Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Nauczanie dziecka niewidomego i niedowidzącego. PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 24 listopada 2014
NAUCZANIE DZIECKA NIEWIDOMEGO I NIEDOWIDZĄCEGO

Zestawienie bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i zbiorów audiowizualnych dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
 
Książki

 1. Dzieci niewidome i słabowidzące / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996.  W 2416 br.
 2. Nauczanie początkowe dzieci niewidomych / Ewa Bendych, Maria Janik ; [Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej]. - Warszawa : Wydaw. WSPS, 1981. W   27261
 3. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im.Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007. W   61686
 4. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001.  W 70950
 5. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi /  pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. W 2929 br.
 6. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011.   W 68077
 7. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.  W 3321 br., P  3322 br.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : MENiS, 2005.  W 3325 br., P 3326 br.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. W 3315 br., P 3316 br.
 10. Z zagadnień tyflopedagogiki zawodowej / Maria Zięcina ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : IKN, 1979.   W 28728

Artykuły z czasopism


 1. Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących / Kornelia Czerwińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 9, s. 16-21
 2. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 163-174
 3. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych. Cz. 2 / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 243-251
 4. Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a / Małgorzata Paplińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 55-59
 5. Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.32-36
 6. Eksperyment nauczający w pracy z dzieckiem niewidomym / Kornelia Czerwińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 84-104
 7. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.28-30
 8. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej / Urszula Nadolna.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 51-54
 9. Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych / Jarosław Wiazowski.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 87-92
 10. Leczenie wad wzroku w przedszkolu / Elżbieta Ardeli.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s. 554-556
 11. Międzynarodowa Szkoła Matek na Krymie i Szkoła dla Niewidomych we Lwowie / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 71-73
 12. Możliwości i ograniczenia ucznia niewidomego w nauce języka obcego. Mity i fakty / Małgorzata Jedynak.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 71-75
 13. Możliwości wykorzystania grafiki dotykowej w nauczaniu języków obcych - teoria a praktyka / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 323-329
 14. Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Krzysztof Romantowski.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 223-233
 15. Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce / Tomasz P. Krzeszowski.// Języki Obce w Szkole. 2001, nr 7, s. 5-12
 16. Oddział dzieci niewidomych i słabo widzących / Aleksandra Szlendak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 550-552
 17. Projekt "Per linguas mundi ad laborem" - adaptacja pomocy dydaktycznych do nauczania języków obcych uczniów niewidomych i słabo widzących / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 243-251
 18. Razem czy osobno? : integracyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych / Bogusław Marek.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 93-102
 19. Scenariusz zajęć w klasie drugiej obejmujący edukację polonistyczną i przyrodniczą z uwzględnieniem dziecka słabo widzącego / Ewa Kowalska, Ewa Cecka.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s.93-96
 20. Specyficzne zagadnienia w nauczaniu polonistycznym dzieci niewidomych / Anna Bloch.// Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 54-55
 21. Sposoby nauczania brajla w Polsce i wybranych krajach świata / Małgorzata Paplińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 15-23
 22. Świat bez wzroku : czy uczeń niewidomy to uczeń niepełnosprawny? / Bogusław Marek.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 28-32
 23. Uczeń słabowidzący w szkole / Małgorzata Sobocińska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 56-59
 24. Uczeń z deficytami wzroku na lekcji języka obcego / Małgorzata Jedynak.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 44-51
 25. Warunki dla słabo widzących w klasie / Beata Błachut.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 15-18
 26. Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych / Katarzyna Jaworska-Biskup.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 25-34
 27. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224
 28. Wybrane problemy nauczania gry na fortepianie dzieci niewidomych / Iwona Głowacka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 135-146
 29. Zobaczyć świat : projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego / Aldona Fojkis. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 30. Związek trudności w nauce czytania pisma Braille'a z właściwościami percepcji dotykowej i umiejętnościami fonologicznymi dzieci niewidomych / Anna Wesotowska, Michał J. Gacek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 4, s. 79-93

Zbiory audiowizualne


 1. Za szklaną ścianą. Cz. 3 [Film] / scen. i real. Magdalena Lewandowska. - Warszawa : WF "Dydakta", 2000. DZS   2354
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce