Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 14 października 2014
SZKOLNICTWO ZAWODOWE A RYNEK PRACY
Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism dostępnych
 w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
 
 
Książki

 1. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. P 68635
 2. Kompetencje zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. W 62198
 3. Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2005. W 54594
 4. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006. P 58072

Artykuły z czasopism


 1. Antynomie edukacji - rynek pracy / Zdzisław Wołk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 25-27
 2. Badania kariery i edukacji technicznej - ACTER / Henryk Bednarczyk, Katarzyna Skoczylas.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 7-14
 3. Badania rynku pracy wsparciem dla kształcenia zawodowego / Elżbieta Ciepucha.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 93-105
 4. Czego pracodawcy oczekują od absolwentów? / Monika Dawid-Sawicka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 78-79
 5. Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy / Tadeusz Popowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24-26
 6. Edukacja a rynek pracy - problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości / Jerzy Ambroży.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 87-99
 7. Edukacja i szkolenia 2010 - postęp w realizacji celu : wzrost zdolności do zatrudnienia / wybór i oprac. Jolanta Religa.// Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 103-110
 8. Edukacja zawodowa a rynek pracy: myśli niedokończone / Waldemar Furmanek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 15-20
 9. Edukacja zawodowa i rynek pracy w perspektywie teoretycznej / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 32-36
 10. Inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Zawodowej i Szkoleń / Katarzyna Skoczylas, Henryk Bednarczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 58-66
 11. Kompetencje przyszłości jako wyznacznik sukcesu zawodowego / Daniel Kukla, Wioletta Duda.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 46-60
 12. Kończymy studia i co dalej? / Wiesław Tomczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 113-122
 13. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska, Helena Sutyniec.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13
 14. Kształtowanie kompetencji społecznych w obecnym systemie edukacji zawodowej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy - raport z badań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży / Jarosław Chojecki, Wojciech Pieniążek ; oprac. Arkadiusz Brzeziński.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 12-20
 15. Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej / Dorota Koprowska, Jolanta Religa.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 3, s. 29-40
 16. O niektórych przyczynach (nie)dopasowania kompetencyjnego młodych dorosłych na rynku pracy / Hanna Solarczyk-Szwec.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 123-132
 17. O pewnych dysfunkcjach kształcenia zawodowego / Andrzej Bogaj.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 17-24
 18. Paradoksy w myśleniu nad zależnościami pomiędzy edukacją a rynkiem pracy / Kazimierz Wenta.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 28-31
 19. Pedagogika pracy wobec problemów rynku pracy i współpracy międzynarodowej / Henryk Bednarczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 10-13
 20. Podejście kompetencyjne w przygotowaniu człowieka do efektywnego funkcjonowania we współczesnych warunkach cywilizacyjnych / Jurij Pavlov.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 7-9
 21. Prognozy rynku pracy dla edukacji - studium przypadku dla regionu łódzkiego / Jakub Stempień.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 17-22
 22. Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy / Wiesław Rogala.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 59-60
 23. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego / Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak.// Edukacja. - 2013, nr 2, s. 5-19
 24. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim po ukończeniu nauki w szkole zawodowej / Michał J. Gacek, Jolanta Nycz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2. s. 95-106
 25. Szkolna edukacja zawodowa w aspekcie zatrudnienia / Urszula Jeruszka.// Studia Pedagogiczne. - 2012, T. 65, s. 217-233
 26. Szkolnictwo zawodowe - diagnoza stanu oraz możliwości rozwoju / Józef Górniewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2012, nr 9, s. 8-11
 27. Szkolny system poradnictwa kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy / Małgorzata Krawczyk-Blicharska.// Studia Pedagogiczne. - 2012, T. 65, s. 373-388
 28. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006.
 29. Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia / Henryk Bednarczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 40-47
 30. W poszukiwaniu szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości / Krzysztof Linowski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 4, s. 114-131
 31. Współpraca szkół zawodowych ze środowiskiem biznesu: od teorii do dobrej praktyki / Aleksandra Kulpa-Puczyńska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 77-86
 32. Wybór zawodu w kształceniu zawodowym - prognozowanie cyklu kształcenia na potrzeby rynku pracy / Kazimierz Mikulski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 101-110
 33. Wymagania, kwalifikacje i modułowa technologia kształcenia specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych / Krzysztof Symela.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2012, nr 3, s. 54-64
 34. Zastosowanie projektowania ak[s]jomatycznego do opracowania modułowego programów kształcenia / Tomasz Giesko.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 112-119
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce