Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Informacja naukowa PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   
czwartek, 20 listopada 2014
Informacja naukowa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 
 
Książki

 1. Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
 2. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media / pod red. Marcina Drzewieckiego i Mirosławy Majewskiej. - Warszawa : Wydaw. CEBID, 2005.
 3. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 4. Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes. - Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006.
 5. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008.
 6. Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; przy współpr. Mariusza Luterka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.
 7. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : miscellanea informatologica Varsoviensia / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005.
 8. Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 9. Warszawskie uniwersyteckie studia bibliotekoznawcze i informacyjne (1951-2001) : praca zbiorowa / oprac. przez zespół pod przewodn. Elżbiety Barbary Zybert ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. - Warszawa : IINiSB UW, 2002.
 10. Zarządzanie wiedzą i informacją : podstawy teoretyczne : badania w wymiarze indywidualnym / Marzena Świgoń. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.

Artykuły z czasopism:


 1. "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian". II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 r.) / Mariusz Luterek.// Przegląd Biblioteczny. - 2013, nr 2, s. 189-194
 2. Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Stanach Zjednoczonych / Katarzyna Seroka.// Bibliotekarz. - 2012, nr 10, s. 12-15
 3. Akredytacja profesjonalna programów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wielkiej Brytanii i Australii / Katarzyna Seroka.// Bibliotekarz. - 2013, nr 7/8, s. 24-26
 4. Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy / Wiesław Babik.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2012, nr 2, s. 48-65
 5. Elektroniczne źródła informacji i biblioteki / Lucyna Kurowska-Trudzik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 7-12
 6. Epistemologia społeczna dla nauki o informacji / Jadwiga Woźniak-Kasperek.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2013, nr 1, s. 4-19
 7. Ewolucja warsztatu pracownika informacji / Ewa Bogusz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 9-12
 8. Informacja edukacyjna w Polsce / Tomasz Kędziora.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 4-8
 9. Informacja o nauce w Polsce / Jolanta Stępniak.// Bibliotekarz. - 2014, nr 3, s. 13-17
 10. Kompetencja językowa użytkowników systemów informacyjno-wyszukiwawczych czy kompetencja wyszukiwawcza? / Jadwiga Sadowska.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2012, nr 1, s. 3-13
 11. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku / Sabina Cisek.// Przegląd Biblioteczny. - 2010, z. 3, s. 273-284
 12. Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty / Sabina Cisek.// Przegląd Biblioteczny. - 2013, nr 3, s. 299-310
 13. Motywy wyboru i ocena kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w świetle przeprowadzonych badań / Ewelina Makowska, Paula Gamus.// Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 8-11
 14. O potrzebie nowej definicji języka informacyjno-wyszukiwawczego / Wiesław Babik.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2011, nr 2, s. 23-34
 15. O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji / Krzysztof Migoń.// Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 1, s. 14-21
 16. Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) / Barbara Sosińska-Kalata.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2013, nr 2, s. 9-41
 17. Obszary i konteksty informatologii w epoce cyfrowej: sieci - informacja - dane - software / Kazimierz Krzysztofek.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2014, nr 1, s. 19-42
 18. Pole tematyczne antropologii w informacji naukowej / Agnieszka Strzelecka.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007, nr 2, s. 70-78
 19. Pole terminologiczne informacji naukowej według Marii Dembowskiej / Bożenna Bojar.// Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 4, s. 575-582
 20. Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań / Jolanta Szulc.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2014, nr 1, s. 94-118
 21. Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa / Zuzanna Wiorogórska.// Przegląd Biblioteczny. - 2012, nr 1, s. 47-57
 22. Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS / Małgorzata Kowalska.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2012, nr 2, s. 34-47
 23. Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii / Jacek Tomaszczyk.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2014, nr 1, s. 67-79
 24. Zasoby informacji naukowej generowanej lokalnie i udostępnianej w serwisach WWW polskich instytucji akademickich z obszaru informatyki / Remigiusz Sapa.// Przegląd Biblioteczny. - 2012, nr 1, s. 29-46
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce