 31 , dod. s. 16-19
 107. HERBERT Zbigniew
  Diariusz grecki (notatki) / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 43-57 *
 108. HERBERT Zbigniew
  Fragment listu do N.N. - przyjaciela / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2002 , nr 2 , s. 77-78 *
 109. HERBERT Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie. -2000 , nr 1 , s. 117-129 *
 110. HERBERT Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 127-142 *
 111. HERBERT Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; oprac. bt // Zeszyty Literackie .- 2000 , nr 2 , s. 98-104 *
 112. HERBERT Zbigniew
  Korespondencja : Zbigniew Herbert do Lecha Bądkowskiego / oprac. Paweł Zbierski // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 .- (1998) , s. 6-7
 113. HERBERT Zbigniew
  Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski ; oprac. Paweł Kądziela // Więź. - 2002 , nr 10 , s. 71-77
 114. HERBERT Zbigniew
  Lekcja łaciny / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2000 , nr 3 , s. 6-8 *
 115. HERBERT Zbigniew
  Listy / Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. Henryk Citko // Zeszyty Literackie.- 2003 , nr 4 , s. 106-112 *
 116. HERBERT Zbigniew
  Listy / Zbigniew Herbert, Izydora Dąmbska ; oprac. M.Z. // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 143-146 *
 117. HERBERT Zbigniew
  Listy od brata / Zbigniew Herbert ; oprac. Halina Herbert-Żebrowska // Zeszyty Literackie. - 2001 , nr 2 , s. 188-199 *
 118. HERBERT Zbigniew
  Listy do Tomasa Venclovy / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2000 , nr 2 , s. 105 *
 119. HERBERT Zbigniew
  Listy Zbigniewa Herberta do Bolesława Taborskiego : (w relacji adresata) / oprac. Beata Tarnowska // Więź .- 2000 , nr 11 , s. 86-111
 120. HERBERT Zbigniew
  O sobie / Zbigniew Herbert // Przegląd Polityczny. - Nr 37/38 .-(1998) , s. 4-5
 121. HERBERT Zbigniew
  Podziękowanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .-2001 , nr 2 , s. 185-187 *
 122. HERBERT Zbigniew
  Podziękowanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2002 , nr 3 , s. 127-128 *
 123. HERBERT Zbigniew
  Pierwsze spotkanie / Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie .- 2003 , nr 1 , s. 116-118 *
 124. HERBERT Zbigniew
  Pojedynki pana Cogito : fragm. / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Anna Poppek, Andrzej Gelberg // Tygodnik Solidarność .- 1998 , nr 32 , s. 18
 125. HERBERT Zbigniew
  Z korespondencji Zbigniewa Herberta / oprac. Stanisław Dłuski // Nowa Okolica Poetów. - Nr 3 .-(1999) , s. 23-29
 126. HERBERT Zbigniew
  Z listów do Stanisława Barańczaka / Zbigniew Herbert ; oprac. S. Barańczak // Zeszyty Literackie .-1999 , nr 4 , s. 147-155 *
 127. HERBERT Zbigniew
  Zbigniew Herbert : dwa listy / Rajmund Kalicki// Twórczość .- 1999 , nr 5 , s. 126-127 *
 128. HERBERT-ŻEBROWSKA Halina
  Gniazdem Orląt był tylko Lwów : rozmowa o dzieciństwie Zbigniewa Herberta z siostrą poety Haliną Herbert-Żebrowską / rozm. przepr. Zbigniew Kresowaty // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki . - 2001 , nr 5 , s. 17-21
 129. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
  Był wierny : fragm. / Gustaw Herling-Grudziński // Tygodnik Solidarność .- 2000 , nr 30 , s. 9
 130. HERTZ Paweł
  Droga na Południe : o edukacji, podróżach i "Labiryncie nad morzem" Herberta / Paweł Hertz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // Tygodnik Powszechny .- 2000 , nr 52/53 , s. 19
 131. HOSTYŃSKI Lesław
  Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga / Lesław Gostyński // Ethos .- 2000, nr 4 , s. 126-138
 132. HOSTYŃSKI Lesław
  Mistrz i uczeń : O Henryku Elzenbergu i Zbigniewie Herbercie / Lesław Hostyński // Tygodnik Powszechny .-1999 , nr 16 , dod. s. III,VIII
 133. INGLOT Mieczysław
  O wierszu Zbigniewa Herberta "17 IX" / Mieczysław Inglot // // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 48-53*
 134. JABŁOŃSKI Romuald
  Liryk estety i mistyka : szkolna interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Romuald Jabłoński // Edukacja Humanistyczna.- 1998 , nr 3 , s. 77-84
 135. JANIAK Agnieszka
  Czy powiodła się próba rozwązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Agnieszka Janiak // Warsztaty Polonistyczne .- 1997 , nr 3 , s. 90-96
 136. JANKOWICZ Grzegorz
  "Tercyna" / Grzegorz Jankowicz // Koniec Wieku . - Nr 11 .-(1998) , dod. s. 20-26
 137. JAROSZ Jan Piotr
  O Zbigniewie Herbercie i jego krytyku / Jan Piotr Jarosz // Arcana .-1998 , nr 2 , s. 30-46
 138. JAS Małgorzata
  "O wyobraźni w sposób zwykły i niezwykły" - propozycja lekcji w klasie VI / Małgorzata Jas // Język Polski w Szkole kl. IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 37-43 *
 139. ASTRUN Tomasz
  Pan Herbert : zmarł wybitny polski poeta / Tomasz Jastrun // Polityka .-1998 , nr 32 , s. 41
 140. JELEŃSKI Konstanty J.
  Zbigniew Herbert / Konstanty A[leksander] Jeleński ; tł. Maryna Ochab // Zeszyty Literackie. -1999 , nr 4 , s. 76-77*
 141. JUDEK Cecylia
  Legenda Poety, czyli o dedykacjach autorskich dla Zbigniewa Herberta / Cecylia Judek // Pogranicza .-1998 , nr 4 , s. 61-65
 142. JUREK Marek
  Sprawa Herberta / Marek Jurek // Christianitas. - Nr 7 .-(2001) , s. 151-153
 143. KAJTOCH Wojciech
  "U wrót doliny" Zbigniewa Herberta / Wojciech Kajtoch // Koniec Wieku. - Nr 12/13 .- (1999) , s. 66-70
 144. KALISZEWSKI Andrzej
  Liryka Herberta między klasycyzmem a poetyką faktu / Andrzej Kaliszewski // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 179-215
 145. KALISZEWSKI Andrzej
  Teatr Pana Cogito / Andrzej Kaliszewski // Poezja. - 1988, nr 1, s. 39-52*
 146. KAMIŃSKA Maria
  Proste słowo Zbigniewa Herberta / Maria Kamińska // Polonistyka .-1995 , nr 6 , s. 428-431*
 147. KAMIŃSKA Urszula
  Dylematy emigrantów - na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Urszula Kamińska // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 14-17*
 148. KARASEK Krzysztof
  Dlaczego Herbert? / Krzysztof Karasek // Literatura. - 1990, nr 11, s. 10-11*
 149. KARASEK Krzysztof
  Herberta dyskurs o cierpieniu / Krzysztof Karasek // Literatura. - 1992, nr 11, s. 26-27*
 150. KARASEK Krzysztof
  Panorama poezji współczesnej / Krzysztof Karasek // Fraza . - Nr 13 .-(1996) , s. 141-159
 151. KARASEK Krzysztof
  Trzeci Herbert / Krzysztof Karasek // Odra .-1999 , nr 1 , s. 62-65
 152. KARASEK Krzysztof
  Zbigniew Herbert : rok 1950 / Krzysztof Karasek // Rzeczpospolita .-1999 , nr 177 , s. D1
 153. KARPIŃSKI Wojciech
  Głosy z Beinecke .Cz. 1 / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie .-1999 , nr 2 , s. 21-31*
 154. KARPIŃSKI Wojciech
  Spotkania z Herbertem / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie .-1999 , nr 4 , s. 171-172*
 155. KARWALA Marek
  Szedł "wyprostowany wśród tych co na kolanach" / Marek Karwala // Nowa Polszczyzna .- 1998 , nr 5 , s. 36-39
 156. KASPRZYSIAK Stanisław
  Grecki labirynt Zbigniewa Herberta / Stanisław Kasprzysiak // Zeszyty Literackie.- 2002 , nr 4 , s. 134-141*
 157. KATZ Janina
  Przyczynek : list z Kopenhagi / Janina Katz // Znak .- 1999 , nr 10 , s. 175-178*
 158. KISIEL Marian
  Na odejście Poety / Marian Kisiel // Śląsk .-1998 , nr 9 , s. 26
 159. KLEJNOCKI Jarosław
  Mozaika pośmiertna / Jarosław Klejnocki // Gazeta Wyborcza .- 2001 , nr 287 , s. 18-19
 160. KŁOCZOWSKI Piotr
  Nad grobem Zbigniewa Herberta/ Piotr Kłoczowski // Zeszyty Literackie .- 2000 , nr 1 , s. 130-131*
 161. KŁOCZOWSKI Piotr
  Pomiar Swillensa/ Piotr Kłoczowski // Zeszyty Literackie . -1999 , nr 4 , s. 173-174*
 162. KOBIERZYCKI Tadeusz
  "Pan Cogito a pop" - fragment analizy archetypalnej poezji Zbigniewa Herberta / Tadeusz Kobierzycki // Albo Albo .- 2000 , [z.] 4 , s. 119-126
 163. KOCIUBAGrzegorz
  Pan Cogito wobec estetyki hałasu / Grzegorz Kociuba // Nowa Okolica Poetów .- 2000 , nr 2 , s. 156-166
 164. KOŁOSIŃSKA Monika
  Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // Polonistyka. - 2001 , nr 9 , s. 554-557*
 165. KOPCIŃSKI Jacek
  Co jest za tą ścianą? : o "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 105-131
 166. KOPCIŃSKI Jacek
  Rejestracje i rytuały : o "Lalku" Zbigniewa Herberta .Cz. 1 / Jacek Kopciński // Teatr .- 1998 , nr 9, s. 6-11
 167. KOPCIŃSKI Jacek
  Rejestracje i rytuały : o "Lalku" Zbigniewa Herberta .Cz. 2 / Jacek Kopciński // Teatr .- 1998 , nr 10 , s. 50-54
 168. KOPCIŃSKI Tadeusz
  Rejestracje i rytuały : o "Lalku" Zbigniewa Herberta .Cz. 3 / Jacek Kopciński // Teatr .- 1998 , nr 11 , s. 50-55
 169. KOPCZYK Michał
  Dwie Europy : o wątkach sensualistycznych w prozie Andrzeja Bobkowskiego i Zbigniewa Herberta / Michał Kopczyk // Studium .- 1999 , nr 5 , s. 126-148
 170. KOPCZYK Michał
  "Podróże Zbigniewa Herberta / Michał Kopczyk // Śląsk .-1997 , nr 2 , s. 44-47
 171. KORNHAUSER Julian
  "Hermes, pies i gwiazda" - pamięć i wyobraźnia / Julian Kornhauser // Ruch Literacki .- 1999 , z. 6 , s. 679-687 *
 172. KORNHAUSER Julian
  Napis / Julian Kornhauser // Kwartalnik Artystyczny .-2000 , nr 2 , s. 182-186
 173. KORNHAUSER Julian
  "Struna światła" - między ocaleniem a niepokojem / Julian Kornhauser // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 20-27
 174. KORULSKA Ewa
  Dzieci pukają do drzwi kamieni / Ewa Korulska // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1995 , nr 4 , s. 52-55 Wiersz "Kamyk" Z.Herberta.
 175. KORULSKA Ewa
  Lekcja z Panem Cogito / Ewa Korulska // Nowa Polszczyzna. - 1998 , nr 5 , s. 29-34
 176. KOWALCZYK A. St.
  Klasycyzm dzisiejszy : o liryce Zbigniewa Herberta / A. St. Kowalczyk // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 171-182*
 177. KOZICKA Dorota
  "A nade wszystko żebym był pokorny..." Zbigniew Herbert w "ogrodzie" Europy / Dorota Kozicka // Ruch Literacki .- 2003 , z. 1 , s. 33-47 * "Barbarzyńca w ogrodzie".
 178. KOZŁOWSKA Elżbieta
  Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kara Barabasza" / Elżbieta Kozłowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Dydakaktyka. - Z. 6 .- (1999) , s. 93-99
 179. KOZŁOWSKA E.
  Propozycja opracowania utworów Zbigniewa Herberta w szkole podstawowej : kl. VI i VII / E. Kozłowska // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1990/1991, nr 6, s. 32-40*
 180. KOZŁOWSKA Elżbieta
  "Uprawa filozofii" Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego : próba interpretacji / Elżbieta Kozłowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Dydakaktyka. - Z. 1 .-(2002) , s. 184-191
 181. KRAM J.
  Anty-oda Zbigniewa Herberta "Do Ateny" / J. Kram // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 255-258 *
 182. KRAM J.
  Dzieła plastyczne - inspiracja w poezji wspólczesnej : Herbert - Grochowiak - Szymborska / J. Kram // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 182-192*
 183. KRAM-MIKOŚ E., JĘDRZEJCZYK-KIEŁBASA K.
  O sposobach czytania poezji w szkole podstawowej / E. Kram-Mikoś, K. Jędrzejczyk-Kiełbasa // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1994/1995, nr 6, s. 53-56*"Pan Cogito a ruch myśli".
 184. KRASKOWSKA Ewa
  Męski wiek Pana Cogito / Ewa Kraskowska // Twórczość. - 1984, nr 8, s. 51-65*
 185. KRÜGER Michael
  Ostatni Europejczyk / Michael Krüger ; tł. Radosław Sioma // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki . - 1998 , nr 9 , s. 4
 186. KRZEMKOWSKI Michał
  Obrona filmu o Herbercie / Michał Krzemkowski // Akant .- 2001 , nr 6 , s. 1,10,14
 187. KUCHANNY Waldemar
  Herbert pośmiertny : collage gazetowy / Waldemar Kuchenny // Nowe Sprawy Polityczne. -2002 , nr 7 , s. 8-16
 188. KUCHARCZAK Ewa
  Rzeczywistość jak raj?: Zbigniew Herbert "Sprawozdanie z raju" / Ewa Kucharczak // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 11-12 *Scenariusz lekcji dla gimnazjum.
 189. KUCZYŃSKA Katarzyna
  Gesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska // Polonistyka .-1997 , nr 2 , s. 94-99 *
 190. KUCZYŃSKA Katarzyna
  Ósmoklasisci na tropach pradziadka : ("Pan od przyrody" Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska // Polonistyka . -1996 , nr 2 , s. 104-107*
 191. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna
  Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Zeszyty Literackie.- 2003 , nr 3 , s. 197-202*
 192. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna
  Przeciw "tryumfowi antropomorficznej bestii" : (prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka . - 2001 , nr 9 , s. 531-536 *
 193. KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna
  Z poezji tego szalonego wieku na pewno Rilke, Herbert / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 9-28
 194. KUNCEWICZ Piotr
  Nie ma już Herberta / Piotr Kuncewicz // Przegląd Tygodniowy. - 1998 , nr 31 , s. 8
 195. KUROWSKA Eliza M.
  Wywiady liryczne / Eliza M. Kurowska // Polonistyka .-1999 , nr 4 , s. 253-254*Lekcja oprta na knwencji wywiadu dziennikarskiego.
 196. LAM Andrzej
  Autobiograficzne role podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta / Andrzej Lam // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. - R. 35 .- (2000) , s. 3-10
 197. LAM Andrzej
  Po śmierci Zbigniewa Herberta / Andrzej Lam // Śląsk .-1998 , nr 10 , s. 17
 198. LAM Andrzej
  Zbigniew Herbert przed debiutem książkowym / Andrzej Lam // Literatura. - 1992, nr 10, s. 18-20*
 199. LAUER Reinhard
  Laudatio Herbert/ Dedecius / Reinhard Lauer ; oprac. z niem. Jerzy L[esław] Ordan // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki .- 1998 , nr 1/2 , s. 2-6
 200. LEGEŻYŃSKA Anna
  Czego szukać w labiryncie Herberta? / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 370-374*
 201. LEGEŻYŃSKA Anna
  Czy wciąż będziemy kochać Zbigniewa Herberta? / Anna Legeżyńska // Kresy. - 1993, nr 15, s. 168-170*
 202. LEGEŻYŃSKA Anna
  Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 628-631*
 203. LEWIŃSKI Jacek
  Klasyk, ironia i komputer : ("Szachy" Zbigniewa Herberta - komentarze i próba interpretacji) / Jacek Lewiński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 6 .-(2003) , s. 381-395
 204. LIKOWSKA Ewa
  Z motyką na słońce. Tak krawiec kraje... : polem. / Ewa Likowska, Jacek Zychowicz // Wiadomości Kulturalne. -1996 , nr 22 , s. 10
 205. LISKOWACKA Jolanta
  "...uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala..." : Zbigniew Herbert w Książnicy Pomorskiej Jolanta Liskowacka // Bibliotekarz Zachodnio -Pomorski .- 2002 , nr 2/3 , s. 66-75
 206. LUCZAK-WILD Jeannine
  Herbert, łagodnie przyrządzony / Jeannine Luczak-Wild ; tł. z niem. A.W.// Arcana .-1998 , nr 3 , s. 179-186
 207. ŁOJEK M.
  Poezja Herberta w edukacji uczniów / M. Łojek // Język Polski w Szkole Średniej. -1995/1996, nr 3, s. 56-68 *
 208. ŁOPATA A.
  Maska ironii : mit i rzeczywistość w poezji Zbigniewa Herberta - propozycja interpretacyjna wybranych wierszy w kl. IV liceum i kl. I zsz / A. Łopata // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 1, s. 3-16*
 209. ŁUKASIEWICZ Jacek
  Ostatnie książki Herberta / Jacek Łukasiewicz // Odra .- 1998 , nr 9 , s. 3-6
 210. ŁUKASIEWICZ Jacek
  Przedmiot i tło obrazu / Jecek Łukasiewicz // Kresy. - 1994, nr 17, s. 130-133*
 211. ŁUKASZUK-PIEKARA Małgorzata
  Przepaść Pana Cogito : między antypodami życia / Małgorzata Łukaszuk-Piekara // Roczniki Humanistyczne .-1999 , z. 1 , s. 75-95
 212. ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr
  Rilke, Eliot, Herbert... / Piotr Łuszczykiewicz // Dialog .-1998 , nr 12 , s. 142-148*
 213. ŁYSIAK Waldemar
  Adwokat "Dobrych ludzi" (kryptonim "Tezeusz") / Waldemar Łysiał // Tygodnik Solidarność .-2001 , nr 10 , s. 12-13
 214. ŁYSIAK Waldemar
  Manipulatoriada czyli profanacja zwłok / Waldemar Łysiak // Tygodnik Solidarność. - 2001 , nr 4 , s. 12-14
 215. ŁYSIAK Waldemar
  Po stronie prawdy / Waldemar Łysiak // Tygodnik Solidarność . - 2000 , nr 37 , s. 10-11
 216. MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja
  Ulubiony nauczyciel we wspomnieniach ucznia (na podstawie wiersza "Pan od przyrody" Z.Herberta) / Halina Pruszkowaka, Alicja Pruszkowska // Drama. - 1996, nr 18, s. 20-21*
 217. MACIEJEWSKI M.
  Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito / M. Maciejewski // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 399-410 *
 218. MACIEREWICZ Hanna
  Zbigniew Herbert : bibliografia twórczości i opracowań / Hanna Macierewicz // Notes Wydawniczy .- 1998 , nr 8 , s. 5-9
 219. MALCZEWSKA Jolanta
  "W historii nic nie zamyka się ostatecznie" / Jolanta Malczewska // Polonistyka .-2000 , nr 3 , s. 161-165*Propozycja lekcji - "Obrona Templariuszy" Z. Herberta.
 220. MARCINIAK Janusz
  Jajko Herberta / Janusz Marciniak // Przeglad Powszechny. -1996 , nr 2 , s. 213-219
 221. MARCZUK Anna
  "Zapisuje czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie" - praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta / Anna Marczuk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 21-31*
 222. MARJAŃSKA Ludmiła
  Herbert uśmiechnięty / Ludmiła Marjańska // Sycyna .- 1998 , nr 14 , s. 3
 223. MARKOWSKA Anna
  Uczta zranionych / Anna Markowska // Czas Kultury .-1998 , nr 5 , s. 90-93
 224. MATYWIECKI Piotr
  Zbigniew Herbert - poeta Opatrzności / Piotr Matywiecki // Więź .-1998 , nr 9 , s. 14-22
 225. MAZUR Daria
  Herbert nieznany, czyli światło Iony / Daria Mazur // Zeszyty Literackie. - 2002 , nr 1 , s. 187-192
 226. MAZUR Elżbieta
  "U wrót doliny" Zbigniewa Herberta : międzyprzedmiotowa analiza i interpretacja wiersza / Elżbieta Mazur // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Rzeszowie, Dydakaktyka. - Z. 2 .-(2003) , s. 45-53
 227. MELKOWSKI S.
  Herbert / S. Melkowski // Poezja. - 1975, nr 7/8, s. 182-191*
 228. MICHNIK Adam
  Płynie się zawsze do źródeł, pod prad, z pradem płyną śmiecie / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Adam Michnik // Gazeta Wyborcza .-1998 , nr 179 , s. 18-20
 229. MICHNIK Adam
  Pożegnanie Herberta / Adam Michnik // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 176 , s. 1
 230. MIELNICZUK Julia
  Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielnicuk // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 240-245*
 231. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  Czytać "Tren Fortynbrasa" od końca : przyczynek do lektury wiersza / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Literacki.- 2003 , z. 3 , s. 315-325*
 232. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  "Czytanie spuszczone z łańcucha" / Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris .- 2003 , nr 1 , s. 67-68
 233. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  Dialogi martwej natury : o "Kwiatach" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak //Ruch Literacki.- 2002 , z. 3 , s. 307-313 *
 234. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  Między kamieniem i wzruszeniem : o dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Literacki. - 2004, nr 2, s. 205-221*
 235. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Pamiętnik Literacki .- 2002 , z. 2 , s. 137-151*
 236. MIKOŁAJCZAK Małgorzata
  Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka .- 2003 , nr 3, s. 157-162*
 237. MIKOŚ Elżbieta
  O języku wyrażania rzeczywistości : (na podstawie "Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta / Elżbieta Mikoś // Nowa Polszczyzna .- 2003 , nr 3 , s. 17-23
 238. MINKIEWICZ Ryszard
  Osiem pieśni do słów Zbigniewa Herberta / Ryszard Minkiewicz // Kamerton .- 1998 , nr 1/2 , s. 54-61
 239. MIELNICZUK Julia
  Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielniczuk // Polonistyka .-1999 , nr 4 , s. 240-245
 240. MIZIŃSKA Jadwiga
  Zbigniew Herbert jako Myśliciel : od pogardy do wybaczenia : ref. / Jadwiga Mizińska // Ruch Filozoficzny .- 2001 , nr 2 , s. 333-345
 241. MROCZEK Zbigniew
  Pan Cogito szuka rady u cadyka z Bracławia / Zbigniew Mroczek // Warsztaty Polonistyczne .- 1997 , nr 3 , s. 84-89
 242. MUSKAŁA Monika
  Humanistyka to przygoda / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Monika Muskała // Notatnik Teatralny. - Nr 11 .-(1996) , s. 122-131
 243. MYRDZIK Barbara
  O "myślach stojących" i "myślach w ruchu", czyli o kształtowaniu umiejętności dialogu i rozmowy / Barbara Myrdzik // język Polski w Szkole dla kl.IV-VIII. - 1998/1999, nr 4, s. 35-44* " pan cogito rozmyśla o cierpieniu" - propozycja lekcji w kl. viii.
 244. NAJDER Zbigniew
  Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta / Zdzisław Nader // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 139-149
 245. NAJDER Zdzisław
  Wspomnienie o Zbyszku / Zdzisław Najder // Barok .- 1999 , nr 1 , s. 287-292
 246. NAWROCKA Ewa
  Grecja Herberta : ref. / Ewa Nawrocka // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 57-71
 247. NAWROCKA Ewa
  Ogrody poetów : zimowe ogrody Zbigniewa Herberta : ref. / Ewa Nawrocka // Tytuł .-1998 , nr 4 ,s. 3-10
 248. NOCOŃ Halina
  Co może wyczarować wyobraźnia? : scenariusz lekcji w klasie VI / Halina Nocoń // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/1999, nr 3, s. 51-53*
 249. NOWAK Maciej
  "...Stopień do mojej ułomnej metafizyki" : Herbert i liturgia / Maciej Nowak // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 97-108
 250. NOWOSIELSKI Kazimierz
  Gust, kunszt i wierność / Kazimierz Nowosielski // Topos .-1998 , nr 4 , s. 9-12
 251. NOWOSIELSKI Kazimierz
  Wytrwać do końca : (nad jednym wierszem Zbigniewa Herberta) / Kazimierz Nowosielski // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 29-35
 252. NUCKOWSKA Barbara
  Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu : chrystologia cierpienia w świetle twórczości Zbigniewa Herberta /Barbara Nuckowska // Ateneum Kapłańskie. - T. 139, z. 1 .-(2002) , s. 38-52
 253. NYCZ Ryszard
  "Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji : wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" / Ryszard Nycz // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 132-147
 254. OPACKA Walasek Danuta
  Pomiędzy wspólnotą a pustelnią filozofa : Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy Zbigniewa Herberta / Robert Ostaszewski // Fa-Art .-1999 , nr 2 , s. 83-87
 255. OSTROWSKA Ewa
  Wiersz Herberta "O róży" / Ewa Ostrowska // Język Polski. - 1973, nr 2/3, s. 153-158 *
 256. OWCZAREK Jan
  Wierność : w trzecią rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta / Jan Owczarek // Tygodnik Solidarność .- 2001 , nr 30 , s. 16
 257. PANAS Władysław
  Tajemnica siódmego anioła / Władysław Panas // Roczniki Humanistyczne .-1999 , z. 1 , s. 9-26
 258. PASIERB Janusz
  Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem / rozm. przepr. Janusz Pasierb // Zeszyty Literackie .- 2002 , nr 4 , s. 127-134*
 259. PASIŃSKI Waldemar
  Zbigniew Herbert o pokusie karania : wiersz / Waldemar Pasiński // Magazyn Literacki. - Nr 9 .-(1995) , s. 82-83
 260. PATYK Romana
  Świadectwo poezji - dziś / Romana Patyk // Topos .- 2001 , nr 2/3 , s. 55-71
 261. PATRZAŁEK Tadeusz
  Dwa przesłania / Tadeusz Patrzałek // Polonistyka. - 1992, nr 4, s. 235-238*"Przesłanie Paba Cogito" Z. Herberta i "Przesłanie Pana X" Polkowskiego.
 262. PIEŃKIEWICZ Jowita
  Rozmowy : z Jerzym Grotowski, ze Zbigniewem Herbertem, z Jakubem Rotbaumem / Jowita Pieńkiewicz // Notatnik Teatralny. - Nr 26 .-(2002) , s. 144-151
 263. PIEŃKOSZ Konstanty
  Elegia na odejście Pana Cogito / Konstanty Pieńkosz // Literatura .- 1998 , nr 10 , s. 14-15*
 264. PIEŃKOSZ Kontanty
  Prace Filolologiczne. - T. 43 .-(1998) , s. 363-369
 265. PLUTA Paweł
  Problematyka przestrzeni i milczenia w "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta i "Wnętrzu" Maurice'a Maeterlincka / Paweł Pluta // Warsztaty Polonistyczne .- 2001 , nr 4 , s. 147-153
 266. PŁUŻAŃSKI Tadeusz
  Mickiewicza i Herberta odniesienia do dekalogu : (refleksja osobista) / Tadeusz Płużański // Poezja .- 1998 , nr 1 , s. 5-6 *
 267. POETA mądry : pisali o Herbercie / oprac. Wojciech Cesarski, Marcin Piaseczki // Gazeta Wyborcza .- 1998 , nr 177 , s. 12
 268. POLAK-PAŁKIEWICZ Ewa
  Poeta i królestwo cieni / Ewa Polak-Pałkiewicz (Spór o Zbigniewa Herberta ; cz. 1-2 ) // Niedziela .- 2001 , nr 32 , s. 13 , nr 33 , s. 13
 269. POMIN Jan
  Rozpacz Zbigniewa Herberta / Jan Pomin // Akant .- 2001 , nr 12 , s. 16-17
 270. POPRAWA Adm
  "Potęga smaku" - o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // Polonistyka .-1999 , nr 6 , s. 342-344*
 271. PRZYMUSZAŁA Beata
  Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała // Polonistyka .- 2003 , nr 7, s. 397-403*
 272. PUZYNINA Jadwiga
  Niebo Herberta / Jadwiga Puzynina // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 71-81
 273. RAFALSKA Bożena
  Powrót do miasta : Dni Herberta we Lwowie (16-17 marca 2002 r.) / Bożena Rafalska // Rocznik Lwowski. - 2002 , s. 229-236
 274. REIMANN Judit
  Węgierska recepcja Herberta / Judit Reimann // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 239-246
 275. ROSSMANITH Anna
  Zbigniewa Herberta nastroje metafizyczne / Anna Rossmanith // Magazyn Literacki .- 1996 , nr 2 , s. 74-76
 276. ROSSMANITH Anna
  Życie w wymiarze etycznym : szkic o człowieku Herberta/ Anna Rossmanith // Magazyn Literacki .-1996 , nr 3/4 , s. 108-110
 277. ROZMUS Jacek
  Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta / Jacek Rozmus // Ruch Literacki .- 2000 , z. 4 , s. 433-457*
 278. SADOWSKI Witold
  Formy wersu w poezji współczesnej : (na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta) / Witold Sadowisk // Przegląd Humanistyczny .- 2000 , nr 4 , s. 15-23 *
 279. SAWICKI Stefan
  Od strony słabszych / Stefan Sawicki // Roczniki Humnistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 5-8
 280. SAWICKI Stefan
  Wobec współczesności : trzy świadectwa sprzeciwu : ref. / Stefan Sawicki // Przegląd Artystyczno-Literacki . -1995 , nr 9 , s. 2-4 .- 2000 , nr 4 , s. 172-186
 281. SIENKIEWICZ Barbara
  Czy piękno (nie) ocala? / Barbara Sienkiewicz // Arkusz .- 1999 , nr 4 , s. 4-5
 282. SIENKIEWICZ Barbara
  Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku / Barbara Sienkiewicz // Teksty Drugie .- 2000 , nr 3 , s. 47-60
 283. SIOMA Radosław
  Krzesło i zmięta serweta : próba interpretacji "Studium przedmiotu" Zbigniewa / Herberta
 284. Radosław Sioma // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 56 .-(2001) , s. 87-102
 285. SKÓRZYŃSKI Zbigniew
  Zbigniew Herbert - katedra ze światła / Piotr Skórzyński // Arcana .-1999 , nr 6 , s. 44-58
 286. SKROK Zdzisław
  Herbert - próba zbliżenia / Zdzisław Skrok // Literatura. - 1999, nr 9, s. 54
 287. SKUTNIK Tadeusz
  W pysk nicości / Tadeusz Skutnik // Tytuł .-1995 , nr 1 , s. 79-85
 288. SMALEJ Grażyna
  Trudności optymizmu : fragm. /Grażyna Smalej //Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP Kraków. - T. 4 .-(2002) , s. 253-256
 289. SOBCZAK-GIERAGA Beata
  Herbert jako kolorysta / Beata Sobczak-Gieraga // Rozprawy Komisji. Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 43 .-(1998) , s. 87-93
 290. SOCHOŃ Jan
  Bóg poety / Jan Sochoń // Ethos .- 2000 , nr 4 , s. 111-125
 291. SOLECKA Katarzyna
  Dziedzictwo nieskończoności. Artyści o profetyzmie sztuki : (Zbigniew Herbert, Janusz S. Pasierb, Jerzy Szymik) / Katarzyna Solecka // Ateneum Kapłańskie. - T. 139, z. 1 .-(2002) , s. 53-66
 292. SOŁTYSIK Marek
  Światło na murze / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Marek Sołtysik // Rzeczpospolita .-2001 , nr 175 , s. D1,D5
 293. SOSNOWSKA Danuta
  Pan Cogito i N.N. / Danuta Sosnowska // Znak. - 1995, nr 5, s. 61-67 *
 294. STALA Marian
  Przeciw fotografii : o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Marian Stala // Tygodnik Powszechny .- 1998 , nr 32 , s. 12
 295. STALA Marian
  W cieniu dębów : nie tylko o jednym wierszu Zbigniewa Herberta / Marian Stala // Tygodnik Powszechny .- 1997 , nr 11 , s. 12
 296. STASIAK Katarzyna
  "Mysz kościelna" / Katarzyna Stasia // Zeszyty Karmelitańskie .- 2002 , nr 1 , s. 111-114
 297. STĘPNIEWSKI Lech
  "Szarpajmy ciało na sztuki..." / Lech Stępniewski // Najwyższy Czas .- 2001 , nr 5 , s. XXIX
 298. STRADOMSKA Wioletta, GARBOL Tomasz
  Czytanie Herberta / Wioletta Stradomska, Tomasz Garbol // Roczniki Humnistyczne.- 1999 , z. 1 , s. 247-256
 299. SUSKA Dariusz
  Koniec burzy / Dariusz Suska // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 176 , dod. s. II
 300. SZARUGA Leszek
  Dzieło zamknięte / Leszek Szaruga // Dekada Literacka .- 1998 , nr 8/9 , s. 1,10-11
 301. STANIK Stanisław
  Herbert w dwa ognie wzięty / Stanisław Stanik // Akant .-2001 , nr 4 , s. 10
 302. SZARUGA Leszek
  Nieugiętość / Leszek Szaruga // Kwartalnik Artystycny .- 1999 , nr 2 , s. 75-77
 303. SZCZEPAŃCZYK Izabela
  Tarot ironiczny Zbigniewa Herberta / Izabela Szczepańczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 40 .-(2002) , s. 151-168
 304. SZURCZAK Anna
  Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury/ Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23 *
 305. SZWAST Andrzej
  Metafizyka konkretu - "Stołek" Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast // Warsztaty Polonistyczne. -2001 , nr 4 , s. 142-146
 306. SZYMAŃSKA Adriana
  Pamięć ludzi i rzeczy / Adriana Szamańska // Arkusz .- 2001 , nr 7 , s. 14
 307. SZYMIK Jerzy
  Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji : (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku) /Jerzy Szymik// Roczniki Teologiczne (Lublin) .-1999 , z. 4 , s. 249-279
 308. ŚMIEJA Florian
  "Umrzeć przed obrazem Goi" : wspomienie o Zbigniewie Herbercie / Florian Śmieja // Odra . -1999 , nr 3 , s. 88-89
 309. TARNACKI Jerzy
  Dlaczego klasycyzm? / Jerzy Tarnacki // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 , nr 4 , s. 83-87
 310. TARNACKI Jerzy
  Wieczór poetycki Zbigniewa Herberta w Teatrze Narodowym w Warszawie / Jerzy Tarnacki // Warsztaty Polonistyczne .-1998 , nr 3 , s. 128-129
 311. TATAROWSKI Konrad W.
  Praca magisterska : wspomnienie o Zbigniewie Herbercie / Konrad W[itold] Tatarowski // Tygiel Kulturlny .- 1998 , nr 9/10 , s. 5-7
 312. TEUSZ Leszek
  Herbert - poeta dialogu : filozoficzne meandry poezji autora "Pana Cogito" / Leszek Teusz // Sztuka i Filoz ofia. - T. 10 .-(1995) , s. 153-169
 313. TEUSZ Leszek
  Osobliwości gatunkowe słuchowiska - "Drugi pokój" Zbigniewa Herberta / Leszek Teusz // Akcent .- 1997 , nr 4 , s. 53-65
 314. TOMASIK Agnieszka
  "Nie ma mnie i nie ma" / Agnieszka Tomasik// Topos .- 1998 , nr 4 , s. 5-8
 315. TOMKOWSKI Jan
  Herbert kontra Miłosz / Jan Tomkowski //PAL Przegląd Artystyczno.-Literacki .- 1998 , nr 1/2 , s. 54-59
 316. TORUŃCZYK Barbara
  Dukt pisma, dukt pamięci / Barbara Toruńczyk // Zeszyty Literackie .- 1999 , nr 4 , s. 175-179 *
 317. TRZĘSIOK Marcin
  Studium dymu : muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta / Marcin Trzęsiok // Ruch Muzyczny.-2003 , nr 17/18 , s. 10-15 *
 318. TYSZCZYK Andrzej
  Kant. Ostatnie dni : jeden czy dwa teksty / Andrzej Tyszczyk // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 27-38
 319. URBANOWSKI Maciej
  Substancja / Maciej Urbanowski // Arcana .-1998 , nr 2 , s. 14-21
 320. URBANOWSKI Maciej
  Substancja / Maciej Urbanowski // Arcana .-2000 , nr spec. , s. 167-173
 321. URBANKOWSKI Bogdan
  Zbigniew Herbert - potęga smaku / Bohdan Urbankowski // Poezja .- 1998 , nr 1 , s. 99-108
 322. UTRACKA Dorota
  "Pamięć rzeczy" : mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta / Dorota Utracka // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 7 .-(1998) , s. 227-240
 323. UTRACKA Dorota
  "Serca rzeczy" : Zbigniew Herbert - studia przedmiotów / Dorota Utracka // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 7 .-(1998) , s. 241-255
 324. VAN NIEUKERKEN Arent
  Mademoiselle Corday : losy poezji publicznej w epoce nieufności/ Arent van Nieukerken // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 141-160
 325. WASILEWSKA-LIPKE Zuzanna
  Dlaczego boimy się Prokrustesa X? / Zuzanna Wasilewska-Lipke / Polonistyka .- 2002 , nr 10 , s. 601-606 *
 326. WENCEL Wojciech
  Spór o Herberta : czy środowiska konserwatywne próbują przywłaszczyć sobie pamięć wielkiego poety? / Wojciech Wencel // Nowe Państwo. - 2001 , nr 2 , s. 40-41
 327. WĘGŁOWSKA Eleonora
  Zbigniew Herbert i krytyka / Eleonora Węgrowska //Przegląd Humanistyczny .- 1999 , nr 5 , s. 103-119*
 328. WIATR Aneta
  Poza kanonem : wędrówki po marginesach. Zbigniew Herbert / Aneta Wiatr // Twórczość .- 1999 , nr 5 , s. 70-101*
 329. WIATR Aneta
  Zbigniewa Herberta przygody z muzyką / Aneta Wiatr // Twórczość .- 2001 , nr 1 , s. 44-78 *
 330. WILDSTEIN Bronisław
  Ubezwłasnowolnienie poety / Bronisław Wildstein // Rzeczpospolita .- 2001 , nr 64 , s. A9
 331. WIŚNIEWSKI Jerzy
  Lira i struna w poezji Zbigniewa Herberta / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 1 .-(1998) , s. 109-126
 332. WIŚNIEWSKI Jerzy
  Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 6 .-(2003) , s. 353-380
 333. WŁAST MATUSZAK Remigiusz
  Pan Cogito i próby zawłaszczenia / Remigiusz Włast Matuszak // Tygodnik Solidarność. -1998 , nr 33 , s. 5
 334. WŁÓKNA duszy i chrząstki sumienia : 72. urodziny Zbigniewa Herberta / Gustaw Herling - Grudziński, Przemysław Gintrowski, Józef Życiński, Andrzej Biernacki, Krzysztof Dybciak, Zdzisław Najder, Piotr Szczepanik, Bohdan Pociej, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Piesiewicz, Jacek Trznadel, Andrzej Nowak, Leszek Elektorowicz, Elżbieta Morawiec, Andrzej Żuławski, Andrzej Kurylewicz, Wanda Warska, Bohdan Skaradziński, Irena Sławińska, Mirosław Chojecki, Lech Dymarski // Tygodnik Solidarność. -1996 , nr 44 , s. 11-15
 335. WOŹNIAK Wojciech
  Zbigniew Herbert kojarzy mi się z Warszawą : ref. / Wojciech Wodniak // Arkusz .- 1999 , nr 9 , s. 11
 336. WOŹNIAK Wojciech
  Zbigniew Herbert kojarzy mi się z Warszawą / Wojciech Wodniak // Pokaz. - Nr 29 .- (2000) , s. 34-36
 337. WÓJCIAK Monika
  Weduty Zbigniewa Herberta / Monika Wójciak // Polonistyka .- 2001 , nr 9 , s. 537-541*
 338. WOŹNIAKOWSKI Jacek, CHRZANOWSKI Tadeusz, SKWARNICKI Marek Po emisji filmu Jerzego Zalewskiego o Zbigniewie Herbercie / Jacek Woźniakowski, Tadeusz Chrzanowski, Marek Skwarnicki // Tygodnik Powszechny .- 2001 , nr 6 , s. 13
 339. WÓJCIK Tomasz
  Przejazdem w Rovigo / Tomasz Wójcik // Twórczość .-1995 , nr 12 , s. 142-143 *
 340. WÓJCIKIEWICZ Michał
  Abyśmy nie zapomnieli o tamaryszku / Michał Wójcikiewicz // Nowa Okolica Poetów. - 2003 , nr 1 , s. 132-135
 341. ZABOROWSKA Barbara
  Na czym polega "doskonałość kamienia"? : scenariusz lekcji jezyka polskiego dla klasy II gimnazjum (na podstawie wiersza Zbigniewa Herbarta "Kamyk")/ Barbara Zaborowska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 15
 342. ZAGAJEWSKI Adam
  Początek wspominania / Adam Zagajewski // Zeszyty Literackie. - 1999 , nr 4 , s. 63-75*
 343. ZAGAŃCZYK Marek
  Niewyczerpany ogród / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Marek Zagańczyk // Tygodnik Powszechny .- 1998 , nr 34 , s. 9
 344. ZAKRZWSKA-CZAJKOWSKA Agnieszka
  "Siła bezsilnych" : Zbigniewa Herberta myślenie Kartezjuszem / Agnieszka Zakrzewska-Czajkowska // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 4 .-(1994) , s. 27-32
 345. ZALEWSKI Jerzy
  Herbert na Czerwonych Wierchach / Jerzy Zalewski ; rozm. przepr. Anna Poppek // Tygodnik Solidarność. - 2000 , nr 37 , s. 11
 346. ZANIEWSKI Andrzej
  Moje fascynacje Herbertem / Andrzej Zaniewski // Poezja .- 1998 , nr 1 , s. 109-110
 347. ZAPASIEWICZ Zbigniew
  Mój Herbert / Zbigniew Zapasiewicz ; oprac. Natalia Adaszyńska, Janusz Majcherek // Teatr .-1998 , nr 9 , s. 4-5
 348. ZARĘBIANKA Zofia
  Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka // Polonistyka .-1998 , nr 1 , s. 34-38 *
 349. ZARĘBIANKA Zofia
  Pan Cogito wobec Innego : sfera transcendencji w twórczości Zbigniewa Herberta / Zofia Zarębianka // Przegląd Powszechny.- 2003 , nr 7/8 , s. 193-206
 350. ZARĘBIANKA Zofia
  Pryncypia Pana Cogito albo dokąd po Herbercie? / Zofia Zarębianka // Roczniki Humanistyczne .- 1999 , z. 1 , s. 231-237
 351. ZARĘBIANKA Zofia
  Pryncypia Pana Cogito albo: dokąd po Herbercie? / Zofia Zarębianka // Topos .-1999 , nr 2/3 , s. 45-50
 352. ZARĘBIANKA Zofia
  Przez ciemność : nad wierszem Zbigniewa Herberta "Usta proszą" / Zofia Zarębianka // Topos .-2002 , nr 1/2 , s. 112-114
 353. ZAWADA Andrzej
  Mimesis as the central question of modern Polish poetry: Czesław Miłosz & Zbigniew Herbert / Andrzej Zawada // Orbis Linguarum. - Vol. 5 .-(1996) , s. 287-292
 354. ZAWODNIAK Mariusz
  Herberta próbka kabały / Mariusz Zawodniak // Teksty Drugie .-2000 , nr 3 , s. 213-218
 355. ZAWODNIAK Mariusz
  Wrażenia z podróży : O "Podróży do Krakowa" Herberta / Mariusz Zawodniak //Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia Filolologiczne. - Z. 36 .- (1994) , s. 183-198
 356. ZAWORSKA Helena
  Życie wieczne Pana Cogito / Helena Zaworska // Wprost . - 1998 , nr 32 , s. 76-77
 357. ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998) : pożegnanie poety / Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Krzysztof Rutkowski, Wojciech Karpiński, Andrzej Ziemilski, Jan Lebenstein, Francesco M. Cataluccio // Rzeczpospolita .- 1998 , nr 179 , s. 13-14
 358. ZBIGNIEWOWI Herbertowi in memoriam / Alain Besancon, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Krzysztof Karasek, Julian Kornhauser, Stanisław Lem, Bronisław Maj, Grzegorz Musiał, Krzysztof Myszkowski, Jan Józef Szczepański, Janusz Szuber, Adriana Szymańska, Jan Twardowski, Zbigniew Żakiewicz ; tł. Aleksandra Olędzka-Frybesowa // Kwartalnik Artystyczny .- 1999 , nr 2 , s. 9-93
 359. ZELINSKY Bodo
  O gniotącej lekkości pozoru : przypowieść o królu Midasie w wersji Zbigniewa Herberta / Bodo Zelinsky ; tł. z niem. Piotr Roguski // Ogród .- 1994 , nr 4 , s. 317-328
 360. ZIELIŃSKI Andrzej
  Sława Herberta u Włochów / Andrzej Zielińska // Przegląd Humanistyczny .- 2000 , nr 4 , s. 1-14*
 361. ZIELIŃSKI Karol
  "Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa" Zbigniewa Herberta / Karol Zieliński // Warsztaty Polonistyczne .- 1998 , nr 4 , s. 116-123
 362. ZWILNIAN GRABOWSKI Tadeusz, JUDEK Cecylia
  Dwugłos o Zbigniewie Herbercie / Tadeusz Zwilnian Grabowski, Cecylia Judek // Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski .- 1998 , nr 3 , s. 39-45
 363. ZYCHOWICZ Jacek
  Herbert, czyli śmierć mitu / Jacek Zychowicz // Wiadomości Kulturalne.-1996 , nr 19 , s. 11
 364. ŻAKOWSKI Jacek
  Pani Herbert / Katarzyna Herbert ; rozm. przepr. Jacek Żakowski // Gazeta Wyborcza .- 2000 , nr 303 , s. 10-15
 365. ŻEBROWSKI Rafał
  Mój wuj, Herbert / Rafał Żebrowski ; rozm. przepr. Anna Poppek // Tygodnik Solidarność .- 2000 , nr 47 , s. 12-13
 366. ŻEBROWSKI Rafał
  Pochwała kołatki / Rafał Żebrowski // Rzeczpospolita .-2001 , nr 29 , s. D1
 367. ŻEBROWSKI Rafał
  Przemówienie wygłoszone na spotkaniu poświęconym pamięci Zbigniewa Herberta zorganizowanym w 5. rocznicę śmierci przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 9 IX 2003 r. oraz "Post Scriptum" / Rafał Żebrowski // Arcana .- 2003 , nr 5 , s. 158-162
 368. ŻEBROWSKI Rafał
  Zbigniew Herbert - Dowódca Królewskiej Samodzielnej Brygady Huzarów Śmierci / Rafał Żebrowski // Tygodnik Solidarność. - 2001 , nr 51/52 , s. 10-11
 369. ŻYSZKIEWICZ Waldemar
  Wystawa bez wędzidła / Waldemar Żyszkiewicz // Tygodnik Solidarność . - 2000 , nr 30 , s. 10-11

RECENZJE


 1. Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Agnieszka Czachowska // Res Publica Nowa .-1999 , nr 3 , s. 66-69
 2. Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Maria Cyranowicz // Odra .-1999 , nr 7/8 , s. 116-117
 3. Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .-1998 , nr 190 , dod. s. II
 4. Ciemne źrodło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Tomasz Garbol // Kresy .-1998 , nr 4 , s. 170-173
 5. Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Marian Stala //Tygodnik Powszechny .-1998 , nr 26 , s. 12
 6. Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) // Andrzej Franaszek. - Londyn , 1998. - Rec. Piotr Szewc // Nowe Książki .-1998 , nr 8 , s. 37
 7. Czas Herberta albo Na dom w Czarnolesie / Joanna Salomon. - Warsz. , 2001. - Rec. Jan Tomkowski // Nowe Książki .-2001 , nr 12 , s. 22-23
 8. Czas Herberta albo Na dom w Czarnolesie / Joanna Salomon. - Warsz. , 2002. - Rec. Adam Wiedemann // Res Publica Nowa .- 2002 , nr 12 , s. 90
 9. Czytając Herberta / Danuta Opacka-Walasek. - Katow. , 2001. - Rec. Elżbieta Dutka // Nowa Polszczyzna .-2003 , nr 2 , s. 64-65
 10. Czytając Herberta / Danuta Opacka-Walasek . - Katow. , 2001. - Rec. Marian Kisiel // Śląsk .- 2002 , nr 1 , s. 71
 11. Czytanie Herberta. - Pozn. , 1995. - Rec. Andrzej Franaszek // Pamiętnik Literacki.-1998 , z. 2 , s. 218-228
 12. Czytanie Herberta. - Pozn. , 1995. - Rec. Marian Stala // Polonistyka .-1996 , nr 7 , s. 491-494
 13. Dramaty / Zbigniew Herbert . - Wyd. 2 . - Wroc. , 1997. - Rec. Anna Krajewska // Arkusz .-1998 , nr 6 , s. 4-5
 14. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .-1998 , nr 114 , s. 14
 15. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny .-1998 , nr 3 , s. 226-231
 16. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Krzysztof Koehler // Fronda. - Nr 13/14 .-(1998) , s. 348-351
 17. Epilog burzy / Zbigniew Herbert .- Wroc. , 1998. - Rec. Julian Konhauser // Tygodnik Powszechny .-1999 , nr 16 , dod. s. IV-V
 18. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998 . - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka .-1998 , nr 9 , s. 628-631
 19. Epilog burzy / Zbigniew Herbert . - Wroc. , 1998 .- Rec. Waldemar Łyszkiewicz // Magazyn Literacki .- 1998 , nr 2/3 , s. 11-13
 20. Epilog burzy / Zbigniew Herbert .- Wroc. , 1998. - Rec. Dorota Mazurek // Kresy .-1998 , nr 3 , s. 157-159
 21. Epilog burzy / Zbigniew Herbert .- Wroc. , 1998. - Rec. Piotr Michałowski // Pogranicza .-1998 , nr 4 , s. 121-123
 22. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998 . - Rec. Ryszard Mścisz // Fraza .-1998 , nr 3/4 , s. 176-178
 23. Epilog burzy / Zbigniew Herbert.- Wroc. , 1998. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki .-1998 , nr 8 , s. 38-39
 24. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998 . - Rec. Rafał Rżany // Twórczość .-1998 , nr 9 , s. 105-108
 25. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Agata Stankowska // Arkusz .-1998 , nr 9 , s. 1-2
 26. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Adriana Szamańska // Przeglad Powszechny .-1998 , nr 7/8 , s. 138-141
 27. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Józef Tischner // Gazeta Wyborcza.-1998 , nr 137 , s. 22
 28. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Jan Wolski // Opcje .-1998 , nr 3 , s. 112-113
 29. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1998. - Rec. Helena Zaworska // Wprost .-1998 , nr 26 , s. 90-91
 30. Gry Pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Wyd. 2. - Łódź , 1990. - Rec. Józef Fert // Ethos .-1996 , nr 1/2 , s. 305-311
 31. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość .- 2002 , nr 5/6 , s. 156-160
 32. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Dorota Kozicka // Dekada Literacka .- 2002 , nr 1/2 , s. 94-97
 33. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Piotr Łuszczykiewicz // Nowe Książki.- 2002 , nr 4 , s. 31-33
 34. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Małgorzata Mikołajczak // Zeszyty Karmelitańskie. -2003 , nr 3 , s. 123-125
 35. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Adam Poprawa // Odra .-2002 , nr 6 , s. 116-117
 36. Herbert / Jacek Łukasiewicz. - Wroc. , 2001. - Rec. Czesław Sobkowiak // Pro Libris .- 2002 , nr 1 , s. 113-116
 37. "Kochane zwierzątka..." : listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół - Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich. - Warsz. , 2000. - Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość .-2002 , nr 2 , s. 139-141
 38. "Kochane zwierzątka..." : listy Zbigniewa Herberta do przyjaciół - Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich. - Warsz. , 2000. - Rec. Monika Miszczyszyn // Res Pub. Nowa .-2001 , nr 2 , s. 90-91
 39. Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski. - Warsz. , 2002 // Przegląd Polityczny. - Nr 60 .- (2003) , s. 160-163
 40. Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski. - Warsz. , 2002. - Rec. Edward Balcerzan // Nowe Książki .-2003 , nr 3 , s. 10-11
 41. Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski. - Warsz. , 2002. - Rec. Andrzej Stanisław Kowalczyk // Res Pub. Nowa .-2003 , nr 1 , s. 92-93
 42. Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski. - Warsz. , 2002. - Rec. Rafał Rutkowski // Znak .-2003 , nr 7 , s. 123-128
 43. Korespondencja 1949-1967 / Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski . - Warsz. , 2002. - Rec. Tadeusz Sobolewski // Więź. -2003 , nr 3 , s. 141-145
 44. Korespondencja // Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Edward Balcerzan // Nowe Książki .-2003 , nr 3 , s. 10-11
 45. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Piotr Kłoczowski // Zeszyty Literackie .- 2003 , nr 2 , s. 148-149
 46. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Andrzej Stanisław Kowalczyk // Res Pub. Nowa .-2003 , nr 1 , s. 92-93
 47. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 60 .-(2003) , s. 160-163
 48. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Rafał Rutkowski // Znak .-2003 , nr 7 , s. 123-128
 49. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Tadeusz Sobolewski // Więź .-2003 , nr 3 , s. 141-145
 50. Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg. - Warsz. , 2002. - Rec. Rafał Węgrzyniak // Kresy .-2003 , nr 1 , s. 177-180
 51. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Anna Arno ; Anna Świderkówna // Zeszyty Literackie .- 2002 , nr 1 , s. 90-93, 169-171
 52. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Paweł Czapczyk // Res Publica Nowa .-2001 , nr 9 , s. 72-75
 53. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .-2001 , nr 122 , s. D2
 54. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny .- 2001 , nr 3 , s. 191-196
 55. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Tomasz Garbol // Ethos .-2001 , nr 3 , s. 251-259
 56. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Jerzy Gizella // Topos .- 2002 , nr 1/2 , s. 188-190
 57. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Aleksander Kaczorowski // Gazeta Wyborcza .-2001 , nr 119 , s. 16
 58. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Michał Kopczyk // Fa-Art .-2001 , nr 4 , s. 93-95
 59. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Jacek Łukasiewicz // Tygodnik Powszechny .- 2001 , nr 25 , s. 12
 60. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Ryszard Matuszewski // Więź .- 2001 , nr 8 , s. 180-186
 61. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Adam Poprawa // Odra .-2001 , nr 10 , s. 106-107
 62. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert . - Krak. , 2001. - Rec. Marta Wyka // Nowe Książki .-2001 , nr 8 , s. 30-31
 63. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000. - Rec. Andrzej Babuchowski // W Drodze .- 2001 , [nr] 1 , s. 96-100
 64. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2000. - Rec. Wojciech Chmielewski // Borussia. - Nr 24/25 .-(2001) , s. 290-292
 65. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2000. - Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .-2000 , nr 261 , s. E5
 66. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2000. - Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość .-2001 , nr 1 , s. 99-106
 67. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2000. - Rec. Mirosław Dzień // Kwarttalnik Artystyczny .- 2001 , nr 1 , s. 171-175
 68. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000. - Rec. Tomasz Garbol // Znak .-2001 , nr 6 , s. 130-135
 69. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . - Rec. Artur Grafowski // Res Publica Nowa .-2001 , nr 2 , s. 86-89
 70. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . -Rec. Jarosław Klejnocki // Nowe Państwo .- 2001 , nr 3 , s. 38-39
 71. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000 . - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka .-2001 , nr 6 , s. 370-374
 72. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000. - Rec. Jacek Łukasiewicz // Nowe Książki .-2001 , nr 1 , s. 11-12
 73. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000 . -Rec. Iwona Misiak // Fraza .- 2001 , nr 1/2 , s. 301-302
 74. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . -Rec. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 48 .-(2001) , s. 160-162
 75. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000 . - Rec. Mieczysław Orski // Arkusz .-2001 , nr 4 , s. 1-2
 76. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . - Rec. Adam Poprawa // Odra .-2001 , nr 5 , s. 123-124
 77. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000 . -Rec. Agata Stankowska // Arkusz .-2001 , nr 7 , s. 1-2
 78. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . - Rec. Adriana Szamańska //Przegląg Powszechny .- 2001 , nr 9 , s. 280-283
 79. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . -Warsz. , 2000 . -Rec. Gertruda Wichary //Warsztaty Polonistyczne .-2001 , nr 1 , s. 116-118
 80. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2000 . -Rec. Maria Wrzeszcz // Akcent .- 2001 , nr 4 , s. 161-163
 81. Lalek / Zbigniew Herbert ; reż. Marek Pasieczny ; Teatr Polski., Bydgoszcz. - Rec. Anita Nowak // Wiadomości Kulturalne .-1997 , nr 17 , s. 18Recenzja sztuki Z. Herberta
 82. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert . - Wroc. , 1993 . - Rec. Stefan Kiedroń // Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia. - Nr 9 .-(1996) , s. 105-107
 83. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1993. - Rec. Jarosław Klejnocki // Ogród . - 1994 , nr 3 , s. 343-349
 84. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wroc. , 1993. - Rec. Anna Łukowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosaophia-Sociologia. - Vol. 19 .- (1994) , s. 174-178
 85. Między biegunami i na pograniczu : (o Białym małżeństwie Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta / Lidia Wiśniewski. - Bydg. , 1999. - Rec. Andrzej Skrendo // Pogranicza .-1999 , nr 4 , s. 103-104
 86. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy / Zbigniew Herbert . - Krak. , 1998. - Rec. Janusz Drzewucki // Rzeczpospolita .-1998 , nr 97 , s. 15
 87. 89 [Osiemdziesiat dziewięć] wierszy / Zbigniew Herbert . - Krak. , 1998. - Rec. Mirosław Dzień // Kwartalnik. Artystyczny .- 1998 , nr 4 , s. 246-250
 88. 89 [Osiemdziesiąt dziewieć] wierszy / Zbigniew Herbert Krak. , 1998. - Rec. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny .-1998 , nr 19 , s. 12
 89. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy / Zbigniew Herbert . - Krak. , 1998. - Rec. Wojciech Maliszewski // Więź .-1998 , nr 8 , s. 200-206
 90. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy / Zbigniew Herbert Krak. , 1998. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki .-1998 , nr 8 , s. 38-39
 91. 89 [Osiemdziesiąt dziewięć] wierszy / Zbigniew Herbert . - Krak. , 1998. - Rec. Dariusz Suska // Gazeta Wyborcza .-1998 , nr 85 , s. 18
 92. Pan od poezji / Joanna Siedlecka. - Warsz. , 2002. - Rec. Mirosław Dzień // Kwartalnik Artystyczny .- 2002 , nr 2 , s. 156-159
 93. Pan od poezji / Joanna Siedlecka. - Warsz. , 2002. - Rec. Łukasz Michalski // Nowe Książki .- 2002 , nr 11 , s. 26-27
 94. Pan od poezji / Joanna Siedlecka. - Warsz. , 2002. - Rec. Małgorzata Mikołajczak // Zeszyty Karmelitańskie .-2003 , nr 3 , s. 125-127
 95. Pan od poezji / Joanna Siedlecka. - Warsz. , 2002. - Rec. Tadeusz Stefańczyk // Twórczość .- 2002 , nr 9 , s. 94-99
 96. Pan od poezji / Joanna Siedlecka. - Warsz. , 2002. - Rec. Wojciech Wencel // Nowe Państwo . - 2002 , nr 6 , s. 56
 97. Podwójny oddech / Zbigniew Herbert . -Gdynia , 1999. -Rec. Radosław Sioma // Nowe Książki .-2000 , nr 5 , s. 36-37
 98. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. -Warsz. , 1995. -Rec. Stanisław Barańczak // Tygodnik Powszechny .-1996 , nr 16 , s. 12
 99. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warsz. , 1995. -Rec. Marian Kisiel //Fa-Art .-1996 , nr 2 , s. 65-67
 100. Poezje / Zbigniew Herbert. -Warsz. , 1998. -Rec. Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki .-1998 , nr 8 , s. 38-39
 101. "...Pomnik trochę niezupełny..." : rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. -Gdańsk , 1996 . -Rec. Agnieszka Bielak // Ethos .-2000 , nr 4 , s. 223-226
 102. "...Pomnik trochę niezupełny..." : rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. -Gdańsk , 1996. -Rec. Agnieszka Czchowska // Twórczość .-1998 , nr 5 , s. 114-116
 103. "...Pomnik trochę niezupełny..." : rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta / Marek Adamie. -Gdańsk , 1996. -Rec. Andrzej Franaszek // Tygodnik. Powszechny .- 1997 , nr 14 , s. 15
 104. Poznawanie Herberta. -Krak. , 1998. -Rec. Agnieszka Besztocha // Nowa Polszczyzna .-1999 , nr 1 , s. 55-56
 105. Poznawanie Herberta. - Krak. , 1998. - Rec. Wacław Pyczek // Kresy .- 1998 , nr 3 , s. 165-169
 106. Poznawanie Herberta / oprac. Andrzej Franaszek. - Krak. , 1998. - Rec. Wacław Pyczek // Ethos .-2000 , nr 4 , s. 212-217
 107. Poznawanie Herberta. Cz. 2. - Krak. , 2000 . -Rec. Ewa Kołodziejczyk // Teksty Drugie .-2000 , nr 3 , s. 79-83
 108. Poznawanie Herberta. Cz. 2 / oprac. Andrzej Franaszek . -Krak. , 2000. -Rec. Wacław Pyczek // Ethos .-2000 , nr 4 , s. 212-217
 109. Poznawanie Herberta. Cz. 2 . -Krak. , 2000. -Rec. Marta Wyka // Nowe Ksiażki .-2000 , nr 3 , s. 45
 110. "... Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. - Katow. , 1996. - Rec. Tomasz Garbol // Ruch Literacki .-1998 , z. 4 , s. 571-575
 111. "...Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. -Katow. , 1996 . -Rec. Wojciech Kruszewski // Ethos .-2000 , nr 4 , s. 207-211
 112. "...Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek . -Katow. , 1996. - Rec. Dariusz Pawelec // Nowe Książki .-1997 , nr 8 , s. 32
 113. "... Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek . - Katow. , 1996. - Rec. Jan Potkański // Teksty Drugie .-1997 , nr 6 , s. 113-116
 114. "... Pozostać wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. -Katow. , 1996. -Rec. Anna Węgrzyniakowa // Śląsk .-1997 , nr 9 , s. 74
 115. Redresse-toi et va... / Zbigniew Herbert. - Paris , 1995. - Rec. Eugeniusz Kabat. - Wiadomości Kulturalne .- 1996 , nr 12 , s. 21
 116. Rekonstrukcja poety / Zbigniew Herbert ; reż. Bogusław Kierc ; Teatr Współczesny., Szczecin. - Rec. Piotr Urbański // Przeglad Powszechny .- 1998 , nr 5 , s. 230-232Recenzja sztuki Z. Herberta
 117. Rovigo / Zbigniew Herbert Wroc. , 1992 . -Rec. Danuta Sosnowska Brulion .-1994 , z. 1 , s. 146-148
 118. Twórczość Zbigniewa Herberta. -Krak. , 2001. -Rec. Adam Poprawa // Nowe Książki. - 2002 , nr 2 , s. 40-41
 119. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Wroc. , 1994. - Rec. Krzysztof Biedrzycki // Znak .-1995 , nr 10 , s. 152-156
 120. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Wroc. , 1994. - Rec. Maria Kaniowska // Polonistyka .-1995 , nr 9 , s. 628-629
 121. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Wroc. , 1994. - Rec. Adam Makowski // Pamiętnik Literacki.- 1996 , z. 1 , s. 243-247
 122. Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. - Wroc. , 2000. - Rec. Bolesław Faron // Nowa Polszcz .- 2000 , nr 5 , s. 59-60
 123. Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. - Wroc. , 2000 . -Rec. Jan Zielińska // Nowe Książki .- 2001 , nr 1 , s. 13
 124. Uśmiech Sfinksa / Julian Kornhauser. - Krak. , 2001. - Rec. Marzena Broda // Kwartalnik Artystyczny .-2001 , nr 4 , s. 135-138
 125. Uśmiech Sfinksa / Julian Kornhauser. - Krak. , 2001 . -Rec. Jerzy Gizella // Topos .-2002 , nr 1/2 , s. 191-193
 126. Uśmiech Sfinksa / Julian Kornhauser. - Krak. , 2001. -Rec. Krzysztof Krakuski // Twórczość .- 2002 , nr 3 , s. 115-117
 127. Uśmiech Sfinksa / Julian Kornhauser. - Krak. , 2001. -Rec. Jacek Łukasiewicz // Nowe Książki .- 2001 , nr 7 , s. 8-9
 128. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. -Rec. Janusz Drzewucki // Twórczość .- 2002 , nr 1 , s. 89-96
 129. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. -Rec. Andrzej Franaszek // Znak .- 2002 , nr 4 , s. 113-119
 130. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Dorota Heck // Nowa Okolica Poetów. - 2002 , nr 1 , s. 242-245
 131. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Grzegorz Kalinowski // Kwartalnik Artystyczny.-2001 , nr 4 , s. 127-130
 132. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Marian Kisiel // Śląsk .- 2002 , nr 2 , s. 35
 133. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2001. - Rec. Dorota Kozicka // Dekada Literacka .- 2002 , nr 1/2 , s. 94-97
 134. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Krak. , 2001. - Rec. Lektor // Tygodnik Powszechny .- 2001 , nr 39 , s. 17
 135. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2001. -Rec. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .-2001 , nr 234 , s. E4
 136. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Piotr Matywiecki // Więź .- 2003 , nr 1 , s. 131-135
 137. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Kazimierz Nowosielski // Przegląd Polityczny. - Nr 55 .-(2002) , s. 218-220
 138. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Jacek Łukasiewicz // Tygodnik Powszechny .- 2001 , nr 47 , s. 20
 139. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert. - Warsz. , 2001. - Rec. Katarzyna Solecka // Kresy .- 2002 , nr 1 , s. 179-181
 140. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2001. - Rec. Piotr Szewc // Nowe Książki .-2001 , nr 11 , s. 10
 141. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert . - Warsz. , 2001. - Rec. Rafał Węgrzyniak // Zeszyty Literackie .- 2002 , nr 2 , s. 167-171
 142. Zmienność i trwanie : o eseistyce Zbigniewa Herberta / Piotr Siemaszko. - Bydg. , 1996. - Rec. Piotr Wiktor Lordowski // Topos .-1997 , nr 3 , s. 91
 143. Zmienność i trwanie : o eseistyce Zbigniewa Herberta / Piotr Siemaszko. - Bydg. , 1996 . - Rec. Jerzy Z[bigniew] Maciejewski // Ruch Literacki .-1997 , z. 3 , s. 416-418
 144. Zmienność i trwanie : o eseistyce Zbigniewa Herberta // Piotr Siemaszko. - Bydg. , 1996 . - Rec. Wojciech Tomasik // Kwartalnik Artystyczny.-1997 , nr 1 , s. 150-152

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce