Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   
czwartek, 20 listopada 2014
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 
 
Książki

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
 2. O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Wyd. 1 - 5 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [aut. Emilia Wojdyła et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
 4. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1./ [aut. Emilia Wojdyła et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
 5. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2./ [aut. Barbara Trochimiak et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
 6. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 7. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny / Anna Frydrychowicz [ et al.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004.

Artykuły z czasopism:


 1. Absurdy rzeczywistości szkolnej : (o pomocy psychologiczno-pedagogicznej inaczej...) / Agnieszka Skubis-Rafalska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 26-31
 2. Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 6, s. 29
 3. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 7-11
 4. Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykładowy scenariusz zajęć / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 20-23
 5. Być bliżej dziecka, czyli zmiany w podejściu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Leśniewska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 81-84
 6. Czas na pomoc / Ewa Kosińska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 14-15
 7. Czy pomagamy skutecznie? / Piotr Wiliński.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 22-24
 8. Diagnoza funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce / Sylwia Pakulniewicz-Błońska.// Pedagogika Pracy. - 2008, t. 52, s. 159-164
 9. Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9
 10. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 141-147
 11. Drogi i bezdroża poradnictwa psychologicznego / Marcin Jaroszewski.// Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 12-13
 12. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 13. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 14. Ewaluacja wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 29-31
 15. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 9 (25), s. 28-29
 16. Jak realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i przedszkolach? / blaski i cienie rozporządzenia MEN z 17.11.2010 / Bożena Tomaszek.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 22-23
 17. Kierunki zmian w organizacji i zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach / Marzenna Owczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. Przed Szkołą, s. 17-21
 18. Konstruktywistyczne i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby / Marta Kulesza.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 3, s. 21-45
 19. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej : czy będzie lepiej? / Maria Bernad.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 16-19
 20. Nowe zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 48-52
 21. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 22. Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 9 (44), s. 57-60
 23. Nowe zasady udzielania pomocy uczniom / Katarzyna Leśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 26-31
 24. Nowy uczeń, nowe potrzeby : postępowanie diagnostyczne na użytek pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 9 (25), s. 20-23
 25. Nowy uczeń, nowe problemy / Piotr Wiliński.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 9 (41), s.12-13
 26. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej : udzielonej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla którego opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 38
 27. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczennicy, u której stwierdzono dysleksję rozwojową – dysortografię i dla której opracowano Plan Działań Wspierających / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 33
 28. Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 4-7
 29. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosława Pleskot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-8
 30. Plan działań wspierających (PDW) jako element systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Mirosława Pleskot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-6
 31. Planowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2012/2013 / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 9 (41), s. 4-7
 32. Planowanie zmiany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 43-45
 33. Podsumowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wioletta Bartoszewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 1 (38), s. 46-48
 34. Pomiar efektów / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 5-8
 35. Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 8-13
 36. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s.86-90
 37. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51
 38. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-2
 39. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju / Piotr Wiliński.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 58-60
 40. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nowym roku szkolnym / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 43-45
 41. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce / Aleksandra Kubala–Kulpińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 8, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-5
 42. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce po reformie : (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s. 19-20
 43. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 28
 44. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne pomagają nauczycielom / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5, s. 50-52
 45. Porady i konsultacje : jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny - 2013, nr 1 (45), s. 4-7
 46. PPP, czyli coś z offu... / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 4-6
 47. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 48. Procedura obiegu dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 2, s. 18-20
 49. Procedura wystawiania opinii i orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 5 (23), s. 45-47
 50. Projektowane zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 2 (39), s. 42-44
 51. Przede wszystkim dobra wola : wywiad z dr. Pawłem Kubickim, rzecznikiem uczniów niepełnosprawnych, o stanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskiej oświacie / Paweł Kubicki ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 1 (38), s. 12-17
 52. Raport cząstkowy z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / oprac. Aneta Buczkowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 1 (38), s. 38-39
 53. Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 80-83
 54. Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Skrzetuska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 12-21
 55. Schemat opinii szkolnej o uczniu, wydanej na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) / Kinga Rusin.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 5, s. 27-29
 56. Sposoby wspierania dziecka z zaburzeniami zachowania przez nauczycieli i rodziców / Maria Małek.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 4 (41), s. 41-45
 57. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 9 (51), s. 51-52
 58. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 9 (51), s. 33
 59. Wsparcie nauczycieli w nabywaniu kompetencji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4, s. 14-16
 60. Wspieranie nauczycieli w nabywaniu kompetencji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 3 (40), s. 42-44
 61. Współpraca pogotowi rodzinnych z poradniami / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 48-54
 62. Współpraca przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Kinga Rusin.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 5 (52), s. 58-60
 63. Współpraca szkoły z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 14-18.
 64. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Kinga Rusin.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 5, s. 45-48
 65. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 18-22
 66. Wzór pisma : nauczyciela [...] informującego dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną / Piotr Wiliński.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 35
 67. Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 85-88
 68. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 9-11
 69. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-23
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce