Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Programy nauczania w zreformowanej szkole

PROGRAMY NAUCZANIA W ZREFORMOWANEJ SZKOLE

Programy dostępne są w Czytelni i Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

NAUCZANIE ZINTEGROWANE


 1. AUTORSKI program nauczania dla klas I-III : Edukacja Smyka : obejmuje pierwszy etap edukacji szkolnej. Warszawa : Oficyna Wydaw. -Poligraf."Adam", 1999
  2462 br.
 2. HANISZ Jadwiga : Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku : klasy 1-3. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2622 br.
 3. JUSZKIEWICZ Antoni, WENT Wiesław : Program nauczania "Poznaję świat i wyrażam siebie" : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3. Warszawa : Wydaw. Didasko, 1999
  2592 br.
 4. KITLIŃSKA-PIĘTA Halina : Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III : z ekoludkiem w szkole. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  2472 br.
 5. KORZAŃSKA Janina : Program kształcenia zintegrowanego abc : I etap edukacji. Warszawa : Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 1999
  2517 br.
 6. MOJA szkoła: program zintegrowanej edukacji w klasach I-III. Kielce : Kielecka Oficyna Wydaw. PW "MAC" SA, 1999
  2469 br.
 7. MÓJ świat : program kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2464 br.
 8. PIERWSZE kroki : program nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONIA, 1999
  2461 br.
 9. PROGRAM nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa :"Nowa Era", 1999
  2457 br.
 10. PROGRAM nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego : klasy I-III : zintegrowana edukacja wczesnoszkolna. Warszawa :"Nowa Era", 1999
  2460 br.
 11. PROGRAM nauczania zintegrowanego : klasach 1-3 szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. JUKA, 1999
  2458 br.
 12. PROGRAM Postrzegam świat całościowo : nauczanie początkowe : kształcenie zintegrowane : etap I. Kielce : Wydaw. Pedagog., 1999
  2459 br.
 13. PRZYGODA z klasą : program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., cop. 2002
  3054 br.
 14. PRZYJAZNY program zintegrowany : I etap edukacyjny : klasy 1-3 : praca zbiorowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2000
  2766 br.
 15. SARNOWSKA Maria : integralny program nauczania z elementami edukacji ekologicznej w klasach I-III. Wydaw. 2. Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 1999
  2468 br.
 16. STAWIŃSKA Urszula : Ja, ty i świat : program nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONIA, 1999
  2463 br.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

NAUCZANIE BLOKOWE

 1. JEDNOLITY program nauczania blokowego : dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. RTW, 1999
  2516 br.
 2. JEDNOLITY program nauczania blokowego : dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog, 1999
  2879 br.
PRZYRODA

 1. AUGUSTYNIAK Maria, AUGUSTYNIAK Michał : Przyroda : program nauczania blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : II etap edukacyjny. Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 1999
  2491 br.
 2. BOBRZYŃSKA Eleonora, STAWIŃSKI Wiesław, WALOSIK Alicja : Przyroda : program nauczania przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Krzeszowice : Wydaw. KUBAJAK, 1999
  2493 br.
 3. DUDEK Edward, SZEDZIANIS Elżbieta, TYL Krystyna : Program przyroda : program nauczania przedmiotu przyroda : dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej. Wrocław : Wydaw. Edukac. WIKING, 1999
  2495 br.
 4. DYBOWSKA Danuta, FRĄCKOWIAK Ewa, KASPROWICZ-KIELICH Bolesława : Program nauczania przyrody : dla klas IV, V i VI szkoły podstawowej. Poznań : Wydaw. LektorKlett, 1999
  2599 br.
 5. ELBANOWSKA Stefania, SZYLARSKA-KOWALSKA Elwira, TOMALKIEWICZ Jadwiga : Program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej : przyroda. Warszawa : JUKA, 1999
  2496 br.
 6. KĄDZIOŁKA Jan, PAŚKO Jan Rajmund, STAWARZ Robert : Przyroda : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2617 br.
 7. KŁYŚ Małgorzata, SULEJCZAK Ewa : Program bloku "Przyroda" dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2494 br.
 8. PROGRAM nauczania przyrody w szkole podstawowej. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  2490 br.
 9. PRZYRODA w klasach 4-6 : program nauczania : szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2489 br.
HISTORIA

 1. A TO historia! : program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1999
  2487 br.
 2. CZŁOWIEK i jego cywilizacja : program autorski z historii i społeczeństwa : dla klasy IV-VI szkoły podstawowej / oprac. Wiesława Surdyn-Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Grzegorz Wojciechowski. Poznań : "Arka", 1999
  2484 br.
 3. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek : Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo : dla drugiego etapu edukacyjnego : klasy IV-VI szkoły podstawowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999
  2483 br.
 4. MARCINIAK Ewa, MIERZEJEWSKA-ORZECHOWSKA Krystyna : Historia i społeczeństwo : dla klas 4-6 : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2616 br.
 5. MULKOWSKI Piotr : Historia i społeczeństwo : program nauczania : szkoła podstawowa : klasy IV-VI. [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2481 br.
 6. PARYSEK Jerzy J., WENDT Jan : Historia i społeczeństwo : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : II etap edukacyjny. Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 1999
  2485 br.
 7. POZNAJEMY we wspólnym działaniu : program nauczania blokowego języka polskiego, historii i wiadomości o społeczeństwie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2480 br.
 8. SAWICKA Teresa : Program autorski "Ku wartościom" przeznaczony do nauczania przedmiotów : język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2479 br.
 9. SPOŁECZEŃSTWO wczoraj i dziś : program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2001
  2881 br.
 10. W RODZINIE, w Polsce, w Europie : program przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2488 br.
 11. WOŁOSIK Anna : Historia i społeczeństwo : program nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  24812 br.
INFORMATYKA

 1. FURMANEK Waldemar, WALAT Wojciech : Technika, informatyka : w szkole podstawowej : program nauczania dla klas IV-VI. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 1999
  2507 br.
 2. INFORMATYKA 2000 : program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 1999
  2522 br.
 3. INFORMATYKA. Technologia informacyjna : program nauczania dla szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2506 br
JĘZYK POLSKI

 1. BOCHENEK Jolanta, ZAWADZKA Jolanta : "Mówię, czytam, piszę..." : program nauczania języka polskiego dla sześcioklasowej szkoły podstawowej : klasy IV-VI. Goleszów : Wydaw. INNOWACJE, 1999
  2475 br.
 2. JĘZYK polski : dla klas 4-6 : Słowa jak klucze II : program nauczania : szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2595 br.
 3. JĘZYK polski : I nadziwić się nie mogę : program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej : II etap edukacyjny. Gdańsk :Wydaw. M. Rożak, 1999
  2477 br.
 4. POZNAJEMY we wspólnym działaniu : program nauczania blokowego języka polskiego, historii i wiadomości o społeczeństwie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2480 br.
 5. PROGRAM nauczania języka polskiego w szkole podstawowej : klasy IV-VI. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2474 br.
 6. PROGRAM szkoły podstawowej : język polski : klasy IV-VI. Łowicz : [b.w.], 1999
  2478 br.
 7. SAWICKA Teresa : Program autorski "Ku wartościom" przeznaczony do nauczania przedmiotów : język polski, historia i społeczeństwo w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2479 br.
 8. TO LUBIĘ! : program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI zreformowanej szkoły podstawowej. Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999
  2476 br.
JĘZYKI OBCE

 1. DZIERŻAWSKA Ewa, KUBRAKIEWICZ Ilona, SZPOTOWICZ Magdalena : Program nauczania języka angielskiego : dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2514 br.
 2. DZIEWANOWSKA Dorota, FIGARSKI Władysław, GREGORCZYK Joanna : Język rosyjski : program nauczania : szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2702 br.
 3. DZIĘGIELEWSKA Zuzanna, PAMUŁA Małgorzata, SZESKA-PLEWKO Małgorzata : Język francuski : program nauczania : szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2703 br.
 4. ELLIS Melanie, NIESOBSKA Marianna, RAK Anna : Program nauczania języka angielskiego : kurs dla początkujących : dla klas 4-6 szkoły podstawowej : II etap edukacyjny. Warszawa : Oxford University Press, 1999
  2513 br.
 5. JĘZYK niemiecki : szkoła podstawowa : program nauczania : praca zbiorowa / pod kierunkiem Czesława Karolaka . Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2676 br.
 6. KAROLAK Czesław, DRAŻYŃSKA - DEJA Maria, PFEIFFER Waldemar : Język niemiecki : poziom podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 2000
  2789 br.
 7. KOŁODZIEJSKA Ewa, ŚCIBOWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : dla szkoły podstawowej : na II etap edukacyjny - kształcenie blokowe dla klas IV - VI przeznaczony na 2-3 godziny lekcyjne tygodniowo. Warszawa : Juka , 2000
  2749 br.
 8. KOWALSKA Natalia, SAMEK Danuta : Program nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej : I - III rok nauczania : klasa IV - VI. Warszawa : Rea , 1999
  2515 br.
 9. LEWANDOWSKA Ewa, MACISZEWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : klasy I - III szkoły podstawowej. Warszawa : Pearson Education, Longman, 2000
  2744 br.
 10. LEWANDOWSKA Ewa, MACISZEWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : klasy IV - VI szkoły podstawowej. Warszawa : Pearson Education, Longman, 2000
  2745 br.
 11. LEWANDOWSKA Ewa, MACISZEWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : klasy I-III. Warszawa : Pearson Education, Longman, 2000
  2746 br.
 12. LEWANDOWSKA Ewa, MACISZEWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : klasy I-III - kontynuacja. Warszawa : Pearson Education, Longman, 2000
  2747 br.
 13. PTAK Magdalena, SOWA- BABIK Halina, ŚWIERSZCZYŃSKA Elżbieta : Program nauczania języka niemieckiego : dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2628 br.
 14. STARCZEWSKA Barbara, SZOT Maria : Program nauczania języka niemieckiego : dla klas I - III szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2466 br.
 15. WIECZOREK Anna, SKIBA Ewa : Program nauczania języka angielskiego : dla klas I - III szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2465 br.
MATEMATYKA

 1. DĄBROWSKI Mirosław, PISKORSKI Piotr, ZAWADOWSKI Wacław : Program nauczania matematyki w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2597 br.
 2. GRABOWSKA Barbara, LEWICKA Helena, ROSŁON Elżbieta : Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2502 br.
 3. GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2467 br.
 4. JUCEWICZ Marta, KARPIŃSKI Marcin, LECH Jacek : Matematyka z plusem : program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego : klasy IV-VI szkoły podstawowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe , 1999
  2500 br.
 5. KUBAT Jadwiga, MARCZEWSKI Tadeusz, WENT Wiesław : Program nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej : działam, więc umiem. Warszawa : JUKA , 1999
  2497 br.
 6. LADACZEK Bronisław : Struktura autorskiego programu nauczania matematyki w klasach IV-VI : II etap edukacji. Wrocław : / B.w./ , 1999
  2499 br.
 7. MATEMATYKA dla ciebie : program nauczania matematyki w klasach IV- VI. Warszawa : Prószyński i S-ka , 1999
  2504 br.
 8. MATEMATYKA krok po kroku : program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Edukac. RES POLONA , 1999
  2498 br.
 9. MATEMATYKA na co dzień : program nauczania matematyki dla sześcioklasowej szkoły podstawowej : klasy IV-VI. Goleszów : Wydaw. INNOWACJE , 1999
  2501 br.
 10. MIKOŁAJCZYK Małgorzata : Eureka : program nauczania matematyki : dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN , 1999
  2503 br.
 11. OD PITAGORASA do Euklidesa : autorski program nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (liceum) : obejmuje pierwsze trzy etapy edukacji matematycznej. Warszawa : Oficyna Wydaw. - Poligraficzna "Adam", 1999
  2521 br.
 12. PROGRAM edukacji matematycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : Błękitna Matematyka : autorski. Bielsko - Biała : Wydaw. KLEKS , 1999 - 3 cz.;
  Cz. 1: Klasy I-III SP.
  2523 br.
  CZ. 2: Klasy IV-VI SP.
  2524 br.
  CZ. 3 : Gimnazjum
  2525 br.
 13. PRZYJAZNA matematyka : wraz ze ścieżkami integracyjnymi : nauczanie początkowe : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2621 br.
 14. UJMA Bożena, RYGAŁ Grażyna : Program nauczania matematyki : II etap edukacyjny : klasy IV - VI : Cztery pory roku w matematyce. Opole : Wydaw. NOWIK , 1999
  2505 br.
MUZYKA

 1. MARCZYKOWSKA Bożena : Plastyka - muzyka : propozycje programowe. /B.m.w./ : /B.w./ , 1999
  2509 br.
 2. TOMASZEWSKA Maria, TUROWSKA-ZAKRZEWICZ Katarzyna : Sztuka : muzyka i plastyka : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej: II etap edukacyjny. Gdańsk : Wydaw. M . Rożak , 1999
  2510 br.
 3. TWARDOWSKA Alicja, PISARKIEWICZ Ilona : Muzyka : program nauczania: szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2620 br.
 4. WACHOWIAK Eugeniusz : Program nauczania muzyki w szkole podstawowej : II etap kształcenia : klasy IV-VI. Piła : Agencja Wydaw. "GAWA" , 1999
  2511 br.
 5. WALUGA Anna : Program autorski muzyki dla "Klas śpiewających" : I etap edukacyjny szkoły podstawowej : nauczanie początkowe. Warszawa : Wydaw. Piotra Marciuszka SENATOR , 1999
  2471 br.
OBRONA CYWILNA

 1. ELEMENTY ratownictwa i obrony cywilnej : w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych : program nauczania dla szkół podstawowych. Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1999
  2531 br.
PLASTYKA

 1. MARCZYKOWSKA Bożena : Plastyka - muzyka : propozycje programowe. /B.m.w./ : /B.w./ , 1999
  2509 br.
 2. STOPCZYK Stanisław Krzysztof, NEUBART Barbara : Plastyka : dla klas 4-6 : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2627 br.
 3. SZUŚCIK Urszula : Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym : klasy I - III : przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Katowice : Wydaw. Maria Lorek, 1999
  2470 br.
 4. TOMASZEWSKA Maria, TUROWSKA-ZAKRZEWICZ Katarzyna : Sztuka : muzyka i plastyka : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej: II etap edukacyjny. Gdańsk : Wydaw. M . Rożak , 1999
  2510 br.
PRZYSPOSOBIENIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 1. KOMOROWSKA-PUDŁO Marta, KOWALCZYK Grażyna : "Pełnia" : program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie : dla klas V i VI szkoły podstawowej. Szczecin : Oficyna Wydaw. ROKP ZCE, 1999
  2698 br.
 2. KRÓL Teresa, MAŚNIK Krystyna, WĘGLARCZYK Grażyna : Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej. Kraków : Rubikon, 1999
  2694 br.
 3. ŚNIADKOWSKI Mariusz : W trosce o człowieka : program nauczania ścieżki edukacyjnej Wychowanie do życia w rodzinie. Kielce : Jedność, 2000
  49318
Przeznaczony dla II etapu edukacji - szkoła podstawowa ( w oparciu o naukę katolicką).
TECHNIKA

 1. BOBER Witold, KRÓLICKA Ewa, ŁAZUCHIEWICZ Danuta : Technika : dla klas 4-6 : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2508 br., 2625 br.
 2. BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła, KRÓLICKA Ewa, ŁAZUCHIEWICZ Danuta : Wychowanie komunikacyjne : program nauczania : szkoła podstawowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog.,1999
  2530 br.
WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. KIERCZAK Urszula, GŁOS Tadeusz : Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych : od zabawy do sportu i rekreacji. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2002
  3055 br.
 2. ROMANOWSKA Alicja : Autorski program wychowania fizycznego : dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Płock : Wydaw. KOREPETYTOR M. Gałczyński, 1999
  2512 br.

GIMNAZJUM

BIOLOGIA

 1. DŁUGOWIEJSKA Jadwiga, STAWIŃSKI Wiesław, ZĘBALSKA Elżbieta : Biologia : autorski program nauczania w klasach I-III gimnazjum ( III etap edukacyjny). Krzeszowice : Wydaw. KUBAJAK, 1999
  2549 br.
 2. GRZEGOREK Janina : Biologia XXI : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol.i Pedagog., 1999
  2551 br.
 3. KLIMUSZKO Barbara : Program nauczania biologii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  2550 br.
 4. KŁYŚ Małgorzata : Program nauczania biologii w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2547 br.
 5. KOWALSKI Ryszard : Program nauczania biologii w gimnazjum. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
  2661 br.
 6. MOSSOR-PIETRASZEWSKA Teresa, LEŚNIEWSKA Małgorzata : Program nauczania biologii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2546 br.
 7. SZLACHETKODariusz L., SZLACHETKO Alina, MAJCHER Iwona : Biologia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum. - Wydaw. 2 popraw. Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, 1999
  2548 br.
CHEMIA

 1. CHEMIA i my : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2553 br.
 2. KAŁUŻA Bożena, KMIŃSKA Feliksa, REYCH Andrzej : Program nauczania chemii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1999
  2556 br.
 3. KANDIA Anna, KLUZ Zofia, POŹNICZEK Michał : Chemia : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2552 br.
 4. KOTECKA Joanna, REMIN Anna : Program nauczania chemii z elementami fizyki w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2558 br.
 5. KULAWIK Teresa, LITWIN Maria : Program nauczania chemii w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2555 br.
 6. PAŚKO Jan Rajmund : Chemia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum przeznaczony dla III etapu edukacyjnego gimnazjum. Krzeszowice : Wydaw. KUBAJAK, 1999
  2557 br.
 7. PAZDRO Krzysztof M.: Chemia dla gimnazjalistów : program nauczania. Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Pazdro, 1999
  2554 br..
 8. WDOWIAK Jacek : Program nauczania chemii w gimnazjum. Poznań : Wydaw. eMPI 2, 1999
  2629 br.
 9. WIŁKOMIRSKI Bogusław : Program nauczania chemii w gimnazjum. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
  2662 br.
FIZYKA

 1. FIZYKA i astronomia : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2577 br.
 2. FRANCUZ-OIRNAT Grażyna, KULAWIK Teresa : Program nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2578 br.
 3. JAKUBOWICZ Stanisław, PLEBAŃSKI Stanisław : Fizyka w gimnazjum : program nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2576 br.
 4. KACZOROWSKA Anna : Program nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  2579 br.
 5. KUREK Ewa, ILCZUK Urszula : Program nauczania fizyki w gimnazjum. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
  2663 br.
 6. NOWETA Antonina W., SWIRYD Jolanta : Fizyka wokół nas : program nauczania fizyki i astronomii w klasach I-III gimnazjum. Łódź : Wydaw. Edukac. RES POLONIA, 1999
  2580 br.
 7. PROGRAM nauczania fizyki i astronomii : dla gimnazjum. Poznań : Wydaw. LektorKlett, 1999
  2600 br.
 8. ROZENBAJGIER Maria, SAGNOWSKA Barbara, SALACH Jadwiga : Program nauczania fizyki w gimnazjum. Kraków : Wydaw. "Zamiast Korepetycji", 1999
  2581 br.
GEOGRAFIA

 1. DOMACHOWSKI Roman, SOKOŁOWSKA Janina, WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN Maria M.: Program nauczania geografii w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Edukac. Zofii Dobkowskiej, 1999
  2562 br.
 2. MAKOWSKA Dorota, PLIT Florian, ZAJĄC Stanisław : Geografia : program nauczania : gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2598 br.
 3. MOJE miejsce w przestrzeni geograficznej : program nauczania geografii : gimnazjum. Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1999
  2561 br.
 4. MORDAWSKI Jan, MAKOWSKI Jerzy, AUGUSTYNIAK Michał : Geografia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum. Wydaw. 2 popr. Gdańsk : Wydaw. M.Rożak, 1999
  2563 br.
 5. SULEJCZAK Ewa : Program nauczania geografii w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2560 br.
 6. SZYMAŃSKA -AL. SAMARRI Danuta, ŻELSKA Maria : Program nauczania geografii w gimnazjum. Warszawa : "Nowa Era", 1999
  2559 br.
HISTORIA

 1. CHEN-WINCŁAWASKA Małgorzata, POLACKA Krystyna, RULKA Janusz: Historia : program nauczania w klasach I-III gimnazjum. Gdańsk : Wydaw. M.Rożak, 1999
  2541 br.
 2. HISTORIA : dla klas 1-3 : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2615 br.
 3. KOZŁOWSKA Zofia Teresa, ZIELIŃSKA Katarzyna, MĘDRZECKI Włodzimierz : Historia : dla klas 1-3 : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2675 br.
 4. MAJ Henryka, GRZĘDA Krzysztof, ZADKA Waldemar : Program nauczania historii : dla gimnazjum. Goleszów : Wydaw. "Innowacje", 1999
  2539 br.
 5. MAŁKOWSKI Tomasz, RZEŚNIOWIECKI Jacek : Podróże w czasie : program nauczania bloku przedmiotowego historia i społeczeństwo dla klas IV-VI szkoły podstawowej : program nauczania historii dla klas I-III. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999
  2519 br.
 6. MAŁKOWSKI Tomasz : Podróże w czasie : program nauczania historii : dla trzeciego etapu edukacyjnego : (klasy I - III gimnazjum). Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 1999
  2540 br.
INFORMATYKA

 1. ALGORYTMY - grafika - Internet : program nauczania informatyki w gimnazjum. Kraków : Wydaw. Edukac., 1999
  2569 br.
 2. BEDNARCZYK Leszek : Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum : na bazie pracowni internetowej komputerów Macintosh. Poznań : Wydaw. NAKOM, 1999
  2570 br.
 3. FURMANEK Waldemar, WALAT Wojciech : Technika - Informatyka w gimnazjum : program nauczania. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 1999
  2573 br.
 4. GRANICA Zbigniew, WALAT Andrzej : Informatyka dla gimnazjalistów : program nauczania. Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Puzdro, 1999
  2572 br.
 5. INFORMATYKA 2000 : program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 1999
  2522 br.
 6. INFORMATYKA. Technologia informacyjna : program nauczania dla gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2574 br.
 7. KMITA Marek : Praktyczne zastosowania informatyki : III etap kształcenia - gimnazjum : program nauczania informatyki. Kraków : LO PP Prezentek, 1999
  2571br.
 8. KOBA Grażyna, BOCK Józef : Program nauczania informatyki dla gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN., 1999
  2575 br.
JĘZYK POLSKI

 1. CHOMIUK Aleksandra : Program nauczania języka polskiego : dla gimnazjum : klasy I-III. [Warszawa] : Fundacja na Rzecz Wspierania Alternatywnych Form Szkolnictwa, 1999
  2538 br.
 2. CZYTAM świat : program nauczania języka polskiego w gimnazjum : klasy I-III. Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, 1999
  2535 br.
 3. JĘZYK polski : dla klas 1-3 : Świat w słowach i obrazach : program nauczania : gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2594 br.
 4. PROGRAM nauczania języka polskiego : w gimnazjum : "Stentor 2 - Kto czyta, nie błądzi". Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, 1999
  2536 br.
 5. TO LUBIĘ! : program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrozek, Maria Potaś. Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999
  2537 br.
JĘZYKI OBCE

 1. DZIĘGIELEWSKA Zuzanna, PAMUŁA Małgorzata, SZESKA-PLEWKO Małgorzata : Język francuski : program nauczania : gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2704 br.
 2. ELLIS Melanie, NIESOBSKA Marianna, RAK Anna : Program nauczania języka angielskiego : kurs dla początkujących : dla klas 1-3 gimnazjum : III etap edukacyjny. Warszawa : Oxford University Press, 1999
  2542 br.
 3. GORCZYCA Wojciech, LIPSKA - GORCZYCA Barbara : Program nauczania języka rosyjskiego : od podstaw w gimnazjum. Warszawa : "Rea", 1999
  2544 br
 4. JĘZYK niemiecki : gimnazjum : program nauczania : praca zbiorowa / pod kierunkiem Czesława Karolaka. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2677br.
 5. KOŁODZIEJSKA Ewa, ŚCIBOWSKA Barbara : Program nauczania języka angielskiego : dla gimnazjum (kurs kontynuacyjny) : na III etap edukacyjny - kształcenie przedmiotowe dla klas I-III przeznaczony na 3 godziny lekcyjne tygodniowo. Warszawa : Juka , 2000
  2748 br.
 6. PADO Anna : Uspeh 1 : Poradnik dla nauczyciela : program nauczania języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , cop. 2002
  3029 br.
 7. PROGRAM nauczania języka rosyjskiego : w gimnazjum i liceum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2545 br.
 8. PTAK Magdalena, SOWA- BABIK Halina, ŚWIERSZCZYŃSKA Elżbieta : Program nauczania języka niemieckiego : dla klas 1 - 3 gimnazjum w kursie podstawowym. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2701 br.
 9. ZAWADZKA Elżbieta : Program nauczania języka niemieckiego : kontynuacja nauki. Warszawa : "Rea" , 1999
  2543 br.
MATEMATYKA

 1. DĄBROWSKI Mirosław, PISKORSKI Piotr, ZAWADOWSKI Wacław : Matematyka 2001 : program nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2767 br.
 2. DĄBROWSKI Mirosław, PISKORSKI Piotr, ZAWADOWSKI Wacław : Program nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum : Matematyka 2001. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2596 br.
 3. JĘDRZEJEWSKI Jacek M., PAWLAK Ryszard J., GAŁĄZKA Kinga, LESIAK Edward : Matematyka krok po kroku : program nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum. Łódź : Wydaw. Edukac. RES POLONA , 1999
  2568 br.
 4. JUCEWICZ Marta, KARPIŃSKI Marcin, LECH Jacek : Matematyka z plusem : program nauczania matematyki dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe , 1999
  2520 br.
 5. JUCEWICZ Marta, KARPIŃSKI Marcin, LECH Jacek : Matematyka z plusem : program nauczania matematyki dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum). Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe , 1999
  2567 br.
 6. MIKOŁAJCZYK Małgorzata, ZAKRZEWSKI Marek : Eureka : program nauczania matematyki w gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN , 1999
  2564 br.
 7. OD PITAGORASA do Euklidesa : autorski program nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum (liceum) : obejmuje pierwsze trzy etapy edukacji matematycznej. Warszawa : Oficyna Wydaw. - Poligraficzna "Adam", 1999
  2521 br.
 8. PROGRAM edukacji matematycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : Błękitna Matematyka : autorski. Bielsko - Biała : Wydaw. KLEKS , 1999 - 3 cz.;
  Cz. 1: Klasy I-III SP.
  2523 br.
  CZ. 2: Klasy IV-VI SP.
  2524 br.
  CZ. 3 : Gimnazjum
  2525 br.
 9. BRYŃSKI Maciej, DRÓBKA Norbert, KAJA Janusz, SZYMAŃSKI Karol : Matematyka dla przyszłości : program nauczania matematyki dla gimnazjum. Warszawa: JUKA , 1999
  2566 br.
MUZYKA

 1. KRAWCZYK Dorota : Muzyka : program nauczania : gimnazjum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2000
  2768 br. p
 2. MARCZYKOWSKA Bożena : Plastyka - muzyka : propozycje programowe. /B.m.w./ : /B.w./, 1999
  2509 br.
 3. PRZYCHODZIŃSKA Maria, SMOLEŃSKA- ZIELIŃSKA Barbara : Muzyka : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2631 br.
 4. STOPCZYK Stanisław Krzysztof, NEUBART Barbara : do przedmiotu sztuka (plastyka / muzyka) : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2632 br.
 5. WACHOWIAK Eugeniusz : Program nauczania muzyki w gimnazjum. Piła : Agencja Wydaw. "GAWA", 1999
  2588 br.
OBRONA CYWILNA

 1. ADAMCZYK Gabriel, BREITKOPF Bogusława, WORWA Zbigniew : Obrona cywilna dla klas I-III. Ścieżka edukacyjna : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2619 br.
 2. ŚCIEŻKA edukacyjna obrona cywilna : program nauczania dla szkół gimnazjalnych. Warszawa : MEN, Dom Wydaw. ELIPSA, 1999
  2587 br.
PLASTYKA

 1. CZUBER Janusz : Program nauczania plastyki w gimnazjum. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
  2700 br.
 2. MARCZYKOWSKA Bożena : Plastyka - muzyka : propozycje programowe. /B.m.w./ : /B.w./, 1999
  2509 br.
 3. STOPCZYK Stanisław Krzysztof, NEUBART Barbara : do przedmiotu sztuka (plastyka / muzyka) : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2632 br.
TECHNIKA

 1. BOBER Witold, KRÓLICKA Ewa, ŁAZUCHIEWICZ Danuta : Technika : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2630 br.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 1. BATKO Anna : Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. Kraków : Wydaw. "Zamiast Korepetycji", 1999
  2583 br.
 2. CHAŁAS Krystyna, DUDEK Maria : Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : program edukacyjny dla gimnazjum. Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", 1999
  2584 br.
 3. FURMANEK Waldemar, WALAT Wojciech : Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : program nauczania dla klas I, II, III gimnazjum. Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność",1999
  2585 br.
 4. MAJ Tadeusz, JAKUBOWSKI Wojciech : Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : moduł przedmiotu wiedza o społeczeństwie : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2674 br.
 5. MARCINIAK Ewa, MIERZEJEWSKA-ORZECHOWSKA Krystyna, SZARAN Teresa : Wychowanie obywatelskie. Moduł przedmiotu Wiedza o społeczeństwie : gimnazjum : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2618 br.
 6. PROGRAM KOSS : program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 1999
  2582 br.
 7. SOBIECKI Roman: Program nauczania : wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : typ szkoły gimnazjum : przedmiot wiedza o społeczeństwie : klasa III (poziom preferowany). [B.m.w.] : [B.w.], 1999
  2586 br.
PRZYSPOSOBIENIE DO ŻYCIA W RODZINIEM

 1. KOMOROWSKA-PUDŁO Marta, KOWALCZYK Grażyna : "Pełnia" : program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie : dla klas I, II i III gimnazjum. Szczecin : Oficyna Wydaw. ROKP ZCE, 1999
  2699 br.
 2. KRÓL Teresa, MAŚNIK Krystyna, WĘGLARCZYK Grażyna : Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania dla klas I-III gimnazjum. Kraków : Rubikon, 1999
  2695 br.
 3. RYŚ Maria : Wychowanie do życia w rodzinie : program dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999
  2693 br.
 4. SITARSKA Małgorzata, STRZEMIECZNA Bożena : Wychowanie do życia w rodzinie : program nauczania dla klas I-III gimnazjum. Warszawa : Prószyński i Ska, 2000
  2742 br.
WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. KIERCZAK Urszula, GŁOS Tadeusz : Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych : od zabawy do sportu i rekreacji. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2002
  3055 br.
NAUCZANIE BLOKOWE

 1. NASZE dziedzictwo : szczegółowy program humanistycznego bloku tematycznego : dla gimnazjum. Warszawa : Wydaw. AGMEN, 1999
  2533 br.
 2. ŚWIAT człowieka : program bloku humanistycznego dla gimnazjum : historia, język polski, kultura i tradycja, wychowanie obywatelskie, edukacja filozoficzna, edukacja czytelnicza i medialna. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 1999
  2534 br.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

BIOLOGIA

 1. DUSZYŃSKI Jerzy, KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka, WOJCIECHOWSKA Gabriela : Biologia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002
  2998 br.
 2. DUSZYŃSKI Jerzy, GRYKIEL Krystyna, KORONIAK Henryk : Biologia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne - zakres rozszerzony. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002
  3135 br.
CHEMIA

 1. HEJWOWSKA Stanisława, MARCINKOWSKI Ryszard : Chemia : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). Rumia : Operon, 2001
  3008 br.
 2. KOSZMIDER Maria : Chemia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog, 2003
  3134 br.
 3. LITWIN Maria, WLAZŁO Szarota : Program nauczania chemii : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Warszawa : "Nowa Era", 2002
  3009 br.
 4. PAZDRO Krzysztof Maciej, DANIKIEWICZ Witold : Chemia : program kształcenia w zakresie rozszerzonym do liceum ogólnokształcącego. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z o.o., 2002
  3013 br.
 5. POŹNICZEK Michał M., KLUZ Ewa, ODROWĄŻ Ewa : Chemia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2002
  3014 br.
FIZYKA

 1. BLINOWSKI Jan, ZIELICZ Włodzimierz : Fizyka i astronomia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., cop. 2002
  3004 br.
 2. WOJEWODA Grzegorz F.: Fizyka i astronomia : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Rumia : Operon, 2002
  3005 br.
 3. WOJEWODA Grzegorz F.: Fizyka i astronomia : program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. Rumia : Operon, 2002
  3006 br.
GEOGRAFIA

 1. BECMER Krystyna, PODGÓRSKI Zbigniew, MARSZELEWSKI Włodzimierz : Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., cop. 2002
  3010 br.
 2. GEOGRAFIA : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2002
  3011 br.
 3. KOP Jadwiga, KUCHARSKA Maria, SKURLAT Elżbieta : Geografia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa; Łódź : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3136 br.
 4. KOP Jadwiga, KUCHARSKA Maria, SKURLAT Elżbieta : Geografia : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  2996 br.
 5. KOZUBAL Aleksandra, MRÓZ Dorota : Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : program nauczania : zasadnicza szkoła zawodowa. Warszawa; Łódź : Wydaw. Szkolne. PWN, 2003
  3140 br.
 6. LANDAU-CZAJKA Anna, PIEŃKOWSKA-KOŹMIŃSKA Malgorzata : Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania, przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2003
  3142 br.
 7. OLSZANIECKA Maja, KRĘCICHWOT Jolanta : Język polski. Magia słów : kształcenie literackie i językowe : program nauczania : zasadnicza szkoła zawodowe. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2003
  3141 br.
 8. WIECKI Wojciech : Geografia : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). Rumia : Operon, 2001
  2994 br.
HISTORIA

 1. HISTORIA : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / oprac. Bogumiła Burda i in. Rumia : Operon, 2002
  3007 br.
INFORMATYKA

 1. BUJNOWSKI Ireneusz, TALAGA Zbigniew : Informatyka : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres rozszerzony. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003
  3133 br.
 2. GURBIEL Ewa : Technologia informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., cop. 2002
  3015 br.
 3. TECHNOLOGIA informacyjna : program kształcenia w zakresie podstawowym : do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników / pod red. Andrzeja Walata. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002
  3001 br.
JĘZYK POLSKI

 1. BOJANOWICZ-POLLAK Anna, CHOMIUK Aleksandra : Człowiek wobec czasu i kultury : program nauczania języka polskiego : dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Goleszów :"Publisher-Innowacje", 2002
  3000 br.
 2. GROMADZKA Beata : Język polski : program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym = Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Poznań "Arka, 2002
  2992 br.
 3. NIEMCZYŃSKA Małgorzata : Język polski : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). Rumia : Operon, 2001
  3003 br.
JĘZYKI OBCE

 1. BREWIŃSKA Ewa, OBIDNIAK Dorota, ŚWIERCZYŃSKA Elżbieta : Język niemiecki : program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs kontynuacyjny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3025 br.
 2. DŁUTEK Anna : Język angielski : program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs kontynuacyjny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / zakres rozszerzony. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3028 br.
 3. JĘZYK rosyjski : program nauczania języka rosyjskiego : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy i rozszerzony / Irena Danecka [et al.]. Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3139 br.
 4. LEWICKI Roman : Język niemiecki : Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs podstawowy = Poznaj język sąsiada. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 2002
  3024 br.
 5. MIGDALSKA Grażyna, SZCZUCKA - SMAGOWICZ Monika : Język francuski : interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs podstawowy : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 2002
  3026 br.
 6. MIGDALSKA Grażyna, SZCZUCKA - SMAGOWICZ Monika : Język francuski : interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs kontynuacyjny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy /zakres rozszerzony/. Warszawa : Wydaw. Szkol. PWN, 2002
  3027 br., 3138 br.
 7. PROGRAM nauczania języka rosyjskiego : w gimnazjum i liceum. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 1999
  2545 br.
MATEMATYKA

 1. BARTOL Wiktor : Matematyka się liczy : poradnik dla nauczyciela : program nauczania liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. Wydaw. Szkol. i Pedagog. , cop. 2002
  3016 br.
 2. BRYŃSKI Maciej, DRÓBKA Norbert, SZYMAŃSKI Karol : Matematyka. Klasa 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog. , 2002
  3012 br.
 3. KŁACZKOW Krzysztof, KURCZAB Marcin, ŚWIDA Elżbieta : Matematyka : program nauczania w liceach i technikach - zakres podstawowy. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro , 2002
  3002 br.
OBRONA CYWILNA

 1. SMUTEK Zbigniew : Przysposobienie obronne : program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Rumia : Operon, 2001
  2999 br.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. BUCZYŃSKA Teresa : Podstawy przedsiębiorczości : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania, przewodnik metodyczny. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2003
  3132 br.
 2. JAKUBOWSKI Wojciech J., MAJ Tadeusz, ZAŁĘSKI Piotr : Podstawy przedsiębiorczości : program nauczania w liceach i technikach : zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003
  3113 br.
 3. STAŃDA Barbara, WIERZBOWSKA Barbara : Przedsiębiorczość : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3023 br.
WIEDZA O KULTURZE

 1. CHMIELEWSKI Krzysztof, KRAWCZYK Jarosław : Wiedza o kulturze : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy i rozszerzony. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3107 br.
 2. MORACZEWSKI Krzysztof : Wiedza o kulturze : program nauczania dla liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników. Poznań :"eMPi2" , 2002
  3018 br.
 3. PANEK Irena, PANEK Wacław : Wiedza o kulturze : program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Warszawa : Wydaw. Szkolne. PWN, 2002
  3108 br.
NAUCZANIE ZAWODU

 1. PROGRAM nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających : specjalizacja : operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC / MEN. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa : MEN, 1997
  3117 br.
ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE

 1. ADAMCZYK Gabriel, BREITKOPF Bogusława, WORWA Zbigniew : Edukacja prozdrowotna : dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : program nauczania. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999
  2626 br.
  Obejmuje: Edukacja prozdrowotna, Edukacja ekologiczna, Edukacja czytelnicza i medialna, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
 2. ANGIEL Joanna, REPSCH Ewa : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program autorski. Warszawa : C.I.O.F.F., 1999
  2526 br.
 3. BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : program : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej. Toruń : Bea-Bleja, [2002]
  3076 br.
 4. EDUKACJA regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program dla szkoły podstawowej : klasy 1-6. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 1999
  2527 br.
 5. ELWICH Beata, ŁAGODZKA Anna, PYTKOWSKA-KAPULKIN Brygida : Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą : opis programu edukacyjnego. [B.m.w.] : Agencja Wydaw. Reklamowa, 1999
  2532 br.
 6. GODLEWSKI Andrzej, GRZYBOWSKI Andrzej : Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "Zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Łódź : [B.w.], 1999
  2528 br.
 7. KĄKOL Jan Andrzej : Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : ścieżka międzyprzedmiotowa. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog.,cop. 2002
  3056 br.
 8. KĄKOLEWICZ Mariusz, PIELACHOWSKI Józef : Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej : szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum kl. I-III. Poznań : Wydaw. eMPi 2 , 1999
  2731 br.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 1. NOWEL Ewa : Program partner. Edukacja czytelnicza i medialna : liceum profilowane : ścieżka edukacyjna. Kielce : Wydaw. Pedagog., 2002
  3030 br.
 2. PARYSEK Jerzy J., KACZMAREK Tomasz : Edukacja europejska : program realizacji ścieżki edukacyjnej na poziomie licealnym. Poznań : "eMPi2", 2002
  3019 br.
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 1. BĄK Joanna, WIEWIÓRA-PYKA Elżbieta : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. Kraków : Rubikon, 2003
  3075 br.
 2. KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech M. : Poznaję - wybieram. Kraków : Rubikon, 2003
  Programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
  3073 br.
 3. KOSIŃSKA Ewa : Mądrze i skutecznie= zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. Kraków : Rubikon, 2002
  3021 br.
 4. SZKOLNY program profilaktyki do realizacji gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie". Toruń : Bea-Bleja, 2003
  51836 p.
 5. WOJCIESZEK Krzysztof : Wygrać życie : szkolony program profilaktyki. Kraków : Rubikon, 2002
  3020 br.
PROGRAMY EDUKACYJNE / WYCHOWAWCZE

 1. SZKOŁA Triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej. Warszawa : Muza Szkolna, 2000
  3079 br.
 2. KLOCKI autonomiczne : koncepcja edukacyjna szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Gdańsk, Gdańska Fundacja Oświatowa, 1999
  2590 br.
SZKOLNICTWO SPECJALNE

 1. PROGRAM nauczania gimnazjum specjalnego : dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : III etap edukacyjny. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2000
  2888 br.
 2. PROGRAM nauczania szkoły podstawowej specjalnej : dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II. Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 2000
  2889 br.

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce