Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Encykliki Jana Pawła II PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 19 marca 2015
ENCYKLIKI  JANA  PAWŁA II
 
Bibliografia zawiera wykaz encyklik Jana Pawła II ułożonych chronologicznie – od pierwszej – napisanej w 1979 r. do czternastej – z 2003 r.   Tytuły encyklik wytłuszczono i ponumerowano. W obrębie poszczególnych utworów umieszczono bibliografię opublikowanych encyklik. Oddzielnie wykazano opublikowane zbiory encyklik. W dalszej części zamieszczono wykaz encyklik dostępnych w Internecie oraz wykaz stron internetowych zawierających informacje i omówienia nt. tych dokumentów papieskich.
Encykliki to najważniejsze i podstawowe dokumenty papieskie. Jan Paweł II pisał je po polsku, jednak oficjalny charakter miała zawsze wersja łacińska tekstu, która służyła do dalszych przekładów na języki nowożytne. Zgodnie z tradycją kościelną tytuł encykliki tworzą pierwsze słowa jej oficjalnego tekstu. Poniżej podano w nawiasie tłumaczenie tytułu na podstawie polskiego tekstu (niekiedy Jan Paweł II nadawał encyklice także podtytuł). Papież Jan Paweł II wydał 14 encyklik.   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II#Encykliki_Jana_Paw.C5.82a_II
 
1. Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979. Pierwsza encyklika Jana Pawła II (przyjęta z wielkim zainteresowaniem i z aprobatą), zarazem pierwsza z cyklu trynitarnego, podejmującego nową interpretację Boga jako Trójcy Świętej. Temat: Jezus Chrystus jako Syn Boży. Analiza „Boskiego” oraz „ludzkiego wymiaru Odkupienia”, w tym ofiary Chrystusa na krzyżu jako przejawu miłości do każdej osoby, co ukazuje godność ludzką. Słynne zdanie: „Człowiek nie może żyć bez miłości” (a jest nią finalnie Bóg). Encyklikę interpretowano jako manifest personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego.
 
Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / Jan Paweł II. - Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna : Kolekcja Hachette. Hachette Livre Polska, cop. 2007.
 
Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II ; komentarz Jan Krucina]. - Wrocław : "Tum", 1994.
 
Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. – Wyd. 5. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986.
 
Redemptor hominis : tekst i komentarz / Jan Paweł II ; pod red. Zofii Zdybickiej; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1982.
 
Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli : [tekst i komentarz]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, [1980].
 
Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [tł z łac.]. - Poznań : "Pallottinum", 1979.
 
Redemptor hominis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. - Warszawa : Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1979.
 
2. Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listopada 1980. Druga encyklika trynitarna. Temat: Bóg-Ojciec. Analiza miłosierdzia jako najwyższego przymiotu Stwórcy: przejawu Jego miłości do każdej osoby ludzkiej, co umacnia jej godność. Osobny rozdział zawiera interpretację egzystencjalną przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W interpretacjach wskazywano związek z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej, którego wizję Miłosierdzia Bożego papież analitycznie i twórczo rozwinął.
 
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia / [Jan Paweł II]. – Wyd 2. - Poznań : "Pallottinum", 2002.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1996.

Dives in misericordia : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Stanisław Nagy; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II - O Bożym Miłosierdziu "Dives in misericordia" : tekst i komentarz / [red. Stanisław Grzybek, Marian Jaworski]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.

Dives in misericordia : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu. - Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1981.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia : Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki : Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!. - Rzym : [s.n.], [1980].

Dives in misericordia : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu. - [Poznań] : "Pallottinum" : na zlec. Konferencji Episkopatu Polski, 1980.
 
3. Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 14 września 1981.
Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1985.
 
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II ; komentarz Jan Krucina]. Wyd. 2. - Wrocław : "Tum", 1995.


Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992.

Laborem exercens : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Jerzy Gałkowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986.

Laborem exercens / Jan Paweł II. Powołany do pracy : komentarz / pod red. Jana Kruciny. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1983.

Laborem exercens = encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy encykliki "Rerum novarum", w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. - Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej - Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. - Poznań : "Pallottinum" na zlec. Konferencji Episkopatu Polski, 1981.
 
4. Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata – 18 maja 1986. Trzecia encyklika trynitarna. Temat: Duch Święty. Studium unaoczniania się Boga jako osobowej miłości. Analiza pojęć biblijnych („ruah”, „nefesh”, „Parakletos”). Duch Święty zapowiedziany przez Chrystusa w toku Ostatniej Wieczerzy jako osobowe tchnienie miłości Boga ku ludziom, przenikające świat. „Grzech” jako akt wolnej woli człowieka: zamknięcie na ducha miłości.

Dominum et vivificantem : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Adam Ludwik Szafrański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Wyd. 1. dodr. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.

Dominum et vivificantem : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Adam Ludwik Szafrański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

Encyklika Dominum et vivificantem Ojca Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", [1994].

5. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1987.

Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. - Warszawa : Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, [2000].

Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1995.

Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. - Watykan : Libreria Editrice Vaticana, [1987].

6. Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1987.

Encyklika Sollicitudo Rei Socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum Progressio. - Warszawa : Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, [2000].

Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / [Jan Paweł II ; komentarz Józef Majka]. - [Wyd. 2 i. e. 3]. - Wrocław : "Tum", 1997

Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / [Jan Paweł II ; komentarz Józef Majka]. - Wrocław : "Tum", 1994.

7. Sollicitudo rei socialis : encyklika skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / Jan Paweł II. - Warszawa : "Pax", 1991.


Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio / komentarz napisał Józef Majka. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1988.

Sollicitudo rei socialis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Augustinum", 1988.

Sollicitudo rei socialis : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio. - Warszawa : "Augustinum", 1988.

8. Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego – 7 grudnia 1990.

Encyklika Redemptoris missio Ojca Świętego Jana Pawła II O stałej aktualności posłania misyjnego / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1995.

9. Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: W stulecie encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” – 1 maja 1991.

Centesimus annus : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Franciszek Kampka, Cezary Ritter ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. Katedra Katolickiej Nauki Społecznej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.

Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę Encykliki Rerum novarum / [Jan Paweł II ; komentarz Józef Majka]. - [Wyd. 2]. - Wrocław : "Tum", 1995

Centesimus annus : encyklika w setną rocznicę Encykliki Rerum novarum, 1 maja 1991 / Jan Paweł II ; Ośrodek Chrześcijańskiej Myśli Społecznej "Augustinum". - Warszawa : "Augustinum", 1991.

10.Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła – 6 sierpnia 1993.

Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II]. - Poznań : "Pallottinum", 2003.

Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. - Warszawa : Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, [2000].

Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II ; koment. Jan Krucina]. - Wrocław : "Tum", 1998.

Veritatis splendor : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Andrzej Szostek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.

Veritatis splendor : przesłanie moralne Kościoła : materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1993 r. / red. Bernard Jurczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. Sekcja Teologii Moralnej. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. - Wrocław : "Tum", 1993.

Encyklika "Veritatis splendor" Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. - Watykan : Libreria Editrice Vaticana, [1993].

11.Evangelium Vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 25 marca 1995.

"...wybierz więc życie" / [red. Mieczysław Piotrowski]. - Poznań : Wydawnictwo Agape, 2010.
Tyt. płyty: Syndrom. - Uwagia okł.: Poruszające świadectwa i artykuły w obronie życia wybrane z "Miłujcie się!", encyklika Evangelium vitae, film "Syndrom".

Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi
dobrej woli o wartościach i nienaruszalności życia ludzkiego. - Warszawa : Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, [2000].

Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego / [Jan Paweł II]. - Częstochowa : [Tygodnik Katolicki "Niedziela"], 1995.

Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego / [Jan Paweł II]. - Warszawa : KAI, [1995].

Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", [1995].

Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.     [Poznań] : "Pallottinum", 1995.

12.Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno), podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1995.

Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej. - Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, cop. 2002.

Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 2000.

Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej. - [Poznań] : "Pallottinum", 1995

Ut unum sint : encyklika o działalności ekumenicznej / Jan Paweł II. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1995

Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej / [Jan Paweł II]. - [Warszawa] : KAI, [1995]

Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej. - Watykan : Libr. Ed. Vaticana, [post 1995].

Ut unum sint / Augustyn Bea ; [przekł. Antoni Starzeński ; oprac. przekładu: Eugeniusz Ożóg, Jan Ożóg, Jan Preisner]. - Kraków : Wydaw. Apostol. Modlitwy, dr. 1974.

13. Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem – 14 września 1998.

Fides et ratio : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003.

Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio. - Kraków : "Znak", 1999.
Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego O relacjach między wiarą a rozumem. - Tarnów : "Biblos", [1999].

Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego O relacjach między wiarą a rozumem. - Tarnów : "Biblos", [1999].

Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego O relacjach między wiarą a rozumem. - Wrocław : "Tum", 1998.

Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem. - Kraków : Wydaw. Księży Sercanów, 1998.

Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego O relacjach między wiarą a rozumem. - Kraków : "M", [1998].

14.Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Kościoła – 17 kwietnia 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia do biskupów, do kapłanów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / Jan Paweł II. - Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka, 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / Ojciec Święty Jan Paweł II. - Kraków : "M" ; Warszawa : KAI [Katolicka Agencja Informacyjna], 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Tarnów : "Biblos", [2003].

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Poznań : "Pallottinum", 2003.

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Kraków : "eSPe", [2003].

Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła / [Jan Paweł II]. - Watykan : Libreria Editrice Vaticana, [2003].
 
Zbiory encyklik:
Encykliki / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik, Tadeusz Dzidek, Zdzisław J. Kijas, Janusz Poniewierski, Grzegorz Ryś, Piotr Słabek, Jacek Urban]. - Kraków : Wydawnictwo M, [2014].
Zawiera: Redemptor hominis,  Dives in misericordia, Laborem exercens, Slavorum apostoli, Dominum et Vivificantem, Redemptoris Mater, Sollicitudo rei socialis, Redemptoris mission, Centesimus annus, Veritatis splendor, Evangelium vitae, Ut unum sint, Fides et ratio,  Ecclesia de Eucharistia.

Encykliki Jana Pawła II. - Warszawa : Sowa, [2005].
Zawiera: Redemptor hominis ; Dives in misericordia ; Laborem exercens ; Slavorum apostoli ; Dominum et vivificantem ; Redemptoris Mater ; Soliicitudo rei socialis ; Redemptoris missio ; Centesimus annus ; Veritatis splendor ; Evangelium vitae ; Ut unum sint ; Fides et ratio ; Ecclesia de eucharistia.

Encykliki społeczne Kościoła katolickiego. - Świdnica ; Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005.
Zawiera: Encyklika Rerum Novarum : (O kwestii robotniczej) Ojca Świętego Leona XIII / przekł. Jan Piwowarczyk ; Encyklika Mater et Magistra Ojca Świętego Jana XXIII [...] o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej ; Encyklika Pacem in terris Ojca Świętego Jana XXIII [...] o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności ; Encyklika Populorum Progressio Ojca Świętego Pawła VI ; Encyklika Laborem exercens Ojca Świętego Jana Pawła II ; Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II ; Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II.

Encykliki społeczne Kościoła katolickiego. Wyd. 2 popr. - Świdnica ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005.
Zawiera: Encyklika Rerum Novarum : (O kwestii robotniczej) Ojca Świętego Leona XIII / przekł. Jan Piwowarczyk ; Encyklika Quadragesimo anno Ojca Świętego Piusa XI ; Encyklika Mater et Magistra Ojca Świętego Jana XXIII [...] o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej ; Encyklika Pacem in terris Ojca Świętego Jana XXIII [...] o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności ; Encyklika Populorum Progressio Ojca Świętego Pawła VI ; Encyklika Laborem exercens Ojca Świętego Jana Pawła II ; Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II ; Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II.   

Teksty encyklik Jana Pawła II w Internecie
Encykliki / [Jan Paweł II]. W: Centrum Myśli Jana Pawła II [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w: http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Kategoria:Encykliki
Zawiera teksty i omówienie 14 encyklik Jana Pawła II.

Encykliki Jana Pawła II. W : Wiara.pl : serwis papieski [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w: http://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II
Zawiera teksty encyklik.

Encykliki Jana Pawła II [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w:
http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/encykliki_i_adhortacje_Jana_Pawla_II.pdf
Zawiera teksty encyklik.

Encykliki Jana Pawła II. W : John Paul foundation [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w: http://www.fjp2.com/pl/jan-pawel-ii/biblioteka-online/encykliki
Zawiera teksty encyklik.

Encykliki - Jan Paweł II [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w:
http://www.zaufaj.com/encykliki.html
Zawiera teksty encyklik.

Encykliki Jana Pawła II. W : Deon.pl [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w: http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/encykliki-jan-pawel-ii/
Zawiera teksty i omówienie encyklik: "Evangelium Vitae", "Veritatis splendor", "Fides et ratio", "Dominum et Vivificantem", "Dives in Misericordia", "Redemptor hominis".

Encykliki Jana Pawła II I Benedykta XVI. W : Pójdź za mną [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w: http://pojdzzamna.org.pl/encykliki-jana-pawla-ii-i-benedykta-xvi.html

Nauczanie papieża Jana Pawła II: Encykliki. W : Opoka [ on-line], [dostęp 16.03.2015].  Dostępny w: http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html
Zawiera teksty encyklik.

Informacje i opracowania nt. encyklik Jana Pawła II w Internecie

Encykliki Jana Pawła II. W: Wiadomości.wp.pl [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,35474,title,Encykliki-Jana-Pawla-II,wid,13368313,wiadomosc.html?ticaid=114849&_ticrsn=3
 
Encykliki Jana Pawła II. W: Wikipedia.pl [on-line], [dostęp 16.03.2015]. Dostępny w:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Encykliki_Jana_Paw%C5%82a_II

Ratzinger Joseph : Czternaście encyklik Jana Pawła II. W : Opoka [ on-line], [dostęp 16.03.2015].  Dostępny w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/25jp/ratzinger_encykliki.html#
Rozważania kard. Joseph Ratzinger nr encyklik Jana Pawła II.
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce