Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 17 sierpnia 2022
 
Rehabilitacja i nauczanie dziecka niewidomego i niedowidzącego PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 04 września 2015
REHABILITACJA I NAUCZANIE DZIECKA NIEWIDOMEGO I NIEDOWIDZĄCEGO  

Zestawienie bibliograficzne
Zestawienie opracowano na podstawie baz bibliograficznych
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

 
Książki

 1. Dzieci niewidome i słabowidzące / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996. W   2416 br.
 2. Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009.  W   66945
 3. Nauczanie początkowe dzieci niewidomych / Ewa Bendych, Maria Janik ; [Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej]. - Warszawa : Wydaw. WSPS, 1981. W   27261
 4. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im.Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007. W   61686
 5. O niewidomych / Elżbieta Czacka ; oprac. Magdalena Banaszek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. W   64276
 6. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001.  W   70950
 7. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi / praca zbiorowa pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. W   2929 br.
 8. Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą : metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki / Agnieszka Żabińska. - Warszawa : Difin, 2011. W   68077
 9. Przygotowanie dzieci niewidomych do nauki szkolnej / Ewa Bendych, Jadwiga Nowak ; [rozdz. 1,3,2 oprac. Monika Orkan-Łęcka, rozdz. 2.1.2 oprac. Celina Kozłowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.  W   37028,  W   37027
 10. Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa / Joanna Konarska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. W   67145, W   67398
 11. Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007. W   60610, W   62300
 12. Tyflopedagogika / Renate Walthers ; przekł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. W   59868, W   60320, P   59867
 13. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. W   3321 br.,  P  3322 br.
 14. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. W   50343
 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak;Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. W   3325 br., P  3326 br.
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. W   3315 br., P  3316 br.
 17. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących / Krystyna Gawlik, Anna Zwierzchowska ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004. W   65173
 18. Z zagadnień tyflopedagogiki zawodowej / Maria Zięcina ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : IKN, 1979. W   28728
 19. Zobaczyć świat : projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego / Aldona Fojkis. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. W   66519
Artykuły z czasopism
 1. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 163-174
 2. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych. Cz. 2 / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 243-251
 3. Alfabet ELIA szansą dla osób niewidomych niezdolnych do nauki brajla /Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 153-156
 4. Aneks do ,,Arkuszy postępów uczniów niewidomych i słabo widzących ze złożoną niepełnosprawnością z zakresu orientacji przestrzennej i lokomocji" / Anna Boczek.// Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 85-99
 5. Bajka o Królewnie Śnieżce - francuski sposób przygotowania niewidomych dzieci do czytania i pisania pismem Braille'a / Małgorzata Paplińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 55-59
 6. Dzieci z wadami wzroku jako czytelnicy (7-16 lat) / Józef Szocki.// Poradnik Bibliotekarza. - 1985, nr 7/8, s. 209-211
 7. Eksperyment nauczający w pracy z dzieckiem niewidomym / Kornelia Czerwińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 2, s. 84-104
 8. Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych : (na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu) / Józef Szocki.// Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 6, s. 14-16
 9. Henryk Ruszczyc i jego koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niewidomych / Marzena Dycht.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 165-173
 10. Jak postępować z niemowlęciem niepełnosprawnym wzrokowo? / Kornelia Czerwińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 49-57
 11. Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych / Jarosław Wiazowski.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 87-92
 12. KUW - implikacje edukacyjne / Ewa Kurczak-Wawrowska.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 3-17
 13. Lekcje geografii z uczniem niewidomym /Anna Chojecka.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 43-49
 14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 380-388
 15. Międzynarodowa Szkoła Matek na Krymie i Szkoła dla Niewidomych we Lwowie / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 71-73
 16. Możliwości i ograniczenia ucznia niewidomego w nauce języka obcego. Mity i fakty / Małgorzata Jedynak.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 71-75
 17. Możliwości wykorzystania grafiki dotykowej w nauczaniu języków obcych - teoria a praktyka / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 323-329
 18. Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia teoretyczne. Cz. 1 / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257
 19. Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 184-196
 20. Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Krzysztof Romantowski.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 223-233
 21. Nauczanie orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością złożoną /Marlena Kilian, Małgorzata Paplińska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 101-114
 22. Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce / Tomasz P. Krzeszowski.// Języki Obce w Szkole. 2001, nr 7, s. 5-12
 23. Nikt nie pozostanie bez pomocy / Anna Witarzewska ; rozm przepr. Rafał Dajbor.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 2, s. 3-11
 24. Oddział dzieci niewidomych i słabo widzących / Aleksandra Szlendak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 550-552
 25. Pierwsze spojrzenie / Pawan Sinha.// Świat Nauki. - 2013, nr 8, s. 32-39
 26. Poczucie ruchu i postawy ciała osób niewidomych podczas nauki muzyki na instrumencie dętym - flecie /Hanna Tawrel-Szablewska.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 50-55
 27. Pogodny poranek / Joanna Wasilewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 532-534
 28. Poznawanie świata na lekcjach języka obcego. Kilka słów o nauczaniu języków obcych uczniów niewidomych /Katarzyna Jaworska-Biskup.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 56-58
 29. Projekt "Per linguas mundi ad laborem" - adaptacja pomocy dydaktycznych do nauczania języków obcych uczniów niewidomych i słabo widzących / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 243-251
 30. Przestrzeń w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 4, s. 262-269
 31. Razem czy osobno? : integracyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych / Bogusław Marek.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 93-102
 32. Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa / Joanna Konarska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 33. Specyficzne zagadnienia w nauczaniu polonistycznym dzieci niewidomych / Anna Bloch.// Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 54-55
 34. Sposoby nauczania brajla w Polsce i wybranych krajach świata / Małgorzata Paplińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 15-23
 35. Świat bez wzroku : czy uczeń niewidomy to uczeń niepełnosprawny? / Bogusław Marek.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 28-32
 36. Terapia i socjalizacja - poprzez sport / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 22-27
 37. Tyflografika /Elżbieta Więckowska.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 53-65
 38. Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych / Katarzyna Jaworska-Biskup.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 25-34
 39. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224
 40. Wybrane problemy nauczania gry na fortepianie dzieci niewidomych / Iwona Głowacka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 135-146
 41. Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo / Elżbieta Łobacz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 362-272
 42. Zastosowanie planów w nauczaniu orientacji przestrzennej osób niewidomych / Kamila Miler-Zdanowska.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 293-298
 43. Związek trudności w nauce czytania pisma Braille'a z właściwościami percepcji dotykowej i umiejętnościami fonologicznymi dzieci niewidomych / Anna Wesotowska, Michał J. Gacek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 4, s. 79-93

Zbiory audiowizualne


 1. Za szklaną ścianą. Cz. 3 [DVD] / scen. i real. Magdalena Lewandowska. - Zalesie Górne : Wytwórnia Filmowa Dydakta, 2014. DZS   2342
 2. Za szklaną ścianą. Cz. 3 [Film] / scen. i real. Magdalena Lewandowska. - Warszawa : WF "Dydakta", 2000.   DZS   2354
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce