Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Cyberuzależnienia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 04 września 2015
CYBERUZALEŻNIENIA
Zestawienie bibliograficzne
 
Książki

 1. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie " Żak", cop. 2009. - 408 s. ; 21 cm 
 2. Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu / pod red. Elżbiety Mastalerz ; org. Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2006. - 99 s. : il. ; 23 cm
 3. Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla i Henryka Nogi. - Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2007. - 231 s. : il. ; 23 cm
 4. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - 319, [1] s. ; 21 cm
 5. Jak pomóc uzależnionym od Internetu / [oprac. Serafin Olczak]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. - [16] s. : fot. ; 15x15 cm
 6. Komputer i internet : dobrodziejstwo czy zagrożenie / [oprac. Serafin Olczak]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. - [16] s. : fot. ; 15x15 cm
 7. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. - 161 s. : il. ; 24 cm  
 8. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - 124 s. : il. ; 24 cm 
 9. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. - 184 s. ; 24 cm 
 10. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi; wstęp Mario Marazziti; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2006. - 316 s. ; 20 cm 
 11. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. - 268 s. : il. ; 24 cm  
 12. Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 166 s. : il. ; 21 cm
 13. Rodzice offline ? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschäffer ; z jęz. niem. tł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm 
 14. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. - 208 s. : il. ; 22 cm
 15. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010. - 159 s. : il. ; 23 cm
 16. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów / Małgorzata Przybysz-Zaremba. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Prospekt", 2008. - 155 s. : il. ; 24 cm
 17. Uzależnienie od Internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 198 s. : il. ; 21 cm
 18. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009. - 181, [3] s. : il. ; 18 cm 
 19. Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach pedagogicznych [Dokument elektroniczny] / Joanna Seweryn. - [Sosnowiec] : Internetowe Wydawnictwo "e-bookowo", 2008
 20. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 143 s. ; 21 cm 
Artykuły z czasopism
 1. Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 42-43
 2. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik.// Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 34-35
 3. Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik.// Remedium. – 2005, nr 10, s. 20-21
 4. Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia / Maria Kielar-Turska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 131-137
 5. Fascynacja młodzieży grami komputerowymi / Stanisław Juszczyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 47-51
 6. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 34-43
 7. Internet a zaburzenia psychofizyczne młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba. // Szkice Humanistyczne. – 2007, T. 7, nr 3/4, s. 163-170
 8. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 20-24
 9. Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła.// Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 12-17
 10. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska.// Lider. – 2010, nr 3, s. 21-24
 11. Internet - narzędzie komunikacji czy izolacji społecznej? / Krzysztof Czubocha, Małgorzata Paszkowska. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. -  2008, Z. 8, t. 1, s. 239-250
 12. Internet nośnikiem zagrożeń / Barbara Gramlewicz.// Zeszyt Naukowy, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. – 2004, nr 7, t. 2, s. 53-61
 13. Internet, od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła.// Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 183-200
 14. Internet źródłem uzależnień / Józef Bednarek, Waldemar Lupa. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2003, nr 1, s. 41-52
 15. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko.// Problemy Narkomanii. – 2008, nr 2, s. 43-50
 16. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20
 17. Korzystanie z Internetu - aspekt pastoralny : zagrożenia i zapobieganie patologiom / Urszula Dudziak. // Roczniki Teologiczne. - 2007, z. 10, s. 257-278
 18. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska. // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 5-13
 19. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27 Uzależnienie od telewizji i komputera.
 20. Miejsce szkoły w cyberprzestrzeni edukacyjnej / Grażyna Miłkowska.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 41-47  
 21. Niebezpieczna myszka : uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27-30
 22. Niebezpieczne gry komputerowe / Sebastian Taboł. // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 1, s. 117-126
 23. Nowe czasy - nowe uzależnienia: Internet / Renata Nowak. // Cywilizacja. – 2009, Nr 28, s. 128-139
 24. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 5-8
 25. Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież / Joanna Laszkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 26-34
 26. Oddziaływanie Internetu na psychikę młodzieży / Maria Braun-Gałkowska.// Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20
 27. O motywach oraz psychospołecznych konsekwencjach (nad)używania Internetu / Krzysztof Mudyń.// Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. – 2007, z. 14, s. 61-71
 28. Opętani siecią / Joanna Laszkowska. // Wychowanie Na Co Dzień. – 2004, nr 1 / 2, s. 38
 29. Osobowościowe uwarunkowania nadużywania Internetu / Nina Ogińska-Bulik.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologia. – 2005, z. 9, s. 3-15
 30. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise.// Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 18-19
 31. O "zagrożeniach komputerowych" dla pedagogów / Robert Janusz.  // Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2001, s. 229-234
 32. Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego / Małgorzata Przybysz-Zaremba. // Forum Oświatowe. - 2006, t. 2, s. 97-103
 33. Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu / Krzysztof Mudyń.  //Kultura i Edukacja. - 2009, nr 4, s. 68-86
 34. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21
 35. Psych-Net - psychologia w Internecie : uzależnienie od Internetu / Adam Tarnowski. // Nowiny Psychologiczne. - 2002, nr 1, s. 85-91
 36. Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu/ Katarzyna Kaliszewska.// Edukacja. – 2005, nr 4, s. 111-119  
 37. Rozwój komputeryzacji nowym zagrożeniem dla młodego pokolenia / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz.  // Auxilium Sociale. - 2002, nr 3/4, s. 43-50
 38. Siecioholizm / Marek Misiak. // Forum Akademickie. - 2010, nr 10, s. 52-53
 39. Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik. // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 32-33
 40. Skale ryzyka nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska. // Ask. – 2007, Nr 16, s. 115-131
 41. Spostrzeganie czasu przez kobiety i mężczyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec.  // Chowanna. -2007, t. 1, s. 119-134
 42. Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 28-32
 43. Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51 Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu.    
 44. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9
 45. Uzależnienia od komputera i Internetu. Czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-IV  
 46. Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Rozmus Ewa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 11-17
 47. Uzależnienie od Internetu / Stefan Adrich. // Pastores. - 2009, nr 1, s. 138-142
 48. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21
 49. Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12
 50. Uzależnienie od Internetu jako nowe zjawisko kultury integracyjnej vs konsumpcyjnej / Jan F. Terelak. // Ełckie Studia Teologiczne. – 2005, T. 6, s. 57-64
 51. Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej / Anna Wołpiuk. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 50-63  
 52. Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8
 53. Uzależnienie od Internetu. Problem wirtualny? / Paweł Stasiński, Jan Chodkiewicz. // Świat Problemów. – 2005, nr 6/7, s. 45-50
 54. Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska / Anna Wołpiuk-Ochocińska. - // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – 2006, T. 13, s. 99-119
 55. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska.// Remedium. – 2008, nr 5, s. 6-7
 56. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Ćwiek. // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 2-4
 57. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki. // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 14-15
 58. Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, s. V-VI
 59. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9
 60. Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska.// Biblioteka- Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 20-21
 61. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73
 62. Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10
 63. Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć / Agata Kyzioł.// Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 30-38
 64. Zagrożenia komputerowe / Andrzej Augustynek. // Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. – 2007,  T. 5, s. 107-121
 65. Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1 / 2, s. 189-209
 66. Zespół uzależnienia od Internetu / Andrzej Jakubik. -  Streszcz. w jęz. ang. // Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – 2002, Nr 3, s. 133-142
 67. Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość / Andrzej Jakubik, Justyna Popławska.  // Studia Psychologica / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – 2003, Nr 4, s. 123-131
 68. Zjawisko nadmiernego używania Internetu w Poznawczo-Behawioralnym Modelu Davisa / Katarzyna Kaliszewska. - Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 139-150
 69. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski. - Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-97
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce