Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Ks. Jan Twardowski (1915 - 2006) PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Liszewska   
środa, 04 lutego 2015
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006)
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWA W WYBORZE

Jan Jakub Twardowski (1915-2006) – ksiądz rzymskokatolicki, prałat honorowy Jego Świątobliwości, polski poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej. Źródło: WIKIPEDIA  http://pl.wikipedia.org/

Image
 
Bibliografia została podzielona na kilka części. W części podmiotowej zebrano książki i artykuły z czasopism autorstwa ks. Jana Twardowskiego; uwzględniono tu również wywiady z poetą. W części przedmiotowej zamieszczono spis publikacji poświęconych życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. 
Aby ułatwić Czytelnikom wyszukiwanie interesujących informacji, publikacje dostępne w BP w Ostrołęce wyróżniono w gwiazdką.
 
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
I Książki

 1. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 2, Czas coraz prędszy 1959 - 2006 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.
 2. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 1, Smak dzieciństwa 1915-1959 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. W   57898*
 3. Biedroneczko leć do nieba / Jan Twardowski ; wybór J. Twardowski, Aleksandra Iwanowska ; [introd. Helena Zaworska]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2006.
 4. Boże po stokroć święty [Druk towarzyszący] / Jan Twardowski ; [wybór wierszy i wstęp Maria Biżek ; il. Żaneta Wójcik]. - Wyd. 5. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007. DZS 1112 druk*
 5. Bóg czyta wiersze : antologia poezji polskiej / wstęp, oprac. Jan Twardowski ; współpr. autorska Waldemar Smaszcz ; [oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : Studio Wydawnicze Unikat, 2005. W 56871*
 6. Elementarz księdza Twardowskiego : dla najmłodszego, średniaka i starszego / teksty wybrała i ułożyła Aleksandra Iwanowska. p8. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. W 48793*
 7. I nagle przyszedł nieoczekiwany... [Druk towarzyszący] / Jan Twardowski ; [wybór wierszy i wstęp Maria Biżek ; il. Żaneta Wójcik]. - Wyd. 4. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2008. DZS 1113 druk*
 8. Jedynie miłość ocaleje / z Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk. - Warszawa : "Pax", 1999.
 9. "Jestem bo Jesteś" / z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999.
 10. Który stwarzasz jagody : wiersze wybrane / Jan Twardowski ; wyboru dokonał Andrzej Kaliszewski. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988. W 40689*
 11. Ludzie, których spotkałem : Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim / Jan Twardowski. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok : Unikat, 2001. W 50280*
 12. Łaską zdumiony : moje szczęśliwe wspomnienia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Marlewska. - Warszawa : "Pax", 2002.
 13. Miłość której nie widać nie zasłania sobą [Druk towarzyszący] / Jan Twardowski ; [wybór wierszy i wstęp Maria Biżek ; il. Żaneta Wójcik]. - Wyd. 3. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007. DZS 1111 druk*
 14. Modlitwa poetów : antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego / [wybór Elżbieta Łagunionek, Krzysztof Tur ; red. Elżbiety Łagunionek]. - Białystok : "Łuk", 1998. W 47582*
 15. Na plebanii w Lesznie / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej ; Leszno : "Lumen", 1996
 16. Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-1985 / Jan Twardowski. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1991. W 44687*, W 44688*
 17. Otulona dobrocią : 99 listów księdza Jana Twardowskiego do "wnuczki" Maryli i jej zapiski z dziennika / red. i wstęp Ewa Hoffmann-Piotrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007.
 18. Polska / Adam Bujak ; [wprowadzenie Jan Twardowski ; tekst Anna Szczucka ; red. Joanna Kułakowska]. - Wyd. 2. - Olszanica : Bosz, 2004. P 56220*
 19. Rozmowa z księdzem Twardowskim / Helena Zaworska, Jan Twardowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000.
 20. Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : "Pax", 1999.
 21. Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego : myśli o życzeniach Pana Jezusa / teksty wybrała, ułożyła i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. W 54532*
 22. Wiersze / Jan Twardowski ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Białystok : "Łuk", 1993. W 44780*
 23. Wiersze największej nadziei / Jan Twardowski ; [wybór i posł. Waldemar Smaszcz ; oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : Studio Wydawnicze Unikat, 2003. W 56870*
 24. Wiersze o nadziei, miłości i wierze / Jan Twardowski ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz ; [oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : "Łuk" ; Kraków : przy współudz. "Rhema", 2000. W 49348*
 25. Zgoda na świat / Jan Twardowski ; wybór i wstęp Anna Janko. - Warszawa : Prószyński i s-ka, 1999. W 48792*

II Artykuły z czasopism


 1. Bohaterowie Biblii. Cz. 6 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 26*
 2. Bohaterowie Biblii. Cz. 8 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 28*
 3. Cud życia i zdumienie śmiercią. CZ. 10 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 28*
 4. Dzieci są niezwykłe. Cz. 11 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 26*
 5. Ja się nie buntuję... : wywiad z księdzem Janem Twardowskim / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 22-23*
 6. Jestem szczęśliwym księdzem / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 24*
 7. Każdy jest ważny... / z Janem Twardowskim rozm. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 26*
 8. "Lubię pisać dla dzieci" : rozmowa z księdzem Janem Twardowskim / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Teresa Dziurzyńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 12-15*
 9. Łaska zdziwienia. Cz. 9 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 28*
 10. Mam serce, by kochać... Cz. 7 / Jan Twardowski ; rozm przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 42*
 11. Nadzieja w ekumenizmie. Cz. 12 / Jan Twardowski ; rozm przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 28*
 12. Spojrzenie na Dekalog. Cz. 4 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 28*
 13. Spojrzenie na Dekalog. Cz. 5 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 26*
 14. Wiara, nadzieja, miłość / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 24*
 15. Wspierające dobro... Cz. 2 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2006, nr 2, s. 28*
 16. Zło i dobro... Cz. 3 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak.// Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 28*
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
III. Książki

 1. A to co na krótko może być na zawsze... : pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego / pod red. nauk. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej i Jadwigi Puzyniny. -Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007.
 2. Album spotkań z ks. Janem Twardowskim / Andrzej Sulikowski. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2008.
 3. Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / red. nauk. Adrian Gleń, Irena Jokiel ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2006. W 60200*
 4. Fotografie prawdziwe, bo już niepodobne : ksiądz Jan Twardowski w dziewięćdziesiąte urodziny : 1 czerwca-15 lipca, 1 września-8 października 2005 / Czesław Czapliński, Andrzej Walczak, Waldemar Smaszcz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005.
 5. Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. W 44532*, W 44533*, W 44967*
 6. Gorzowska stajenka "Weny". - Gorzów : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne "Arsenał", 2005.
 7. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : Adamantan, 2002. W 53701*
 8. Jan Twardowski / [wstęp] Aleksandra Iwanowska ; [Übers. Andreas Volk]. - Kraków : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000.
 9. Jan Twardowski : kalendarium życia i twórczości 1915-2002 / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Warszawski Dom Handlowo-Wydawniczy, 2004.
 10. Jan Twardowski : kalendarium życia i twórczości 1915-2006 / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2006.
 11.  Jan Twardowski : kapłan-poeta / oprac. Waldemar Smaszcz ; Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Humanistyczny. - Białystok : FUW, 1991.
 12. Jan Twardowski : mistrz poezji religijnej / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007.
 13. Jan Twardowski - wybrane wiersze / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009.
 14. Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.
 15. Ks. Jan Twardowski : poeta nadziei : życie i twórczość / Waldemar Smaszcz. - Białystok : "Unikat", 2003.
 16. Ksiądz Jan od Biedronki / Czesław Mirosław Szczepaniak. - Warszawa : Czesław Mirosław Szczepaniak, 1999.
 17. Ksiądz Jan Twardowski : szkic o poecie / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1999.
 18. Ksiądz Jan Twardowski w Białymstoku / Waldemar Smaszcz. - Białystok : Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, 1999.
 19. Ksiądz Jan w Płocku / Waldemar Smaszcz. - Płock : Książnica Płocka, 2000.
 20. Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / Magdalena Grzebałkowska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. W 68947*
 21. Lekcje empatii : czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum : literatura, psychologia, dydaktyka / Elżbieta Mikoś. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. W 64907*
 22. Lęki, ucieczki, akceptacje / Iwona Smolka. - Warszawa : Czytelnik, 1984. W 35156*
 23. Liryka ks. Jana Twardowskiego : spotkanie ze św. Teresą z Lisieux / Alicja Mazan-Mazurkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 24. Listy i liściki / Aldona Kraus ; [graf. Bożena Abratowska]. - Warszawa : [Ofi], cop. 2005.
 25. Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. W 55895*, W 55896*
 26.  Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala. - Kraków : Impuls, 1996. W 46724*
 27. Na drodze do Boga : inspiracje twórczością księdza Jana Twardowskiego / [przyg. do dr. Michał Kozak ; grafiki Dominika Zych] ; Uczniowie, Katecheci i Wychowawcy Zespołu Szkół w Korczynie. - Korczyna ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2012.
 28. Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Kraków : "Znak", 1998.
 29. Nie przyszedłem pana nawracać... : szkic o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007.
 30. Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / tekst i fot. Marian Schmidt. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000.
 31. O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego : zagadnienia wybrane / Ewa Ciesielska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 32. O wszystkim i o niczym : rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / Aldona Kraus. - Warszawa : Fundacja Ave, 2009.
 33. Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie : o poezji księdza Jana Twardowskiego / Bogdan Zeler. - Katowice : "Unia", cop. 2001.
 34. Poeta odchodzi : na śmierć księdza Jana Twardowskiego / Krystyna Gucewicz. - Warszawa : Kowalska/Stiasny, 2006.
 35. Poezja Jana Twardowskiego w szkole średniej / Urszula Miech. - Cieszyn : "Bakałarz", 1998.
 36. Poezja wymiaru sanctum : Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka. Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1992.
 37. Przypadek nie-przypadek [Druk towarzyszący] / z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2007. DZS 1311 druk*
 38. Przypadek nie-przypadek / z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska. - Częstochowa : Święty Paweł, 2007. - Częstochowa : Święty Paweł, 2007. W 59086*
 39. Religia z księdzem Twardowskim : módl się za nami grzesz(cz)nymi / Łukasz Malinowski. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2012.
 40. "Serce czyste..." : świat poetycki ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Lublin : "Gaudium", 2001.
 41. Serce nie do pary : o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach / Waldemar Smaszcz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2013.
 42. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony : Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / [zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska]. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000.
 43. Śpieszmy się kochać ludzi... / Helena Wolny ; przygot. do dr. Stanisław Wolny. - Kielce : "Tarcza", 2001.
 44. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.
 45. The linguistic expression of God's affairs in father Jan Twardowski's texts for children / Maria Czaplicka-Jedlikowska ; [tł. Andrzej Leszczyński]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.
 46. To, co Boskie, to, co ludzkie : materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" [Wrocław, listopad 1994 r.] / pod red. Rafaela Pyzałki. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.
 47. Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba / Anna Stempka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2006.
 48. W misji słowa : Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998 / Tadeusz Linkner. - Pelplin : "Bernardinum", 1998.
 49. Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego / red. Andrzej Sulikowski. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007.
 50. Wszechświat ks. Jana Twardowskiego / Czesław Czapliński, Andrzej Walczak. - Warszawa : "Do", 2002.
 51. Wymiary sacrum w twórczości Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego / Monika Janowska. - Opole : Wydawnictwo Impreso Ewa Monika Biliczak, 2008.
 52. Zwyczajna niezwyczajność : o wieloaspektowym charakterze tekstów księdza Jana Twardowskiego dla dzieci / Maria Czaplicka-Jedlikowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012.
 53. Żegnamy Jana od Biedronki : almanach / [red. i wybór Edward Przebieracz]. - Czekanów : Redakcja "Łamigłówek Religijny", 2007.

IV. Artykuły z czasopism


 1. Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 1, s. 35-45*
 2. "Bóg umiłował świat..." (przyroda w poezji ks. Jana Twardowskiego) / scenariusz poetycki dla klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjów / Danuta Leszczyńska.// Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 42-43*
 3. Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 52-71*
 4. Dwie przestrzenie : o liryce Jana Twardowskiego i Janusza S. Pasierba / Wojciech Kudyba.// Ruch Literacki. - 2008, nr 1, s. 59-67*
 5. Dziękuję ci za... "Podziękowanie" Jana Twardowskiego : propozycja metodyczna dla kl. VI / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 89-95*
 6. Elementy języka potocznego w poezji ks. Jana Twardowskiego / Barbara Bartnicka.// Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 3-7*
 7. Expressiva w wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach / Beata Edyta Dworakowska.// Białostockie Archiwum Językowe. – 2013, nr 13, s. 51-66
 8. Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, s. 32-51*
 9. Jan Twardowski - poeta humoru i nadziei : scenariusz wieczoru poetyckiego / Małgorzata Ohirko.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 26-28*
 10. "Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno" - bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego : projekt lekcji / Agnieszka Zaczkowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 77-88*
 11. Komplement muszę powiedzieć muszę / Ewa Gołaszewska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 72-76*
 12. Ks. Jan Twardowski : (zestawienie bibliograficzne) / Małgorzata Bzibziak.// Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 11, s. 22-26*
 13. Ksiądz Jan Twardowski : człowiek i poeta / Magdalena Teresa Reczulska.// Studia Słowianoznawcze. – 2013, nr 10, s. 369-396
 14. Le traduzioni italiane di Jan Twardowski : esperienze di traduzione e dialogo / Stefano Redaelli.// Kwartalnik Neofilologiczny. – 2014, z. 2, s. 377-385
 15. Lekcje z materiałem nauczania w tle? / Ewa Nowel.// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 4, s. 59-73*
 16. Malutka wiara i wielka miłość : scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18 I 2007) / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 28-30*
 17. Można i tak... : (scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum) / Monika Kowalczyk, Jolanta Niżnikowska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 45-61*
 18. Nad trumną poety / Józef Życiński.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 98-100*
 19. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 114-132*
 20. O poezji Jana Twardowskiego / Anna Czachorowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 22-24*
 21. Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulina Sutor.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 18 - 22*
 22. Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Ewelina Strawa.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 101-113*
 23. Paradoksy wiary w poezji księdza Jana Twardowskiego / Magdalena Ochwat.// Studia Pastoralne. - 2013, nr 9, s. 257-270
 24. Poetyka autentyczności czyli o autobiografizmie w twórczości ks. Jana Twardowskiego / Maria Marcjan.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2003, nr 6, s. 337-352
 25. Polskość i wychowanie do polskości w twórczości księdza Jana Twardowskiego na podstawie utworów z lat 1944-1992 / Magdalena Pluskota.// Przegląd Polsko-Polonijny. – 2013, nr 5/6, s. 487-493
 26. "Rwane prosto z krzaka" : montaż poetycki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego / Krystyna Paszek.// Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 39-42*
 27. Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie / Marta Bolińska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 25-31*
 28. Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska.// Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23*
 29. "Sprawiedliwość" według ks. Jana Twardowskiego / Jan Mityk.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 69-71*
 30. Szkoła uczuć Jana od Biedronek : (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego) / Edyta Wróbel.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 22-23*
 31. "Śpieszmy się kochać ludzi... " : scenariusz imprezy czytelniczej / Urszula Wyrzykowska.// Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 11, s. 25-27*
 32. "Śpieszmy się kochać ludzi..." : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego / Anna Wójcik, Renata Wojtalczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 27-29*
 33. "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... " : scenariusz wieczorku poetycko-muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 24-25*
 34. "W świecie poezji ks. Jana od biedronki" : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Partyka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 36-37*
 35. Wspominamy Księdza Jana Twardowskiego (1915-2006) / Teresa Jerzyna.// Przyroda Polska. - 2006, nr 3, Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 2*
 36. Z tą poezją łatwiej mi żyć : scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 26-27*
 37. Z tęsknoty za Prawdą / Aleksandra Iwanowska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 9-24*
 38. "Zabierz arko nas w nowy czas" / Iwona Białek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 119-120*
 39. Zadziwienie światem - o dziecięcych tekstach księdza Jana Twardowskiego / Zofia Adamczykowa.// Guliwer. - 2006, nr 2, s. 20-26*
 40. Żegnaj, Profesorze / Maria Gudro-Puischel.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 96-97*
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce