Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Aspiracje PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
poniedziałek, 14 września 2015
ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 
WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. - Białystok : "Trans Humana", 2001.
 2. Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Bednarczyk-Jama. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008.
 3. Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych / Daniel Wiśniewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.
 4. Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 5. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 6. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Kinga Tokarska, Karolina Wioska - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 7. Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. - Katowice ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 8. Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian / Walentyna Wróblewska. - Białystok : Trans Humana, 2004.
 9. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004.
 10. Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej : aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską / Krzysztof Gorlach , Zbigniew Drąg , Zygmunt Seręga. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003.
 11. Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości / red. nauk. Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005.
 12. Młodzież wobec przyszłości / Mieczysław Gulda. - Gdańsk : [Uniwersytet Gdański], 1990.
 13. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu : (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2011.
 14. Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości / Ewa Karmolińska. - Poznań ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego : Drukarnia Haf, 2009.
 15. Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce / Teresa Wilk. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002.
 16. (Nie)realne marzenia? : aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów / Ewa Sikora. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006.
 17. Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk.: Heleny Ochonczenko, Grażyny Miłkowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.
 18. Plany życiowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski w Opolu. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004.
 19. Projekty życia : młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych / Sławomir Krzychała. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007.
 20. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży / Bohdan Rożnowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
 21. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
 22. Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym / Mirosława Kowalczyk-Szymańska. - [Łódź] : Reiprint, [2001].
 23. Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich / Krzysztof Zajdel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Brzeg : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
 24. Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży / Edyta Mianowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
 25. Studenci z niepełnosprawnością : problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego / Tamara Cierpiałowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, cop. 2009.
 26. Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych / Franciszek Kozaczuk. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
Artykuły z czasopism
 1. Ambitni rodzice mniej ambitnych dzieci /Paulina Szachniuk-Albowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 40-43
 2. Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież /Kinga Musialska.// Pedagogika Pracy. - 2009, t. 54, s. 122-130
 3. Aspiracje absolwentów szkoły podstawowej /Sylwia Seul.// Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 62-64
 4. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych /Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19
 5. Aspiracje edukacyjne i życiowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych /Paweł Prusak.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 30-36
 6. Aspiracje edukacyjne młodzieży a motywy podejmowania studiów /Adam Kucharski, Maria Ligocka.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 1, s. 57-74
 7. Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych. Analiza porównawcza /Anna Zawada.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 34-37
 8. Aspiracje edukacyjne rodziców /Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 41-56
 9. Aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do własnych dzieci /Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Edukacja. - 2014, nr 1, s. 66-78
 10. Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania /Marzena Wołk.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 44-51
 11. Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy /Natalia Bednarczyk-Jama.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 58-63
 12. Aspiracje młodzieży okresu przemian : wybrane aspekty / Eugenia Iwona Laska.// Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 67-74
 13. Aspiracje młodzieży wiejskiej /Elżbieta Napora, Kamila Gwizd.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 31-33
 14. Aspiracje po polsku /Marzena Wołk.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 61-65
 15. Aspiracje uczniów w nauce języka obcego /Krystyna Borucińska.// Języki Obce w Szkole. - 1993, nr 3, s. 201-206
 16. Aspiracje uczniów zdolnych /Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 36-42
 17. Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich /Zofia Frączek.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47
 18. Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej /Dorota Wojtczak.// Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 53-73
 19. Aspiracje życiowe : (kwestionariusz dla uczniów klas V-VI) / Kinga Musialska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 14-15
 20. Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej /Anna Malec, Małgorzata Lipiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 51-54
 21. Cele życiowe gimnazjalistów /Krzysztof Zajdel.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14
 22. Czego pragną dzieci? /Danuta Bula.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 24-25
 23. Czynniki kształtujące aspiracje życiowe młodzieży /Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 8-9
 24. Dokąd zmierzają? - dążenia życiowe współczesnej młodzieży /Danuta Ostałowska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 44-45
 25. Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych - zamierzenia i realizacja /Jerzy Ambroży.// Pedagogika Pracy. - 2009, t. 54, s. 131-139
 26. Dzieci w izolowanym świecie dobrobytu /Joanna Rawecka.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 8-9
 27. Hierarchia wartości młodzieży licealnej /Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 38-44
 28. Kryteria oceny zawodów a rodzicielskie aspiracje zawodowe wobec uczniów szkół podstawowych /Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 49-64
 29. Maturzyści 2012 wybierają dobre życie na średnim poziomie /Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 22-25
 30. Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia /Bożena Majerek.// Pedagogika Społeczna - 2011, nr 1, s. 125-138
 31. Młodym Polakom niegroźna przyszłość /Daria Becker-Pestka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 67-69
 32. Młodzi 2012 - w badaniach bydgoskich /rozm. przepr. Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 25-27
 33. Młodzież 2008 - omówienie raportu z badań /oprac. Jolanta Makowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 5-15
 34. Młodzież czasów przemian społecznych /Katarzyna Dobrochowska-Łopuch.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 5-7
 35. Oczekiwania i orientacje życiowe młodzieży polskiej i niemieckiej w sytuacji niepewności i nieprzewidywalności /Bożena Majerek.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 55-69
 36. Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców /Daria Becker-Pestka.// Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68
 37. Plany edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjum /Katarzyna Ramirez.// Pedagogika Pracy. - 2007, t. 51, s. 32-40
 38. Plany zawodowe gimnazjalistów szkoły wiejskiej (komunikat z badań) /Ilona Urych.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 19-20
 39. Plany życiowe uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna /Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 42-47
 40. Poczucie kontroli a osiągnięcia szkolne i aspiracje edukacyjne dorastających /Monika Dominiak.// Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 81-91
 41. Poglądy i aspiracje życiowe uczniów /Mikołaj Jalinik.// Edukacja i Dialog. - 1994, nr 6, s. 34-37
 42. Polska oświata w ocenie OECD i firmy Pearson /Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 3-7
 43. Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009 /Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 4-13
 44. Preferencje zawodowe gimnazjalistów /Anna Szczepanik.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 19-22
 45. Rodzicielskie poczucie wpływu a aspiracje edukacyjne /Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 119-131
 46. Smutne dzieci ambitnych rodziców /Danuta Baczul.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 283-284
 47. Strategia dobrej nadziei /Wiesław Andrukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 20-26
 48. Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni - poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe /Helena Ochonczenko.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 99-110
 49. Szanse edukacyjne dziecka wiejskiego. Stan, uwarunkowania i perspektywy /Bożena Matyjas.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 165-177
 50. Szanse wyboru dróg życiowych /Katarzyna Dobrochowska-Łopuch.// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7
 51. Świat o nich usłyszy /Daria Becker-Pestka.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 26-30
 52. Wartości i aspiracje życiowe maturzystów I LO w Radzyniu Podlaskim /Ewa Grodzka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 28-42
 53. Wartości ostateczne i instrumentalne w preferencji młodzieży nieprzystosowanej społeczne /Joanna Moleda.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 96-103
 54. Wartości wychowawcze rodziców a aspiracje w stosunku do własnych dzieci /Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 49-62
 55. Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży /Ilona Lasota.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29
 56. Wpływ szkoły i środowiska na aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych /Natalia Jama-Bednarczyk.// Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 74-78
 57. Wybory zawodowe uczniów /Daniel Kukla.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54-58
 58. Wyniki badań aspiracji i dokonywanych wyborów młodzieży zamieszkałej w internacie w r. szk. 2000/2001 / Władysław Zera.// Zeszyty Naukowe. - 2001, [z.] 15, s. 249-262
 59. Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie /Joanna Moleda.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267 - 274.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce