Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Dyrektor szkoły

DYREKTOR SZKOŁY 

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. DYREKTORZY szkół w Unii Europejskiej
  / [przetł. Karolina Romanek] ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, [1999]. - 89, [3] s. : mapy ; 30 cm Nr inw. 2441 p
 2. DZIERZGOWSKA Irena
  Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska // Warszawa : Wydaw. ODN, 2000. - 263 s. ; 29 cm Nr inw 49484 p, 50252
 3. EDUKACJA i reforma. T. 1. Dyrektor i szkoła. Wspomaganie rozwoju ucznia
  / red. nauk. Krzysztof Pola. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - 199 s. ; 24 cm Nr inw. 51769
 4. ELSNER Danuta
  20 [Dwadzieścia] problemów pracy własnej dyrektora szkoły / Danuta Elsner. - Jelenia Góra : Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, 1992. - 145, [1] s. : rys. ; 21 cm Nr inw. 44333
 5. GAWRECKI Lechosław
  Kompetencje menadżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących/ Lechosław Gawrecki // Poznań : eMPi2, 2003 Nr inw 52583 p
 6. KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef
  Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 1997. - 210 s. ; 24 cm Nr inw. 47374
 7. KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef
  Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd. 2. - Poznań : "eMPi2", 2000. - 225, [1] s. ; 24 cm Nr inw. 49681 p
 8. KOSIŃSKA Ewa
  Dyrektor w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Konińska. - Kraków : "Rubikon", 1999. - 72 s. ; 19 cm Nr inw. 48187 p
 9. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół
  / [zeszyt oprac. zespół w składzie Irena Dzierzgowska et al.]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze , 1999. - 56 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteczka Reformy ; 5) Nr inw. 2434 br. p
 10. PIELACHOWSKI Józef
  Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. - Wyd. 3 zaktual. - Poznań : "eMPi2", 2002. - 227 s. ; 24 cm Nr inw 51906 p
 11. SZABAN Jolanta
  Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych : od dyrektora do euromenedżera / Jolanta Szaban. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000. - 268 s. : il. ; 22 cm Nr inw. 49544

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. AUGUSTYNIAK-BRĄGIEL Elżbieta
  Umiejętność słuchania / Elżbieta Augustyniak-Brągiel // Dyrektor Szkoły .-2000, nr 3, s. 8-11
 2. ATAMAŃCZUK Kazimiera
  Bibliografia adnotowana publikacji zwartych i artykułów dotyczących rady pedagogicznej i roli dyrektora / Kazimiera Atamańczuk //Dyrektor Szkoły .-1996, nr 6, s. 36-37
 3. ATAMAŃCZUK Kazimiera
  Porażki dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy / Kazimiera Atamańczuk // Nowa Szkoła .-2000, nr 7, s. 20-21
 4. BARAŃSKI Czesław
  Kreowanie dyrektorów - liderów / Czesław Barański // Nowa Szkoły .-1995, nr 9, s. 9-12
 5. BARAŃSKI Andrzej
  Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów szkół /Andrzej Barański // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 9 , s. 28-29
 6. BERDZIK Joanna
  Dura lex? / Joanna Berdzik // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 9, s. 32-33
 7. BERDZIK Joanna
  Dyrektor a awans zawodowy nauczycieli / Joanna Berdzik // Dyrektor Szkoły.-2004, nr 1, s. 27-29
 8. BERDZIK Joanna
  Kodeks etyczny a standardy pracy dyrektora szkoły : Sprawozdanie z prac zespołu nr II/ Joanna Berdzik // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 6, s. 6-7
 9. BERDZIK Joanna, PLEŚNIAR Marek
  Jak zostać odwołanym - czyli "szczególnie uzasadnione przypadki" / Joanna Berdzik, Marek Pleśniał // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 2, s. 26-28
 10. BIEGAŃSKA Arleta
  Rola dyrektora szkoły w awansowaniu nauczycieli / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 10, s. 13-15
 11. BIELIŃSKA Danuta
  Dyrektor szkoły a wymagania kwalifikacyjne / Danuta Bielińska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2000, nr 4, s.7
 12. BORGOSZ Ewa
  Czy dyrektor jest potrzebny w szkole? /Ewa Borgosz // Edukacja i Dialog .-2002, nr 8, s.54-60
 13. BOROWIEC Ryszard
  Awans zawodowy dyrektora / Ryszard Borowiec // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 12, s. 14-15
 14. DĄBROWSKA Teresa, BUDKOWSKA Liliana
  Rola dyrektora w tworzeniu i kultywowaniu tradycji szkolnych / Teresa Dąbrowska, Liliana Budkowska. // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 9, s. 60-62
 15. DZIERZGOWSKA Irena
  Dyrektor czyli przywódca / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły .-2005, nr 9, wkładka s. IV-VIII
 16. DZIERZGOWSKA Irena
  Dyrektor szkoły człowiekiem sukcesu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły .-2005, nr 2, s.60-61
 17. DZIERZGOWSKA Irena
  Zadania dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 2, s. 29-36
 18. DZWONKOWSKI Konrad
  Rola i zadania dyrektora w realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Konrad Dzwonkowski // Zeszyty Naukowe OTN. - Z. 15 .-2001, s. 209-218
 19. ELSNER Danuta
  Dyrektor szkoły menedżer czy wybitny pedagog? / Danuta Elsner // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.1
 20. ELSNER Danuta, NAWROT Mirela
  Dyrektor przedszkola - po co jestem w placówce? / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 6, s. 28-34
 21. FALKOWSKA Elżbieta
  Dyrektor placówki oświatowej wobec konfliktu /Elżbieta Falkowska // Dyrektor Szkoły .-2001 , nr 6 , s. 20-21
 22. FRĄCZEK Zenon
  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum - zakres obowiązków i uprawnień / Zenon Frączek // Dyrektor Szkoły .- 2002, nr 2, s. 17-26
 23. FRĄCZEK Zenoz
  Podstawowe obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły : wykaz rozporządzeń i zarządzeń / Zenon Frączek // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 2, s. 15-16
 24. GAŃCZA-PAWEŁCZYK Joanna
  Wybór dyrektora inaczej / Joanna Gańcza-Pawełczyk // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 2, s. 24-25
 25. GAWRECKI Lechosław
  Menedżer oświaty / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły.-2003, nr 1, s. 3-5
 26. GAWRECKI Lechosław
  Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 2, s. 13-15
 27. JAKUBOWSKI Jacek
  Mężczyźni w edukacji / Jacek Jakóbowski // Psychologia w Szkole .- 2005, nr 1, s. 141-142
 28. JEŻOWSKI Antoni
  Kim jest dyrektor szkoły? / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły .-1995, [nr] 11, s. 2-3
 29. JEŻOWSKI Antoni
  Odwołanie dyrektora szkoły w czasie kadencji / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły .-1996, nr 1, s. 33-34
 30. KACZOR Teresa
  Wizerunek dyrektora : jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły .-2000, nr 11, s. 29-30
 31. KANIA Julian
  Dlaczego dyrektor szkoły chce, a nawet lubi, pełnić tę funkcję? / Julian Kania // Nowe w Szkole.-2002, nr 10, s.2-3
 32. KOŁODZIEJSKA Halina
  Kluczowa postać dyrektora / Halina Kołodziejska // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 7/8, s. 34-37
 33. KORDZIŃSKI Jarosław
  Doskonalenie dyrektorów szkół - kierowanie zespołem /Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła .-1997, nr 4, s. 61-62
 34. KORDZIŃSKI Jarosław
  Dyrektor - zarządca czy przywódca? / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. -1997, nr 8, s. 31-33
 35. KORDZIŃSKI Jarosław
  Dyrektorskie potrzeby / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła .-1997, nr 7, s. 30-33
 36. KORDZIŃSKI Jarosław
  Kompetencje społeczne dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 12, s. 50-51
 37. KOSZMIDER Maria
  Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria Koszmider // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 1, s. 9-11
 38. KOWALSKI Tadeusz
  Dyrektor i integrowanie rady pedagogicznej / Tadeusz Kowalski // Dyrektor Szkoły .-1996, nr 6, s. 21-23
 39. KOZŁOWSKI Waldemar
  Spostrzeganie roli intuicji jako źródła inspiracji w rozumieniu sytuacji problemowych : (na przykładzie nauczycieli i dyrektorów szkół) / Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny .-2004, nr 1/2, s. 25-37
 40. MADEJ Krystyna, BABSKI Zbigniew
  Dyrektorem szkoła stoi / Krystyna Madej, Zbigniew Babski // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 2, s. 28-30
 41. MAJKOWSKA Aleksandra
  Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Aleksandra Makowska // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 1, s. 14-15
 42. MALINOWSKI Mariusz
  Przenikliwość personalna dyrektora szkoły / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 2, s. 55-58
 43. MALINOWSKI Mariusz
  Spostrzegawczość personalna dyrektora szkoły / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 1, s. 54-57
 44. MALINOWSKI Mariusz
  Wzór na inteligencję menedżerską dyrektora szkoły (IQ+IE=IM) / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 11, s. 54-57
 45. NALASKOWSKI Aleksander
  Odwaga bycia liderem / Aleksander Nalaskowski // Nowa Szkoła .-2001, nr 4, s. 4-6
  Dyrektor - szkolnictwo - Polska
 46. NALASKOWSKI Stanisław
  Postawa dyrektora a atmosfera pracy w szkole / Stanisław Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień .-1995, nr 10/11, s. 7-9
 47. NOWACKI Jerzy
  Dyrektor szkoły jako pracodawca? / Jerzy Nowacji // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s.2-3
 48. NOWACKI Jerzy
  Moja szkoła świadczy o mnie / Jerzy Nowacji // Nowe w Szkole .-2002, wkładka nr 1, s.6-7
 49. NOWACKI Jerzy
  Nowa rola dyrektora szkoły / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole.- 2001/2002, nr 2, wkładka s.6-7
 50. NOWACZYK Czesław
  Obszary zadań oraz potrzeby edukacyjne wicedyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów / Czesław Nowaczyk // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 10, s. 28-32
 51. NOWAK Małgorzata
  Dyrektor nie stawił się do pracy w wakacje... / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły .-2005, nr 9, s. 44-46
 52. NOWAK Małgorzata
  Dyrektor szkoły do MEN - czyli odpowiedź po dwóch latach / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła .-2001, nr 4, s. 7-9
 53. NOWAK Małgorzata
  Mam dość! : kto może pomóc dyrektorowi / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 4, s. 31-34
 54. NOWAK Małgorzata
  Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła.-2003, nr 6, s. 17-20
 55. NOWAK Małgorzata
  W poszukiwaniu mocy dyrektora / Magorzata Nowak // Dyrektor Szkoły .-2005 , nr 7/8, s. 12-17
 56. NOWICKA Dorota
  Rozwiązywanie sporów / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 4, s. 61
 57. ORACZKO Grażyna
  Vademecum dyrektora : zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela / Grażyna Oraczko // Nowa Szkoła .-2001, nr 1, s. 26-27
 58. PAWELSKI Leszek
  Najpierw dyrektorzy, wkrótce - nauczyciele : awans zawodowy / Leszek Wawelski // Nowa Szkoła .- 2001, nr 4, s. 48-49
 59. PAWELSKI Leszek
  Ocenianie szkolne na co dzień / Leszek Wawelski // Nowa Szkoła .-2000, nr 7, s. 22-25
 60. PAWELSKI Leszek
  Organ prowadzący a samodzielność dyrektora / Leszek Wawelski // Nowe w Szkole. -2004, nr 3, s.1-3
 61. PAWŁOWSKA Anna
  O dyrektorze szkoły - inaczej / Anna Pawłowska // Dyrektor Szkoły. -1996, nr 5, s. 30-31
 62. PERY Andrzej
  Jakie wymagania? / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 12, s. 47-48
 63. PLEŚNIAR Marek
  Regulamin konkursu - czy zawsze czysta gra? / Marek Pleśniał // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 9, s. 33-34
 64. PODGORZAŁA Krystyna
  Współpraca dyrektorek przedszkoli z wizytatorem / Krystyna Pogorzała // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 27-28
 65. PODSTAWOWE obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły
  / oprac. Zenon Frączek //Dyrektor Szkoły .-2002, nr 2, s. 15-26
 66. POL Andrzej
  Dyrektor szkoły - sprawny kierownik czy menedżer / Andrzej Pol // Dyrektor Szkoły .-1996, nr 2, s. 21-22
 67. PRAŻMOWSKI Stanisław
  Kto powołuje dyrektora szkoły? / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły .-2000, nr 10, s. 40-42
 68. PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna
  Nadzór pedagogiczny w ocenie dyrektorów szkół podstawowych / Grażyna Przygodzka-Musiał // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 9, s. 25-26
 69. PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna
  Wiedza i umiejętności zawodowe dyrektora a kierowanie szkołą / Grażyna Przygodzka-Musiał // Nowe w Szkole.-2001/2002, wkładka nr 4, s.1
 70. REPS Lidia
  Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego / Lidia Reps // Dyrektor. Szkoły .-2001, nr 11, s. 5-9
 71. RUDKOWSKA Zofia
  Poemat pedagogiczny, czyli dyrektor szkoły jako wychowawca / Zofia Rudkowska // Nowe w Szkole. -2004, nr 6,wkładka s. 4-6
 72. SAMOL Małgorzata
  Style uczenia się pracowników oświaty / Małgorzata Samol // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 7/8, s. 42-43
 73. SAPIAŃSKA Małgorzata
  Ile nauczyciela - ile menedżera? : wizerunek dyrektora polskiej szkoły 2002 / Małgorzata Sapińska // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 7/8, s. 10-19
 74. SAWIŃSKI Julian Piotr
  Czy dyrektorowi szkoły potrzebny jest doktorat? / Julian Piotr Skawiński // Dyrektor Szkoły .-1996, nr 7/8, s. 16-19
 75. SAWIŃSKI Julian Piotr
  Jakiego dyrektora chciałbym mieć w swojej szkole? / Julian Piotr Skawiński // Nowa Szkoła.-1996, nr 1, s. 3-7
 76. SAWIŃSKI Julian Piotr
  Kluczowe kompetencje dyrektora w "Szkole z klasą" / Julian Piotr Skawiński // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 4, s. 16-18
 77. SENDŁAK Janusz
  Zmienia się rola dyrektora szkoły / Janusz Sendłak // Nowa Szkoła .-2001, nr 4, s. 19-22
 78. SIELATYCKI Mirosław
  Statystyczny obraz dyrektora polskiej szkoły a.d. 2003 / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 11, s. 34-37
 79. SIKORA Ryszard
  Status dyrektora szkoły / Ryszard Sikora // Dyrektor Szkoły .-2004, nr 11, s. 13
 80. SŁAWIŃSKI Stanisław
  Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formacją zawodową nauczycieli / Stanisław Sławiński // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 2, s. 27-28
 81. SŁAWIŃSKI Stanisław
  Nowa rola dyrektorów / Stanisław Sławiński// Dyrektor Szkoły .-2002, nr 2, s. 30-32
 82. SMOŁALSKI Antoni
  Historyczne typy i modele dyrektorów szkół / Antoni Smołalski // Nowa Szkoła .-1996, nr 3, s. 44-49
 83. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Dyrektor instytucji oświatowej w polu sił / Jerzy Stochmiałek // Dyrektor Szkoły.-1996, nr 6, s. 19-20
 84. SZCZOTKIEWICZ Romuald
  Niesprawność w pracy dyrektorów szkół / Romuald Szczotkiewicz // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 10, s. 23-25
 85. SZYMAŃSKA Maria
  Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum : (z badań własnych) / Maria Szamańska // Nowa Szkoła .-2003, nr 3, s. 8-11
 86. SZYMAŃSKI Mirosław
  Dyrektorzy szkół w świetle opinii własnych i ocen nauczycieli / Mirosław Szamański // Nowa Szkoła. -2001, nr 4, s. 23-29
 87. ŚLOT Janusz
  Zadania dyrektora szkoły/placówki w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego / Janusz Ślot // Wychowanie na co Dzień .- 2001, nr 1/2, dod. s. IV-V
 88. TUROWSKI Stanisław
  Dyrektor szkoły a polityka / Stanisław Turowski // Nowa Szkoła.-1996, nr 3, s. 52-53
 89. WALCZAK Bożena
  Motywująca rola dyrektora szkoły /Bożena Walczak // Dyrektor Szkoły.-2003, nr 3, s. 8-9
 90. WITEK Stefan
  Dyrektor - profesjonalista / Stefan Witek // Nowe w Szkole .- 2002, nr 9, s. 4
 91. WITEK Stefan
  Dyrektor szkoły przewodniczącym rady pedagogicznej / Stefan Witek // Dyrektor Szkoły .-1996, nr 6, s. 8-10
 92. WOŁOSZ Jan
  Umiejętności motywacyjne dyrektorów szkół / Jan Wołosz // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 12, s. 22-24
 93. WOŁOSZYN Jan
  Umiejętności motywacyjne dyrektorów szkół / Jan Wołoszyn // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 12, s. 22-24
 94. WRÓBLEWSKA Alina Dorota
  Mój dyrektor / Alina Dorota Wróblewska // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 3, s. 26-27
 95. ZAGAJEWSKI Andrzej
  Co może dyrektor szkoły? / Andrzej Zagajewski // Nowa Szkoła .-1995, nr 10, s. 55-56
  Dyrektor - szkolnictwo - Polska
 96. ZAJDEL Krzysztof
  Współdziałanie dyrektora z radą pedagogiczną / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły .-2001, nr 10, s. 26
 97. ZALEWSKA Izabella
  Wskazana elegancja / Izabella Zalewska // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 3, s. 28-29
 98. ZALEWSKA Izabela
  Gabinet dyrektora wizytówką szkoły / Izabella Zalewska // Dyrektor Szkoły .-2003, nr 7/8, s. 64-65
 99. ZARZĄDZANIE wiedzą jako podstawowa kompetencja dyrektora szkoły
  / oprac. Liliana Gorzowska // Dyrektor Szkoły .-2002, nr 7-8, s. 3-4
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce