Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2014 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 05 czerwca 2014
SERWIS PRASOWY 2/2014
W Czytelni Biblioteki Pedagogicznej poza czasopismami pedagogicznymi i metodycznymi od wielu lat prenumerowane są czasopisma naukowe. W bieżącym numerze Serwisu Prasowego zostaną zaprezentowane niektóre z nich.
"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym w polskim piśmiennictwie kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej1. Wydawcą czasopisma jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
W numerze 1/2014 Karol Wóycicki pisze nt. stosunków ukraińsko-rosyjskich2. Autor konstruuje różne scenariusze rozwoju wypadków będących rezultatem agresywnej polityki Moskwy wobec Kijowa. Zastanawia się czy Putin jest strategiem – za jakiego wielu go uważa, czy prowokatorem? Karol Wóycicki w swoim artykule zapoznaje czytelników z nowoczesnymi metodami propagandy przy użyciu Internetu.
Patrycja Grzebyk jest autorką artykułu pt ."Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego"3. Publicystka stara się odpowiedzieć na pytanie: czy Rosja dopuściła się złamania prawa międzynarodowego, dokonując interwencji zbrojnej na Krymie? Przypomina również obowiązki państw trzecich i organizacji międzynarodowych w przypadku agresji międzypaństwowej. We wnioskach Patrycja Grzebyk stwierdza :"Krym to gorzka lekcja dla państw zachodnich, gdyż Rosja wykorzystuje wszelkie groźne precedensy ustanowione przez Zachód (w szczególności przez USA). Poczynając od bezprawnych interwencji (Kosowo, Irak) po uznawanie nowych jednostek wbrew państwu macierzystemu (Kosowo). Błędy Zachodu nie usprawiedliwiają jednak czynów Rosji"4.
Poza omówionymi artykułami w czasopiśmie „Sprawy Międzynarodowe” przeczytamy publikacje nt. kryzysu w Wenezueli, polityki wizowej Unii Europejskiej po rosyjskiej agresji na Krymie i zapowiedzi zmian traktatowych.
"Państwo i Prawo" – jest to miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.
W numerze 5/2014 "Państwa i Prawa" opublikowano artykuł Marian Grzybowskiego nt. ustanowienia i zmian konstytucji norweskiej5. Konstytucja ta została ustanowiona przez Zgromadzenie Królestwa Norwegii w 1814 r. "Jest to […] najstarsza całościowo wciąż obowiązująca konstytucje europejska – trzecia po amerykańskiej i holenderskiej – najdawniej ustanowiona oraz druga niezmiennie obowiązująca ustawa zasadnicza w skali światowej"6.
Jan Kulesza w swoim artykule zajmuje się prawem karnym w wirtualnych światach7. Jeszcze do niedawna uważano, że odpowiedzialność karną za działania w wirtualnym świecie należy traktować jako intelektualną prowokację i rozrywkę. Kiedy organa ścigania zostały skonfrontowane z żądaniami ochrony karnej ze strony pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w wirtualnej rzeczywistości – przestały stanowić tylko prowokację i rozrywkę. "Oto bowiem 16-latek z Krosna został pozbawiony wartego 3500 PLN ekwipunku swojego cyberwojownika w wyniku włamania na jego konto w grze przeniesienia owego wyposażenia na inną postać"8. Takich zdarzeń było dużo więcej. Autor porusza również problem wirtualnej pornografii oraz przytacza rozwiązania w sądownictwie różnych krajów.
W nr 5/2014 "Państwa i Prawa" przeczytamy również nt. ochrony uchodźców przed wydaleniem , o potrzebie deskryptywnej teorii wykładni prawa oraz kontroli konstytucyjności "prawa nieobowiązującego".

1 Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, IV s. okładki.
2 Wóycicki K.: Ukraińska pułapka na Putina. Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, s. 7-17
3 Grzebyk P.: Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego. Sprawy Międzynarodowe. -2014, nr 1, s. 19-37
4 Tamże, s. 37
5 Grzybowski M.: Dwieście lat konstytucji norweskiej (1814-2014). Państwo i Prawo. – 2014, nr 5, s. 3-29
6 Tamże, s. 3
7 Kulesza J.: Prawo karne w wirtualnych światach. Państwo i Prawo. – 2014, nr 5, s. 45-59
8 Tamże, s. 46
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce