Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Język reklamy

JĘZYK REKLAMY

Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie podzielono na trzy części: część pierwsza zawiera wykaz książek, część druga spis artykułów z czasopism, natomiast w części trzeciej zebrano scenariusze zajęć i inne materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Bibliografię opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz katalogów i kartotek Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. BRALCZYK Jerzy
  Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2004. - 146, [1] s. : il. ; 25 cm. - (Ekonomia i Zarządzanie)
 2. BRALCZYK Jerzy
  Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Wyd. 2. - Warszawa ; Bydgoszcz : "Branta" , 2000. -[4], 205, [1] s. : il. ; 21 cm
 3. BRALCZYK Jerzy
  Język na sprzedaż /Jerzy Bralczyk. - [Warszawa] : "Business Press" , [1998]. -195 s. ; 21 cm. - (Businessman Book)
 4. CHŁOPICKI Władysław
  Angielski w polskiej reklamie / Władysław Chłopicki, Jerzy Świątek. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN , 2000, 629, [1] s. ; 21 cm
 5. JĘZYK - biznes - media : materiały konferencyjne / pod red. Janusza Arabskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. -Katowice : WSZMiJO , 1999. - 147 s. : il. ; 24 cmMateriały z konferencji, Katowice, 20.05.1999 r
 6. KOCHAN Marek
  Slogany w reklamie i polityce / Marek Kochan. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : "Trio" , 2003. - 247, [1] s. : tab. ; 21 cm
 7. KOCHAN Marek
  Slogany w reklamie i polityce / Marek Kochan. - Warszawa : "Trio" , 2002. - 247, [1] s. : tab. ; 21 cm
 8. LEWIS Herschell Gordon
  Copywriting : jak pisać skuteczne teksty reklamowe / Herschell Gordon Lewis ; [przeł.: Anna Rostocka]. - Warszawa : MBT Group , cop. 1998. - Skoroszyt ([18], 329 s.) : fot. ; 31 cm
 9. SCHABOWSKA Maria
  Słownictwo reklam i anonsów prasowych zamieszczonych w "Czasie" : (1890-1895) / Maria Chabowska. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1990. - 141, [3] s., [3] k. faks. : rys. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie , ISSN 0239-6025 ; t. 110)
 10. SKOWRONEK Katarzyna
  Reklama : studium pragmalingwistyczne / Katarzyna Skowronek. - Wyd. 2. - Kraków : "Rabid" : Krakowskie Centrum Kinowe , 2001. - 99 s. : il. ; 21 cm
 11. SKOWRONEK Katarzyna
  Reklama : studium pragmalingwistyczne / Katarzyna Skowronek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Kraków : PAN. IJP , 1993. - 89, [3] s. : rys., err. ; 24 cm. - (Prace Instytutu Języka Polskiego , ISSN 0208-4074 ; 85)
 12. SŁOMSKA Albina
  Analiza semiotyczna komunikatywnej funkcji języka reklamy / Albina Słomska. - Częstochowa : Częstochowskie Wydaw. Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, 2002. - 87 s. : il. (w tym kolor.), err. ; 25 cm
 13. ŚLUŻYŃSKI Maciej
  Marketing w praktyce : budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych / Maciej Ślużyński. - Gliwice : "Helion" , cop. 2004. - 224 s. : il. ; 24 cm
 14. WISZNIEWSKI Andrzej
  Sztuka pisania / Andrzej Wiszniewski. - Katowice : "Videograf II" , 2003. - 176 s. : il. kolor. ; 22 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. ABRAMOWICZ Zofia
  Reklama w Rosji : zarys problematyki / Zofia Abramowicz // Studia Wschodniosłowiańskie. - T. 3 .- (2003) , s. 143-150
 2. BERNACKI Bogdan
  Rosyjskie napisy informacyjne i reklamowe / Bogdan Bernacki // Języki Obce w Szkole. -2002 , nr 3 , s. 7-9
 3. BRALCZYK Jerzy
  Wspólny język? : (uwagi o reklamie) / Jerzy Bralczyk // Prace Filologiczne. - T. 43 .- (1998) , s. 91-94
 4. DOŁĘGA-HERZOG Halina
  [Język perswazji publicznej - recenzja] / Halina Dołęga-Herzog // Przegląd Politologiczny. -2003 , nr 4 , s. 122-125
 5. GIEDZ Teresa
  Deixis osoby w pragmatyce współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych / Teresa Giedz // Przegląd Rusycystyczny. -1998 , z. 3/4 , s. 107-117
 6. GIEDZ Teresa
  Przedmiot w reklamie, czyli "spełnienie warunku łatwej orientacji aksjologicznej" : (na materiale współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych) / Teresa Giedz // Przegląd Rusycystyczny. -1999 , z. 1/2 , s. 63-78
 7. GUZ Bartłomiej
  Język wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti / Bartomiej Guz // Poradnik Językowy. -2001 , z. 10 , s. 9-20
 8. IBIS WRÓBLEWSKI Andrzej
  [Język na sprzedaż - recenzja] / Andrzej Ibis Wróblewski // Wiadomości Kulturalne.- 1996 , nr 17 , s. 21 Zawiera rec. książki: Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Warsz. , 1995
 9. IMIOŁO Iwona
  Język czeskiej reklamy końca XX wieku / Iwona Imiołg // Bohemistyka .- 2001 , [nr] 2 , s. 153-169
 10. KAJTOCH Wojciech
  [Slogany w reklamie i polityce - recenzja] / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze . - 2002 , nr 3/4 , s. 169-172 Zawiera rec. książki : Slogany w reklamie i polityce / Marek Kochan. - Warsz. , 2002
 11. KAMIŃSKA-SZMAJ Irena
  Slogan reklamowy - budowa składniowa / Irena Kamińska-Szmaj // Poradnik Językowy.- 1996 , z. 4 , s. 13-22
 12. KAMIŃSKA-SZMAJ Irena
  Słownictwo charakterystyczne dla tekstów reklamowych / Irena Kamińska-Szmaj // Poradnik Językowy. - 1998 , z. 6 , s. 5-11
 13. KAMIŃSKA-SZMAJ Irena
  Wartościowanie w tekstach reklamowych / Irena Kamińska-Szmaj // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - [T.] 23 .-(1997) , s. 113-118
 14. KARDELA Henryk
  Język reklamy i propagandy politycznej : wykład inauguracyjny wygłoszony w czasie uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego 2001/2002 w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Kielcach, 20.10.2001 r. / Henryk Kardela // Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach. - Z. 4 .- (2001) , s. 7-18
 15. KOPERTOWSKA Danuta
  Kontaminacja jako jeden ze sposobów modyfikowania związków frazeologicznych na użytek reklamy / Danuta Kopertowska // Slavia Occidentalis. - T. 58 .-(2001) , s. 19-25
 16. KOPERTOWSKA Danuta
  Ostatni będą p i e s z y m i - czyli o transformacji stałych połączeń wyrazowych we współczesnej reklamie / Danuta Kopertowska // Prace Filolologiczne. - T. 45 .-(2000) , s. 291-299
 17. KUDLIŃSKA-STĘPIEŃ Halina
  Językowo-kulturowy obraz "światła" w polskich i rosyjskich współczesnych tekstach reklamowych / Halina Kudlińska-Stępień // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Ross. - Z. 1 .- (2003), s. 15-24
 18. LIZAK Jadwiga
  Nagłówek reklamy prasowej / Jadwiga Lizak // Język Polski.- 2000, nr 3 / 4, s. 219-227
 19. LIZAK Jadwiga
  Sposoby wartościowania w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci / Jadwiga Lizak // Poradnik Językowy.- 1997 , z. 8 , s. 43-49
 20. LOEWE Iwona
  Definicje i definiowanie w reklamie / Iwona Lewe // Język Polski .- 2004 , z. 1 , s. 29-34
 21. MAŃCZAK-WOHLFELD Władysław
  [Angielski w polskiej reklamie - recenzja] / Elżbieta Mańczak-Wohlfeld // Kwartalnik Neofilologiczny.- 2000 , z. 3 , s. 357-359 Zawiera rec. książki : Angielski w polskiej reklamie / Władysław Chłopicki, Jerzy Świątek. - Warsz. , 2000
 22. MEIER Jörg
  Język w reklamie: gra normą, wartością i słowem : ref. /Jörg Meier ; tł. z niem. Stanisław Borawski // Edukacja Humanistyczna. -1999 , nr 1 , s. 21-30
 23. MICHALEWSKI Kazimierz
  Dydaktyczna funkcja tekstów reklamowych / Kazimierz Michalewski // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 47 .-(2002) , s. 101-105
 24. MICHALEWSKI Kazimierz
  Teksty reklamy telewizyjnej / Kazimierz Michalewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. - Z. 34 .- (1995) , s. 69-75
 25. MICULI-SAWICKA Krystyna
  Historia jednej reklamy, czyli fikcja a rzeczywistość / Krystyna Miculi-Sawicka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 7 .- (1998) , s. 211-217
 26. MOCZYDŁOWSKA Joanna, KOSIŃSKI Grzegorz
  Specyfika komunikacji werbalnej w reklamie / Joanna Moczydłowska, Grzegorz Kosiński // Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego . - Nr 11 .-(2002) , s. 107-116
 27. MOSTOWICZ Igor
  [Język na sprzedaż - recenzja] / Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. -1996 , nr 1/2 , s. 191-193 Zawiera rec. książki: Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Warsz. , 1995
 28. OŻÓG Kazimierz
  Kategoria przeszłości (tradycji) w tekstach reklamowych / Kazimierz Ożóg // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Językoznawstwo. - Z. 5 .- (1999) , s. 237-245
 29. OZÓG Kazimierz
  Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej / Kazimierz Ożóg // Język Polski. -1995 , z. 4/5 , s. 273-279
 30. PIOTROWSKA-OBERDA Ewa
  Syntetyczna analiza frekwencji angielskich terminów z dziedziny reklamy w latach 1992-1999 / Ewa Piotrowska-Oberda // Studia Neofilologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 2 .- (2003) , s. 127-136
 31. PRZYBYŁA-LOEWE Iwona
  W poszukiwaniu literackosci reklamy / Iwona Przybyła-Loewe // Język Artystyczny.- T. 9 .- (1995) , s. 122-133
 32. ROSIŃSKA Agnieszka
  Jak reklamuje się perfumy / Agnieszka Rosińska // Poradnik Językowy. - 2004 , z. 1 , s. 65-73
 33. SKOWRONEK Katarzyna
  Czy reklama kłamie? : o językowych mechanizmach perswazji / Katarzyna Skowronek // Nowa Polszczyzna .- 1997 , nr 4 , s. 47-50
 34. SŁOMSKA Albina
  Funkcja ekspresyjna języka reklamy / Albina Słomska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2003 , nr 2 , s. 17-23
 35. SZCZĘSNA Ewa
  Aforyzm i slogan - język jako zdarzenie fikcji / Ewa Szczęsna // Teksty Drugie .- 2004 , nr 1/2 , s. 252-266
 36. SZYSZKO Urszula
  Gry językowe w sloganach reklamowych / Urszula Szyszko // Język Polski. -2000 , z. 3/4 , s. 228-232
 37. TARASEWICZ Oliwia
  Kulturowe miary czasu w toposach i metonimiach polskiej reklamy / Oliwia Tarasewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - Nr 10 .- (2002) , s. 203-221
 38. WITUCKA Magda
  Jak opisuje się zapachy w reklamie perfum? / Magda Witucka // Poradnik Językowy. -1998 , z. 3 , s. 1-8
 39. WOJCIECHOWSKA-BASISTA Anna
  [Język na sprzedaż - recenzja] / Anna Wojciechowska-Basista // Poradnik Językowy .- 1996 , z. 8 , s.65-70 Zawiera rec. książki: Język na sprzedaż / Jerzy Bralczyk. - Warsz. , 1995
 40. WOJCIECHOWSKA-BASISTA Anna
  Piosenka reklamowa - kilka uwag o języku / Anna Wojciechowska-Basista // Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - [T.] 23 .-(1997) , s. 119-123
 41. WOJCIECHOWSKA-BASISTA Anna
  [Reklama : studium pragmalingwistyczne - recenzja] / Anna Wojciechowska-Basista // Poradnik Językowy .- 1996 , z. 8 , s.65-70 Zawiera rec. książki: Reklama : studium pragmalingwistyczne / Katarzyna Skowronek. - Krak. , 1993
 42. WOJTAK Maria
  Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatywnej / Maria Wojtak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae . -Vol. 18 .-(2000) , s. 299-309
 43. ZARĘBINA Maria
  Wyrazy waloryzujące w tekstach reklamowych krakowskiego "Czasu" : (w sto lat później) / Maria Zarębina // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 9 .- (1997) , s. 275-283
 44. ZARÓWNY Witold
  Język reklamy / Witold Zarówny // Nauki Humanistyczne. - Nr 4 .-(1998) , s. 239-242
 45. ZIMNY Rafał
  Niektóre cechy składni współczesnego sloganu reklamowego / Rafał Zimny // Język Polski. -1996 , z. 2/3 , s. 147-154

REKLAMA - PROPOZYCJE SCENARIUSZY ZAJĘĆ


 1. BAŃCZERWOSKA Izabela
  Reklama - informacja, ekspresja czy zachętą? O trzech typach funkcji komunikatywnej tekstu : propozycja lekcji w klasie I liceum / Izabela Bańczerowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 1, s. 78-82
 2. BAŃCZERWOSKA Izabela
  W świecie znaków reklamy / Izabela Bańczerowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, nr 2, s. 55-60Zaw. konspekt lekcji. Temat: Poznajemy tworzywo współczesnej reklamy.
 3. BALONEK Stanisława
  Jan Kochanowski "Na lipę" - odkrywamy piękno renesansowej reklamy / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, Dodatek Prace konkursowe nr 2, s. 2Zaw. konspekt lekcji dla kl. I gimnazjum.
 4. BALONEK Stanisława
  Tworzymy reklamę / Stanisława Balonek // Aura. - 2002, Dodatek Prace konkursowe nr 3, s. 2-3Zaw. konspekt lekcji dla kl. I gimnazjum.
 5. BOROWIEC Karina, SZYMIK Eugeniusz
  Dzieci w świecie reklamy / Eugeniusz Szymik, Karina Borowiec // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 94-100Zawiera konspekt lekcji dla klasy IV.
 6. DERBICH Jolanta
  Niebezpieczna reklama / Jolanta Derbich // Edukacja dla Bezpieczeństwa .-2001 , nr 3 , s. 44-47
 7. DUDEK Kamilla
  Jak działa reklama? : Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole .-2003 , nr 5 , s. 9
 8. DYBALSKA Renata
  Czy białe może być czarne? O reklamowych mechanizmach językowej manipulacji / Renata Dybalska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, nr 6, s. 84-91
 9. DZIDZIUL Lena
  Reklama - czy jesteśmy w stanie się jej oprzeć? / Lena Dzidziul// Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 22-23Zawiera konspekt lekcji dla klasy II gimnazjum.
 10. GĄSIOREK K.
  Reklamy a ogłoszenia prasowe jako materiał do ćwiczeń językowych / K. Gąsiorek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1994/1995, nr 6, s. 112-127
 11. HENDRYKOWSKI Marek
  Polonista w świecie reklamy i wideoklipu / Marek Hendrykowski // Polonistyka .-2004 , nr 5 , s. 270-275
 12. JAGODZIŃSKA Edyta
  Z reklamą za pan brat / Edyta Jagodzińska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 614-618Reklama na lekcjach języka polskiego.
 13. JAKUBOWSKA-OŻÓG Alicja
  Świat wykreowany w reklamie na lekcjach języka polskiego / Alicja Jakubowska-Ożóg // Język Polski w Gimnazjum .-2003/2004 , nr 2 , s.77-81
 14. KOSIŃSKA Beata
  O reklamie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Cz. 1 / Beata Kosińska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 2, s. 136-142
 15. KOSIŃSKA Beata
  O reklamie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Cz. 2 / Beata Kosińska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 3, s. 123-127
 16. KOWALCZYK Marzena, CYBULSKA Agata
  Scenariusz lekcji Pt.: "Wywieranie wpływu na ludzi - wokół reklamy"/ Marzena Kowalczyk, Agata Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 14-16
 17. KOZŁOWSKA Bożena
  Redakcyjna "kuchnia". O reklamie / Bożena Kozłowska // Drama. - 2000, nr 34, s. 23-25Zawiera propozycję lekcji w kl. V-VI.
 18. KRUSZEWSKI Krzysztof
  Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych / Krzysztof Kruszewski // Ruch Pedagogiczny .-2001 , nr 3-4 , s.7-12
 19. KUŹNIEWSKA Sylwia
  Techniki perswazyjne w reklamach : propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Sylwia Kuźniewska // Biblioteka w Szkole .-2004 , nr 1 , s. 11
 20. LEKSOWSKA Lidia, WITKOWSKA Iwona
  Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Witkowska // Biblioteka w Szkole .-2002 , nr 5 , s.30-31
 21. LEKSOWSKA Lidia, WITKOWSKA Iwona
  Poznajemy reklamę prasowa : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Witkowska // Biblioteka w Szkole .-2002 , nr 10 , s. 8
 22. LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ Anna
  Gramy w reklamę, czyli o żonglowaniu językiem, komunikacją, zakazami i sztuką / Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz // Edukacja Medialna .-2002 , nr 2 , s.24-28
 23. NOWEL Ewa
  Arystotelesa wartości absolutne i zabijanie zarazków na śmierć, czyli jak reklama poprawiła dyżurne problemy / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum .- 2003/2004 , nr 4 , s.38-50Propozycja lekcji.
 24. NOWEL Ewa
  Reklama - wprowadzenie do komunikacji masowej / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum .-2002/2003 , nr 4 , s. 87-92
 25. PACHECKA Małgorzata
  Czy można wierzyć reklamie? : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Małgorzata Pachecka // Język Polski w Szkole IV-VI .- 2002/2003 , nr 3 , s.54-57
 26. PATRZAŁEK Tadeusz
  Ćwiczenia smaku / Tadeusz Patrzałek // polonistyka. - 1999, nr 6, s. 345-350"Smaki" reklam. Zawiera propozycję ćwiczeń.
 27. PITRUS Andrzej, NOWEL Ewa
  Zrozumieć reklamę / Andrzej Pitrus, Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI .-2002/2003 , nr 4, s. 99-103
 28. POTURAŁA Wioletta
  Edukacja czytelnicza i medialna na lekcjach języka polskiego / Wioletta Poturała // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s. 18-27Zawiera konspekty lekcji.
 29. PRZEGON Marta
  Śmierć wielokrotnego użytku, czyli sprowadzanie rzeczywistości do absurdu. Konspekt lekcji przeprowadzonej w kl. V wg programu "To lubię" / Marta Przegon // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1997/1998, nr 6, s. 65-66.Układanie tekstu reklamowego i jego zapis
 30. RĄPAŁA Grzegorz
  Reklama - ja i ty... / Grzegorz Rąpała // Wychowawca .-2002 , nr 7-8 , s.14-15
 31. SALSKA-KOPEĆ Katarzyna
  Uważamy na reklamy : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I gimnazjum / Salska-Kopeć Katarzyna // Wszystko dla Szkoły .-2004 , nr 2 , s. 15
 32. STEFAŃSKA Kazimiera
  Reklama, czyli życzenia osobliwe : (cykl lekcji - edukacja medialna) / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum .-1999/2000 , nr 3 , s. 37-45
 33. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Język współczesnej reklamy - czytanie krytyczne / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 1, s. 68-78
 34. STRÓŻYŃSKI Klemens
  Użytek z tekstów użytkowych / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum .-2003/2007 , nr 4 , s.51-54Analiza ofert, promocji, reklam.
 35. STRÓŻYŃSKI Mateusz
  Sztuka dobrego mówienia - dzisiaj / Mateusz Stróżyński // Polonistyka. - 2002, nr 5, s. 284-289
 36. SZELIGOWSKA Agnieszka, RYMISZEWSKA Marzena
  Zanim uwierzysz reklamie : lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej / Agnieszka Szeligowska, Marzena Rymiszewska // Poradnik Bibliotekarza .-2004 , nr 6 , s. 31-32
 37. ŚMIETANA Barbara
  Bądź niebanalnym copywriterem - czyli językowa zabawa w namawianie : (projekt lekcji) / Barbara Śmietana // Język Polski w Gimnazjum .-2002/2003 , nr 3 , s.16-17Język reklamy. Odbiór tekstów perswazyjnych.
 38. ŚMIETANA Barbara
  Dla kogo i po co? : reklama w gimnazjum / Barbara Śmietana // Język Polski w Gimnazjum .-2002/2003 , nr 3 , s.7-15Reklama jako wypowiedź o charakterze użytkowym na lekcjach języka polskiego.
 39. TURLEJ Zofia
  Reklamowe manipulowanie / Zofia Turlej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/1999, nr 6, s. 62-66Zawiera scenariusz lekcji. Temat: Podaj to, co najlepsze - czyli o manipulacji reklamy.
 40. WIŚNIEWSKA Jadwiga
  Reklama: gra słowami / Jadwiga Wiśniewska // Wszystko dla Szkoły .-2004 , nr 6 , s. 6-8
 41. ZAJDEL Krzysztof
  Zapraszamy do reklamy! / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog .- 2001 , nr 4 , s.59-61
 42. ZASADA Ewa
  Jak stworzyć skuteczny komunikat? Klasowe studio reklamy / Ewa Zasada // Język Polski w Gimnazjum .-2002/2003 , nr 2 , s.65-68Propozycja dla klas gimnazjalnych.
 43. ŻARÓW Anna
  Nie tylko o reklamie w dramie- techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole .-2002 , nr 3 , s. 18Scenariusz zajęć.
 44. ŻUKOWSKA Izabela
  Czy należy wierzyć reklamom? / Izabela Żukowska // Biblioteka w Szkole .-2002 , nr 4 , s. 15-17Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej.

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce