Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Dziecko, młodzież i rodzina w nauce Jana Pawła II

DZIECKO, MŁODZIEŻ I RODZINA W NAUCE JANA PAWŁA II

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. ADRJANEK Ryszard
  Wychowanie moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Ryszard Adrjanek ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. WydziałTeologiczny. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego , 2003. - 288 s. ; 21 cmRozprawa doktorska. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 2003. - Streszcz. ang., niem.
 2. ALIMENTI Dante, MICHELINI Alberto
  Wy jesteście moją nadzieją : [fragmenty przemiwień Jana Pawła II do młodzieży 1978 - 1985] / D. Alimenti, A. Michelini. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie : nakł. Salezjańskiej Inspektorii Św[iętego] Stanisława Kostki , 1987. - 346, [2] s., [16] s. fot. kolor. ; 21 cm
 3. ALIMENTI Dante, MICHELINI Alberto
  Wy jesteście moją nadzieją : słowa Papieża Jana Pawła II do młodzieży całego świata / D. Alimenti, A. Michelini ; z wł. tł. i całość przygot. do druku Kazimierz Szczerba. - Łódź : Wydaw. Salezjańskie : nakł. Salezjańskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki , 1983. - 185, [3] s., [16] s. fot. kolor. : 1 facs. ; 20 cmOryg.: [Il Papa, i giovani, la speranza, 1980]
 4. BILICKI Tomasz
  Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls" , 2000. - 94, [2] s. : 2 il. ; 24 cm. - (Idee, Metody, Inspiracje)
 5. BISSOLI Cesare
  Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko / Cesare Bissoli ; [przekł . z jęz. wł. Kazimierz Misiaszek]. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie , 2001. - 158, [2] s. ; 21 cm Tyt. oryg.: "Il Papa interpreta il sistema educativo di don Bosco"
 6. CADER Stanisław
  Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Cader. - Kraków : Wydaw. Naukowe PAT , 2004. - 165, [4] s. ; 21 cm. - (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydzia Teologiczny)Rozprawa doktorska. Papieska Akademia Teologiczna, 2004.
 7. CHROBAK Stanisław
  Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Stanisław Chrobak. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie , 1999. - 159, [1] s. ; 24 cm
 8. "Dar miłości" w nauczaniu Jana Pawła II : mężczyzną i kobietą stworzył ich ... : prace młodzieży przygotowane na czwartą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, 2002 - 7 czerwca - 2003 / pod red. Mariana Grabowskiego. -Toruń : GA , 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Gimnazjum Akademickiego w Toruniu ; 3/2003)
 9. "Dar miłości" w nauczaniu Jana Pawła II : mężczyzną i kobieta stworzył ich ... : prace młodzieży przygotowane na czwartą rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, 2002 - 7 czerwca - 2003 / pod red. Mariana Grabowskiego. -Toruń : GA , 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Gimnazjum Akademickiego w Toruniu ; 3/2003)
 10. Dar wychowania : pedagogika Jana Pawła II / pod red. Janusza Homplewicza ; Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. - Rzeszów : [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego] , 2001. - 203 s., [2] k. tabl. : 1 il. ; 24 cm
 11. JAN PAWEŁ , II , papież
  Kochana młodzieży! / Jan Paweł II ; przekł. [z wł.] Magdalena Korycka. - Warszawa : "Amber" , 1997. - 183, [1] s. ; 21 cmOryg. : Carissimi giovani
 12. JAN PAWEŁ , II , papież
  Rodzino, co mówisz o sobie ? : dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. Antoni Świerczek. - Kraków : Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej : "Czuwajmy", 1995. - 448 s., [4] k. fot. kolor. ; 24 cm
 13. JAN PAWEŁ , II papież
  Wypłyń na głębię : Jan Paweł II do Młodych : wybór myśli / [wybór tekstów Monika Mróz, Marian Grzybowski]. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne , [2003]. - 60, [3] s. : il. kolor. ; 16 cm
 14. JURGA Bolesław, WALCZAK Bożysław
  "Szukajcie Chrystusa wiecznie młodego !" : dialog Ojca świętego z młodzieżą / Bolesław Jurga, Bożysław Walczak. - [Poznań] : Księgarnia Św[iętego] Wojciecha , [1991]. - 30, [2] s. : fot. kolor., portr. ; 17 x 24 cm
 15. KAŹMIERCZAK Paweł
  Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : WSFP "Ignatianum" : Wydaw. WAM , 2003. - 183 s. ; 21 cm. - (Studia Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")
 16. Ksiądz Karol Wojtyła - nauczyciel akademicki : przesłanie dla studentów ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Poloka. - Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego , 2003. - 104 s. ; 25 cm
 17. LUBER Dorota
  Pedagogia VII Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na tle wybranych idei Jego życia i posługi Dorota Luber ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : GWSP , 2003. - 253 s. ; 24 cm
 18. MAKÓWKA Arkadiusz
  Pedagogia ewangeliczna Jana Pawła II : Jana Pawła II teoria i praktyka wychowania ewangelicznego w odniesieniu do młodzieży / Arkadiusz Makówka. - Kalwaria Zebrzydowska Kraków : "Calvarianum" , 2003. - 239 s. ; 21 cmPraca doktorska. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
 19. MIĄSO Józef
  Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Józef Miąso. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2004. - 218, [1] s. ; 21 cm
 20. Niespokojni nadzieją : listy młodzieży do Ojca Świętego Jana Pawła II / oprac. Bożena Chrząstowska. - Poznań : Księgarnia Św[iętego] Wojciecha , 1991. - 160 s. ; 17 cm
 21. Otrzymaliście Ducha przybrania za synów : druga część czwartej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny, 13-16 sierpnia 1991 r. / [oprac. Tadeusz Pulcyn, Magdalena Bałka]. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej , [1991]. - 179, [1] s. : fot., 1 mapa ; 21 cm
 22. PAWLINA Krzysztof
  Młodzi z Janem Pawłem II u progu trzeciego tysiąclecia / Krzysztof Pawlina. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek , 1997. - 70, [2] s. ; 20 cm
 23. PIĄTA pielgrzymka maturzystów diecezji sandomierskiej na Jasną Górę, 20 kwiecień 1996 Sandomierz : Referat Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie , 1996. - 48 s. ; 15 cm
 24. Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oparte na nauczaniu Jana Pawła II / [pod red. Edwarda Materskiego]. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne , 1992. - 168 s. ; 21 cm
 25. SŁOWIK Mariusz
  Rodzina wspólnotą religijno-moralną : wpływ sakramentów na kształtowanie wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Jana Pawła II / Mariusz Słowik. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów , 1997. - 224 s. ; 20 cm
 26. Światowy Dzień Młodzieży . 6 . 1991 ( Częstochowa VI Światowy Dzień Młodzieży : Jasna Góra 14-15 sierpnia 1991 /[red. Jan Pach, Włodzimierz Robak ; aut. fot. Zbyszko i Maciej Siemaszko et al.]. - [Częstochowa] : Wydaw. Zakonu Paulinów , [1992] , 1992. - 94, [2] s. : fot. kolor., portr. ; 24 cm
 27. Światowy Dzień Młodzieży . 15 . 1999 ( Siedlce XV Światowy Dzień Młodzieży : propozycja duchowego przygotowania młodzieży : nowenna. Cz. 1 / oprac. Henryk Tomasik. - Siedlce : Krajowe Biuro Organizacyjne -DM , 1999. - 140 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Światowych Dni Młodzieży , 1508-2075 ; z. 8)
 28. WOLSKI Krzysztof
  Nazaret - źródło świętości : podstawy duchowości rodzinnej w świetle nauczania Jana Pawła II / Krzysztof Wolski. - Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie" , 2001. - 192, [2] s. ; 21 cm
 29. WROŃSKA Katarzyna
  Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2000. - 130 s. ; 24 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. BAGROWICZ Jerzy
  Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie - Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 6, s. 3-5
 2. BORTKIEWICZ Paweł
  W stronę promieniowania ojcostwa / Paweł Bortkiewicz // Collectanea Theologica .-1999 , nr 4 , s. 39-53
 3. BORUTKA Tadeusz
  Miejsce i zadania rodziny w życiu społecznym / Tadeusz Borutka // Polonia Sacra. - Nr 12 .- (2003) , s. 105-124
 4. CHROBAK Stanisław
  Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 2629
 5. CIERNIAK Anna
  Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II / Anna Cierniak // Wychowawca .-2003 , nr 10 , s. 16-17
 6. CIESIELSKA Urszula
  Zadania wychowawcze rodziny w świetle Adhortacji "Familiaris consortio" i "List do Rodzin Jana Pawła II" / Urszula Ciesielska // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2002 , nr 3 , s. 59-62
 7. DOBRZANOWSKI Stefan
  Z młodzieżą przez 25 lat / Stefan Dobrzanowski // Polonia Sacra. - Nr 13 .-(2003) , s. 113-126
 8. DWIE wielkie wartości: Życie i Rodzina : wokół przesłania Jana Pawła II w czasie wizyty w Kaliszu : materiały z sympozjum // Kaliskie Studia Teologiczne. - T. 1 .-(2002) , s. 7-75
 9. ECLER-NOCOŃ Beata
  Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły / BeataEcler-Nocoń // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 25-29
 10. FERFOLGIA Suzana
  Jana Pawła II koncepcja wychowania religijnego / Suzana Ferfolgia // Paedagogia Christiana. - 2003 , t. 1 , s. 9-17
 11. GUZIAKIEWICZ EdwardMłodość jest "szczególnym bogactwem" (DMCS 3) : w trosce o właściwy obraz współczesnego nastolatka / Edward Guziakiewicz // Ateneum Kapłańskie. - T. 138, z. 1 .-(2002) , s. 96-107
 12. JASTRZĄB Jadwiga
  Jan Paweł II - nauczycielem na drogach wychowania integralnego / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 9, s. 17-20
 13. JÓŹWIAK Stanisław
  Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II / Stanisław Jóźwiak // Ełckie Studia Teologiczne. - T. 4 .-(2003) , s. 139-147
 14. JURKOWSKA Aniela
  Obraz dziecka w twórczości Karola Wojtyły / Aniela Jurkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000 , nr 6 , s. 353-356
 15. KRAWCZONEK Magdalena
  Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2003 , nr 7/8 , s. 40-41
 16. LEWANDOWSKI Grzegorz
  Odpowiedzialność rodziców za kształtowanie osoby dziecka w świetle wybranych dokumentów Jana Pawła II / Grzegorz Lewandowski // Studia Pelpińskie. - T. 33 .-(2002) , s. 393-420
 17. LUBER Dorota
  Aksjologiczne penetracje wykładni pedagogicznej Ojca Świętego Jana Pawła II generujące wychowanie dzieci i młodzieży / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. -2002 , nr 3/4 , s. 61-88
 18. MAJDAŃSKI Kazimierz
  Prorodzinny Pontyfikat - "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę" / Kazimierz Majdański // Studia nad Rodziną .- 2003 , nr 1 , s. 5-18
 19. MAKOWSKI Tadeusz
  Prokreacyjna funkcja rodziny w świetle nauczania Jana Pawła II / Tadeusz Makowski // Studia Gnesnensia . - T. 17 .-(2003) , s. 223-264
 20. MASTALSKI Janusz
  Implikacje wychowawcze papieskiego nauczania dogmatycznego skierowanego do młodzieży / Janusz Mastalski // Wychowawca .- 2003 , nr 2 , s. 16-20
 21. MASTALSKI Janusz
  Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II / Janusz Mastalski // Wychowawca .-2003 , nr 3 , s. 12-15
 22. MASTALSKI Janusz
  Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Janusz Mastalski // Wychowawca .-2003 , nr 1 , s. 14-17
 23. MĄKOSA Paweł
  Młodzież nadzieją Kościoła i świata - papieskie wskazania dla młodzieży / Paweł Mąkosa // Zeszyty Formacji Katechetów. -2004 , nr 1 , s. 51-56
 24. MICHAŁEK Tadeusz
  Wychowanie młodego pokolenia Polaków w nauczaniu Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki w Polsce. Cz. 2 / Tadeusz Michałek // Wychowawca. - 1998, nr 2, s. 10-11, 13
 25. MIKICKA Wanda
  Obraz dziecka i dzieciństwa w listach Jana Pawła II / Wanda Mikicka // Wychowanie w Przedszkolu. -2002 , nr 9 , s. 526-530
 26. MÓŁKA Janusz
  [Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II - recenzja] / Janusz Mółka // Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie .- 2001 , s. 289-293Zawiera rec. książki : Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Krak. , 2000
 27. NIEWĘGŁOWSKI Jan
  [Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - recenzja] / Jan Niewęgłowski // Seminare . - T. 18 .-(2002) , s. 677-679Zawiera rec. książki : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II / Tomasz Bilicki. - Krak. , 2000
 28. NIEWĘGŁOWSKI Jan
  Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 89
 29. PASTWA Andrzej
  Teologiczny fundament sakramentalności małżeństwa : "in fieri" oraz "in facto esse" / Andrzej Pastwa // Prawo Kanoniczne. - 2003 , nr 3/4 , s. 65-85
 30. SOBCZAK AleksanderSuwerenność rodziny / Aleksander Sobczak // Homo Dei .-2002 , nr 3 , s. 20-29
 31. STRASZYŃSKA Danuta AnnaZnaczenie obecności Chrystusa w Kanie Galilejskiej dla pojęcia rodziny jako wspólnoty w wierze / Danuta Anna Straszyńska // Ełckie Studia Teologiczne. - T. 3 .-(2002) , s. 107-112
 32. SURMA Barbara[Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II - recenzja] / Barbara Surma // Horyzonty Wychowania. - Nr 4 .-(2003) , s. 217-219Zawiera rec. książki : Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Krak. , 2003
 33. ŚWIACZNY Seweryn
  Ontologiczne i antropologiczno-teologiczne podstawy instytucji małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II a przymiot nierozerwalności małżeństwa / Seweryn Świaczny // Prawo Kanoniczne. -2002 , nr 3/4 , s. 121-153
 34. ZAREMBSKI Zbigniew
  Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II / Zbigniew Zarembski // Ateneum Kapłańskie. - T. 142, z. 2 .- (2004) , s. 221-237

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce