Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Myślenie twórcze PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 09 stycznia 2015
MYŚLENIE TWÓRCZE
Zestawienie bibliograficzne książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce

 

 1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. W 63862, W  62224
 2. Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości : porządek i przygoda : lekcje twórczości. [Cz. 1] i Cz. 2 / wybór i oprać. Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. W  2364 br.
 3. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. W  66937
 4. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu - odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. W   69095
 5. Delfin : trening umiejętności poznawczych / Ewa Noga. - Lublin : Klanza, 2004. W 55757
 6. Doładuj mózg... : trening inteligencji społecznej, kreatywnej, emocjonalnej / [praca zbiorowa]; przeł. Dariusz Rossowski. - Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2006. W   57888
 7. Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Kraków: "Impuls",2003. W  54520,P   54529
 8. Edukacja kreatywna/ Anna Sajdak. -Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008. W   62476
 9. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. P   57187, W   56650, W   57188
 10. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. W  65672, P   64795
 11. Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły... : dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej / pod red. Ewy Szatan i Doroty Bronk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. W  62488
 12. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [et al.]. - Wrocław : "Siedmioróg", 1998. W  49258
 13. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji: rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. W 61309
 14. Inteligencja kreatywna / Harry Alder ; przekł. Anna Cichowicz. - Warszawa : "Aniber", 2003. W   56143, W   56144
 15. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz j ego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2011. W  69659, W   69660
 16. Kraina kreatywności: sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną/ Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008. P   64192, W  65563, W  64193
 17. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Yopel; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2003. W  56179
 18. Kreatywne rozwiązywanie problemów / Donald J. Treffmger ; tł. Dorota Ekiert- Grabowska, Karolina Grabowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [-1996]. W 2269 br.
 19. Kreatywność : nowe aspekty poznawcze i praktyczne : [praca zbiorowa / pod red. Witolda Dobrołowicza, Jacka Gralewskiego]. - Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. W   55779
 20. Krok... w kierunku kreatywności: zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : Impuls, 2005. W   55087, W   55088
 21. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprać. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. W  66914
 22. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006, W  60088, W  61635
 23. Mapy myśli / Tony Buzan ; przeł. Dariusz Rossowski. - Łódź : Wydawnictwo JK : Wydawnictwo Aha!, 2007, W  58804
 24. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik [et al.]. - Warszawa : Difin, 2009. W   67267
 25. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [et al.]. - Warszawa : Difm, 2009. W  65743, W  66429
 26. Mieć piękny umysł / Edward De Bono ; [przekł. Olga Wojtaszczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2009. W  63818, W  67662
 27. Na styku literatury i innych sztuk : działania twórcze uczniów kl. IV-VI / Danuta Bulą, Jadwiga Jawor-Baranowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. W 67472
 28. Odkryj w sobie kreatywność / Michał Paszkowski. - Warszawa : Difin, cop. 2008. W 63061, W  63210
 29. Odkrywanie podmiotowości : podręcznik dla trenerów / pod red. Lidia Frydzińska- Swiątczak, Makary K. Stasiak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczne - Ekonomicznej, 2002. W  57584
 30. Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak i Stanisławy Włoch ; [aut. Irena Adamek et al.] ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. W  68071
 31. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2. poszerz. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. P   70724
 32. Podręcznik rozwijania kreatywności : sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, cop. 2009. W  65791
 33. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011. W   69162
 34. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : Impuls, 2006. W   57765
 35. Psychopedagogika działań twórczych / pod red nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. W 54631, P 54632,W 57197, W 57198
 36. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Wyd. 2, zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. W   64419
 37. Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, 2008. W   63341
 38. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : Impuls, 2004. W   52784
 39. Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego / Jolanta Bonar. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. W   65067
 40. Rusz głową; jak wspierać rozwój dziecka, zachęcać je do nauki i pomagać mu budować poczucie własnej wartości / Lucia Pelamatti; przekł. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2007. W   62610
 41. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. -Kraków : Impuls, 2011. W   68948
 42. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls", 2001. W   50694
 43. Sztuka kreatywnego myślenia / Gerard I. Nierenberg ; [przekł. Dariusz Bakałarz]. - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1996. W  49695
 44. Sztuka twórczego myślenia : źródła innowacji i świetnych pomysłów / John Adair ; przeł. Dorota Wąsik. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. W   62999
 45. Techniki kreatywności: jak wpadać na lepsze pomysły / Matthias Nollke ; [tł. Magdalena Weiner]. - Warszawa : Wydawnictwo Flashbook.pl, cop. 2008. W   62117, P   62118
 46. Trening twórczości / Edward Nęcka [et al.j. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. P   69617
 47. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz ; ii. Katarzyna Stachowska-Mendyka. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005. W   56452, W   56652
 48. Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej / Dorota Kubicka. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. W  53793
 49. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wyd.3. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2010. W  67319
 50. Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett ; tłum.Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Szkol, i Pedagog, 2000. W   48938
 51. Zabawy z wyobraźnią: scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesne szkolny m / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. W  66906
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce