Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 06 grudnia 2021
 
Dziecko zdolne PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 09 stycznia 2015
DZIECKO ZDOLNE
Zestawienie bibliograficzne książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

 

 1. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają. słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł.   [z   ang.]   Dorota   Ekiert-Grabowska.   -   Warszawa   :   Wydawnictwa   Szkolne   i Pedagogiczne, 1994. W  45760
 2. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole : [jak temu przeciwdziałać] / Sylvia B. Rimm; z ang.przeł. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2003. W   52077
 3. Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995. W 46321,P   46322
 4. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : Impuls, 2002.
 5. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. P   68419
 6. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. W  69615
 7. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005. W 55913, P 55914 , W 55913
 8. Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. W  60396, W   67539
 9. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012. W   70375, P 70374
 10. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. W 48939, P   47577
 11. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpr. Jarosław Usowicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
 12. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk ; [aut. Jacek Dymel et al.j - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. W  71073W   71074
 13. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach.-Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. W  70219, W  70220
 14. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irenę H. Ypenburg ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. W  61815
 15. Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. - Kraków : Barbara, 2000. W  49262
 16. Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, 2008. W 63313
 17. Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. [Cz.] 2 / [Teresa Dąbrowska et al.]. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W  71077, P 71076
 18. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. [Cz.] l / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W   71068, P   71069
 19. Nauczyciel  i  rodzina  w  świetle  specjalnych  potrzeb  edukacyjnych  dziecka   :   (szkic monograficzny) / pod red. Adam Stankowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. W   62548
 20. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. W   68067
 21. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E.Sękowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2000. P  49123
 22. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. l./ [aut. Emilia Wojdyła et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. W  68198, P   68194
 23. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; materiały szkoleniowe. Cz. 2J [aut. Barbara Trochimiak et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. W  68199,  P   68195
 24. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej  / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. W  69881,
 25. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. l / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. W   69610
 26. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. W  67709, W   67710
 27. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W   70133, W  70134
 28. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W 70221, W 70222
 29. Rodzic doskonały : jak z dziecka zrobić mistrza / Kamila Dercz. - Zabrze : dobrestopnie.pl, 2009. W  65846
 30. Rozwijanie   zainteresowań   i   zdolności   matematycznych   uczniów   klas   I-III   szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. W   69476, P   69477
 31. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W   71081, W 71082
 32. Socjopedagogiczne  uwarunkowania procesów  identyfikowania  oraz  rozwoju  zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006. W 58910
 33. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie  szkolne uczniów zdolnych  : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2000. W    49372, W    49933, W 49934
 34. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : Oficyna wydawnicza Impuls, 2004. W   53788,   W   54603, W   55567
 35. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tl. Tadeusz Szafrański. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2003. W  55154, W   55155
 36. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowaego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. W 70321,P  70322
 37. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. P  70744
 38. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2010]. W  68100
 39. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009. W   65881
 40. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień l kwietnia 2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop.2005.W  55256, W   55257, W  55258
 41. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej  / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. W  68027
 42. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. W 62652
 43. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych.  T.   l, Zdolności  i  stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. W   57770
 44. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T.2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. W   57771
 45. Zabawy ze sztuką: podręcznik metodyczny dla nauczycieli: praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. W   57113
 46. Zaspokajanie  potrzeb  ucznia  zdolnego  w  szkole  /  Małgorzata   Stańczak.   -   Olsztyn   : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. W  65914
 47. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. W  69475, P   69474
 48. Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. W  58759
 49. Zdolności, talent, twórczość. T. l / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. W  63026
 50. Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. W  63027
 51. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł.: Magdalena Polaszewska-Nicke. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. W 70750, P   63233
 52. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. W  61291, P   61292
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce