Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Dziecięce porażenie mózgowe

DZIECIĘCE PORAŻENIE MÓZGOWE  

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. ABC rehabilitacji dzieci
  / pod red. Marii Borkowskiej. - Warszawa : "Pelikan", 1989. - 21 cm. - [Cz.] 2 : Mózgowe porażenie dziecięce / [aut. Jadwiga Bogucka et al.]. - 1989. -188, [3] s. : rys.
 2. BARAN Joanna
  Terapia zabawą czyli Usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego : podręcznik / Joanna Baran. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996. - 60 s. : rys.; 29 cm
 3. BARŁÓG Krystyna
  Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. - 320 s. : il., err.; 23 cm
 4. BOGUCKA Jadwiga, KOŚCIELSKA Małgorzata, RADOMSKI Dariusz
  Dzieci z porażeniem mózgowym / Jadwiga Bogucka, Małgorzata Kościelska, Dariusz Radomski. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997. - 19 s. : fot. ; 15 x 21 cm. - (One są Wśród Nas)
 5. BORKOWSKA Maria
  Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym / Maria Borkowska ; Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NTD-SI. - Warszawa : "Zaułek", 1999. - 192 s. : il.; 24 cm
 6. BUTKIEWICZ Anna M.
  Nauczanie języka angielskiego dzieci po porażeniu mózgowym dziecięcym : nauczanie pisowni i sprawności pisania /Anna M. Butkiewicz. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego , 2002. - 48, [1] s. : il.; 21 cm
 7. BUTKIEWICZ Anna M.
  Nauczanie języka angielskiego dzieci po porażeniu mózgowym dziecięcym : nauczanie sprawności czytania / Anna M. Butkiewicz. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. -35 s. : il.; 21 cm
 8. BUTKIEWICZ Anna M.
  Nauczanie języka angielskiego dzieci po porażeniu mózgowym dziecięcym : nauczanie wymowy i sprawności mówienia / Anna M. Butkiewicz. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - 34 s. : il.; 21 cm
 9. CHOJNACKA- SZAWŁOWSKA Gabriela
  Sprawność umysłowa dzieci i młodzieży z zaburzeniami motorycznymi : rozprawa habilitacyjna / Gabriela Chojnacka-Szawłowska ; Akademia Medyczna w Gdańsku. - Gdańsk : AM, 1987. - [8], 144, [27] s. : rys., 2 wykr.; 24 cm
 10. DZIECKO niepełnosprawne ruchowo. Cz. 3, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  : praca zbiorowa /pod red. Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 290, [1] s. : fot., rys., 1 wykr.; 21 cm
 11. KOŚCIELSKA Małgorzata
  Dziecko, które nie mówi, nie siedzi, nie chodzi - w rodzinie : wykłady dla rodziców. Cz. 2 / Małgorzata Kościelska [et al.] . - Warszawa : "Zaułek" , 1998. - 127, [1] s.; 20 cm
 12. LEVITT Sophie
  Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu / Sophie Levitt ; z jęz. ang. tł. Andrzej Cedro ; [przedm., wstęp przetł. przez Agnieszkę Stępień i Jacka Stępnia] / Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2000. - 372, [1] s. : il.; 24 cm
  Tyt. oryg.: "Treatment of cerebral palsy and motor delay" 1995
 13. MATYJA Małgorzata, DOMAGALSKA Małgorzata
  Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów / Małgorzata Matyja, Małgorzata Domagalska. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1997. - 146 s. : rys.; 24 cm
 14. MAZANEK Ewa
  Mózgowe porażenie dziecięce : problemy psychologiczno-pedagogiczne / Ewa Mazanek. -Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2003. - 136 s.: faks., rys., tab., wykr.; 24 cm
 15. MICHAŁOWICZ Roman
  Mózgowe porażenie dziecięce : wskazówki dla rodziców /Roman Michałowicz [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 1997. - 93, [1] s. : fot., rys.; 21 cm
 16. MIHILEWICZ Stanisława
  Schemat ciała i orientacja przestrzenna u dzieci z porażeniem mózgowym w młodszym wieku szkolnym / Stanisława Mihilewicz ; [Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji]. - Wrocław : DSWE, 1999. - 132 s. : il.; 24 cm
 17. MIHILEWICZ Stanisława
  Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym / Stanisława Mihilewicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 206 s. : il.; 25 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661; no 2543)
 18. MÓZGOWE porażenie dziecięce
  / pod red. Romana Michałowicza ; współaut. Jadwiga Bogucka [et al.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001. -491 s. : il.; 25 cm
 19. MÓZGOWE porażenie dziecięce
  / pod red. Romana Michałowicza ; współaut. Jadwiga Bogucka [et al.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1993. - 460, [4] s. : fot., rys., wykr.; 24 cm
 20. MÓZGOWE porażenie dziecięce
  / pod red. Romana Michałowicza ; współaut. Jadwiga Bogucka [et al.]. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1986.- 442, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm
 21. MÓZGOWE porażenie dziecięce : leczenie operacyjne zniekształceń spastycznych kończyn
  / pod red. Tomasza Karskiego i Jana Królewskiego. - Lublin : "Folium", 2001. - 147, [1] s. : il.; 24 cm. - (Biblioteka Ortopedii Dziecięcej, 1234-7612; t. 7)
 22. MÓZGOWE porażenie dziecięce - problemy mowy : diagnozowanie i postępowanie usprawniające : materiały z konferencji zorganizowanej [...] w Warszawie w dniach 31 maja-1, 2 czerwca 1997 r.
  / oprac. Halina Mierzejewska, Maria Przybysz-Piwkowa; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Kultury Języka. - Warszawa : "DiG", 1997. - 139, [1] s. : rys., wykr.; 24 cm
 23. RORAT Marzena
  Diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku / Marzena Rorat, Alina Ciechanowska. - Rzeszów : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2002. - 114 s. : il. (w tym kolor.); 21 cm
 24. SYNDER Marek
  Dziecko z porażeniem mózgowym : przewodnik dla rodziców i opiekunów / pod red. Marka Syndera ; aut. Marek Sydner, Michał Słomczykowski, Andrzej Grzegorzewski. -Częstochowa : Edycja Świętego Pawła , cop. 2002. - 232 s. : il.; 24 cm
  Tyt. oryg.: "Cerebral palsy : a complete guide for caregiving" 1995
 25. TULEYA Arleta
  Jak pomóc dziecku z mózgowym porażeniem dziecięcym : poradnik bibliograficzny / oprac. Arleta Tuleya. - Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych , 1991. - 31, [1] s.; 21 cm
 26. WCZESNA diagnostyka i leczenie ortopedyczno-rehabilitacyjne dzieci z mózgowym porażeniem : II Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Zakopane, 14 maja 1993 roku
  / pod red. Ignacego P[iotra] Wośko i Daniela Zarzyckiego ; [Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr - Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego]. - Lublin : "Folium", 1994. - 171 s. : fot., 1 wykr.; 24 cm. - (Biblioteka Ortopedii Dziecięcej, ISSN 1234-7612; 1)
 27. ZABŁOCKI Kazimierz Jacek
  Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki.- Warszawa : "Żak", 1998. - 170 s. : rys.; 21 cm
 28. ZIĄTEK Krystyna
  Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności / Krystyna Ziątek; oprac. scenariuszy Jolanta Jaszczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]. - 188 s. : rys.; 24 cm

CZASOPISMA OD 1986 ROKU


 1. BIELAK Beata
  Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku bliźniąt / Beata Bielak // Logopedia. - [T.] 27 .-(2000), s. 161-171
 2. BORKOWSKA Maria
  Mózgowe porażenie dziecięce / Maria Borkowska// Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s.4-5
 3. CELIŃSKA-PAWLISZ Agnieszka
  Przystosowanie społeczne w szkole powszechnej dzieci z porażeniem mózgowym / Agnieszka Celińska-Pawlisz// Szkoła Specjalna. - 1991, nr 5, s. 161-165
 4. CHOJNOWSKA-SZAWŁOWSKA Gabriela, SZAWŁOWSKI Kazimierz
  Zaburzenia ekspresji słownej jedną z form przeszkód w rozwoju społecznym dzieci z porażeniem mózgowym upośledzonych umysłowo / Gabriela Chojnowska-Szawłowska, Kazimierz Szawłowski // Szkoła Specjalna. - 1986, nr 5, s. 336-340
 5. CZARNECKA Wanda, SMAGŁOWSKA-POKORA Elżbieta, JABŁOŃSKA Agnieszka
  Scenariusz zajęć wieloprofilowego usprawniania dzieci metodą Peto / Wanda Czarnecka, Elżbieta Smagłowska-Pokora, Agnieszka Jabłońska // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 4/6, s. 14-16
  Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym.
 6. DRYSZEL Andrzej
  Kombinezon pełen pieniędzy / Andrzej Dyszel // Przegląd Tygodniowy. -1998, nr 22, s. 4-5 Działalność Centrum Rehabilitacji "Euromed" w Mielnie
 7. DZIERKA Tadeusz
  Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na przykładzie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Katowicach / Tadeusz Dzierka // Nauczyciel i Szkoła. -1999, nr 2, s. 130-139
 8. EFEKTY procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym
  / Krystyna Barłóg. - Rzesz., 2001. - Rec. Magdalena Lambui // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 309-311
 9. EFEKTY procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym
  / Krystyna Barłóg. - Rzesz., 2001. - Rec. Małgorzata Zaborniak-Sobczak // Auxilium Sociale .- 2003, nr 1, s. 213-215
 10. FANDREJEWSKA Aleksandra
  Nie wszystko zmienię / Aleksandra Fandrejewska // Rzeczpospolita .-1996, nr 86, s. 3
  Rehabilitacja w porażeniu mózgowym dziecięcym.
 11. GEREMEK Anna, SZUCHNIK Joanna, SKARŻYŃSKI Henryk
  Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami : (studia przypadków) / Anna Geremek, Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński // Audiofonologia. - T. 22 .-(2002), s. 193-197
 12. GÓJSKA Katarzyna
  Nie spinaj się, dziecko, nie spinaj / Katarzyna Gójska // Gazeta Polska. -2001, nr 31, s. 12-13
 13. GROMNICKA Anna, SZCZUPAŁ Bernadeta
  Hipoterapia jako jedna z metod wieloprofilowego usprawniania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gromnicka, Bernadeta Szczupał // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 8 .-(1997), s. 179-189
 14. GRUBA Joanna
  Terapia logopedyczna dziecka z porażeniem mózgowym / Joanna Gruba // Auxilium Sociale. - 1997, nr 3/4, s. 204-214
 15. JEGIER Aneta
  Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegier // Szkoła Specjalna .- 2003, nr 2, s. 114-120
 16. JEGIER Aneta
  Szanse dzieci z porażeniem mózgowym / Aneta Jegier // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 52-56
 17. JEGIER Aneta
  Usprawnianie funkcjonowania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) / Aneta Jegier // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 36-54
 18. JEGIER Aneta
  Ważniejsze poglądy konstruktywistów jako podstawa wspomagania rozwoju umysłowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegier // Auxilium Sociale. - 2003, nr 1, s. 21-29
 19. KANTYKA-KOWALSKA Małgorzata
  Kształtowanie prawidłowego odruchu ssania i żucia u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Kantyka-Kowalska // Auxilium Sociale. -1997, nr 3/4, s. 215-219
 20. KAWKA Katarzyna
  Nadzieja na lepsze jutro dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - pompa baklofenowa / Katarzyna Kawka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 308-311
 21. KIRENKO Janusz, PARCHOMIUK Monika
  Wsparcie społeczne młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego uwarunkowania / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk // Auxilium Sociale. -2000, nr 1, s. 55-65
 22. KŁOSSOWASKA Anna
  Może być happy end / Anna Kłossowska // Tygodnik Solidarność. -1999, nr 44, s. 15
  Leczenie porażenie mózgowe dziecięce - leczenie
 23. KONARSKA Iwona
  Nadzieja za 80 mln / Iwona Konarska // Przegląd Tygodniowy .-1996, nr 28, s. 6-7
  Działalność Centrum Rehabilitacji "Euromed" w Mielnie
 24. KRZEMIŃSKA Agnieszka
  "Ściana wspinaczkowa" jako element rewalidacji dzieci z MPD / Agnieszka Krzemińska // Szkoła Specjalna. - 1998, nr4, s. 293-294
 25. KUŚ EWA
  Metoda Victorii Shelbuurne w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Kuś // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 225-228
 26. LOSKA Magdalena
  Potrzeby dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku / Magdalena Loska// Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 4/6, s. 19
 27. ŁUCZAK Ewa
  Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Łuczak // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 259-266
 28. MARKIEWICZ Wojciech
  Piętnaście kroków w kosmos / Wojciech Markiewicz // Polityka .-2000 , nr 14 , s. 100-105
  Rehabilitacja w porażeniu mózgowym dziecięcym.
 29. MAZANEK Ewa
  Wpływ usprawniania psychoruchowego na rozwój umysłowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Ewa Mazanek // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 5, s. 216-225
 30. MIHILEWICZ Stanisława
  Bezpośrednia pamięć wzrokowa i grafopercepcja u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) / Stanisława Mihilewicz // Auxilium Sociale . -1998, nr 1, s. 9-21
 31. MIHILEWICZ Stanisława
  Integracja wzrokowo-ruchowa w różnych postaciach dziecięcego porażenia mózgowego (MPD) /Stanisława Mihilewicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.-1998, nr 1, s. 85-93
 32. MIHILEWICZ Stanisława
  Wpływ terapii na opanowanie pozawerbalnych sposobów porozumiewania się u dziecka niesłyszącego z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) / Stanisława Mihilewicz // Audiofonologia. - T. 17 .-(2000), s. 187-200
 33. OLEŃSKA-PAWLAK Teresa
  Opieka psychologiczno-pedagogiczna wobec uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym - utrudnienia, propozycje / Teresa Oleńska-Pawlak // Auxilium Sociale. -1998, nr 1, s. 109-116
 34. OLEŃSKA-PAWLAK Teresa
  Rzeczywiste i postulowane warunki psychopedagogicznego oddziaływania na dzieci i młodzież z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego / Teresa Oleńska-Pawlak // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 21 .-(1999), s. 73-82
 35. OSTASZ Jolanta
  Przystosowanie społeczne dzieci z porażeniem mózgowym objętych wieloprofilowym usprawnianiem / Jolanta Ostasz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 21 .- (2001), s. 121-136
 36. PARCHOMIUK Monika
  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/ Monika Parchomiuk // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 3, s. 61-68
 37. PARCHOMIUK Monika
  Sytuacja ekonomiczno-zawodowa rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zamieszkujących w mieście i na wsi / Monika Parchomiuk // Auxilium Sociale. -2003, nr 1, s. 117-125
 38. PARCHOMIUK Monika
  Udział rodziców w procesie usprawniania dziecka z porażeniem mózgowym / Monika Parchomiuk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 23 .-(2003), s. 157-162
 39. PĘTLEWSKA Halina
  Uwięziony umysł : testy a praca terapeutyczna / Halina Pętlewska // Auxilium Sociale. -1998, nr 1, s. 83-90
  Rehabilitacja w porażeniu mózgowym dziecięcym.
 40. PIASECKI Leszek, MARSZAŁ Elżbieta
  Mózgowe porażenie dziecięce / Leszek Piasecki, Elżbieta Marszał // Auxilium Sociale. - 1997, nr 2, s. 81-91
 41. PODGÓRSKA Joanna
  W górę wodospadu / Joanna Podgórska // Polityka .-1996, nr 49, s. 86-87
  Rehabilitacja w porażeniu mózgowym dziecięcym.
 42. ROLA Beata
  Skala przystosowania społecznego PAC H.C.Gunzburga w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym / Beata Rola // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 1, s.26-29
 43. ROWIŃSKA Maria
  Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w szkole / Maria Rowińska // Kwartalnik Edukacyjny. -1998, nr 3, s. 39-46
 44. ROŻYŃSKA Renata
  Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska // Nowa Szkoła. -2002, nr 1, s. 57-59
 45. SCHEMAT ciała i orientacja przestrzenna u dzieci z porażeniem mózgowym w młodszym wieku szkolnym
  / Stanisława Mihilewicz. - Wroc. , 1999. - Rec. Aneta Jegler // Szkoła Specjalna .-2000, nr 2/3, s. 155-156
 46. SŁONKA Karina
  Zastosowanie stabilografii w ocenie równowagi dzieci z porażeniem mózgowym / Karina Słonka // Człowiek i Ruch .- 2001 , nr 2 , s. 73-81
 47. SOCHA Ryszard
  Łańcuch pocieszenia / Ryszarda Socha // Polityka .-1997, nr 47, s. 25-26
  Leczenie porażenie mózgowe dziecięce - leczenie
 48. STECKO Elżbieta
  Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) / Elżbieta Steczko // Rewalidacja. - 1997, nr 2, s. 54-67
 49. SZMUNIEWSKA Helena
  Praca z dziećmi z porażeniem mózgowym / Helena Szmuniewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 57-61
 50. SZYNKOWSKA Irena
  Myślę, czuję...więc jestem / Irena Szynkowska // Edukacja .- 2001, nr 4, dod. s. 27-29
 51. TKACZYK Grażyna
  Rola rodziców w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym / Grażyna Tkaczyk // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6,s. 19-20
 52. WARDRĘGA Grażyna
  Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym / Grażyna Wardęga // Kwartalnik Edukacyjny. -2003, nr 2, s. 61-72

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce