Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - wybory edukacyjne i zawodowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 02 września 2015
ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
– WYBORY EDUKACYJNE I ZAWODOWE    
 
Zestawienie bibliograficzne   

Bibliografię opracowano na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej. Gwiazdką zaznaczono pozycje niedostępne w ostrołęckiej bibliotece.
 
Książki

 1. Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych / Daniel Wiśniewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.  W   69927
 2. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Kinga Tokarska, Karolina Wioska - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. W   64035, W   64036
 3. Kompetencje zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008.  W   62198
 4. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu : (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2011. W   69284
 5. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży / Bohdan Rożnowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.  W   66890
 6. Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży / Edyta Mianowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. W   63075, W   63076

Artykuły z czasopism


 1. Aaaabsolwenta z synergią zatrudnię od zaraz... / Bernard Fruga.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 107-114
 2. Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież / Kinga Musialska.// Pedagogika Pracy. - 2009, t. 54, s. 122-130
 3. Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania / Marzena Wołk // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 44 – 51
 4. Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 20-26
 5. Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich / Zofia Frączek. // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 41-47
 6. Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej / Dorota Wojtczak.// Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 53-73
 7. Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Małopolsce / Michał Zawadzki.// Pedagogika Pracy. - 2007, nr 51, s. 41-48
 8. Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PWS im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012  / Agnieszja Smarzewska, Ewelina Melaniuk // Rozprawy Społeczne / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 2081-6081. T. 7, nr 2 (2013), s. 181-204 *
 9. Bezrobocie wśród absolwentów - specyfika zjawiska / Jarosław Poteralski.// Firma i Rynek. - 2002/2003, nr 4/1, s. 20-23*
 10. Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej : na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku / Danuta leszczyńska. // Wychowawca .-2005 , nr 1 , s. 14-15
 11. Czynniki kształtujące aspiracje życiowe młodzieży /Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 8-9
 12. Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych - zamierzenia i realizacja / Jerzy Ambroży.// Pedagogika Pracy. - 2009, t. 54, s. 131-139
 13. Młodzi po zmianie. Wartości i orientacje życiowe młodych Polaków /Barbara Galas.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 17-23
 14. Młodzież maturalna w sytuacji koniecznego wyboru / Ryszard Borowicz. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. - Z. 14, (2000), s. 135-146 *
 15. Orientacje życiowe uczniów z Nowej Huty / Małgorzata Łyżwińska-Kustra.// Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 31-36
 16. Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców / Daria Becker-Pestka.// Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68
 17. Poczucie kontroli a osiągnięcia szkolne i aspiracje edukacyjne dorastających / Monika Dominiak.// Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 81-91
 18. Poglądy i aspiracje życiowe uczniów / Mikołaj Jalinik.// Edukacja i Dialog. - 1994, nr 6, s. 34-37
 19. Promocja osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły / Magdalena Kreczko.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 51
 20. Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004) /Małgorzata Bogaj. // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45
 21. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 3.2. w praktyce. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów / Jan Lewandowski.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 1, s. 44-47
 22. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim po ukończeniu nauki w szkole zawodowej / Michał J. Gacek, Jolanta Nycz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2. s. 95-106
 23. Szkolna edukacja zawodowa w aspekcie zatrudnienia / Urszula Jeruszka.// Studia Pedagogiczne. - 2012, T. 65, s. 217-233
 24. Toruńscy maturzyści w sytuacji koniecznego wyboru - plany młodzieży oraz ich realizacja / Ryszard Borowicz, Elżbieta Brukarzewicz. // Forum Oświatowe. 0867-0323. 2002, t. 2, s. 111-124
 25. Uczniowie ostatnich klas warszawskich szkół zawodowych / JAC.// Remedium. - 2010, nr 10, s. 24-25
 26. Wpływ szkoły i środowiska na aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Jama-Bednarczyk.// Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 74-78
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce