Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Realizm socrealistyczny w literaturze, filmie i kulturze

REALIZM SOCREALISTYCZNY W LITERATURZE, FILMIE I KULTURZE

Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. BOROWIEC- GAJOS Małgorzata
  Tysiące rąk, miliony rąk ... / Małgorzata Borowiec-Gajos. - Biała Podlaska : MO , 1984. - [16] s. : il. ; 21 cm
  Realizm socrealistyczny w sztuce. Katalog wystawowy.
 2. GŁOWIŃSKI Michał
  Rytuał i demagogia : trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej / Michał Słowiński. - Warszawa : "Open" , 1992. - 177, [2] s. ; 21 cm
 3. JAROSIŃSKI Zbigniew
  Nadwiślański socrealizm / Zbigniew Jarosiński ; Instytut Badaä Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IBL, Wydaw. , 1999. - 325, [3] s. ; 20 cm
 4. LISAKOVSKIJ Igor' Nikolaevic
  Z zagadnień metodologii realizmu socjalistycznego / Igor N. Lisakowski. - Warszawa : "Ksiązka i Wiedza" , 1982. - 209, [3] s. ; 17 cm
 5. MIŁOSZ Czesław
  Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1989. - 253, [3] s. ; 20 cm
 6. MIŁOSZ Czesław
  Zniewolony umysł / Czesław Miłosz [Wyd. 2]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1990. - 294, [2] s. ; 20 cm
 7. MIŁOSZ Czesław
  Zniewolony umysł / Czesław Miłosz ; posłowie Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1999. - 278, [2] s. ; 20 cm
 8. MIŁOSZ Czesław
  Zniewolony umysł / Czesław Miłosz ; [oprac. tekstu, red. Maria Rola]. - Kraków : Wydaw. Literackie : "Znak" , 1999. - 305, [3] s. ; 21 cm
 9. MOŁEJKO Edward
  Realizm socjalistyczny : teoria, rozwój, upadek / Edward Mołejko. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" , 2001. - 314 s. ; 21 cm
 10. PLEŚNIAROWICZ Krzysztof
  Dylemat jedynego wyjścia : absurd w dramacie u schyłku realnego socjalizmu / Krzysztof Pleśniarowicz. - Kraków : "Księgarnia Akademicka" , 2000. - 175 s. ; 21 cm
 11. PORĘBINA Gabriela
  Od proletkultu do realizmu socjalistycznego : węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego / Gabriela Porębina. - [Katowice] : "Śląsk" , 1989. - 450, [2] s. ; 20 cm
 12. STEPNOWSKA Tatiana
  Heretycy i prawomyślni : rosyjska proza fantastyczna po roku 1917 wobec koncepcji "nowego człowieka" / Tatiana Stepnowska. - Łódź : Wydaw. Uť , 2001. - 206, [1] s. ; 24 cm
 13. TOMASIK Wojciech
  Inżynieria dusz : literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej" / Wojciech Tomasik. - Wrocław : "Leopoldinum" , 1999. - 216, [3] s., [20] s. tabl. : il. ; 21 cm
 14. TOMASIK Wojciech
  Polska powieść tendencyjna 1949-1955 : problemy perswazji literackiej / Wojciech Tomasik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1988. - 213, [2] s. : err. ; 21 cm
 15. TOMASIK Wojciech
  Słowo o socrealizmie : szkice / Wojciech Tomasik ; Wyższa Szko�ł Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1991. - 126, [2] s. ; 21 cm
 16. URBANKOWSKI Bohdan
  Czerwona msza albo Uśmiech Stalina / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Alfa-Wero" , 1995. - 02, [2] s. : 1 portr. ; 24 cm
 17. URBANKOWSKI Bohdan
  Czerwona msza czyli Uśmiech Stalina. T. 1 / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Alfa-Wero" , 1998. - 640 s., [20]
 18. URBANKOWSKI Bohdan
  Czerwona msza czyli Uśmiech Stalina. T. 2 / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "Alfa-Wero" , 1998. - 653 s., [24]
 19. WILKOŃ Teresa
  Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955 / Teresa Wilkom. - Gliwice : "Wokół Nas" , 1992. - 159, [1] s. ; 21 cm
 20. WŁODARCZYK Wojciech
  Socrealizm : sztuka polska w latach 1950-1954 / Wojciech Włodarczyk. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1991. - 154, [5] s., [8] s. tabl. : fot., 1 pl., rys. ; 24 cm
 21. ZAWODNIAK Mariusz
  Literatura w stanie oskarżenia : rola krytyki w życiu literackim socrealizmu / Mariusz Zawodniak. - Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" , 1998. - 136 s. ; 23 cm
 22. ZWIERZCHOWSKi Piotr
  Zapomniani bohaterowie : o bohaterach filmowych polskiego socrealizmu / Piotr Zwierzchowski. - Warszawa : "Trio" , 2000. - 180 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. BONI Michał
  Robotnicy `50 : socrealizm w natarciu / Michał Boni // Przegląd Humanistyczny. - 1990, z. 4, s. 65-75
 2. BRZÓSTOWICZ Monika
  "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych rodzin" : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. - 1995, nr 3, s. 45-68
 3. CIECHOWICZ Jan
  O schematach socrealizmu / Jan Ciechowicz // Teatr. - 1997, nr 7/8, s. 91-95
 4. DABERT Karolina
  Nauka i sztuka w komunizmie / Karolina Dabert // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej.-2003 , nr 1 , s. 45-51
 5. DĄBROWSKA Danuta
  Zjazd szczeciński i socrealizm / Danuta Dąbrowska // Pogranicza .-2000 , nr 6 , s. 128-130
 6. DEPTAŁA Bogusław
  Szkoła obłudy : "Nowocześni a socrealizm" w Starmach Gallery / Bogusław Deptała // Tygodnik Powszechny.-2000 , nr 8 , s. 14
 7. DUNIN Janusz
  Socrealizm czyli zdziecinnienie literatury / Janusz Dunin // Nowe Książki .-1998 , nr 4 , s. 76
 8. KUBIKI Roman, STOBIECKI Rafał, TOMASIK Wojciech
  Dyskusja o książce Wojciecha Tomasika "Inżynieria dusz : literatura realizmu socjalistycznego w planie propagandy monumentalnej" / Roman Kubicki, Rafał Stobiecki Wojciech Tomasik // Przegląd Bydgoski R. 11 .- (2000) , s. 101-112
 9. GASIOROWSKI K.: Socrealizm? Ale jak to się je? / K.Gąsiorowski // Poezja. - 1986, nr 5, s. 27-35
 10. GONTARZ Beata
  Konferencja naukowa w Uniwersytecie Śląskim (19-20 X 1999) "Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat" / Beata Gontarz // Ruch Literacki.-2000 , z. 2 , s. 267-269
 11. GOSK Hanna
  Literatura - rzecz poważna : o poezji wczesnych lat pięćdziesiątych poświęconej Warszawie / Hanna Gosk // Poezja. - 1983, nr 1, s. 89-99
 12. GWÓŹDŹ Andrzej
  Socrealizm po polsku, czyli polski Heimatfilm? / Andrzej Gwóźdź // Kino. - 2000 , nr 4 , s. 4-8
  Realizm socrealistyczny w filmie.
 13. HELLEN Leonid
  Wrogowie zdrowia i ludu : paradygmat choroby w socrealizmie radzieckim / Leonid Hellen // Studia Litteraria Polono-Slavica T. 6 .-(2001) , s. 351-364
 14. HENDRYKOWSKI Marek
  Paradoksy poetyki socrealizmu w filmie polskim. Film polski - historia - 1944-1956 r. / Marek Hendrykowski // Blok Nr 1 .-(2002) , s. 120-138
 15. HENDRYKOWSKI Marek
  Refleksje człowieka medialnego. Film polski - historia - 1944-1956 r. / Marek Hendrykowski // Kwartalnik Filmowy Nr 37/38 .-(2002) , s. 248-260
 16. JARMUŁOWICZ Małgorzata
  Sezony błędów i wypaczeń : fragm. Pracy / Małgorzata Jarmułowicz // Dialog .-2000 , nr 12 , s. 133-143
  Dramat okresu socrealistycznego.
 17. JAROSIŃSKI Zbigniew
  "Człowiek radziecki" w polskiej poezji socrealistycznej / Zbigniew Jarosiński // Przegląd Humanistyczny .-1998 , nr 4 , s. 55-63
 18. JARZĘBSKI Jerzy
  Socrealizm jako karykatura modernistycznych przełomów / Jerzy Jarzębski // Tygiel Kulturalny .-1996 , nr 10/11 , s. 5-12
 19. KULESZA Dariusz
  Przełom : lata 1944 - 1948 w literaturze polskiej / Dariusz Kulesza // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 2, s. 5-29
 20. LAMEŃSKI Lechosław
  Galeria Sztuki Socrealizmu w Kotłówce / Lechosław Lateński // Biuletyn Historii Sztuki.-1996 , nr 1/2 , s. 177-179
 21. MAKOWSKA Monika
  Kariera potwora / Monika Makowska // Rzeczpospolita .-2000 , nr 84 , s. D7
 22. MARSZAŁEK Rafał
  Pacyfikacja wrogów ludu. Folklor lat pięćdziesiątych ; cz. 2 / Rafał Marszałek //Kino .-2001 , nr 4 , s. 12-16
 23. MARSZAŁEK Rafał
  Przodownicy pracy i bikiniarze. Folklor lat pięćdziesiątych ; cz. 1 / Rafał Marszałek // Kino. - 2001, nr 1 , s. 12-15,60
  Realizm socrealistyczny w filmie.
 24. MICHAŁOWSKI Piotr
  Szczeciński Zjazd - widmo i obrzeża socu / Piotr Michałowski // Teksty Drugie .-2001 , nr 1 , s. 222-226
 25. NIECIKOWSKA Małgorzata
  Aktor w teatrze socrealistycznym / Małgorzata Niecikowska // Poznański Studia Polonistyczne, Seria Literacka T. 5 .-(1998) , s. 85-97
 26. OBREMSKI Krzysztof
  Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 2, s. 65-74
 27. OPASKA Janusz
  O sztukę socjalistyczną w treści i narodową w formie : (konferencja w Nieborowie 12-13 lutego 1949 roku) / Janusz Opaska // Mazowieckie Studia Humanistyczne.-2000 , nr 1/2 , s. 113-123
 28. PIESZCZACHOWICZ Jan
  Dziad do obrazu / Jan Pieszczachowicz // Literatura. - 1999, nr 9, s. 8-9
  Literatura i kultura końca lat 50-tych.
 29. PIESZCZACHOWICZ Jan
  Wielkie torsje / Jan Pieszczachowicz // Literatura. - 1999, nr 3, s. 22-23
  Rok 1953 w literaturze.
 30. SKARZYŃSKI Piotr
  Lenin z fioletowym nosem : panorama socrealizmu nadwiślańskiego / Piotr Sarzyński // Polityka .-2000 , nr 18 , s. 47-49
 31. SKOWRON Mirosław
  Socrealizm z Kozłówki / Mirosław Skowron // Tygodnik Solidarności.-1999 , nr 41 , dod. s. 48-50
 32. SŁOWIŃSKI Michał
  Kanony literackie: od socrealizmu do pluralizmu / Michał Słowiński // Odra .-1998 , nr 10 , s. 37-47
 33. SMULSKI Jerzy
  "Kokietuje jak dobrze odpasiona kocica" : obraz erotyki w polskiej prozie socrealistycznej / Jerzy Smulski // Pogranicza .-1997 , nr 3 , s. 56-59
 34. SMULSKI Jerzy
  Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce / Jerzy Smulski // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 4, s. 171-181
 35. SZARUGA Leszek
  W co wierzyli i wierzą pisarze / Leszek Szaruga // Odra .-1996 , nr 1 , s. 56-58
 36. ŚWICA Marek
  Wobec socrealizmu / Marek Świca // Exit .-2000 , nr 1 , s. 2116-2120
 37. ŚWIETLIK-OSZUBSKA Aleksandra
  "Mowa to więcej niż krew" : przemoc a perswazja socrealistyczna / Aleksandra Świetlik-Oszubska // Pamiętnik Literacki.-1995 , z. 4 , s. 49-62
 38. TOMASIK Wojciech
  Aparat bezpieczeństwa literaturze polskiej okresu socrealizmu / Wojciech Tomasik // Pamiętnik Literacki. - 1994, nr 3, s. 73-85
 39. UGRESIĆ Dubravka
  Niech żyje socrealizm / Dubravka Ugresić ; tł. Dorota Jovanka Źirlić // Gazeta Wyborcza .-2001 , nr 261 , dod. s. 33
 40. URBAN Urszula
  "Socjalizm twórz..." : polskie środowisko literackie w latach 1947-1950 / Urszula Urban // Roczniki Nauk Politycznych.-2002 , nr 1 , s. 257-270
 41. WIELOPOLSKI Wojciech
  Dlaczego lubię socrealizm? / Wojciech Wielkopolski // Arkusz .-2001 , nr 11 , s. 1-2
 42. WIELOPOLSKI Wojciech
  Dlaczego lubię socrealizm? .Cz. 2 / Wojciech Wielkopolski // Arkusz .-2001 , nr 12 , s. 12-13
 43. WILKOŃ Teresa
  Panegiryczna poezja socrealistyczna : w kręgu "wodza ludzkości" / TeresaWilkoń // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 4, s. 93-107
 44. WILKOŃ Teresa
  "Pierwszy budowniczy Polski Ludowej" w poezji socrealistycznej / Teresa Wilkoń // Przegląd Humanistyczny. - 1992, nr 1, s. 117-124
 45. WOJTKIEWICZ Aleksandra
  "Traktorzystów nie malowałem..." / Aleksandra Wojtkiewicz // Opcje .-2000 , nr 2/3 , s. 95-97
 46. ZAWODNIAK Mariusz
  Zaraz po wojnie, a nawet przed... : o przygotowaniach do socrealizmu / Mariusz Zawodniak // Teksty Drugie .-2000 , nr 1/2 , s. 141-151
 47. ZELER Bogdan
  Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19-20 X 1999 r. w Katowicach / Rec. Bogdan Zeler // Śląsk .-2002 , nr 10 , s. 74
 48. ZIENIEWICZ Andrzej
  Wiersze z marmuru : o poezji piewców sześciolatki / Andrzej Zieniewicz // Poezja. - 1986, nr 1, s. 3-20

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce