Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Jan Potocki (1761 - 1815) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 01 września 2015
JAN POTOCKI 
(1761-1815)
 
Jan Potocki herbu Pilawa, pseud. i krypt.: Graf***; M. L. C. J. P.; hr Courchamps, (ur. 8 marca 1761 w Pikowie w powiecie winnickim województwa bracławskiego, zm. 23 grudnia 1815 w Uładówce koło Pikowa) – polski powieścio- i dramatopisarz (tworzący w języku francuskim), podróżnik, polityk, historyk, publicysta, etnograf, pierwszy archeolog polski, badacz starożytności słowiańskich, inżynier, pierwszy polski aeronauta, kawaler maltański zaszczycony Krzyżem Devotionis.
Źródło: Wikipedia.
 
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
Bibliografię opracowano na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i Biblioteki Narodowej. Opisy bibliograficzne książek dostępnych w ostrołęckiej bibliotece zawierają sygnaturę natomiast artykuły z czasopism oznaczono gwiazdką.

 
Bibliografia podmiotowa
Książki

 1. Jana hr. Potockiego Podróż do Turcyi i Egiptu : z wiadomością o życiu i pismach tego autora / [wyd. P.]. - Kraków : w Drukarni D. E. Friedleina, 1849.
 2. Parady / Jan Potocki ; tł. Józef Modrzejewski ; wstęp Leszek Kukulski ; il. Andrzej Heidrich. – Warszawa : "Czytelnik", 1966. Komedia polska -- 18 w.
 3. Podróż do Holandii podczas rewolucji w roku 1787 / Jan Potocki ; tł. Julian Ursyn Niemcewicz ; oprac. Maryna Ochab.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 5-21*
 4. Podroz do Turek y Egyptu z przydanym Dziennikiem podróży do Holandyi podczas rewolucyi 1787 z francuzkiego przełożona / [przez J. W. Jana Potockiego Krajczyca Koronnego]. - W Warszawie : w Drukarni Wolney, 1789.
 5. Podróże / Jan Potocki ; zebrał i oprac. Leszek Kukulski ; [tł. J. U. Niemcewicz, Joanna Olkiewicz i L. Kukulski]. – Warszawa : "Czytelnik", 1959.
 6. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; na podst. przekładu Edmunda Chojeckiego. - Poznań : Vesper, 2007. W   59743, W   59931, W   59932
 7. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; [na podst. przekładu Edmunda Chajeckiego] ; wstęp Janusz Tazbir. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 1998.*
 8. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; tekst przygot. i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. T. 1. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Czytelnik, 1976. W   18331
 9. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; tekst przygot. i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. T. 2. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Czytelnik, 1976. W   18332
 10. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan hrabia Potocki ; tekst przygotował, posłowiem i przypisami opatrzył Leszek Kukulski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Czytelnik, 1965. W   8658
 11. W kręgu oświeceniowej parodii / oprac. i wstępem poprzedził Janusz Ryba. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004 Zawiera : Przepierzenie : komedia w jednym akcie / Stéphanie Felicité de Genlis ; [tł. Janusz Ryba]. Kalendarz starych mężów : parodia Przepierzenia (Z Teatru pani de Genlis) / Jan Potocki ; [tł. Józef Modrzejewski].
Artykuły z czasopism
 1. Gil małżonkiem : ciąg dalszy "Gila zakochanego", parada w jednym akcie prozą / Jan Potocki ; tł. Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2010, nr 7/8, s. 109-118 Dramat polski -- 18-19 w.
 2. Korespondencja / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 81-125*
 3. Pisma polityczne / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 41-71*
 4. Rękopis znaleziony w Saragossie : [wersja 1804] / Jan Potocki; przeł. Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 209-244*
 5. Rękopis znaleziony w Saragossie : [wersja 1810] / Jan Potocki; przeł. Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 137-208*
 6. "Tu - pomiędzy (sercem a rozumem)" : parada z tekstów Jana Potockiego / [tł. z fr. i oprac.] Dariusz Adamski. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 52 (2007), s. 145-181
Bibliografia przedmiotowa
Książki

 1. Archipelag Potockiego : szkice i artykuły o konspiracjonizmie, mesjanizmie oraz teozofii politycznej / Michał Otorowski. - Warszawa : Lampa i Iskra Boża Paweł Dunin-Wąsowicz, 2010.
 2. Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792 / Józef Szczepaniec. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
 3. Horyzonty światopoglądowe "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego / Wojciech Piotrowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : WSP, 1994.
 4. Jan Potocki : biografia / François Rosset, Dominique Triaire; przeł. Anna Wasilewska. - Warszawa : W.A.B, 2006. W   60363
 5. Jan Potocki : daleka podróż / Aleksandra Kroh ; z fr. przeł. Wiktor Dłuski. - Warszawa : Drzewo Babel, 2007.
 6. Jan Potocki - koniec i początek : wprowadzenie do badań nad "Rękopisem znalezionym w Saragossie" / Michał Otorowski. - Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2008.
 7. Jubileusz Jana Potockiego / [aut. tekstów Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Marek Potocki, Daniel Reniszewski, Wit Karol Wojtowicz]. - Łańcut : Muzeum - Zamek, 2015.
 8. Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego / Janusz Ryba ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993.
 9. Rękopis znaleziony w teatrze : "akcja choreograficzna" według Jana Potockiego, jej teksty i konteksty / Rafał Augustyn. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
 10. "Romans dziwnie ułożony" : opowieść egzegetyczna o "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego. T. 1, (Dni I-XXIX) / Michał Otorowski. - Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2009.
 11. Rozkosze nocy czyli Ostatnia podróż Jana hr[abiego] Potockiego / Tomasz Jurasz. - Warszawa : "Iskry", 1997.
 12. Z Warszawy do Saragossy : Jan Potocki i jego dzieło / François Rosset i Dominique Triaire ; przeł. Anna Wasilewska ; Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych", Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2005.
Artykuły z czasopism

 1. Alfons van Worden i jego dzieło : rozważania jubileuszowe nad teozofią polityczną Jana Potockiego / Michał Otorowski.  // Kronos. - 2008, nr 4, s. 220-233
 2. Autor jako sztukmistrz : błądzenie i panowanie nad tekstem w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" / Marius Warholm Haugen ; przeł. Hanna Igalson-Tygielska.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 286-305*
 3. "Baśń z tysiąca i drugiej nocy" czyli orientalne marzenie Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa / Iwona Grodź. // Kino. - 2004, nr 1, s. 64-67 Ekranizacja powieści "Rękopis znaleziony w Saragossie".
 4. Conrad i Potocki : dwa "rękopisy" / Marek Pacukiewicz.// Pamiętnik Literacki. - 2010, z 3, s. 5-22*
 5. Conrad i Potocki, spekulacje : tł. / Laurence Davies. // Tytuł. - 1994, nr 4, s. 39-51
 6. Czego Jan Potocki szukał w Czeczenii? / Daniel Beauvois. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 30, (1995), s. 49-56
 7. Deus est machina : mechanistyczne uwarunkowania i duchowy determinizm w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" / Yves Citton, przeł. Maryna Ochab.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 261-285*
 8. Dwaj hrabiowie: Jan Potocki i Edward Raczyński / Janusz Ryba. // Twórczość. - 1997, nr 8, s. 110-118  *
 9. Eksplozja pisania / Jan Herman, przeł. Maryna Ochab.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 306-317*
 10. Epilog działalności politycznej Jana Potockiego: artykuły w "Journal hebdomadaire da la Diete" z 1792 r. / Maria Ewelina Żółtowska.// Przegląd Historyczny. - 1979, nr 3, s. 499-518*
 11. Filozofia antysalonu : ksiądz Stanisław Chołoniewski między Josephem de Maistre'em i Janem Potockim / Michał Otorowski. // Kronos. - 2012, nr 2, s. 206-229
 12. Fundamentaliści / Jacek Cieślak. //Teatr. - 2014, nr 4, s. 62-63 Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole.
 13. Hrabia, polityka, egzystencja / Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 126-136*
 14. Inne spojrzenie : wizerunek Roma w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego / Patrycja Rybak. // Dialog=Pheniben. - 2005, nr 3, s. 27-30
 15. Italo Calvino jako "czytelnik" i "autor" Jana Potockiego / Isabella Mattazzi ; przeł. Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2010, nr 7/8, s. 129-138*
 16. Jak wydać powieść, która nie istnieje : wokół powieści Jana Potockiego "Rękopis znaleziony w Saragossie" / Yves Citton ; tł. Magdalena Kowalska. // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). - 2008, nr 9, s. 20-21
 17. Jan Potocki (1761-1815) / Marta Ziółkowska-Sobecka. // Zeszyty Łużyckie. - Nr 12, (1995), s. 19-21
 18. Jan Potocki (1761-1815) / Jan Okopień. -  ( Wydawcy z drugiej ręki ; )  // Wydawca. - 2002, [nr] 7/8, s. 42-43,45-46
 19. Jan Potocki : nie tylko o biografii / Dominik Triaire ; rozm. przepr. Anna Wasilewska. // Literatura na Świecie. - 2008, nr 7/8, s. 256-267  *
 20. Jan Potocki i początki egiptologii / Adam Łukaszewicz.// Meander. - R. 62, nr 3/4 (2007), s. 308-328
 21. Jan Potocki i ostatni Sarmaci / Michał Otorowski. // Przegląd Polityczny. - Nr 87 (2008), s. 104-112
 22. Jan Potocki i teatr w Tulczynie / Przemysław B. Witkowski ; przeł. Grzegorz Przewłocki.// Literatura na Świecie. - 2010, nr 7/8, s. 119-128 *
 23. Jan Potocki : kalendarium życia i twórczości / oprac. Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 338-353*
 24. Jan Potocki, pisarz i podróżnik / Dominique Triaire; przeł. Maryna Ochab.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 26-40*
 25. Jan Potocki, szaleniec literacki / Anna Wasilewska. // Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 330-337 *
 26. "Jan Potocki wolnomularz": co dalej?. Cz. 2 / Michał Otorowski. // Ars Regia. - 1994, nr 3/4, s. 139-145
 27. Jana Potockiego i Ryszarda Kapuścińskiego podróże z Herodotem / Anna Kupiszewska. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. - Z. 4 (2009), s. 45-57
 28. Jana Potockiego podróże na Wschód / Roman Chymkowski.// Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 5, s. 55-64*
 29. Kim był Jan Potocki? / François Rosset, Dominique Triaire ; tł. Anna Wasilewska. -  Fragm. książki "Z Warszawy do Saragossy". // Przegląd Polityczny. - Nr 81 (2007), s. 110-112
 30. Klucz do "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego. Cz. 1 / Michał Otorowski. // Ars Regia. - 1995/1996, nr 1/2, s. 12-35
 31. Klucz do "Rękopisu..." Jana Potockiego. Cz. 2 / Michał Otorowski. // Ars Regia. - R. 9, nr 15/16 (2006), s. 99-116
 32. Korespondencja / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 81-125*
 33. Łańcuckie portrety Jana Potockiego / Aldona Cholewianka-Kruszyńska. // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 35, nr 3/4 (2011), s. 14-21
 34. Morze, niebo, wyobraźnia : Jan Potocki o przestrzeni morskiej / Marius Warholm Haugen ; tł. z fr. Emiliano Ranocchi. // Autoportret. - 2009, nr 3, s. 30-35
 35. Mury azylu, ramy dyskursu / Dariusz Brzostek. // Literatura Ludowa. - R. 57, nr 1 (2013), s. 41-48
 36. Na początku była Księga... / Iwona Kolasińska.  // Kwartalnik Filmowy. - Nr 26/27, (1999), s. 244-255 "Pamiętnik znaleziony w Saragossie" wg Jana Potockiego.
 37. Na styku kultur i religii / Magdalena Fizgał. //Śląsk. – 2014, R. 19[20], nr 4, s. 58   Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole.
 38. Nowe francuskie wydanie "Rękopisu znalezionego w Saragossie" / Zofia Rejman. // Barok. - [R.] 15, nr 2 (2008), s. 166-171 Edytorskie zmagania z tekstem J. Potockiego.
 39. Nowe, prawdziwe wydanie "Rękopisu znalezionego w Saragossie" Jana Potockiego / François Rosset. -  Tł. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 3 (2006), s. 184-189 *
 40. Nowojorskim tropem Jana Potockiego / Tadeusz Zielichowski-Woyniłłowicz. // Twórczość. - R. 60, nr 7/8 (2004), s. 251-255 *  Recepcja filmu Wojciecha Hasa” Rękopis znaleziony w Saragossie” w Stanach Zjednoczonych.
 41. Nowy "Rękopis" - i co? / François Rosset.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 251-260*
 42. Opowieści neurotyków w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" / Luc Fraisse ; przeł. Wiesław Kroker.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 318-329* 
 43. Piękny i mroczny / Michał Centarowski.// Wiedza i Życie. - 2009, nr 4, s. 42-45*
 44. Pisma polityczne / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 41-71*
 45. Pisma polityczne Jana Potockiego / Dominique Triaire; przeł. Tomasz Swoboda.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 72-80*
 46. Pod czujnym okiem drapieżników i skalnych wisielców, czyli o poszukiwaniach Doliny Los Hermanos ("Rękopis znaleziony w Saragossie" Jana Potockiego) : sprawozdanie z wyprawy studenckiej / Luiza Bolda, Zuzanna Olak, Agata Sarnecka, Dorota Stykowska, Anna Szajda. // Wiek Oświecenia. - [T.] 26 (2010), s. 245-264
 47. Podróże z Potockim / Marek Klecel.// Twórczość. - 2011, nr 5, s. 86-95*
 48. Pogranicze światów i kultur, czyli obraz Andaluzji w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego / Anna Kupiszewska. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. - Z. 3 (2008), s. 7-18
 49. Prezentacja "Podróży do Holandii" Jana Potockiego / François Rosset ; tł. Maryna Ochab. // Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 22-25 *
 50. Prostoduszny Jan Potocki / Jerzy Adamski. // Teatr. - 1998, nr 5, s. 7-9
 51. Rebeka i Velasquez : koncepcja równowagi w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego / Michał Otorowski. // Gnosis. - Nr 12, (2000), s. 137-144
 52. "Rękopis znaleziony w Saragossie" jako Księga i gra inicjacyjna / Michał Otorowski. // Ars Regia. - Nr 13/14, (1998/1999), s. 49-67
 53. „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego jako literacki przejaw kultury śmiechu / Cezary Marasiński.  // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 2, s. 112-123
 54. Słowo o przekładzie "Rękopisu" Potockiego / Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2014, nr 11/12, s. 245-250*
 55. Stosunek Jana Potockiego do insurekcji : listy Jana Potockiego do Henryka Lubomirskiego z 1794 r. / Maria Ewelina Żółtowska. // Wiek Oświecenia. - [T.] 11, (1995), s. 21-41
 56. Szkicownik Jana Potockiego z jego podróży do Cesarstwa Marokańskiego / Jerzy Wojciechowski. // Konteksty. - 1998, nr 3/4, s. 57-60
 57. Śladami "Podróży" Jana Potockiego : analiza porównawcza polskich przekładów / Anna Wasilewska.// Literatura na Świecie. - 2010, nr 7/8, s. 139-151*
 58. "Ślepiec" Jana Potockiego / Magdalena Wróbel.// Ruch Literacki. - 2007, nr 3, s. 253-269*
 59. Wątki muzułmańskie w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Jana Potockiego / Katarzyna Pachniak. // Przegląd Orientalistyczny. - 2000, nr 1/2, s. 97-104
 60. W podziemiach Chataczu : "Rękopis znaleziony w Saragossie" w przekładzie Edmunda Chojeckiego po stu sześćdziesięciu latach / Anna Wasilewska. // Literatura na Świecie. - 2008, nr 7/8, s. 268-283  *
 61. Widok z lotu balonem : o przemianie paradygmatu percepcji i narracji na przełomie XVIII i XIX wieku: Jean Paul i Jan Potocki / Emiliano Ranocchi. -  Skrót. //Autoportret. -  2014, nr 2, s. 52-59
 62. Wokół korespondencji Jana Potockiego / Maria Ewelina Żółtowska-Weintraub. // Wiek Oświecenia. - [T.] 26 (2010), s. 237-244
 63. Zabawna historia o seksie i demonach / Ewa Fita. //Didaskalia. - 2014. - Nr 120, s. 109-110  Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole. 

Zbiory audiowizualne


 1. Parady [Film] / Jan Potocki ; reż. Krzysztof Zaleski. - Warszawa : TVP, 2003. DZS   2440
 2. Rękopis znaleziony w Saragossie [DVD] / scen. Tadeusz Kwiatkowski ; na podst. powieści Jana Potockiego ; reż. Wojciech J. Has. - Warszawa : Studio Filmowe "Oko", 2011. DZS   2079
 3. Rękopis znaleziony w Saragossie [Film] / scen. Tadeusz Kwiatkowski ; wg powieści J. Potockiego ; reż. Wojciech Jerzy Has. - Warszawa : ZRF "Kamera", 1964. DZS   1939
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce