Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Hospicja

HOSPICJA

Zestawienie bibliograficzne za lata 1995 - 2005

Wydawnictwa zwarte


 1. BYLIŃSKA Hanna
  Niepomocni pomocnicy : o Hospicjum św. Jana Kantego / Hanna Bylińska. - Poznań : Hospicjum Św[iętego] Jana Kantego , 2003. - 146 s. ; 24 cm
 2. GÓRECKI Mirosław
  Hospicjum w służbie umierających / Mirosław Górecki. - Warszawa : "Żak" , 2000. - 256, [1] s. ; 21 cm
 3. KALINOWSKI Mirosław
  Duszpasterstwo hospicyjne : studium pastoralne na podstawie badań wybranych ośrodków hospicyjnych w Polsce / Mirosław Kalinowski. - Wyd. 2. - Lublin : "Polihymnia" , 2001. - 411 s. : il. ; 24 cm
 4. KOCYCH- IMIELSKA Maria
  "Jak anioł jasny" / Maria Kocych-Imielska, Dorota Kania. - Cieszyn : "Interfon" : Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty , 2003. - 64 s., [8] s.tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), mapa ; 21 cm
  Wydano z okazji 5 rocznicy istnienia Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
 5. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ . 8 .2002 ( ŁOWICZ Opieka paliatywna nad dziećmi : wydanie X zawierające materiały naukowe VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Lekarzy i Pielęgniarek Opieki Paliatywnej, Łowicz 13-19 października 2002 / pod red. Tomasza Dangla. - Warszawa : Warszawskie Hospicjum dla Dzieci : Instytut Matki i Dziecka , 2002. - [3], V, 82, IV s. : il. ; 29 cm
 6. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ . 7 . 2001 ( ŁOWICZ Opieka paliatywna nad dziećmi : materiały naukowe VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Lekarzy i Pielęgniarek Opieki Paliatywnej, Łowicz 14-19 października 2001 / pod red. Tomasza Dangla. - Warszawa : Warszawskie Hospicjum dla Dzieci : Instytut Matki i Dziecka , [2002]. - 71 s. : il. ; 30 cm
 7. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ . 9 . 2003 ( RYNIA Opieka paliatywna nad dziećmi : wydanie XI zawierające materiały naukowe IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Lekarzy i Pielęgniarek Opieki Paliatywnej, Rynia 10-14 października 2003. -Warszawa : Warszawskie Hospicjum dla Dzieci : Instytut Matki i Dziecka , 2003. - VII, [1], 118 s. : rys., wykr. ; 30 cm
 8. KROMOLICKA Barbara
  Wolontariusz w służbie człowiekowi umierającemu : na przykładzie Szczecińskiego Hospicjum Domowego / Barbara Kromolicka ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. - Szczecin : "Pedagogium" , 2000. - 154 s. : il. ; 21 cm
 9. STROUD Marion
  Twarzą w twarz z rakiem : porady praktyczne dla chorych i ich rodzin / Marion Stroud ; przekł. Joanna Prosińska-Giersz ; wstępem opatrzył Czesław Podleski. - Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka , 2000. - 267 s. ; 20 cm
  Tyt. oryg.: "Cancer help" : information and practical advice for sufferers and carers, 1993
 10. SZCZAWIŃSKI Wojciech
  Myśli przy końcu drogi / Wojciech Szczawiński. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2004. - 216, [3] s. ; 20 cm
 11. TERMINALNIE chory, hospicjum / [red t. Anna Wiekluk]. - Kraków : PAU , 1996. - 58, [1] s. : 2 wykr. ; 24 cm. - (Prace Komisji Etyki Medycznej / Polska Akademia Umiejętności , ISSN 1425-7483 ; 7)
 12. WALESZCZUK Zbigniew
  W trosce o człowieka umierającego : geneza Hospicjum w Polsce / Zbigniew Waleszczuk. -Wrocław : "Lamis" , 2004. - 135 s. ; 20 cm
 13. WILOWSKI ANDRZEJ
  Weź, pokochaj smoka : rzecz o umieraniu dzieci / Andrzej Wilowski. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów , 2004. - 159, [1] s. ; 18 cm
 14. WOLONTARIUSZE Hospicjum "Małego Księcia" w Lublinie/ pod red. Cezarego Opalacha. - Lublin : Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. "Małego Księcia" , 2004. - 107 s. : fot. kolor., tab., wykr. ; 25 cm

Artykuły z czasopism


 1. ARMATA Jerzy
  Pamiętnik Frania / Jerzy Armata (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 293 , s. 16-17
 2. BARAN Józef
  Włodarz Dąbrowy / Józef Baran // Sycyna .-1996 , nr 7 , s. 5-6
 3. Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej.
  BERGIER Wojciech
 4. Ostatnia bramka / Wojciech Bergier // Tygodnik Powszechny . -1997 , nr 47 , s. 1,5
  Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
 5. BINIAK Romuald
  Śmierć jest częścią życia / Romuald Biniak ; rozm. przepr. Mirosława Chuda // Ethos .-2002 , nr 1/2 , s. 411-414
  Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki (Bydgoszcz)
 6. BORKOWSKI Grzegorz
  Realny wymiar / Grzegorz Borkowski // Tygodnik Powszechny .-2000 , nr 9 , s. 4
  Hospicjum w Słupsku (woj. pomorskie).
 7. BORZUCHOWSKA Barbara
  Ten kto przychodzi z daleka... : Dom Opatrzności Bożej w Białymstoku / Barbara Borzuchowska // Test .-1995 , [nr] 2 , s. 170-172
 8. BUZEK Ludgarda
  Jak ustrzegłam córkę / Ludgarda Buzek (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza .-1998 , nr 295 , s. 16-17
 9. BYLIŃSKA Hanna
  XII Ogólnopolskie Dni Skupienia Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu : Gostynin - Święta Góra 21-23 XI 1997 r. / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 130, z. 3 .-(1998) , s. 440-442
 10. BYLIŃSKA Hanna
  XIII Dni Skupienia dla Ruchu Hospicyjnego, Gostyń, Święta Góra, 20-21 XI 1999 r. / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 135, z. 2/3 .-(2000) , s. 357-359
 11. BYLIŃSKA Hanna
  Powołanie - odpowiedź człowieka na wezwanie Boga : relacja z IX Ogólnopolskich Dni Skupienia, Święta Góra, Gostyń 24-26 XI 1995 r. / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 127 z. 1 .-(1996) , s. 136-137
 12. BYLIŃSKA Hanna
  Powiernicy umierających : w XV lecie istnienia Hospicjum św. Jana w Poznaniu / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 138, z. 2 .-(2002) , s. 397-399
 13. BYLIŃSKA Hanna
  Siedemnaste Hospicyjne Dni Skupienia / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 142, z. 3 .-(2004) , s. 592-596
 14. BYLIŃSKA Hanna
  Wspólnota - miejscem międzyludzkich napięć czy wzajemnej pomocy? : relacja z X Ogólnopolskich Dni Skupienia Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu, Święta Góra-Gostyń, 22-24 XI 1996 r. / Hanna Bylińska // Ateneum Kapłańskie. - T. 129, z. 1 .- (1997) , s. 119-121
 15. CICHOCKA Elżbieta
  Dzieci umierają / Elżbieta Cichocka (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 296 , s. 20-21
 16. CYRKLER Waldemar
  Bałem się / Waldemar Cyrkler (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1999 , nr 22 , s. 16
  Opieka paliatywna
 17. DANGEL Tomasz
  To moje ciało / Tomasz Daniel (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 302 , s. 14-15
 18. GÓRECKI Jarosław
  Zasady pracy hospicyjnej / Mirosław Górecki // Zarządzanie i Edukacja. -1999 , nr 1 , s. 125-135
 19. GRETKOWSKI Andrzej
  Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej - próba analizy zjawiska / Andrzej Gretkowski // Edukacja Dorosłych. -2003 , nr 2 , s. 23-39
 20. GRUSZKA-ZYCH Barbara
  Będę spać kiedy obudzi się dzień / Barbara Gruszka-Zych // Śląsk .-2003 , nr 11 , s. 18-20
  Społeczne Towarzystwo Hospicjum "Cordis" (Mysłowice)
 21. GUTOWSKA-WYKA Agnieszka
  Motywy i predyspozycje osobowościowe kandydatów na wolontariuszy w opiece paliatywnej i hospicyjnej / Agnieszka Gutowska-Wyka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi . -2000 , nr 8 , s. 71-81
 22. JAKUBEK Antonina
  Ruch hospicyjny w Polsce - nadzieje i zagrożenia : komunikat z badań / Antonina Jakubek // Auxilium Sociale. - 2003 , nr 3/4 , s. 221-224
 23. JUREWICZ-JĘDRZEJOWSKA Marta
  Idea opieki paliatywnej - hospicja, historia i podstawy rozwoju ruchu / Marta Jurewicz-Jędrzejowska // Aspekty, Informacje, Dyskusje, Stanowiska .-1995 , nr 1 , s. 18-24
 24. KACPERCZYK Anna
  Kultura organizacyjna zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej / Anna Kacperczyk // Przegląd Socjologiczny. - T. 51, [z.] 2 .- (2002) , s. 143-183
 25. KALINOWSKI Mirosław
  Opieka duchowa w ruchu hospicyjnym w opinii chorych terminalnie na podstawie badań wybranych ośrodków hospicyjnych w Polsce / Mirosław Kalinowski // Roczniki Teologiczne. -2001 , z. 6 , s. 123-141
 26. KALINOWSKI Mirosław
  Rodzina w posłudze choremu terminalnie / Mirosław Kalinowski // Roczniki Teologiczne. -2003 , z. 6 , s. 189-203
 27. KONARSKA Iwona
  Nadzieja wychodzi ostatnia / Iwona Konarska // Przegląd .-2001 , nr 19 , s. 6-7
  Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.
 28. ŁUCZAK Jacek
  Traktat o dobrym umieraniu / Jacek Łuczak ; rozm. przepr. Piotr Kępiński, Grzegorz Luterek // Czas Kultury . -1997 , nr 2 , s. 16-19
 29. ŁUCZAK Jacek
  Trzeba się pożegnać / Jacek Łuczak (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1999 , nr 29 , s. 13
 30. MATEJA Anna
  Możliwość wyboru : lekarze muszą umieć rozmawiać o śmierci / Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. -1999 , nr 10 , s. 1,4
 31. NOWAK Włodzimierz
  Klementynka wraca na plakaty, czyli Agencja Świętych Mikołajów / Włodzimierz Nowak // Gazeta Wyborcza. -2001 , nr 291 , dod. s. 14-17
  Hospicjum dla Dzieci w Warszawie.
 32. OWSIANY Ewa
  Przyjaciele hospicjum / Ewa Owsiany // Nowe Życie Gospodarcze. -1999 , nr 12 , s. 50-51
  Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum".
 33. PANFIL Monika
  Będę twoim księżycem / Monika Panfil (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 292 , s. 24-25
 34. PETROWA-WASILEWICZ Alina
  W ciszy / Alina Petrowa-Wasilewicz // Więź . -1997 , nr 7 , s. 60-65
  Hospicjum Społeczne w Warszawie
 35. PILCH Józef
  Najstarsze hospicjum Warszawy / Józef Pilch // Spotkania z Zabytkami. -2001 , nr 1 , s. 31-32
 36. SAUNDERS Cicely
  "Okno w moim domu..." / Cicely Saunders ; rozm. przepr. Wojciech Falkowski // Szkoła Specjalna. -2003 , nr 1 , s. 4-7
 37. SAUNDERS Cicely
  Śmierć bywa zniewagą / Cicely Saunders ; rozm. przepr. Łukasz Tischner // Tygodnik Powszechny. - 2000 , nr 33 , s. 10
 38. SIENKIEWICZ Jan Wiktor
  Sztuką i medycyną zwyciężyć ból odchodzenia / Jan Wiktor Sienkiewicz // Szkoła Specjalna. -2002 , nr 2 , s. 96-100
 39. TOCHMAN Wojciech
  Dzieci nie umierają / Wojciech Tochman (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 291 , s. 24-25
 40. TOCHMAN Wojciech
  Postawiliśmy pytania / Wojciech Tochman (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1999 , nr 40 , s. 14
 41. TWARDOWSKI Jan
  Bóg czasu nie liczy / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Kasia Dangel, Marysia Dangel (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza . -1999 , nr 40 , s. 13
 42. WAGNER Iwona
  Opieka hospicyjna - podstawowe cele i założenia / Iwona Wagner // Auxilium Sociale. -2000 , nr 3/4 , s. 34-38
 43. WAŁDOWSKA Katarzyna
  Od przytułku do hospicjum / Katarzyna Wałdowska // Więź . -1999 , nr 2 , s. 50-55
 44. WAŁACHOWSKA Magdalena
  Życie cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska // Szkoła Specjalna. -2002 , nr 1 , s. 22-24
 45. WEYMAN Elżbieta
  Refleksje na temat opieki nad terminalnie chorymi na podstawie 10 lat pracy hospicjum im. błog. Urszuli Ledóchowskiej w Toruniu / Elżbieta Weyman // Theologica Thoruniensia. - [Nr] 1 .-(2000) , s. 371-374
 46. ZACZYK Eugeniusz
  Z domu śmierci / Eugeniusz Zaczyk // Śląsk .-1996 , nr 4 , s. 30-33
  Hospicjum w Mysłowicach.
 47. ZARZYCKA Ewa, GRZĘDOWICZ Jarosław
  Pomóż mi, wysłuchaj mnie, zostań ze mną / Ewa Zarzycka, Jarosław Grzędowicz // Gazeta Polska . -2000 , nr 44 , s. 12-13
 48. ZDUMIEWAJĄCA cisza (Po co hospicjum) // Gazeta Wyborcza. -1999 , nr 17 , s. 15
 49. ŻABCZYŃSKA Ewa
  Warszawskie Hospicjum dla Dzieci / Ewa Żabczyńska // Szkoła Specjalna. -1998 , nr 5 , s. 363-365

RECENZJE


 1. HOSPICJUM w służbie umierających / Mirosław Górecki. - Warsz. , 2000. - Rec. Jarosław Utrat-Milecki // Opieka Wychowanie Terapia. -2000 , nr 4 , s. 44-50
 2. SPOSÓB na umieranie : żyć do końca / Victor Zorza, Rosemary Zorza. - Pozn. , 1999. - Rec. Adam Boniecki // Tygodnk Powszechny .-2000 , nr 45 , s. 10
 3. ŚMIERĆ z bliska / Marie de Hennezel. - Krak. , 1998. - Rec. Tomasz Daniel // Tygodnik Powszechny .-1998 , nr 15 , s. 15

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce