Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Jakość w oświacie

JAKOŚĆ W OŚWIACIE

Zestawienie bibliograficzne za lata 1995 - 2005

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. BONSTINGL Jon Jay
  Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji / John Jay Bonstingl ; [tł. Marta Umińska]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa CODN. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - 98, [2] s. : il.; 24 cm
  Tyt. oryg.: [Schools of quality : an introduction to total quality management in education, 1987]
 2. DURDA Marek
  Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska // Poznań : "eMPi2", 2002 -86, [2] s. : il.; 24 cm
 3. JAKOŚĆ kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. - 259 s. : il.; 21 cm
 4. JAKOŚĆ kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego i Andrzeja Kirejczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, cop. 2001. - 239, [1] s. : 2 il., 1 mapa; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
  Dla wojewódzkich ośrodków metodycznych i politechnicznych, dyrektorów i nauczycieli placówek kształcenia zawodowego, pracowników wydz. edukacji w samorządach powiatowych i gminnych oraz kuratoriów oświaty.
 5. JAKOŚĆ, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia 4 / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner. - [Radom] : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1997. - 198 s. : rys., wykr.; 24 cm
 6. JERUSZKA Urszula
  Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydaw WSP TWP, 2002. - 326 s. : il., mapa; 24 cm
 7. JERUSZKA Urszula
  Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSPTWP, 2000. - 325, [1] s. : il.; 25 cm
 8. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Jakość szkoły - jej planowanie i diagnoza / Klemens Stróżyński, Maria Groenwald, Dariusz Straszak ; pod red. Klemensa Stróżyńskiego. -Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2000. - 202 s. : 3 il.; 17 cm. - (Przewodnik Dyrektora)
 9. SYSTEMY, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka Radom : Instytut Technologii Eksploatacji Warszawa : "Edukacja i Praca", 1997. - 267, [1] s. : rys., wykr.; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy). - Bibliogr. przy pracach

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH


 1. AMBROŻY Jerzy
  Standardy kwalifikacji zawodowych podstawowym mechanizmem regulującym jakość kształcenia / Jerzy Ambroży // Szkoła Zawodowa.- 2000, nr 1, s. 15-19
 2. BEDNARCZYK Henryk, PAWŁOWA Maria
  Naukowo-metodyczne aspekty jakości edukacji zawodowej dorosłych / Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa // Edukcja Dorosłych (Radom) .-1995, nr 3, s. 36-41
 3. BEDNER Jolanta
  Jakość w oświacie / Jolanta Bedner // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 1, s. 5-6
  Szkolnictwo - organizacja - Polska
 4. BOCHNIAK Marzena
  System zapewnienia jakości kształcenia a standardy kompetencji zawodowych / Marzena Bochniak // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1997, nr 3, s. 51-59
 5. BOGAJ Andrzej
  Jakość kształcenia - dylematy teorii i praktyki oceniania / Andrzej Bogaj // Edukacja .-1996, nr 4, s. 5-20
 6. BRAŃSKA Ewa
  O jakości pracy przedszkola /Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu .-2003, nr 2, s. 75-81
 7. BRZDĄK Jadwiga
  Rola egzaminów zewnętrznych w zapewnianiu jakości pracy szkoły / Jadwiga Brzdąk // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 7/8, s. 40-42
 8. CZARNECKA Danuta
  Rzecz o jakości w szkole / Danuta Czarnecka // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 11, s. 26-27
 9. CZUŁCZYŃSKA Lucyna
  Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola / Lucyna Czułczyńska // Dyrektor Szkoły .-2000, nr 12, s. 27-36
 10. DENEK Kazimierz
  O lepszą jakość procesu kształcenia / Kazimierz Denek // Zeszyty Naukowe WSHE (Wroc.) .- T. 12 .-(2003), s. 15-23
 11. DROZD Ewa
  Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Ewa Drozd // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 5, s. 27-30
 12. DZIERZGOWSKA Irena
  Zmierzyć jakość szkoły / Irena Dzierzgowska ; rozm. przepr. Edward Wieczorek // Społeczeństwo Otwarte .-1996, nr 6, s. 36-40
 13. DZIEWIĄTKOWSKI Andrzej
  Jakość kształcenia - sposoby mierzenia i oceny / Andrzej Dziewiątkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie . - 2002, nr 4, s. 55-67
 14. FRYDRYCHOWICZ Anna
  Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2000, nr 3, s. 7-11
 15. FURGOŁ Sabina, SZAFRANIEC Marek
  Zastosowanie ewaluacji w badaniu jakości pracy szkoły / Sabina Furgoł, Marek Szafraniec // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 7/8, s. 22-26, 28
 16. GARCORZ Jadwiga
  Systemy jakości / Jadwiga Garcorz // Szkoła Zawodowa .-1998, nr 8, s. 36-38
 17. GOSŁAWSKA Elżbieta
  Ankietowanie jako metoda w mierzeniu jakości pracy szkoły / Elżbieta Gosławska // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 11-13
 18. GÓRNY Janusz, PAWEŁCZYK Danuta
  Szkoła z certyfikatem jakości / Janusz Górny, Danuta Pawełczyk // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 4, s. 31-35
 19. GRYNBERG Róża
  "Mierzenie jakości pracy przedszkola" / Róża Grynberg // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 31-33
 20. GWORYS Wiesław
  Jakość kształcenia - jakość pracy - jakość życia w programach pozarządowych organizacji oświaty dorosłych / Wiesław Gworys // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2000, [nr] 3, s. 7-11
 21. JERUSZKA Urszula
  Standaryzacja w kształceniu zawodowym - oczekiwania z punktu widzenia poprawy jakości produktów procesów edukacyjnych / Urszula Jeruszka // Pedagogika Pracy. - [Nr] 34 .-(1999), s. 58-66
 22. JĘDRZEJOWSKI Sławomir
  System zapewnienia jakości kształcenia zawodowego / Sławomir Jędrzejowski // Szkoła. Zawodowa.-1998, nr 8, s. 19-32
 23. JURKOWSKI Ryszard
  Jakość w systemie edukacji narodowej w Polsce i jej certyfikowanie / Ryszard Jurkowski // Zagadnienia Naukozn .-2003, z. 3/4, s. 353-376
 24. KAWECKI Irenusz
  Mierzenie jakości pracy szkoły : (doświadczenia polsko-szkockie) / Ireneusz Kawecki // Nowa Szkoła.- 2002, nr 4, s. 49-52
 25. KĘDRACKA Ewa
  Porozmawiajmy o jakości w edukacji... / Ewa Kędracka // Szkoła Zawodowa .-1998, nr 8, s. 50-55
 26. KOŁODZIEJCZYK Witold
  Droga do jakości w edukacji: głos praktyka / Witold Kołodziejczyk // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 11, s. 20-21
 27. KOSZMIDER Maria
  Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria Koszmider // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 1, s. 9-11
 28. KREKEL Elizabeth M., RASKOPP Kornelia
  Jakość i ewolucja w ustawicznym kształceniu zawodowym / Elisabeth M. Krekel, Kornelia Raskopp ; tł. Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2004, nr 1, s. 67-74
 29. KULHAWCZUK Iwona
  Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych / Iwona Kulhawczuk // Nowa Szkoła .-2003, nr 1, s. 14-15
 30. KWIATKOWSKI Stefan M.
  Problemy oceny jakości kształcenia zawodowego / Stefan M[ichał] Kwiatkowski // Edukacja .-1996, nr 4, s. 21-30
 31. LALEK Anna, BATOR Aneta, PRUGAR Grzegorz
  Wdrażanie systemu zarządzania jakością w placówkach edukacyjnych na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie / Anna Lalek, Aneta Bator, Grzegorz Prugar // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2004, nr 1, s. 74-77
 32. ŁUKASZEWSKA Małgorzata
  Teoria i praktyka jakości procesu kształcenia pedagogicznego / Małgorzata Łukaszewska // Szkoła Zawodowa .-1999, nr 7, s. 22-25
 33. MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek
  Jak badać jakość pracy szkoły? / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Ser. 2. - Z. 4 .-(2003), s. 21-32
 34. MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek
  Szkolne procedury jakości : szkoły innowacyjne same się doskonalą /Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 9, s. 6-7
 35. MAJEWSKA Wiesława
  Jakość kształcenia w Europie - wskaźniki jakości w nauczaniu języków obcych / Wiesława Majewska // Edukcja Otwarta .-2002, nr 1/2, s. 141-147
 36. MARCHLEWSKA Ewa
  Wewnętrzne mierzenie jakości w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania / Ewa Marchlewska // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 7/8, s. 30-39
 37. MAREK-RUKA Marinna
  Jakość edukacji niepełnosprawnych warunkiem ich pełnej rehabilitacji / Marianna Marek-Ruka // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 10 .- (1999), s. 34-41
 38. MIESZCZAK Danuta
  Próba wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie na przykładzie badania jej efektywności / Danuta Mieszczak // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 7/8, s. 17-20
 39. MRULA Anna
  Jakość nauczania w kontekście nowych wymagań stawianych szkole (na przykładzie geografii) /Anna Mrula // Edukacja .-2000, nr 3, dod. s. 16-20
 40. NIERZWICKI Witold, RUDZIK Agata
  Pomiar jakości usług edukacyjnych metodą Servqual / Witold Nierzwicki, Agata Rudzik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2003, nr 2, s. 72-77
 41. NOWAK Małgorzata
  W poszukiwaniu jakości doskonalenia / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła .-2003, nr 3, s. 12-14
 42. OKOŃSKA Tamara
  System wspierania jakości pracy szkoły w strategicznym planie jej rozwoju / Tamara Okońska // Kwartalnik Edukacyjny .-2001, nr 4, s. 38-49
 43. ORRU Andreas, BARTZ Brunon
  Polityka, cele i programy jakości w zarządzaniu instytucjami oświatowymi / Andreas Orru, Brunon Bartz //Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-1999, nr 3, s. 71-77
 44. PACHOLICKA Danuta
  W trosce o jakość edukacji elementarnej / Danuta Pacholicka // Wychowanie w Przedszkolu .-2004, nr 2, s. 42-43
 45. PAPUGOWA Wanda
  Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym / Wanda Papugowa // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 5, s. 26-28
 46. PFEIFFER Agnieszka
  Jakość w edukacji / Agnieszka Pfeiffer // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 11, s. 28-30
 47. PRABUCKA Teresa
  Jakość usług przedszkola / Teresa Prabucka // Wychowanie w Przedszkolu .-2003, nr 2, s. 113-116
 48. PUGOWA Wanda
  Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym / Wanda Papugowa // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 5, s. 26-28
 49. RZEMIENIUK Bożena, SKRUSZEWICZ Beata
  Tworzenie systemu zapewniania jakości pracy szkoły / Bożena Rzemieniuk, Beata Skruszewicz // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 29-30
 50. SAŁATA Elżbieta, UBYSZ Anna
  Samoocena pracy nauczyciela jako element jakości nauczania / Elżbieta Sałata, Anna Ubysz // Pedagogika Pracy. - [Nr] 37 .- 2000), s. 30-36
 51. SEMRAU Joanna
  Raport o jakości edukacji w szkole / Joanna Semrau // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 4, s. 22-23
 52. SIKORSKI Wiesław
  W poszukiwaniu nowej jakości w edukacji dorosłych / Wiesław Sikorki //Edukacja Dorosłych (Radom) .-1996, nr 4, s. 9-14
 53. SIWA Anna
  Weryfikujemy nasze standardy jakości / Anna Siwa // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 11, s. 21-22
 54. SMYCZYŃSKI Wacław
  Hospitacja diagnozująca w funkcji mierzenia jakości pracy szkół i placówek / Wacław Smyczyński // Kwartalnik Edukacyjny .-2003, [nr] 3/4, s. 86-96
 55. SOSNOWSKA Dorota
  Jakość w edukacji - postulat czy konieczność / Dorota Sosnowska // Szkice Humanistyczne. -2002, nr 3/4, s. 119-129
 56. STABRYŁA Beata, DĄBROWSKA Tamara
  Badanie losów absolwentów jako element mierzenia jakości pracy szkoły / Beata Stabryła, Tamara Dąbrowska // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 1, s. 12-14
 57. STANKIEWICZ Dariusz
  Wysoka kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły / Dariusz Stankiewicza // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 5, s. 3-5
 58. STANKIEWICZ Dariusz
  Zarządzanie dla jakości (TQM) : przez wprowadzenie zmiany kulturowej w szkole /Dariusz Stankiewicza // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 11, s. 22-23, 26
 59. STEFAŃSKA Kazimiera
  Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły / Kazimiera Stefańska // Nowa Szkoła .- 2004, nr 2, s. 14-17
 60. STOKOWSKA Danuta, STRZOPA Halina
  WDN [Wewnątrzprzedszkolne Doskonalenie Nauczycieli] drogą do jakości / Danuta Stokowska, Halina Strzopa // Wychowanie w Przedszkolu .-2001, nr 7, s. 407-410
 61. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Jakość prawa oświatowego a jakość szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 11, s. 3-5
 62. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Rola skarg i zażaleń w systemie zapewnienia jakości pracy placówki oświatowej / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 9, s. 25, 28-29
 63. SYMELA Krzysztof
  Rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły zawodowej / Krzysztof Symela // Kształcenie Zawod. Pedag.- [T.] 2 .-(2000), s. 415-431
 64. SZUBAŃSKI Ryszard
  Elementy systemu zapewnienia jakości w kształceniu (zawodowym i ustawicznym) / Ryszard Szubański // Oświatowiec .-1999, [nr] 3, s. 21-27
 65. TALIK Maria
  Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły / Maria Talik // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 4, s. 44-46
 66. USIELSKI Andrzej
  Procedura działań prowadzących do stworzenia wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy w Zespole Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie / Andrzej Sielski // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 1, s. 7-11
 67. WINEK Dariusz
  Siła konkurencji gwarantem jakości oferowanej wiedzy, czyli kilka uwag do kierunków rozwoju polskiego rynku edukacyjnego / Dariusz Winek // Opere Stud. Oecon .-2003, nr 1, s. 118-129
 68. WLAZŁO Stefan
  Jakościowa wizja szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 3-6
 69. WLAZŁO Stefan
  Standardy jakości pracy szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły .-1999, nr 5, s. 10-14
 70. WLAZŁO Stefan
  Zewnętrzna kontrola jakości kształcenia w szkole /Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły.- 2002, nr 5, s. 30-31
 71. WOODHEAD Martin
  Jakość edukacji przedszkolnej - podejście kontekstowe / Martin Woodhead ; tł. z ang. Małgorzata Karwowska-Struczyk // Edukacja .-2000, nr 1, s. 99-108
 72. WROŃSKI Ryszard
  Pomiar jakości pracy nauczyciela - propozycja modelowa /Ryszard Wroński // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 32-37
 73. WRZEŚNIEWSKI Wincenty
  Systemy zarządzania jakością w placówkach oświatowych / Wincenty Wrześniewski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa . - 2003, nr 2, s. 32-36
 74. ZAWADZKA Grażyna, JACZEWSKI Jacek
  Standaryzacja jako element systemu zapewnienia jakości usług edukacji ustawicznej / Grażyna Zawadzka, Jacek Jaczewski // Rynek Pracy . - 2003, nr 5, s. 113-125

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce