Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Edukacja włączająca PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 12 listopada 2014
 
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism

 1. Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych. / Zięba Urszula // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292 Integracja społeczna ucznia niepełnosprawnego na terenie szkoły i biblioteki szkolnej.
 2. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23
 3. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201
 4. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Szumski Grzegorz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114  
 5. Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
 6. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
 7. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz // Szkoła Specjalna – 2004, nr 1, s. 19-26
 8. Edukacja włączająca / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
 9. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-54
 10. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7
 11. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13
 12. Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 50-52
 13. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz // Szkoła   Specjalna. - 2004, nr 1, s. 19-27
 14. Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz  Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 10-15  Znaczenie wychowania fizycznego w integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
 15. Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak.// Lider. - 2009, nr 12, s. 15-17
 16. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Doroba Marta // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19 Definicja pojęć integracji społecznej, normalizacji życiowej i inkluzji społecznej. Włączanie osób niepełnosprawnych poprzez proces kształcenia do życia w społeczeństwie, koncepcja kształcenia integracyjnego.  
 17. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych :możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97
 18. O społecznych kontekstach edukacji włączającej / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50
 19. "Otwarci na świat" - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka. // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 51 -64
 20. Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 5 - 10.
 21. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 22. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70 - 73.
 23. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 5-8
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce