Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Edukacja ekonomiczna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 04 września 2015
EDUKACJA EKONOMICZNA
Selekcyjne zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2015   

Bibliografię opracowano na podstawie baz Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pozycje niedostępne w bibliotece ostrołęckiej oznaczono gwiazdką.
 
Książki

 1. Banki w akcji - gra dydaktyczna : program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / [aut.: Danuta Romanowska, Wanda Zubrzycka] ; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Kronenberga. - Warszawa : Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, cop. 2008. *
 2. Czas na przedsiębiorczość : podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy / Katarzyna Garbacik, Magdalena Żmiejko. - Wyd.4. - Warszawa - Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. W   68160
 3. Edukacja 2.0 w nauczaniu przedsiębiorczości i finansów : wnioski i rekomendacje z realizacji projektu "Rekiny przedsiębiorczości" / [zespół red. Olga Biaduń et al.]. - Warszawa : Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, 2012. *
 4. Edukacja ekonomiczna dzieci : z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi / Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. W   55269
 5. Edukacja ekonomiczna w gimnazjum : propozycje metod i środków dydaktycznych : wiedza o społeczeństwie : moduł: wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : klasy I-III / Roman Sobiecki. // Kraków : "Rubikon", 2002. *
 6. Ekonomia na co dzień czyli Decyduj o sobie : przewodnik dla nauczyciela / [aut. adapt. Urszula Sierżant ; tł. Jarosław Neneman] ; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 2005. *
 7. Ekonomia w praktyce : metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii : szkoły ponadgimnazjalne : przewodnik metodyczny / Hans Kaminski [et al.]. // Poznań : DM Sorus ; Oldenburg : Institut für Ökonomische Bildung and der Carl von Ossietzky Universität, 2013. *
 8. Ekonomia w praktyce : książka dla nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych / Maria Baczyńska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. *
 9. Jak uczyć : o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju : przewodnik dla nauczycieli / red. Janusz Reichel, Przemysław Oczyp ; aut. Ewa Jastrzębska et al.]. - Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011. *
 10. Menadżer spółdzielni uczniowskiej : podręcznik opiekuna spółdzielni uczniowskiej / [pod red. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, Kazimierza Parszewskiego, Ireneusza Żuchowskiego]. - Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2011.  W   69412
 11. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji dla rynku pracy. Cz. II. Przykładowe programy nauczania podstaw przedsiębiorczości . - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.  W   2945 br.
 12. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo : przewodnik dla nauczyciela / [red. Jadwiga Pyczewska-Pilarek, Danuta Raczko]. - Warszawa : Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości = Junior Achievement Foundation, 2003. *
 13. Moje dochody, wydatki, oszczędności : edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji : szkoła podstawowa / [oprac. red. Teresa Woynarowska, Elżbieta Gorazińska].  - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. *
 14. Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik do liceów i techników : zakres podstawowy i rozszerzony / Wojciech J. Jakubowski, Tadeusz Maj, Piotr Załęski. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. W   3115 br.
 15. Podstawy przedsiębiorczości : poradnik dla nauczycieli liceów i techników : zakres podstawowy i rozszerzony / Tadeusz Maj. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. W   3114
 16. Podstawy przedsiębiorczości : poradnik praktyczny dla ucznia / pod red. Romana Sobieckiego ; [aut. Roman Sobiecki et al.]. - Warszawa : Difin, 2004. W   52969, W   52970, W   52971
 17. Podstawy przedsiębiorczości : program nauczania : przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Teresa Buczyńska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. P   3132 br.
 18. Podstawy przedsiębiorczości : program nauczania w liceach i technikach : zakres podstawowy i rozszerzony / Wojciech J. Jakubowski, Tadeusz Maj, Piotr Załęski. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003. P   3113 br.
 19. Poradnik metodyczny dla nauczycieli podstaw ekonomii i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej / Janina Mierzejewska-Majcherek. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. W   52972
 20. Przedsiębiorczość : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Barbara Stańda, Barbara Wierzbowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. P   3137 br.,  P   3023 br.
 21. Przedsiębiorczość : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Barbara Stańda, Barbara Wierzbowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. P   3112 br.
 22. Przedsiębiorczość dla gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Moniki Szypuły ; [aut. Marlena Działabij-Drupka et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013. *
 23. Przedsiębiorczość dla liceum : praca zbiorowa / pod red. Moniki Szypuły ; [aut. Marlena Działabij-Drupka et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2013. *
 24. Przedsiębiorczość w szkole i poza szkołą / Janusz Wawrzyniak, Wiesław Szymczykiewicz, Eugeniusz Namysł. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. W   58662
 25. Spółdzielczość uczniowska jako narzędzie nauki o przedsiębiorczości / [aut. Kazimierz Karol Parszewski]. - Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2010.*
 26. Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska. // Warszawa : Difin, 2012. *
 27. Warto wiedzieć : ekonomia na co dzień / [aut.: Alina Pomorska, Urszula Sierżant] ; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, cop. 2007. *

Artykuły z czasopism


 1. Badanie świadomości i podstaw wiedzy ekonomicznej wśród uczestników programów edukacyjnych skierowanych do najmłodszych / Bartosz Majewski. // E-Mentor. - 2010, nr 2, s. 22-29*
 2. Być jak Rockefeller / Joanna Pyrkosz.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 91-98
 3. Co dzieci wiedzą o bankach? : rozwój rozumienia zasad funkcjonowania banków u dzieci w wieku 4-12 lat / Joanna Rudzińska-Wojciechowska, Agata Trzcińska, Dominika Maison. // Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 5/6, s. 61-75
 4. Czy polskie szkoły potrafią nauczać przedsiębiorczości? / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 19-22
 5. Dlaczego warto rozmawiać z dziećmi o ekonomii? / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 2 (39), s. 16-19
 6. Dyrektor szkoły a nauczanie przedsiębiorczości / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 11-12
 7. Edukacja dla twórczości i przedsiębiorczości / Aleksander Nalaskowski.// Pedagogika Pracy. - 2006, t. 48, s. 13-27
 8. Edukacja przedsiębiorczego przedszkolaka : raport z badań / Marta Kondracka-Szala, Magda Szymczuk.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s. 28-35
 9. Ekonomia w nauczaniu dzieci sześcioletnich / Joanna Woźniak. // Kwartalnik Edukacyjny. -  2009, nr 4, s. 22-32 *
 10. Ekonomia w praktyce? Tak! Ale jak? / Karina Machura.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 58-60
 11. Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej / Aleksandra Gaweł ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej. // Horyzonty Wychowania. 1643-9171. Vol. 13, nr 26 (2014), s. 303-325*
 12. Gry symulacyjne w edukacji ekonomicznej i zawodowej / Paweł Sztuczka. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe. 2081-478X. 2013, [z.] 1, s. 46-51
 13. Jak (nie) nauczać przedsiębiorczości w szkołach? / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7/8, s. 70-73
 14. Jak wywołać szkolną przedsiębiorczość? : lekcja 9 rok szkolny 2011/2012 / Julian Piotr Sawiński.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 31-38
 15. Kluczowe umiejętności człowieka / Justyna Wiśniewska.// IT w Edukacji. - 2015, nr 1, s. 26-28
 16. Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 5-10
 17. Lekcje przedsiębiorczości społecznej / Adam Jagiełło-Rusiłowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 50-52
 18. Lekcje przedsiębiorczości społecznej / Adam Jagiełło-Rusiłowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 36-39
 19. Młodzi i przedsiębiorczy / Dorota A. Bronisz.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 91-93
 20. Nibowe horyznty czyli nowoczesna edukacja.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 75-76
 21. Nowe lekcje przedsiębiorczości z grą CASHFLOW 101 / Mariusz Malinowski.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 60-61
 22. O potrzebie nauczania ekonomii. Refleksje w kontekście obecności "Podstaw przedsiębiorczości" w programach szkolnych / Sebastian Kluz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 29-32
 23. Porozmawiajmy o tym! / Magda Galus, Katarzyna Nowicka, Wiktor Nowak.// Aura. - 2008, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 161, s. 6
 24. Projekt "Oszczędnym być i dobrze żyć" (niektóre założenia) / opracowała Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 2 (39), s. 40-41
 25. Projekt "Sekrety banków" : pilotażowy program edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych realizowany dzięki dofinansowaniu ze srodków NBP / (as).// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 67-80
 26. Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków / Dominika Maison, Agata Trzcińska, Katarzyna Sekścińska.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 125-139
 27. Psychologiczne aspekty zaciągania długów / Joanna Badowska-Kionka.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 149-153
 28. Rola ośrodków akademickich w promowaniu zachowań przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów / Anna Marszałek.// Edukacja. - 2006, nr 2, s. 44-54
 29. Skuteczna edukacja. Piękny kapitalizm / Piotr Janicki.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 26, 29-30
 30. Uwolnić przedsiębiorczość ze sztywnych ram programowych : z Dariuszem Żukiem, prezesem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości / rozm. przepr. Beata Igielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 26-27
 31. Wiedza ekonomiczna sześciolatków / Joanna Woźniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 50-53
 32. Wychowanie ekonomiczne najmłodszych / Marlena Szeląg.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 60-63
 33. Wykształcić "rekina" / Szczepan Barański.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 9-12
 34. Znaczenie edukacji społeczno-finansowej w kreowaniu postaw i kompetencji młodych klientów pomocy społecznej - projekt "Wybierz Przyszłość" / Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz.// Praca Socjalna. - 2014, nr 3, s. 117-135

Zbiory audiowizualne


 1. Jak gospodaruje moje państwo [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?]. DZS   1854
 2. Jestem aktywny na rynku pracy [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?]. DZS   1856
 3. Obserwuję gospodarkę światową [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?]. DZS   1853
 4. Pieniądz w gospodarce [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?]. DZS   1855
 5. Przedsiębiorstwo od podszewki [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?]. DZS   1857
 6. Rozumiem prawa rynku [DVD] / scen. i realiz. Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych "Synergia", [2011?].  DZS   1858
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce