Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Totalitaryzm PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 07 maja 2015
TOTALITARYZM
Zestawienie bibliograficzne
Zestawienie zawiera książki, artykuły i publikacje dostępne w Internecie.  Opis bibliograficzny książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce  zawiera sygnaturę.
 
1. Książki

 1. Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku / Barbara Olszewska-Dyoniziak. - Wrocław : "Atla 2", 1999.
 2. Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja : początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939) / Marek Kornat. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2003.
 3. Czas totalitaryzmu : stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku / red. Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król ; [przekł. z niem. Marta Koszutska, z wł. Dawid Artico, z ros. Maria Krisań]. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas, 2011.
 4. Czerwone szwadrony postępu / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. tomu Henryk Głębocki et al.]. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2008.
 5. Demokracja totalitarna / Zygmunt Zieliński ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2012.
 6. Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich / red. nauk. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński. - Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Uniwersytet Warszawski : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.
 7. Drogi do szczęścia / Anna Pawełczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. W   45242, W   45243, W   45244
 8. Dyktatorzy : kroniki tyranii i szaleństwa / (red.) Jarosław Giziński. -Warszawa : Ringier Axel Springer Polska, 2012.
 9. Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy / Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007.
 10. Europa XX wieku : między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Pauliny Binieckiej i Katarzyny Kaźmierczak. - Piotrków Trybunalski : [Instytut Stosunków Międzynarodowych], 2011.
 11. Intelektualiści w okowach totalitaryzmów : kontestacja, kooperacja, kolaboracja / [red. Jakub Maciejewski]. - Sosnowiec : Event Group Paweł Buchaniec ; Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2011.
 12. Język artystyczny w warunkach totalitarnych / Igor Gołomsztok. - [Lublin] : "Vademecum", [1985].
 13. Kobiety dyktatorów. 2 / Diane Ducret ; przekł. Anna Maria Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2013. W   70982
 14. Kobiety dyktatorów / Diane Ducret ; przekł. Maria Rostworowska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. W   70983
 15. Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; tł. cz. 1 i 3 Daniel Grinberg, cz. 2 Mariola Szawiel. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. W   66750
 16. Kościół katolicki a totalitaryzm / Patrick Michel ; przeł. [z fr.] Filip Łobodziński. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1995.
 17. Kulisy totalitaryzmu : polityczna teoria dyktatury proletariatu / Marek Bankowicz. - Kraków : "PiT", 1995.
 18. Literatura wobec totalitaryzmu / Marek Bernacki. - Warszawa : Wydawnictwo Adamantan, 2002.
 19. Maleńka encyklopedia totalizmu / Jan Józef Szczepański.- Kraków : "Znak", 1990
 20. Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury : studium kultury totalitarnej / Jakub Sadowski. - Kraków : Egis, 2009.
 21. Muzyka i totalitaryzm / pod red. Macieja Jabłońskiego i Janiny Tatarskiej ; [aut. t. Michał Bristiger et al.] ; Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. - Poznań : "Ars Nova", 1996.
 22. Referaty z konferencji muzykologicznej "Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku", Poznań 14-16 marca 1996.
 23. Niedemokratyzmy / Marek Bankowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. W   68475
 24. Oblicza totalitaryzmu we współczesnej antyutopii rosyjskiej / Katarzyna Sobijanek. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2013.
 25. Od społeczeństwa totalitarnego do obywatelskiego : (doświadczenia stalowowolskie) / Edward Frankowski. - Warszawa ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2007.
 26. Od tolerancji do totalitaryzmu / Dariusz Oko. - [Kraków] : Wydawnictwo św. Stanisława BM, cop. 2013.
 27. Ostatnie dni dyktatorów / Diane Ducret, Emmanuel Hecht prezentują ; przekł. Anna Maria Nowak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. W   71385
 28. Rządzący rządzeni : totalitaryzm w stosunkach władzy w PRL / Ludwik Habuda ; [Politechnika Opolska]. - Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001.
 29. Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; z ang. przeł. Bartłomiej Pietrzyk.- Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2011.
 30. Systemy totalitarne we współczesnej myśli filozoficznej i społecznej / Barbara Magdalna Dworak. - Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011.
 31. Szkice o totalitaryzmie / Aleksander Hertz ; wyboru dokonał Jan Garewicz ; wstępem opatrzył Wojtek Lamentowicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994
 32. Totalitaryzm / Leonard Schapiro ; [tł. z ang. ; posł. tł.]. - Warszawa : "Rytm" : ON [Oświata Niezależna], 1987.
 33. Totalitaryzm a władza legalna : przypadek Polski 1945-1989 / Edyta Widawska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 34. Totalitaryzm a zachodnia tradycja / pod red. Miłowita Kunińskiego ; [aut. Zoltán Balázs et al.]. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2006.
 35. Totalitaryzm : geneza, istota, upadek / Roman Bäcker. - Toruń : "Index-Books", 1992.
 36. Totalitaryzm jawny czy ukryty? / Peter A. Redpath [et al.]. - Lublin : Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijńskiej" : Wydawnictwo KUL, 2011.
 37. Totalitaryzm - przeszłość czy realne zagrożenie? : praca zbiorowa / pod red. nauk. Radosława Fiedlera i Sebastiana Wojciechowskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2001.
 38. Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku / pod red. Władysława Masiarza. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011.
 39. Totalitaryzm sowiecki w ocenie polskiej prasy wojskowej lat 1929-1939 / Jacek Romanek. - Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2008.
 40. Totalitaryzm : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003.
 41. Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje / pod red. Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 42. Trudny wiek XX : jednostka, system, epoka / pod red. Grzegorza P. Bąbiaka i Joanny Nalewajko-Kulikov. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2010.
 43. Trzecia fala demokratyzacji / Samuel P. Huntington ; przeł. [z ang.] Andrzej Dziurdzik, - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009. W  64015, W   65875
 44. Wina i kara : społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. - [Warszawa : s.n., 2014].
 45. W kraju Orwella : uwagi o funkcjonowaniu północnokoreańskiego państwa totalitarnego / Waldemar J. Dziak, Andrzej M. Faliński ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : ISP. PAN : "Typografika", [1994].
 46. Władza totalna : studium porównawcze despotyzmu wschodniego / Karl August Wittfogel ; [red. Elżbieta Kossarzecka]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

2. Artykuły z czasopism


 1. Antropologia totalitaryzmu, czyli wizja Nowego Jutra / Marek Bednarz. W: Mediator. - [T.] 1 (2006), s. 31-46
 2. Autorytaryzm : podstawowe zagadnienia teoretyczne / Roman Bäcker, Arkadiusz Czwołek. W: Dyskurs (Opole). - Nr 02 (2005), s. 3-12
 3. Czym jest post-totalitaryzm / Władysław J. Stankiewicz ; tł. z ang. Bogdan Czaykowski. W: Kultura. - 1996, nr 3, s. 6-9
 4. Demokracja a dyktatura, autorytaryzm, totalitaryzm : komparatystyka relacji czterech pojęć / Roman Tokarczyk. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - T. 30 (2008), s. 7-35
 5. Detotalitaryzacja / Paweł Kozłowski. W: Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 48-50
 6. Gandyzm w epoce totalitaryzmu / Paweł Zyzak. W: Arcana. - 2012, nr 3, s. 200-206
 7. Geneza i rozwój myśli totalitarnej / Stanisław Lasek. W: Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Studia Historyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 11, (1998), s. 109-120
 8. Interpretacje bolszewizmu i systemów totalitarnych w Polsce (1918-1939) / Marek Kornat. W: Zeszyty Historyczne. - Z. 146, (2003), s. 3-45
 9. Koncepcja totalizmu katolickiego w II RP / Jarosław Macała.  W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - T. 30 (2008), s. 79-98
 10. Korzenie demokracji totalitarnej / Jacob L. Talmon ; tł. Wojciech Buchner. W: Przegląd Polityczny. - Nr 69 (2005), dod. s. I-VIII
 11. Kultura w systemie totalitarnym / Stanisław Kania. W: Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 6, s. 3-9
 12. Liberalna dekonstrukcja systemu totalitarnego / Zbigniew Rau. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - T. 33 (2011), s. 311-328
 13. Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu / Tomasz Olchanowski. W: Albo albo. - 2008, z. 1, s. 133-148
 14. Muzyka i władza w systemach totalitarnych / Ksenia Kakareko. W: Epikeia. - 2008, [nr] 1, s. 40-49
 15. O niektórych sposobach dewaluacji wartości w systemie totalitarnym / Małgorzata Cebulska. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - Z. 21, (1995), s. 33-45
 16. O odmowie przemyślenia totalitaryzmu / Claude Lefort ; tł. Wiktor Dłuski. W: Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 157-162
 17. Pojednanie po totalitaryzmie - zadanie dla Unii Europejskiej / Krzysztof Bobiński. W: Polski Przegląd Dyplomatyczny. - T. 5, nr 6 (2005), s. 5-13
 18. Prawo rzymskie w systemach totalitarnych (przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec): zarys problematyki / Adam Bosiacki.  W: Studia Iuridica. - T. 37, (1999), s. 7-13
 19. Reżimy autorytarne a prawo rzymskie / Witold Wołodkiewicz. W: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 1993, z. 1/2, s. 437-444
 20. Rodzina w państwie totalitarnym / Henryk Szabała. W: Gdańskie Studia Antropologiczne. - T. 4, (1997), s. 91-104
 21. Społeczeństwo w systemie panowania totalnego / Anna Turska. W: Studia Iuridica. - T. 27, (1995), s. 11-23
 22. System totalitarny : kontrowersje intelektualistów polskich / Hanna Świda-Ziemba. W: Przegląd Polityczny. - Nr 84 (2007), s. 83-97
 23. Systemy nie-ludzkiego świata / Adam Karpiński. W: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. - Z. 9 (2009), s. 31-51
 24. Systemy totalitarne w Europie w XX wieku : (z problemów genezy i podłoża zjawiska) / Zygmunt Piotr Mańkowski. W: Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej. - R. 1, nr 1 (2007), s. 9-14
 25. Teoria "rewolucji antyliberalnej" : w kręgu interpretacji totalizmu w polskiej myśli politycznej (1918-1939) / Marek Kornat. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - T. 33 (2011), s. 191-207
 26. Totalitaryzm / Krzysztof Pomian ; tł. Wojciech Buchner. W: Przegląd Polityczny. - Nr 30, (1996), s. 62-68
 27. Totalitaryzm / Krzysztof Pomian ; tł. Wiktor Dłuski. W: Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 122-127
 28. Totalitaryzm a militaryzm / Marian Zgórniak. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - Z. 122, (1997), s. 9-15
 29. Totalitaryzm czy biopolityka? / Roberto Esposito ; tł. Joanna Ugniewska. W: Przegląd Polityczny. - Nr 82 (2007), s. 122-126
 30. Totalitaryzm : ewolucja systemu i jego percepcji / Pierre Hassner ; tł. M.E. W: Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 143-155
 31. Totalitaryzm w myśli Hannah Arendt : próba podsumowania / Margaret Canovan ; tł. Krzysztof Dorosz.  W: Przegląd Polityczny. - Nr 55, (2002), s. 146-151,153-158
 32. "Totalitaryzm" w poglądach Andrzeja Niesiołowskiego, socjologa i publicysty katolickiego / Michał Musielak.  W: Życie i Myśl. - 1999, nr 1, s. 62-70
 33. Totalitaryzmy na wojnie z chrześcijaństwem / Elżbieta Królikowska-Avis.  W: Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. - 2009, [nr] 12, s. 4-6
 34. Wiek totalitarnych utopii / Arkadiusz Stempin. W: Znak. - R. 57, nr 7/8 (2005), s. 12-16
 35. Wizerunek przywódcy w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym / Przemysław Potocki.     W: Ekonomia i Zarządzanie. - T. 2, nr 2 (2010), s. 61-90
 36. Władza totalitarna a model państwa prawnego / Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - Nr 23, (2000), s. 45-57
 37. W obliczu kryzysu cywilizacji: u źródeł teorii totalitaryzmu / Ryszard Skarzyński.  W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - Nr 23, (2000), s. 5-44
 38. W poszukiwaniu ukrytych korzeni totalitaryzmu / Abbot Gleason ; tł. Adam Lipszyc. W: Przegląd Polityczny. - Nr 79/80 (2006), s. 128-137
 39. Wybrane aspekty badań nad totalitaryzmem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Niemczech / Erhard Cziomer.  W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - Z. 122, (1997), s. 79-93
 40. Z badań nad procesem totalitaryzacji w nazistowskich Niemczech / Łukasz Machaj, Tomasz Scheffler. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. - T. 27 (2004), s. 167-187

3. Publikacje dostępne w internecie


 1. Breczko Jacek : Totalitaryzm a granice plastyczności człowieka. W: ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich. – 2010, nr 10, s. 137-150 [on-line], [dostęp 5.05.2015]. Dostępny w: http://sofia.sfks.org.pl/13_Sofia_nr10_Breczko.pdf
 2. Skarzyński  Ryszard : Początki teorii totalitaryzmu. W: Miscellanea Historico-Iuridica T. 8, 2009, s. 73-88 [on-line], [dostęp 5.05.2015]. http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1564/1/Miscellanea_T-8_5.pdf
 3. Szurek Daria,  Strzelecka Aleksandra : Totalitaryzm a dyktatura. [on-line], [dostęp 5.05.2015]. Dostępny w: http://www.gdynia.mm.pl/~tarken/P/totalitaryzm.doc
 4. Tarasiewicz Paweł : Jan Paweł II o totalitaryzmie. [on-line], [dostęp 5.05.2015]. Dostępny w: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3901/Jan%20Pawe%C5%82%20II%20o%20totalitaryzmie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Terlecki Ryszard : Nauka i totalitaryzm. W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1995, T. 40, nr 1, s. 204-206  [on-line], [dostęp 5.05.2015]. Dostępny w: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-68a85826-87b4-4b0f-8bc5-db143eb2b160/c/Terlecki_Ryszard_-_nauka_i_totalit_204-206.pdf
 6. Tomecki Karol  : Totalitaryzm jako przejaw kontekstualizmu – o przydatności o. Bocheńskiego nauki o ideologii do współczesnej debaty publicznej. W : Filo–Sofija Nr 21 (2013/2), s. 259-265 [on-line], [dostęp 5.05.2015]. Dostępny w:  http://filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/577/562

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce