Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Metody aktywne w nauczaniu i wychowaniu

METODY AKTYWNE W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

Zestawienie bibliograficzne za lata 1995 - 2005

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. AKTYWNE metody pracy na godzinach wychowawczych : praca zbiorowa
  / pod red. Jadwigi Borkowicz; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Biała Podlaska : WOM, 1996. - 79, [8] s. : rys. - 21 cm
 2. BADEGRUBER Bernd
  Nauczanie otwarte w 28 krokach / Bernd Badegruber; tł. Beata Szamańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 89, [2] s.; 24 cm. - Bibliogr. s. [91]
 3. BERNACKA Danuta
  Od słowa do działania. - Warszawa : Wydaw. Żak, 2001. - 209 s.; 21 cm
 4. BRUDNIK Edyta, MOSZYŃSKA Anna, OWCZARSKA Beata
  Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000. - 283 s. : il.; 30 cm
 5. BRUDNIK Edyta
  Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. Cz. 2 / Edyta Brudnik. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2002. - 179 s. : il.; 30 cm
 6. KRZYŻANOWSKA Teresa
  Rola imprez szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Teresa Krzyżanowska. - Rypin : "Verbum", 2001. - 86, [2] s. : il. kolor.; 21 cm
 7. SZYMAŃSKI Mirosław
  O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szamański. - Warszawa : "Żak", 2000. - 145, [1] s. : 3 il.; 21 cm.
 8. TACHER Bożena
  Praca małych grup na lekcji : materiały z zakresu alternatywnych form nauczania / Bożena Tacher; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Koszalin : "Miscellanea", 1997. - 45 s. : il.; 21 cm
 9. UCZENIE metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 234 s. : il.; 24 cm
 10. WÓJCIK Elżbieta
  Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcie. - Kraków : "Rubikon", cop. 2000. - 121 s. : il., nuty; 23 cm
 11. ZIEJEWSKI Tadeusz
  Nauczanie wielostronne, polimetodyczne, multimedialne : nauka, edukacja, praktyka / Tadeusz Ziejewski; Akademia Rolnicza w Szczecinie. - Szczecin : Wydaw. AR, 2000. - 105, [1] s. : il.; 24 cm

WYDAWNICTWA CIĄGŁE


 1. BABCZONEK -WRÓBEL Danuta
  Ciekawiej na lekcjach chemii / Danuta Babczonek-Wróbel // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s.16-17
  Wykorzystanie metody projektów na lekcji chemii w gimnazjum.
 2. BAJORSKA-PRZYDATEK Aleksandra
  Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : nauczanie metodą projektu / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s.65-70
  Projekt pod nazwą "Jestem kustoszem swojego muzeum"
 3. BAJORSKI Zygmunt
  O aktywności twórczej w szkole / Zygmunt Bajorski // Dyrektor Szkoły. -1998, nr 10, s. 35-36
 4. BARAŃSKI Szczepan
  Aktywizuj się! : konkursy dla gimnazjalistów / Szczepan Barański // Nowa Szkoła .-2002, nr 10, s.12-14
 5. BAUMANN KatrzynaDrama w szkole - fajna rzecz! / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 3, s.58-62
 6. BELCAR Bożena
  Projekt jako metoda nauczania / Bożena Belcar // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-25
 7. BIELECKA Halina, WAWRZYNIAK-KULCZYK Maria
  Aktywizujące metody nauczania / Halina Bielecka, Maria Wawrzyniak-Kulczyk // Chemia w Szkole .-2000, nr 2/3, s. 102-108
 8. BIELECKA Halina, WAWRZYNIAK-KULCZYK Maria
  AktywizujĄce metody nauczania .[Cz. 2] / Halina Bielecka, Maria Wawrzyniak-Kulczyk // Chemia w Szkole .- 2000, nr 5, s. 246-250
 9. BŁAŻEJEWSKA Halina
  Metoda projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.12
  Historyczne korzenie metody projektu. Cechy dobrego projektu. Etapy pracy nad projektem.
 10. BOCZAR Michał
  Nauczanie eksponujące racjonalność poznawania / Michał Moczar // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - Nr 10 .- (1996), s. 190-199
 11. CIESIELSKI Boduen - Wojciech
  Metody aktywizujące w nauczaniu przysposobienia obronnego / Boduen-Wojciech Ciesielski // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole .-1997, nr 3, s. 131-133
 12. BOROWIECKA Marta
  Metoda projektu na matematyce / Marta Borowiecka // Matematyka. - 2000, nr 1, s. 39
 13. BRYŁA Ryszard
  Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej / Ryszard Bryła // Szkoła Zawodowa .- 2000, nr 2, s. 46-54
 14. BRYŁA Ryszard
  Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej / Ryszard Bryła // Edukacja .-2000, nr 3, s. 103-110
 15. BUŁAW Zdzisław
  Konspekt w ujęciu czynnościowym z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w wychowaniu fizycznym dla klasy V / Zdzisław Buław // Lider .- 2004, nr 9, s. 18-19
 16. BURY Zbigniew
  Metody aktywizujące w pracy nauczyciela szkoły średniej / Zbigniew Bury // Kwartalnik Edukacyjny. -1998, nr 3, s. 12-22
 17. CEBULA Urszula
  Metody aktywizujące w omawianiu lektur / Urszula Cebula //Nowe w Szkole .- 2003, nr 6, wkładka, s. I
 18. CHMIELNIAK Joanna
  Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 45-48
  Wykorzystanie metody projektów w realizacji ścieżek dydaktycznych.
 19. CHMIEWSKA Katarzyna
  Zakłady myślowe kapelusze Edwarda de Bono / Katarzyna Chmielewska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s.39-50
 20. CHOMIUK Aleksandra
  Lekcje twórczości w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 36-40 Propozycja zajęć poświęconych rozwijaniu literackiej sprawności uczniów gimnazjum - cel - tworzenie opowiadań literackich.
 21. CHWASTEK Danuta
  O metodzie projektów / Danuta Chwastek // Forum Humanistyczne. -2000, nr 4, s. 44-46
 22. CZARNOCKA Ewa, KUNZMANN Margret
  Aktywne metody w kształceniu techników handlowych : pracownie symulacyjne w szkołach ekonomicznych i handlowych / Ewa Czarnocka, Margret Kunzmann // Szkoła Zawodowa .-1997, nr 1, s. 28-31
 23. CZORNIK Małgorzata
  Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą "Story line" / Małgorzata Czornik // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 84 - 87
  Przykład zajęć dydaktycznych w klasie III.
 24. DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata
  W kolorandii, czyli uczymy się bawiąc : scenariusz imprezy dla uczniów klas III (z wykorzystaniem metod aktywizujących) / Małgorzata Dąbrowska- Duda // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 14 - 15
 25. DEMBEK Zdzisław
  Metod projektów w gimnazjum / Zdzisław Dembek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12-15
 26. DENEK Kazimierz, TOWLSON Renata
  Metody dydaktyczne a aktywność uczniów /Kazimierz Denek, Renata Towlson // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - Nr 10 .- (1996), s. 177-189
 27. DENICKA Irena
  Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s.76-79
 28. DŁUGOKĘCKA Urszula
  Metody aktywizujące w edukacji proeuropejskiej / Urszula Długokęcka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2003, nr 2 (14), s. 5-14
 29. DOBIS Mirosława
  Realizacja projektu "Rozmowa kwalifikacyjna" w systemie klasowo-lekcyjnym / Mirosława Dobis // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 4, s.25-28
  Przykład pracy metodą projektów.
 30. DOŁĘGA Ryszard
  Metody aktywizujące w praktyce / Ryszard Dołęga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s.21-23
  Przykłady wykorzystania metod aktywizujących na lekcjach automatyki i robotyki.
 31. DOROSZ Katarzyna
  Aktywne metody nauczania na lekcjach historii - scenariusz zajęć w gimnazjum / Katarzyna Dorosz // Wiadomości Historyczne .-2001, nr 4, s. 239-243
 32. DUDEK Kamila
  Gatunki dziennikarskie w czasopismach literackich : wykorzystanie aktywnych metod nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole .-2002, nr 9, s. 16-17
 33. DURDA Marek
  Proste sposoby rozwijania aktywności uczniów / Marek Durda // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 23-24
 34. GAŁĄZKA Alicja
  Drama - metoda twórczej edukacji / Alicja Gałązka // Chowanna .-1999, t. 1/2, s. 54-68
 35. GANCARZ Jacek
  Wykorzystanie mnemotechniki w edukacji szkolnej / Jacek Garncarz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, dod. s. VII-X
 36. GAWRYLUK Krystyna
  Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Krystyna Gawryluk // Poradnik Bibliotekarza .-2005, nr 4, s. 32-33
 37. GOŁYGOWSKA Wioletta
  Drama sprecyzowana /Wioletta Gołygowska // Wiadomości Historyczne. -2004, nr 4, s. 52-56
  Zastosowanie dramy w nauczaniu historii.
 38. GOŹLIŃSKA Elżbieta
  Czy metoda projektu, to metoda wiodąca w zreformowanej szkole? / Elżbieta Goźlińska // Szkoła Zawodowa. -1999, nr 5, s. 34-40
 39. GOŹLIŃSKA Elżbieta
  "Dywanik pomysłów" - skuteczną dyskusją dydaktyczną / Elżbieta Goźlińska // Szkoła Zawodowa. -1998, nr 6, s. 33-38
 40. GÓRAL Lidia
  Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej / Lidia Góral // Wychowanie Na Co Dzień .- 2005, nr 1/2, wkładka s. VII-VIII
 41. GÓRSKA Małgorzata
  Teatrzyk lalkowy jako forma aktywizacji / Małgorzata Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2003, nr 6, s. 36-37
 42. GRYGIER Urszula
  Drama wyzwala aktywność / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog .-2004, nr 6, s. 21-25
 43. GRYGIER Urszula
  Tajemnice skutecznej aktywizacji : (poradnik dla zniechęconych) / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 24-28
 44. GRYGIER Urszula
  Wychowanie przez działanie / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 42-46
  Zastosowanie dramy, metody projektu oraz metody "pozytywnego przywódctwa".
 45. GUDRO Maria
  Drama metodą całościowego rozwoju dziecka / Maria Gudro // Forum Humanistyczne. -2000, nr 1, s. 35-37
 46. GUŁA-KUBISZEWSKA Halina, STANKIEWICZ Teresa, SUPIAŃSKA Urszula
  Wielostronna aktywizacja na lekcji wf w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym / Halina Guła-Kubiszewska, Teresa Stankiewicz, Urszula Supińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .-1996, nr 4, dod. s. 81-87
 47. HERUDZIŃSKI Radosław
  Zalety metody projektów w nauczaniu szkolnym/ Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s.6-8
 48. IWAŃSKA Bogumiła, WAŚNIEWSKA Grażyna Barbara
  Aktywność twórcza w szkole / Bogumiła Iwańska, Grażyna Barbara Waśniewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2004, nr 1(17), s. 39-41
 49. JARZĄB Dorota
  Rozwijanie twórczej aktywności uczniów w autorskiej klasie dziennikarskiej / Dorota Jarząb // Kwartalnik Edukacyjny. -1999, nr 3, s. 16-26
 50. JÓŹWIAK Małgorzata, KOWALSKI Zbigniew, NAWIERSKA Renata
  Nauczanie metodą projektów / Małgorzata Jóźwiak, Zbigniew Kowalski, Renata Nawierska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s.29-34
  Projekt dotyczy prezentacji regionu świętokrzyskiego.
 51. JÓŹWIK Sławomir
  Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi / Sławomir Jóźwik //Wiadomości Historyczne .-2000, nr 2/3, s. 155-158
 52. JURGA-RYCHLIŃSKA Anna
  Cztery razy "Cudzoziemka" / Anna Jurga-Rychlińska // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 355-360
  Zawiera 4 scenariusze, w których zastosowano metody aktywizujące.
 53. JUST Monika
  Terapia dramą / Monika Just // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 85 - 90
 54. KAMIŃSKA Arleta
  Konkursy metodą symulacji aktywności poznawczej uczniów / Arleta Kamińska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 32-36
 55. KAMIŃSKI Ireneusz
  Refleksje na temat wykorzystania metod aktywizujących podczas zajęć praktycznych / Ireneusz Kamieński // Nowa Edukacja Zawodowa .- 2004, nr 4, s. 25-27
  Scharakteryzowano metodę przewodniego tekstu, metodę projektów, metodę metaplanu.
 56. KIERCZAK Urszula
  Metody aktywizujące na zajęciach wychowania fizycznego / Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .- 2002, nr 10, s. 24-28
 57. KILIJANEK Małgorzata
  Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004, nr 2, s. 45 - 46
  Przykład projektu do realizacji w klasie III; temat: Zwierzęta leśne. Wykonanie albumu przez dzieci.
 58. KIRYŁA Ewa
  Metoda projektu na lekcji otwartej / Ewa Kiryła // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 12-13
 59. KLASIŃSKA Barbara
  Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Barbara Klasińska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 22-24
  Zawiera propozycje projektów
 60. KLEFAS Ewa
  Metoda projektów realizacji DNI EUROPEJSKICH / Ewa Klefas // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, wkładka, s. I-II
 61. KLISOWSKA Małgorzata
  Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 33-37
 62. KONICKA Małgorzata
  Propozycja scenariusza zajęć zintegrowanych z zastosowaniem metod aktywizujących dla klasy I / Małgorzata Konicka //Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, wkładka, s. IV-VI
  Temat zajęć: Jestem uczniem.
 63. KONICKI Edward
  Aktywizacja uczniów w procesie dydaktycznym przysposobienia obronnego / Edward Konicki // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole .-1999, nr 3, s. 150-157
 64. KONICKA Małgorzata
  Propozycja scenariusza zajęć zintegrowanych z zastosowaniem metod aktywizujących dla klasy I / Małgorzata Konicka // Wychowanie Na Co Dzień .-2002, nr 7/8, wkładka, s. IV-VI
 65. KORDZIŃSKI Jarosław
  Aktywny porządek / Jarosław Kordziński // Nowe w Szkole .-2000/2001, nr 7(37), s.3-4
 66. KOŚ Michał
  Uczenie się w oparciu o problem w kształceniu dorosłych / Michał Koś // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 5/6, s.31-32
 67. KOWALEWSKA Anna
  Metody aktywne - dlaczego warto je stosować? / Anna Kowalewska // Lider. - 2000, nr 10, s. 24
 68. KRASOWSKA Anna
  W Ojcowskim Parku Narodowym e Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V szkoły podstawowej z wykorzystaniem metod aktywizujących / Anna Krakowska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s.15-16
 69. KRAWCZUK Krystyna
  Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s.44-49
  Wykorzystaniu metody projektu przy przygotowywaniu wieczornicy o J. Kochanowskim.
 70. KROGULEC-SOBOWIEC Maria
  Gra "Brakujące puzzle" / Maria Krogulec-Sobowiec // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s. 24-6
  Gra edukacyjna zastosowana na lekcji wprowadzającej nowy materiał. Przykładowy temat lekcji: "Bezpieczniki niskiego napięcia - budowa, zasada działania i zastosowanie".
 71. KRZEMIŃSKA Barbara, BELKA-SENDŁAK Lucyna
  Sprawiajmy sobie radość : zajęcia dla klasy II z wykorzystaniem metod aktywizujących / Barbara Krzemińska, Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s.17-19
 72. KUBIAŃSKA Zofia, DANIELEWICZ Jolanta
  Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Zofia Kubiańska, Jolanta Danielewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .-2002, nr 11, s. 26-29
 73. KUKLIŃSKA Bernadeta
  Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego / Bernadeta Kuklińska // Języki Obce w Szkole .-2003, nr 1, s. 140-143
 74. KWIECIŃSKA Zofia
  Krzyżówka dydaktyczna / Zofia Kwiecińska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, wkładka, s.IV
 75. LACHIEWICZ Elżbieta
  Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 3, s. 45 - 48
 76. LASKOWSKA Elżbieta
  Metody aktywizujące : Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2000 / Elżbieta Laskowska // Wszystko dla Szkoły .-2002, nr 1, s.25
 77. LENARD Stanisław
  Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum / Stanisław Leonard // Wiadomości Historyczne .-2000, nr 4, s. 183-197
 78. LEŚNIEWSKA Małgorzata, LEŚNIEWSKI Piotr, SZYBIAK Krystyna
  Zastosowanie map poznawczych w nauczaniu biologii / Małgorzata Leśniewska, Piotr Leśniewski, Krystyna Szybiak // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 175-179
 79. LEWANDOWSKA Izabela
  Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 4, s. 216-220
 80. LEWANDOWSKA Izabela
  Nauczanie przez zabawę - wybór czy konieczność? / Izabela Lewandowska // Ruch Pedagogiczny. - 1999, [nr] 1/2, s. 99-111
  Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach historii: dramy, gier dydaktycznych, dyskusji punktowej, drzewa decyzyjnego, strategii "za i przeciw", debaty korespondencyjnej i nauczania grupowego.
 81. LIPIAŃSKA Jolanta
  Techniki teatralne w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Lipieńska// Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 168 - 169
  Drama, inscenizacje, improwizowanie, percepcja przedstawienia.
 82. LIPKO Beata
  Metoda projektów w edukacji europejskiej / Beata Ślipko // Nowe w Szkole. - 2000/2001. - nr 10, s.13-14
 83. LUŚTYK Jolanta
  Czy dzieci można nauczyć wszystkiego? : aktywizujące metody w nauczaniu / Jolanta Luśtyk // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 19-20
 84. ŁEBECKA Grażyna, MAŃKA Lilianna
  Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 492 - 496
  Cele dramy; techniki dramowe.
 85. ŁUKASZEWSKA Małgorzata
  Metoda dyskusji kieleckiej : aktywizujące metody nauczania / Małgorzata Łukaszewska // Aura. - 1999, nr 10, dod. s. 12
 86. MACIOSZEK Alicja, WARZYSZAK Bożena
  Metoda projektów w praktyce : jak przygotowywaliśmy obchody Dni Patrona / Alicja Macioszek, Bożena Warzyszak // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 10-11
  Dni Patrona w Szkole Podstawowej w Puchaczowi.
 87. MAKAREWICZ Renata
  Jak wykorzystałam metodę metaplanu na zajęciach z metodyki / Renata Makarewicz // Polonistyka. - 2000, nr 10, s. 608-611
 88. MARSZAŁEK Aleksander
  Kryteria zastosowania metod aktywizujących / Aleksander Marszałek // Pedagogika Pracy.- [Nr] 37 .- (2000), s. 113-118
 89. MICHALSKI Jarosław
  Metoda aktywizujące / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2001, nr6, s. 25
 90. MILCZAREK Jarosław
  Metody aktywizujące / Jarosław Milczarek // Nowe w Szkole .-2000/2001, nr 8 (38), s.22-24
 91. MIŁUCH-SZEWCZYK Ewa
  Projekt edukacyjny / Ewa Miłuch-Szewczyk // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s.2-4
  Cechy charakterystyczne metody projektów. Etapy realizacji metody projektów.
 92. MROCZEK Bożena
  Realizacja pracy dyplomowej metodą projektów / Bożena Mroczek // Nowa Edukacja Zawodowa. -2002, nr 1, s.32-33
 93. MUSIAŁ Stefania
  Metody aktywizujące na lekcji geografii / Stefania Musiał // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 247 - 249
 94. NAJNIGIER Danuta
  Jeszcze raz o metaplanie / Danuta Najnigier // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 2, s. 81-82
 95. NOSKOWSKA Małgorzata
  Metody aktywizowania uczniów / Małgorzata Noskowska// Chemia w Szkole .- 2000, nr 1, s. 22-28
 96. NOWAK Ewa
  Trzy królestwa - aktywizowanie wyobraźni dziecięcej : scenariusz zajęć świetlicowych / Ewa Nowak // Wszystko dla Szkoły .- 2003, nr 9, s.16-17
 97. NOWAK Wioletta
  Metody aktywne - większe efekty / Wioletta Nowak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 1, s. 15-19
 98. OKŁA Grażyna
  Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 38-44
 99. OLSZYŃSKA Małgorzata
  Aktywność i aktywizacja uczniów / Małgorzata Olsztyńska // Nowe w Szkole .- 2002, nr 7/8, s.18
 100. OSOBA Ewa
  "Mapy myśli" na lekcjach - zastępstwach / Ewa Osoba // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 5, s. 81-83
 101. OSSOWSKA Aleksandra
  Praca metodą projektów na lekcjach matematyki w szkole podstawowej w Krasinie / Aleksandra Ossowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 18
 102. PIĘTOWSKA Jolanta
  Zastosowanie metod aktywizujących na lekcji wf w klasach 1-3 / Jolanta Piętowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne .-2005, nr 2, s. 23-26
 103. PIOTROWSKI Eugeniusz
  Koncepcja kształcenia wielostronnego a problem operatywności wiedzy uczniów / Eugeniusz Piotrowski // Studia Edukacyjne. - Nr 3 .- (1997), s. 165-174
 104. PIPAN-GUZIKOWSKA Marzanna
  Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 31-35
 105. PLACHECKA Lilia
  Wykorzystanie metody projektów w kształceniu praktycznym / Lilia Płachecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 8-10
 106. PONDO Celina
  Twórcza edukacja w nauczaniu zintegrowanym - techniki dramowe / Celina Pondo // Drama. - 2003/2004, nr 45, s. 16 - 17
 107. RANOSZEK Ewa
  Metodyka projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek / Biologia w Szkole .-2000, nr 4, s. 200-202
 108. RATYNA Małgorzata
  "Witamy w krainie baśni" - impreza prowadzona metodami aktywnymi dla uczniów klas młodszych / Małgorzata Ratyna // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 62 - 65
 109. REWIZORSKA Elżbieta
  Metody aktywne w nauczaniu / Elżbieta Rewizorska // Nowa Szkoła. -2001, nr 10, s. 52-53
 110. ROMANOWICZ Jerzy
  Metoda dyskusji w nauczaniu historii / Jerzy Romanowicz // Wiadomości Historyczne.- 2004, nr 3, s. 41-46
 111. ROSIAK Anna
  Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym / Anna Rosiak // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 3, s. 69 - 74
 112. ROSIAK Anna
  Zastosowanie metod aktywizujących - przykład własnej praktyki pedagogicznej / Anna Rosiak // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 56 - 68
 113. ROZWAŁKA Zenon, KORNAS Bernardyna
  Alert ekologiczny jedną z aktywnych form edukacji ekologicznej i zdrowotnej w województwie lubelskim / Zenon Rozwałka, Bernardyna Kornas// Przyroda Polska .- 2003, nr 3, dod., s. 1, 5
 114. RUBAJ Iwona
  "W służbie Wielkiego Armatora" Jana Józefa Szczepańskiego : propozycja metodyczna - praca metodą drzewka decyzyjnego / Iwona Rubaj. - Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 27-31
  Temat zajęć: Był jednym z nas - o sytuacji i etyce conradowskiej na podstawie fragmentów eseju J.J. Szczepańskiego "W służbie Wielkiego Armatora".
 115. SENDEROWSKA Grażyna
  Metody aktywizujące proces nauczania biologii / Grażyna Senderowska // Biologia w Szkole .-2001, nr 4, s. 212-216
 116. SIERADZKA Agnieszka
  Aktywizowanie uczniów na lekcjach : (w kl. I-III gimnazjum) / Agnieszka Sieradzka // Nowa Szkoła .-2004, nr 9, s. 27-29
 117. SKWORZEC Anna
  Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie / Anna Skworzec // Wiadomości Historyczne .- 2002, nr 2, s. 109-111
 118. SOKOŁOWSKA Maria, STĘPNIAK Katarzyna
  Metody pracy warsztatowej - praktyczne pomysły do pracy z uczniami / Maria Sokołowska, Katarzyna Stępniak // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s wkładka s. 8-13
  Scharakteryzowano m.in. metody: bingo, wyspę, burzę pomysłów, zawiał wiatr, diament, poszukiwacz opinii, papierowa karuzela, debata karteczkowa.
 119. SOROKA Grażyna, OGONOWSKA Uurszula
  Edukacja europejska - metodami aktywizującymi / Grażyna Soroka, Urszula Ogonowska // Nowe w Szkole .- 2002, nr 7/8, s.I-III, wkładka
 120. SOMERS John
  Umysł jako szafa grająca: rzeczywistość i fikcja dramy / John Somers; tłum. Kaja Królikowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 4, s.17-21
 121. SOWADA Renata
  Moje miasto w XX wieku e czyli projekt w szkole / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s.13
 122. SOWIŃSKA Bożena
  Przygotowanie "Encyklopedii szkoły" jako przykład pracy z uczniami metodą projektu / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 37-39
  Konkurs szkolny, którego celem było przygotowanie "Encyklopedii szkoły".
 123. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Szkoła myślenia / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s.18-21
 124. SYGUŁA Teresa
  O aktywizowaniu uczniów / Teresa Syguła // Życie Szkoły.- 2001, nr 10, s. 598 - 601
 125. SYSOEVA Svetlana
  Technologie nauczania ukierunkowane na osobowość : metoda projektów : tł. / Svetlana Sysoeva // Ruch Pedagogiczny. -2001, nr 3/4, s. 13-18
 126. SZAJNIK Ewa
  Drama jako metoda nauczania / Ewa Czajnik // Katecheta .- 2003, nr 6, s. 49-52
 127. SZLOSEK Franciszek
  O aktywnym nauczaniu zawodu - raz jeszcze / Franciszek Szlosek // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002, nr 2, s.10-13
 128. SZLOSEK Franciszek
  O aktywnym nauczaniu zawodu - ciąg dalszy / Franciszek Szlosek // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002, nr 3, s.12-14
 129. SZLOSEK Franciszek
  O aktywnym nauczaniu zawodu .Cz.III / Franciszek Szlosek // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002, nr 4, s.14-16
 130. SZPULAK Grażyna
  Aktywizacji ciąg dalszy: biblioteka szkolna / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza .- 2004, nr 4, s. 8-10
 131. SZPULAK Grażyna
  Nauczanie aktywizujące / Grażyna Szpulak // Poradnik Bibliotekarza .-2002, nr 9, s. 3-4
 132. SZYMAŃSKI Mirosław
  Z historii metody projektów : fragm. Książki / Mirosław S[tanisław] Szamański // Kwartalnik Pedagogiczny.-1999, nr 2, s. 3-27
 133. ŚLIPKO Beata
  Metoda projektów w edukacji europejskiej / Beata Slipko // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 13-14
 134. ŚMIGIELSKI Jerzy
  Metoda projektów w edukacji / Jerzy Śmigielski // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 46-49
  Projekty z fizyki: "Prędkość","Optyka", "Fizyka i technika okiem ucznia"; projekt z chemii: "Poznanie i badanie właściwości związków nieorganicznych".
 135. ŚWIĄTEK-SŁONINA Małgorzata
  Integracja międzyprzedmiotowa drogą do aktywizacji uczniów / Małgorzata Świątek-Słonina // Chemia w Szkole .-1999, nr 3, s. 154-158
 136. ŚWIDERSKA Elżbieta
  Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka krakowskim szlakiem w czasie i przestrzeni / Elżbieta Świderka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s.41-45
  Metoda projektów i wycieczka dydaktyczna - metody wykorzystane do realizacji programu autorskiego XLVII LO w Warszawie. Lekcje języka polskiego.
 137. TOMCZYK-GĄSTOŁ Izabella
  Lekcje historii metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.12-13
 138. TOMCZYK-GĄSTOŁ Izabella
  Przeprowadzamy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 54-55
  Zawiera propozycje projektów. Tematy: 1. Staropolskie obyczaje. 2. Z wizytą u starożytnych Egipcjan. 3. Świat egipskich piramid.
 139. TUSKA Elżbieta A.
  Mamo, na lekcji bawiliśmy się! / Elżbieta A. Tuska // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7 (37), s.13-15
  Aktywizacja uczniów na lekcjach matematyki.
 140. UMER Teresa
  Lekcje muzealne na warszawskim Zamku / Teresa Umer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1998, nr 8, s. 26-28
 141. URBAŃCZYK Małgorzata
  Zalety i wady projektu - jednej z aktywnych metod nauczania / Małgorzata Urbańczyk // Języki Obce w Szkole .-2002, nr 3, s. 59-60
 142. WAL Iwona
  O teorii projektów praktycznie / Iwona Wal // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.18-21
 143. WASZCZUK Irena
  Scenariusz zajęć według aktywnych metod "Ekologik" / Irena Waszczuk // Przyroda Polska .-2004, nr 3, dod., s. 14 - 15
 144. WĘGRZYŃSKA Ewa
  Aktywizujące metody i techniki w mojej pracy z uczniami klas I-III / Ewa Węgrzyńska // Nauczanie Początkowe .- 2002/2003, nr 1, s. 74-79
 145. WICIŃSKI Ryszard
  Gry dydaktyczne / Ryszard Wiciński // Dyrektor Szkoły.-1997, nr 6, s. 28-29
 146. WIECHNIK Renata
  O niektórych ważnych prawidłowościach i zasadach nauczania (uczenia) w sposób problemowy / Renata Wiechnik // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 9 .- (1999), s. 33-58
 147. WIECZÓR Elżbieta
  Metody aktywne - szansą dla edukacji / Elżbieta Wieczór // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 9/10, s.35-39
  Teoria kształcenia wielostronnego i zastosowanie metod aktywizujących.
 148. WILECZEK Anna
  Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - 200/2002, nr 4, s.73-79
  Wykorzystanie metody projektu przy powtarzaniu materiału nauczania.
 149. WITKOWSKA Mariola
  Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym // Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 6 - 7
 150. WŁUDARCZYK-DUDZIC Anna
  Sesja ONZ na lekcji / Anna Włudarczyk-Dudzic // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 3, s.13-15
  Wykorzystanie metody debaty politycznej na lekcji.
 151. WOJCIECHOWSKI Mieczysław
  Wokółmitologii aktywnych metod / Mieczysław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 37-40
 152. WOŁOSZYN-KORCZYK Agnieszka
  Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 44-46
 153. WOŚ Małgorzata
  Metoda debaty na lekcjach języka polskiego / Małgorzata Woś // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s.17-20
  Temat debaty: Henryk Sienkiewicz-"potężny geniusz", "pierwszorzędny pisarz".
 154. WÓJCICKA Elżbieta
  Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s.1-5
  Wykorzystanie metody projektów na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.
 155. WYRĘBEK Krystyna
  Aktywizujące metody nauczania w pracy bibliotekarza szkolnego : literatura w wyborze / Krystyna Wyrębek // Biblioteka w Szkole .-2001, nr 6, s.13
 156. WYSZYŃSKA Krystyna
  Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2001, nr 5, s.23-24
  Cechy metody projektów. Fazy realizacji metody projektów.
 157. WYSZYŃSKA Krystyna
  Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 549 - 552
  Omówienie metody projektów. Scenariusz zajęć
 158. ZAJĄC Bożena
  Metoda projektów w liceum profilowanym / Bożena Zając // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s.25-27
  Zawiera przykładową kartę projektu: profil transportowo-spedycyjny; moduł - materiałoznawstwo.
 159. ZAJDEL Krzysztof
  Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły .- 2004, nr 10, s. 38-40
 160. ZALEWSKA Danuta
  O metodach aktywizujących w pracy wychowawczej uwag kilka / Danuta Zalewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .- 2002, nr 1(9), s.30-32
 161. ZELLMA Anna
  Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s.5-9
 162. ZIELENIEWSKA Jadwiga S.
  Metoda projektu w edukacji regionalnej / Jadwiga S. Zieleniewska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s. 14-16
 163. ZIELIŃSKA Anna
  Wchodzimy w erę projektu : projekt - moda czy konieczność? / Anna Zielińska // Rocz. Komis. Nauk Pedagog. - T. 52 .-(1999), s. 37-44
 164. ZIELIŃSKA Justyn
  Jak pracować z uczniami metodą projektów? / Justyna Zielińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 30-31
 165. ZIĘTEK Anna
  Metoda projektów w działaniach integracyjnych / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa.- 2002, nr 1, s.28-31
 166. ŻACH Krzysztof
  Przyjemne z pożytecznym, czyli zastosowanie metod aktywnych na lekcjach przysposobienia obronnego / Krzysztof Żach // Edukacja dla Bezpieczeństwa .-2003, nr 4, s. 2-8
 167. ŻWIKLIŃSKI Andrzej
  Rola pytań w kształtowaniu poszukującej aktywności ucznia / Andrzej Źwikliński // Studia Edukacyjne. - Nr 2 .-(1996), s. 149-159
 168. ŻYWNO Maciej
  Otwarta szkoła / Maciej Żywno // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 12-13
  Aktywizacja uczniów jako metoda profilaktyki.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce