Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Autonomia szkoły

AUTONOMIA SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne

Bibliografię podzielono na dwie części. Część pierwsza zawiera opisy bibliograficzne książek natomiast w części drugiej zamieszczono opisy bibliograficzne artykułów z czasopism.
Bibliografię opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz katalogów i kartotek Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. GRANICE autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. T. 1
  / [red. Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Danuta Urbaniak-Zając ; Katedra Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.]. - Łódź : Wydaw. WSH-E , 2002. - 348 s. : il. ; 21 cm
 2. GRANICE autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. T. 2
  / [red. Halina Gajdamowicz, Dobrosław Bilski, Krzysztof J. Szmidt ; Katedra Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi]. - Łódź : Wydaw. WSH-E , 2002. - 326 s. : il. ; 21 cm
 3. KUBICZEK Bożena
  Autonomia szkoły : jak ją tworzyć? jak z niej korzystać? / Bożena Kubiczek. - Opole : "Nowik" , 2002. - 191 s. : il. ; 24 cm
  Bibliogr. Indeks
 4. SZAMAŃSKI Mirosław S.
  Autonomia szkoły w Polsce i w Niemczech - porównanie. W: Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy. Pod red. W. Kornera, M.S. Szamańskiego. Warszawa, 1998, s. 138

Artykuły z czasopism


 1. ANTONOWICZ Dominik
  "Wieża z kości słoniowej" - model idealny autonomii uniwersyteckiej / Dominik Antonowicz // Zagadnienia Naukoznawstwa .-2003 , z. 3/4 , s. 285-304
 2. BABSKI Zbigniew
  Autonomia szkoły - mit czy rzeczywistość? / Zbigniew Babski // Dyrektor Szkoły .-1998 , nr 6 , s. 19-20
 3. BŁASZCZYK Klaudia
  Autonomia szkoły a realizacja jej podstawowych zadań : raport z badań / Klaudia Błaszczyk // Wychowanie na co Dzień .-2002 , nr 12 , s. 10-12
 4. CYRAŃSKA Ewa, URBANIAK-ZAJĄC Danuta
  Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej : międzynarodowa konferencja, Łódź, 21-22 października 2002 roku / Ewa Cyrańska, Danuta Urbaniak-Zając // Rocznik Pedagogiczny. - T. 26 .-(2003) , s. 103-107
 5. GĘSICKI Janusz
  Autonomia szkoły - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne / Janusz Gęsicki // Edukacja .-1998 , nr 4 , s. 6-10
 6. KMIECIK Zbigniew R.
  Prawo studenta do sądu a autonomia szkół wyższych / Zbigniew R. Kmiecik // Przegląd Sądowy .-2003 , [nr] 3 , s. 52-66
 7. KNAFEL Krystyna
  Kierowanie szkołą autonomiczną / Krystyna Kafel // Dyrektor Szkoły .- 1997 , nr 10 , s. 26-28
 8. KONARSKA Czesława
  Refleksje nad autonomią placówek przedszkolnych / Czesława Konarska // Wychowanie w Przedszkolu .-1996 , nr 5 , s. 267-269
 9. KUBICZEK-TARKOTA Bożena
  O autonomii szkoły raz jeszcze / Bożena Kubiczek-Tarkota // Dyrektor Szkoły .-1997 , nr 3 , s. 28-30
 10. LULEK Barbara
  Autonomia i partnerstwo w relacjach rodziny i szkoły / Barbara Lulek // Kwartalnik Edukacyjny .-2001 , nr 4 , s. 3-12
 11. NOWOSAD Inetta, BŁASZCZYK Klaudia
  Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Netta Nowosad, Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 4-7
 12. PAC-BORUTA Hanna
  Autonomia szkoły a autonomia wychowawcy / Hanna Pac-Boruta // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 8, s. 40-43
 13. PRZYBOROWSKA Beata
  Autonomia zewnętrzna i wewnętrzna szkół niepublicznych / Beata Przyborowska // Edukacja .-1998 , nr 4 , s. 11-15
 14. RADWAN Zbigniew
  Komu dziś potrzebna autonomia szkoły? / Zbigniew Radwan // Dyrektor Szkoły .-1997 , nr 10 , s. 11-14
 15. RODZIEWICZ Ewa
  Na przykład - problem "autonomii edukacji" w krytycznych dyskursach pedagogów u progu II Rzeczypospolitej / Ewa Rozdziewicz // Forum Oświatowe .-1995, t. 1/2 , s. 71-75
 16. RADZIEWICZ Julian
  "Autonomiczna samorządność" - niby-paradoks? / Julian Radziewicz // Dyrektor Szkoły .-1997 , nr 10 , s. 15
 17. SAYER John
  O autonomii szkoły i odpowiedzialności : tł. / John Saper // Dyrektor Szkoły .-1997 , nr 10 , s. 3-6
 18. SKUBACZ Alicja
  Gdzie są granice autonomii szkół? / Alicja Skubacz, Jerzy Duda // Dyrektor Szkoły .-1997 , nr 10 , s. 29-32
 19. STRYCHARSKA Berta
  Autorska Szkoła Samorozwoju we Wrocławiu jako placówka autonomiczna / Berta Strycharska // Edukacja .-1998 , nr 4 , s. 15-19
 20. ŚLIWERSKI Bogusław
  Autonomia szkół w Europie / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła .-2000 , nr 2 , s. 45-53
 21. WENZEL Hartmut
  Autonomia szkoły a reforma oświaty / Hartmut Wenzel ; tł. z niem. Edyta Brudnik // Dyrektor Szkoły .-1996 , nr 10 , s. 13-17
 22. WESOŁOWSKA Eugenia Anna
  Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych .-1999 , nr 2 , s. 39-47
 23. WITEK Krystyna
  Autonomia reformowanej szkoły / Krystyna Witek // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 25-27
 24. WITEK Krystyna
  Co polska szkoła wniesie do UE? / Krystyna Witek // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 4-5
 25. ZIELIŃSKI Tadeusz
  Walka o autonomię szkół wyższych / Tadeusz Zielińska // Universitas. - Nr 12 .-(1994) , s. 67-70

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce