Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Cyberprzemoc i cyberuzależnienia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 04 września 2015
CYBERPRZEMOC   I  CYBERUZALEŻNIENIA
Zestawienie bibliograficzne
 
Zestawienie bibliograficzne podzielono na dwie części. Część pierwsza zawiera książki. Do opisu bibliograficznego pozycji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej dołączono sygnaturę. Symbol P oznacza, że dana książka znajduje się w Czytelni, symbol W informuje, że książkę można wypożyczyć w Wypożyczalni. Cześć druga zestawienia zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Artykuły dostępne w Bibliotece Pedagogicznej oznaczono na końcu opisu gwiazdką. 
 
Książki

 1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski.// Sopot. – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 164 s.
 2. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2011. - 130 s. ; 15x21 cm    W   67913
 3. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - XXI, [1], 237, [1] s. : il. ; 23 cm    P   68038
 4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie " Żak", cop. 2009. - 408 s. ; 21 cm  P   64754, W   65552
 5. Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu / pod red. Elżbiety Mastalerz ; org. Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2006. - 99 s. : il. ; 23 cm
 6. Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla i Henryka Nogi. - Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2007. - 231 s. : il. ; 23 cm
 7. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. - 159, [2] s. : il. ; 21 cm  W   60053, W   60054, W   60055
 8. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - 319, [1] s. ; 21 cm
 9. W   51783, P   52026
 10. Jak pomóc uzależnionym od Internetu / [oprac. Serafin Olczak]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. - [16] s. : fot. ; 15x15 cm
 11. Jak reagować na cyberprzemoc : poradnik dla szkół / [red. Łukasz Wojtasik ; aut. Julia Barlińska et al.]. - Wyd. 2. Popr. - [Warszawa] : Fundacja Dzieci Niczyje , [2008]. - 104 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (DVD). – (Biblioteka Programu "Dziecko w Sieci")
 12. Komputer i internet : dobrodziejstwo czy zagrożenie / [oprac. Serafin Olczak]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. - [16] s. : fot. ; 15x15 cm
 13. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. - 161 s. : il. ; 24 cm   W   62545
 14. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - 124 s. : il. ; 24 cm  W   67118 
 15. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. - 184 s. ; 24 cm  W   65764, P   65763
 16. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi; wstęp Mario Marazziti; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2006. - 316 s. ; 20 cm  W   57580
 17. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. - 268 s. : il. ; 24 cm   W   62187,  P   62188
 18. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011. - 272 s. : il. ; 23 cm
 19. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - 253 s. : rys., tab. ; 24 cm     W   56693,  W   56694  P   57847
 20. Przemoc rówieśnicza i inne zagrożenia w Internecie : jak pomóc dziecku ... / [oprac. Serafin Olczak] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", [201-]. - [16] s. : il. kolor. ; 15x15 cm
 21. Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 166 s. : il. ; 21 cm
 22. Rodzice offline ? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschäffer ; z jęz. niem. tł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm  W   57149
 23. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. - 208 s. : il. ; 22 cm W   65885
 24. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010. - 159 s. : il. ; 23 cm
 25. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów / Małgorzata Przybysz-Zaremba. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Prospekt", 2008. - 155 s. : il. ; 24 cm
 26. Uzależnienie od Internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 198 s. : il. ; 21 cm
 27. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009. - 181, [3] s. : il. ; 18 cm  W   65886
 28. Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach pedagogicznych [Dokument elektroniczny] / Joanna Seweryn. - [Sosnowiec] : Internetowe Wydawnictwo "e-bookowo", 2008
 29. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 143 s. ; 21 cm 
Artykuły z czasopism
 1. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Jacek Pyżalski. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 12-26
 2. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009,  nr 4 , s. 31-51 *
 3. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31*
 4. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27 *
 5. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29 *
 6. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-11 *
 7. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 6-7 *
 8. Agresja elektroniczna wśród młodzieży : rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7  *
 9. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67 *
 10. BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 57-60  *
 11. Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15  *
 12. Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks, Susanne Robinson, Penny Worlidge, Rosario Ortega ; tł. Jacek Pyżalski. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 167-181 *
 13. Cyberofiary : psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu / Iiene R. Person. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 72-83
 14. Cyberprzemoc  / Sebastian Korecki. // Forum Nauczycieli. – 2010, nr 1, s. 26-29
 15. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik.// Remedium. – 2008, nr 2, s. 4-5  *
 16. Cyberprzemoc w doświadczeniach Helpline.org.pl / Weronika Sobierajska. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 141-149
 17. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 1/2, s.12-19 *
 18. Cyberprzemoc w przedszkolu.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. Przed Szkołą, s. 22-26*
 19. Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska. // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15 *
 20. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-84 *
 21. Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66  *
 22. Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 42-43 *
 23. Czy gry komputerowe są zagrożeniem dla uczniów? / Grażyna Bych. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 11, s. 38-40 *
 24. Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? / Iwona Ulfik-Jaworska. // Wychowawca. – 2002, nr 1, s. 12-15 *
 25. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik.// Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 34-35 *
 26. Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik.// Remedium. – 2005, nr 10, s. 20-21 *
 27. Czy nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej? : analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci / Janis Wolak, Kimberly Mitchell, David Finkelhor ; tł. Agnieszka Nowak. //Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 57-77
 28. Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia / Maria Kielar-Turska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 131-137 *
 29. Edukacyjny projekt "Informuje, ostrzegam" / Bożena Tomaszek.// Remedium. - 2011, nr 2, s. 28-29 *
 30. Fascynacja młodzieży grami komputerowymi / Stanisław Juszczyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 47-51 *
 31. "Flaming" i "trolling" jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80 *
 32. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 34-43 *
 33. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn. // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 48-49 *
 34. Gry komputerowe – niewinna gra czy zagrozenie / Anna Wach. // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 30-34 *
 35. Haker w sercu komputera / John Villasenor. Tł. z ang. // Świat Nauki. - 2010, nr 9, s. 70,72-75 *
 36. Internet a zaburzenia psychofizyczne młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba. // Szkice Humanistyczne. – 2007, T. 7, nr 3/4, s. 163-170
 37. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 20-24*
 38. Internet dojrzał, a my... chorzy? / Michał Feldman.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17*
 39. Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła.// Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 12-17
 40. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska.// Lider. – 2010, nr 3, s. 21-24 *
 41. Internet - narzędzie komunikacji czy izolacji społecznej? / Krzysztof Czubocha, Małgorzata Paszkowska. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. -  2008, Z. 8, t. 1, s. 239-250
 42. Internet nośnikiem zagrożeń / Barbara Gramlewicz.// Zeszyt Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. – 2004, nr 7, t. 2, s. 53-61
 43. Internet, od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła.// Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 183-200
 44. Internet źródłem uzależnień / Józef Bednarek, Waldemar Lupa. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2003, nr 1, s. 41-52
 45. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko.// Problemy Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50 *
 46. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20 *
 47. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87 *
 48. Korzystanie z Internetu - aspekt pastoralny : zagrożenia i zapobieganie patologiom / Urszula Dudziak. // Roczniki Teologiczne. - T. 54, z. 10 (2007), s. 257-278
 49. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska. // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 5-13 *
 50. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27 * Uzależnienie od telewizji i komputera.
 51. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47  *
 52. Niebezpieczna myszka : uzależnienienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27-30 *
 53. Niebezpieczne gry komputerowe / Mariusz Gajewski.// Wychowawca. -  2002, nr 1, s. 16-17 *
 54. Niebezpieczne gry komputerowe / Sebastian Taboł. // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 117-126
 55. Nowe czasy - nowe uzależnienia: internet / Renata Nowak. // Cywilizacja. – 2009, Nr 28, s. 128-139
 56. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8 *
 57. Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież / Joanna Laszkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 26-34 *
 58. Oddziaływanie Internetu na psychikę młodzieży / Maria Braun-Gałkowska.// Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20 *
 59. Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich / Justyna Podlewska. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 47-56
 60. Od zachwytu do uzależnienia / Piotr Ożarski.// Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 30-32 *
 61. O motywach oraz psychospołecznych konsekwencjach (nad)używania Internetu / Krzysztof Mudyń.// Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. – 2007, z. 14, s. 61-71
 62. Opętani siecią / Joanna Laszkowska. // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 1 / 2, s. 38*
 63. Osobowościowe uwarunkowania nadużywania Internetu / Nina Ogińska-Bulik.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia. – 2005, z. 9, s. 3-15
 64. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise.// Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 18-19 *
 65. O "zagrożeniach komputerowych" dla pedagogów / Robert Janusz.  // Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2001, s. 229-234
 66. Pedagogiczny aspekt programów i gier komputerowych / Marek Sokołowski.  // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 68-74 *
 67. Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i Świata / Agnieszka Wrzesień. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 119-129
 68. Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego / Małgorzata Przybysz-Zaremba. // Forum Oświatowe. - 2006, t. 2, s. 97-103
 69. Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu / Krzysztof Mudyń.  //Kultura i Edukacja. - 2009, nr 4, s. 68-86
 70. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne / Łukasz Wojtasik. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 78-89
 71. Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych - wprowadzenie do problematyki / Łukasz Wojtasik. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 7-11
 72. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21 *
 73. Psych-Net - psychologia w Internecie : uzależnienie od Internetu / Adam Tarnowski. // Nowiny Psychologiczne. - 2002, nr 1, s. 85-91
 74. Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu/ Katarzyna Kaliszewska.// Edukacja. – 2005, nr 4, s. 111-119  *
 75. Psychospołeczne skutki przemocy występującej w grach elektronicznych / Wojciech Poznaniak. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2001, z. 1/2, s. 205-219
 76. Raj. com / Mirosław Laszczak.// Charaktery. - 2006, nr 3, s. 24-27 *
 77. Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 90-99   
 78. Rozwój komputeryzacji nowym zagrożeniem dla młodego pokolenia / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz.  // Auxilium Sociale. - 2002, nr 3/4, s. 43-50
 79. Satanizm w grach komputerowych / Mariusz Gajewski. // Cywilizacja. - 2002, nr 3, s. 192-210
 80. Siecioholizm / Marek Misiak. // Forum Akademickie. - 2010, nr 10, s. 52-53
 81. Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik. // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 32-33 *
 82. Skale ryzyka nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska. // Ask. – 2007, Nr 16, s. 115-131
 83. Skutki "cyberbullyingu" - oskarżenie czy obrona technologii? / Michel Walrave, Wannes Heirman ; tł. Agnieszka Nowak. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 27-46
 84. Spostrzeganie czasu przez kobiety i mężczyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec.  // Chowanna. -R. 50, t. 1 (2007), s. 119-134 *
 85. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu" 21-22 kwietnia 2009 w Łodzi / Bogusław Śliwerski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 203-212 *
 86. Stop cyberprzemocy! / Małgorzata Nowak.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 42-45 *
 87. System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / Anna Borkowska, Dorota Macander. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 131-140
 88. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / J. Hanuliakowa, K. Holla.// Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8 *
 89. Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 28-32*
 90. Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51 * Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu.    
 91. Uwodzenie dzieci w Internecie / Katarzyna Fenik.// Niebieska Linia. – 2008, nr 6, s. 19-22 *
 92. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9 *
 93. Uzależnienia od komputera i Internetu. Czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-IV  *
 94. Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Rozmus Ewa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 11-17 *
 95. Uzależnienie od Internetu / Stefan Adrich. // Pastores. - 2009, nr 1, s. 138-142
 96. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21*
 97. Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12 *
 98. Uzależnienie od Internetu jako nowe zjawisko kultury integracyjnej vs konsumpcyjnej / Jan F. Terelak. // Ełckie Studia Teologiczne. – 2005, T. 6, s. 57-64
 99. Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej / Anna Wołpiuk. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 50-63  *
 100. Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8 *
 101. Uzależnienie od Internetu. Problem wirtualny? / Paweł Stasiński, Jan Chodkiewicz. // Świat Problemów. – 2005, nr 6/7, s. 45-50
 102. Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska / Anna Wołpiuk-Ochocińska. - // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – 2006, T. 13, s. 99-119
 103. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska.// Remedium. – 2008, nr 5, s. 6-7 *
 104. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Ćwiek. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 2-4 *
 105. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki. // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 14-15 *
 106. Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. V-VI *
 107. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9 *
 108. Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska.// Biblioteka- Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 20-21 *
 109. Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy / Julia Barlińska. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 100-118
 110. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska.// Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 6, s. 14-15 *
 111. Współczesne gry komputerowe zagrożeniem dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba. // Szkice Humanistyczne. – 2009, T. 9, nr 2/3, s. 267-276
 112. Zaczarowany świat komputerów / Arletta Paszkowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 288-289 *
 113. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73 *
 114. Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10 *
 115. Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć / Agata Kyzioł.// Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 30-38 *
 116. Zagrożenia komputerowe / Andrzej Augustynek. -  Streszcz. w jęz. ang. // Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. – 2007,  T. 5, s. 107-121
 117. Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1 / 2, s. 189-209
 118. Zespół uzależnienia od Internetu / Andrzej Jakubik. -  Streszcz. w jęz. ang. // Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – 2002, Nr 3, s. 133-142
 119. Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość / Andrzej Jakubik, Justyna Popławska.  // Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – 2003, Nr 4, s. 123-131
 120. Zjawisko nadmiernego używania Internetu w Poznawczo-Behawioralnym Modelu Davisa / Katarzyna Kaliszewska. - Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 139-150
 121. Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen, Andreas König, Jan Pfetsch, André Melzer ; tł. Piotr Plichta. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 183-198 *
 122. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski. - Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-97
 123. Żałuję tego słoneczka ciepłego / Marta Tylenda. // W Drodze. - 2009, [nr] 8, s. 25-34 Uzależnienie od Internetu.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce