Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Biblioterapia

BIBLIOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory własne


 1. APPEL, B.
  Książki, które pomagają żyć: zestawienie bibliograficzne / B. Appel // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 42-43
 2. BIAŁKOWSKA, B.
  Dyslektycy w bibliotece: próby przełamywania barier podejmowane w bibliotekach skandynawskich / B. Białkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 7/8, s. 25-28
 3. BIEŃKOWSKA, K.
  O biblioterapii w szkole / K. Bieńkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 6, s.18
 4. BŁASZCZYK, J.
  Dziecko i śmierć / J. Błaszczyk, E. Gruda // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 4, s. 26
 5. BORAWSKA, M.
  Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwość jej wykorzystania w pracy bibliotekarza / M. Borawska // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 5-9
 6. BORECKA, I.
  Bibliotekarz-biblioterapeuta / I. Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 6, s. 13-15
 7. BORECKA, I.
  Biblioterapia - poglądy, doświadczenia / I. Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 1/2, s. 10-12
 8. BORECKA, I.
  Biblioterapia w szkole, czyli o doświadczeniu nauczycieli bibliotekarzy / I. Borecka // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23
 9. BORECKA, I.
  Biblioterapia w szkole podstawowej i w gimnazjum / I. Borecka.. - Wałbrzych: Wydawnictwo UNUS, 2002. - 165 s. ( 27017, 27018 )
 10. BORECKA, I.
  Biblioterapia - warto spróbować / I. Borecka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s.11
 11. BORECKA, I.
  Elementy biblioterapii w domach dziecka / I. Borecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 25-27
 12. BORECKA, I.
  Książka bez barier / I. Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 14
 13. BORECKA, I.
  Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa / I. Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 16-18
 14. BUKOWSKA, I.
  Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne / I. Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22
 15. CICHOŃ-PIASECKA, M.
  Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / M. Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58
 16. CHMIELEWSKA, Olga
  Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31
 17. CHOJNACKA, K.
  Biblioterapia w pracy z grupą / K. Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 23-26
 18. CZAJKOWSKI, F.
  Obsługa biblioteczna osób unieruchomionych / F. Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 11/12, s. 7-10
 19. CZAJKOWSKI, F.
  Wnioski z Ogólnopolskiego Seminarium w Toruniu: "Miejsce biblioteki w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami" / F. Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 4, s. 14-15
 20. DRAWNEL, E.
  Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / E. Drawnel // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 38-40
 21. FEDOROWICZ, M.
  Obsługa czytelników niepełnosprawnych w Ośrodkach czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu / M. Fedorowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 19-21
 22. FILIPIŃSKA, J.
  Praca z czytelnikiem w warunkach szpitalnych / J. Filipińska // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 2, s. 23-24
 23. GAWRYLUK, K.
  W krainie baśni i fantazji: projekt okazji edukacyjnej / K. Gawryluk // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 2, s. 37-38
 24. GIELECIAK, U.
  Książka - moja Arkadia, kraina szczęścia: propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej / U. Gieleciak // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 18-19
 25. HRYCYK, K.
  Biblioterapeuta: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego / K. Hrycyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 2, s. 22
 26. IPPOLDT, L.
  Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci / L. Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 2, s. 1-5
 27. IPPOLDT, L.
  Wartości terapeutyczne lektur szkolnych / L.Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 1-3
 28. IPPOLDT, L.
  Z doświadczeń w pracy z czytelnikami specjalnej troski / L. Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 4, s. 9-10
 29. IWICKA-OKOŃSKA, A.
  Lektury na różne okazje: nowa szansa książki / A. Iwicka-Okońska // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 9, s. 12-13
 30. JABŁOŃSKA, B.
  Wychowanie seksualne - biblioteka może pomóc / B. Jabłońska // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 2, s. 2-3
 31. JACORZYŃSKA, E.
  Zrobiłam pierwsze kroki w biblioterapii / E. Jaworzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 20
 32. JAK
  Jak "jeża" pozbawić kolców: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas III-IV szkoły podstawowej / Iwona Bulik [ i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10
 33. KŁOSIEWICZ, B.
  Biblioteczna przygoda dzieci sprawnych inaczej / B. Kłosiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 24-26
 34. KONIECZNA, J.E.
  Biblioterapia pedagogiczna / J.E. Konieczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33
 35. KRUSZEWSKI, B.
  Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków ( na podstawie badań własnych ) / B. Kruszewski // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 9-13
 36. KRZESZEWSKA, A.
  Pracuję z trudnym czytelnikiem / A. Krzeszewska // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s. 14
 37. KULA, I.
  Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji - Alkoholizm / I. Kula // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 13-16
 38. KUŁAKOWSKA, Joanna
  Niedoceniania pomoc terapii / Joanna Kułakowska // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 5, s. 16-17
 39. LABRYGA, Sonia
  Biblioterapia w pracy Domu Dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37
 40. MILEWSKA, J.
  O działaniach biblioteki wojewódzkiej na rzecz osób niepełnosprawnych słów kilka / J. Milewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 9, s. 25-26
 41. MOLICKA, M.
  Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / M. Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44
 42. MOLICKA, M.
  Bajki terapeutyczne / M. Molicka // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-14
 43. MOLICKA, M.
  Baśniowa terapia / M. Molicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71
 44. NIEMCZYKOWA, A.
  Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych / A. Niemczykowa // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 4, s. 6-9
 45. NIEMCZYKOWA, A.
  Mieć mądre oczy serca w bibliotece dla osób niepełnosprawnych / A. Niemczykowa // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 9, s. 1-3
 46. NOWAK, A.
  Rola biblioteki w pracy z uczniem zdolnym / A. Nowak // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 9, s. 1-4
 47. SURNIAK, G.
  Biblioterapia: Bibliografia zalecająca (wybór) / G. Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 18
 48. SURNIAK, G.Miejsce biblioteki w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami / G. Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 4, s. 12-13
 49. SZELIGA, Katarzyna
  Historia Guziołka: czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: poradnik dla dzieci, rodziców rodziców nauczycieli / Katarzyna Szeląga.. - Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, 2005. - 123 s. ( 28847 )
 50. SZLACHTA, W.
  Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki i biblioteki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej / W. Szlachta, M. Wójcikiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 10-11
 51. SZOCKI, J.
  Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych / J. Szocki // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 6, s. 14-16
 52. SZULC, W.
  Biblioterapia z Internetu: na podstawie opracowania Ndi Kostner Aiex / W. Szulc // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 11-13
 53. TYMOWSKA, L.
  Czytanie bez granic / L. Tymowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 21-22
 54. WALCZAK, JoannaProwadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9
 55. ZIÓŁEK, K.
  Bibliotekarskie warsztaty metodyczne w Lublińcu / K. Ziółek // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 43-46
 56. ZYBERT, E.B.
  Bariery w dostępie do książki i biblioteki w środowisku niedostosowanych społecznie / E. B. Zybert // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 7/8, s. 10-15
 57. ZYCH, Agnieszka
  "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce