Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Wywiadówki

WYWIADÓWKI

Zestawienie bibliograficzne za lata 1995 - 2005

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. FECHNER- SĘDZICKA Iwona, LACHOWSKA-ŻARSKA Ewa
  Nauczyciele - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska // Toruń : "Bea-Bleja, 2002. - 96 s. : il.; 21 cm
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej na spotkania klasowe z rodzicami uczniów klas I-VI
 2. GAWEŁ- LUTY Elżbieta
  Wymiana informacji pomiędzy nauczycielem-wychowawcą klasy I-III szkoły podstawowej a rodzicami uczniów : kompendium metodyczne / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku // Słupsk : WSP, 1995. - 167 s.; 21 cm. - Bibliogr. s. 166
 3. NOWAK Anna
  Spotkania z rodzicami : jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Anna Nowak // Warszawa : G&P, 2000. -49 s. : il.; 24 cm
 4. OLSZEWSKA Maria, REGENT Halina
  "I tak też można" : zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową / Maria Olszewska, Halina Regent // Toruń : "Aker", 2001. - 19 s. : il.; 21 cm
 5. PUCZYŃSKI Włodzimierz
  Metodyka wywiadówki z kultury fizycznej : przewodnik dla nauczycieli / Włodzimierz Puczyński ; Szkolny Związek Sportowy. Zarząd Główny // Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych : na zlec. "Spar", 1989. - 64 s. : 2 wykr.; 21 cm
 6. SZKOLNE spotkania z rodzicami : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Zacłony // Nowy Sącz : Kolegium Nauczycielskie, 1995 . - s. 3-272 : rys.; 24 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. A.W.
  Refleksje po wywiadówkach / A.W. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 31 *
 2. ADAMIK Alfreda
  Nauczyciel wspomaga rodziców... / Alfreda Adamik // Wychowawca .-2002, nr 3, s.27-31 *
  Zawiera tematy spotkań:1. Po co "Wychowanie do życia w rodzinie". 2. Dom rodzinny i role członków rodziny. 3. Podstawowe zadania i funkcje rodziny.
 3. BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena
  Kruszenie lodów - scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej / Bożena Będzińska-Wosik // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 27 *
 4. BINNEBESEL Bernadeta
  Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, wkładka s. I-VII *
 5. BOBER Ewa
  Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober // Nowa Szkoła .-2002, nr 10, s. 20-23 *
 6. CICHEWICZ Lucyna
  Jak organizuję kontakty z rodzicami? / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole .-2003, nr 11, s. 23-24 *
 7. CICHEWICZ Lucyna
  Pierwsze spotkania z rodzicami "pierwszaków" : scenariusze / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole .-2004, nr 2, wkładka s. I-II *
 8. DAWLUD Wanda
  Atrakcyjna wywiadówka / Danuta Dawlud // Nowe w Szkole .-2000/2001, nr 6, s. 25-26 *
 9. DECEWICZ Bozena
  Jak rozumieć dziecko? : prelekcja dla rodziców / Bożena Decewicz // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 3, s.26-30 *
 10. FRANKIEWICZ Agnieszka
  Rodzic-nauczyciel : trudne spotkania / Agnieszka Frankiewicz // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2001, nr 1, s. 48-49 *
 11. GAWRON Urszula
  Nie wywiadówki a spotkania / Urszula Gawron // Nowa Szkoła .-2003, nr 10, s.18-21 *
  Zawiera konspektspotkania z rodzicami nt. wychowawczego trudu.
 12. IWANIEC Alicja
  Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami / Alicja Iwaniec // Wychowawca .-2003, nr 11, s. 24-25 *
 13. JABŁOŃSKA-FARYNA Halina, BIELEJEC-OMIETAŃSKA Urszula
  Spotkanie z rodzicami / Halina Jabłońska-Faryna, Urszula Bielejec-Omietańska // Nowe w Szkole .-2003, nr 9, wkładka s. IV *
 14. JANKISZ Danuta, JANKISZ Juliusz
  "List do rodziców" : Scenariusz spotkania z rodzicami / Danuta Jankisz, Juliusz Jankisz // Wychowawca .-2001, nr 9, s.22 *
 15. KONOPKA Ewa
  Polubić spotkania z rodzicami : Scenariusz spotkania z rodzicami w klasie I / Ewa Konopna // Nowe w Szkole .-2002, nr 9, wkładka, s.I-III *
 16. KOSMALA Dorota
  Jak poprowadzić wywiadówkę? / Dorota Kosmala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 51 *
 17. KOSZTYŁA Bernadeta
  Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami / Bernadeta Kosztyła // Wychowanie na co Dzień .-2002, nr 7/8, s. 11-13 *
 18. KOWALSKA Danuta
  Zebranie z rodzicami w formie warsztatów / Danuta Kowalska // Wszystko dla Szkoły .-2002, nr 9, s.9 *
 19. KRUPIŃSKA Barbara
  Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców / Barbara Krupińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2001, nr 2(6), s.79-83 *
 20. KUBIEC Beata
  "Być, czy mieć... czyli młodzież w świecie pieniądza" : Referat na spotkanie z rodzicami / Beata Kubiec // Wszystko dla Szkoły .-2002, nr 5, s.16-17 *
 21. LIS Stanisław
  Porozmawiajmy z rodzicami... / Stanisław Lis // Życie Szk .- 2003, nr 9, s. 554-555 *
 22. MIELECH Bogdan
  Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Mielec // Kwartalnik Edukacyjny .-2004, [nr] 1, s. 58-67
 23. RUTKOWSKA Aleksandra
  Żeby język giętki... rozmowa z rodzicami / Aleksandra Rutkowska // Katecheta .-2002, nr 7/8, s. 35-37
 24. SADOWSKA Iwona Ewa, BACZEWSKA Elżbieta Bogumiła
  Uciec od sztampy / Iwona Ewa Sadowska, Elżbieta Bogumiła Baczewska // Przegląd Oświatowy .-2004, nr 10, s. 19 *
 25. SARNOWSKA Magdalena
  Horror wywiadówek / Magdalena Sarnowska // Nowe w Szkole .-2001/2002, nr 3, s.26-27 *
 26. SKÓRA Alina
  Jeszcze o wywiadówkach / Alina Skóra // Gazeta Szkolna .-2001, nr 3, s.20 *
 27. SUSMENDA Jadwiga
  Aktywna wywiadówka / Jadwiga Susmenda // Nowe w Szkole .-2002, nr 7/8, s.VI, wkładka *
 28. SUSMENDA Jadwiga
  Poznajmy się / Jadwiga Susmenda // Nowe w Szkole .-2001/2002, nr 2, s.26 *
 29. TATAROWICZ Jan
  Jak grać z rodzicami? / Jan Tatarowicz // Drama .-2002/2003, nr 41, s.6-10 *
 30. TOMCZYK Lucyna
  Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP / Lucyna Tomczyk // Wychowawca .-2003, nr 3, s. 24-25 *
 31. WARZECHA Iwona, SKOMOROWSKA Barbara
  Rodzice w szkole : Scenariusze spotkań z rodzicami / Iwona Warzecha, Barbara Skomorowska // Wychowawca .-2001, nr 9, s.20-21*
 32. WOJCIECHOWSKI Mieczysław
  Kto ma rację? / Mieczysław Wojciechowski // Remedium .-2003, nr 10, s.8-9 *
 33. WOŁOSIEWICZ Urszula
  Materiał szkoleniowy dla rodziców. Komunikowanie się i bariery komunikacyjne / Urszula Wołosiewicz // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2001, nr 5, s.31-33 *
 34. ZAJĄC Halina
  Nowe doświadczenie - wywiadówka inaczej / Halina Zając // Forum Humanistyczne .- 2001, nr 2, s. 26

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce