Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Oświata dorosłych

OŚWIATA DOROSŁYCH

Zestawienie bibliograficzne za lata 1997 - 2007

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. ALEKSANDER Tadeusz
  Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Tadeusz Aleksander. - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości , 2002. - 432 s. ; 23 cm
 2. ANDRAGOGICZNE wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod. red. Ewy Przybylskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw. , 2001. - 432 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
 3. CZERNIAWSKA Olga
  Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , 2000. - 206, [2] s. ; 21 cm
 4. DEMETRIO Duccio
  Zabawa na tle życia : gra autobiograficzna w edukacji dorosłych / Duccio Demetrio ; tł. Anna Skolimowska. - Kraków : "Impuls" , 1999. - 67, [1] s., [1] k. tabl. kolor. luz. : il. ; 24 cm
 5. DROGI edukacyjne i ich biograficzny wymiar / pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej ; [aut. Olga Czerniawska et al.]. - Warszawa Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 2002. - 341, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 27)
 6. DUBAS Elżbieta
  Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia / Elżbieta Dubas. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 2000. - 524 s. : 2 il. ; 24 cm
 7. DYSKURSY młodych andragogów / red. nauk. Józef Kargul ; [aut. Dorota Barwińska et al.]. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw. , 2001. - 192, [1] s. : il. ; 24 cm
 8. EDUKACJA dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich : materiały konferencyjne, Toruń - Przysiek 4-5 listopada 1999. - Toruń : CKU , 1999. - 209 s., [11] k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm
 9. EDUKACJA dorosłch : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłdowskiej , 2000. - 413 s. : il. ; 24 cm
 10. EDUKACJA dorosłych w wybranych krajach Europy / pod red. Ewy Przybylskiej. - Warszawa Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 2000. - 267 s. : il., mapy ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 19)
 11. EURODELPHI : przyszłe cele i strategie edukacji dorosłych w Europie 1995 / aut. tłumaczenia z jęz. fr. i streszcz. Roman Galar ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP , 1997. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm
 12. GERLACH Ryszard
  Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce / Ryszard Gerlach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1997. - 258 s. : wykr. ; 24 cm
 13. INSTYTUCJONALNE formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Agmieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 2001. - 160, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 22)
 14. JAKOŚĆ kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego i Andrzeja Kirejczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego , cop. 2001. - 239, [1] s. : 2 il., 1 mapa ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
 15. JANKOWSKI Dzierżymir
  Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki / Dzierżymir Jankowski, Kazimierz Przyszczypkowski, Józef Skrzypczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM , 1999. - 168 s. ; 24 cm
 16. KACZOR Stanisław
  O powstaniu i trzech latach działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej" / Stanisław Kaczor ; Starostwo Powiatu Zamojskiego, Stowarzyszenie "Wszechnica Roztoczańska". - Zamość ; Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji , 2002. - 171 s. : il. ; 24 cm
 17. KARGUL Józef
  Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji , 2001. - 140 s. : il. ; 24 cm
 18. KSZTAŁCENIE ekologiczne dorosłych : opracowanie zbiorowe / pod red. Danuty Cichy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 1998. - 235 s. : il., 1 mapa ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" , 0860-8296 ; 23)
 19. LESOCHINA Ludmiła N.
  Społeczeństwo ludzi wykształconych? : społeczne uwarunkowania edukacji / Ludmiła N. Lesochina ; przekł. i oprac. wraz z przedm. E. A. Wesołowska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Toruń : Wydaw. Adam Marszałek. - 1997. - 105 s. ; 24 cm. - (Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 14)
 20. MALEWSKI Mieczysłw
  Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej / Mieczysłw Malewski. - Wrocłw : Wydaw. Uniwersytetu Wrocłwskiego , 1998. - 199, [1] s. : 3 wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2101)
 21. OŚWIATA dorosłych / red. i wybór tekstów Ewa Solarczyk-Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. - Poznań ; Touń : "Edytor" , 1999. - 168 s. ; 24 cm
 22. OŚWIATA dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania / pod red. Rafała Piwowarskiego.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 1998. - 121 s. : 2 mapy ; 21 cm
 23. PÓŁTURZYCKI Józef
  Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 1998. - 427 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 15)
 24. PRZYBYLSKA Ewa
  System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska. - Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji , cop. 1999. -544 s. : faks., fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm
 25. SIEMIENIECKI Bronisław
  Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych / Bronisław F. Siemieniecki. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1998. - 165 s. ; 23 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 26. SIEMIENIECKI Bronisław
  Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych / Bronisław F. Siemieniecki. - Wyd. 6. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1999. - 165 s. ; 24 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 27. SZTABA Kazimierz
  Z problematyki pedagogiki wychowania społecznego: (w świetle paradygmatów Unii Europejskiej) / Kazimierz Sztaba. - Staszów : Akademicki Ośrodek Kształcenia , 1998. - 71, [1] s. ; 21 cm
 28. TERAŹNIEJSZOŚĆ i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Aleksandra. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1997. - 235 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 13) Materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 23-25 kwietnia 1996 r.
 29. TORUŃSKA Konferencja Andragogiczna . (8 ; 2000 ; ( Toruń) Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej / red. E. A. Wesołowska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Radom : Instytut Technologii Eksploatacji , 2001. - 160, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 21)
 30. TUROS Lucjan
  Andragogika ogólna / Lucjan Turos. - Warszawa : "Żak" , 1999. - 469, [1] s. ; 21 cm
 31. Z TRADYCJI polskiej teorii i praktyki andragogicznej / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 1997. - [2], 236 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 12)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. AFTAŃSKI Andrzej
  Współczesna edukacja dorosłych - przemiany, wyzwania i oczekiwania / Andrzej Aftański // Nowa Edukacja Zawodowa .-2005 , nr 3 , s. 25-29
 2. ALEKSANDER Tadeusz
  Funkcje edukacji dorosłych / Tadeusz Aleksander // Edukacja Dorosłych (Toruń) .-1997 , nr 1 , s. 27-36
 3. ALEKSANDER Tadeusz
  Kształcenie i dokształcanie pracowników oświaty dorosłych w Polsce / Tadeusz Aleksander Edukacja Dorosłych (Radom) .-1998 , nr 4 , s. 67-71
 4. ALEKSANDER Tadeusz
  Preferencje w kształceniu dorosłych w Polsce na tle integracji z Europą / Tadeusz Aleksander // Edukacja Dorosłych. -1998 , nr 3 , s. 7-14
 5. ALEKSANDER Tadeusz
  Przykłady międzynarodowej integracji kształcenia dorosłych / Tadeusz Aleksander // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne Z. 27 .-(1999) , s. 97-105
 6. ALEKSANDER Tadeusz
  Stan i przyszłości edukacji dorosłych w Polsce / Tadeusz Aleksander // Edukacja Ustawiczna Dorosłych-1999 , nr 3 , s. 7-12
 7. ALEKSANDER Tadeusz
  Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 1995-2004) / Tadeusz Aleksander Edukacja Ustawiczna Dorosłych .-2004 , nr 3 , s.7-21
 8. ALEKSANDER Tadeusz
  Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce (lata 1995-2004) / Tadeusz Aleksander // Rocznik Pedagogiczny .-2004 , t. 27 , s. 163-184
 9. ALEKSANDER Tadeusz
  W sprawie słownika biograficznego andragogiki polskiej / Tadeusz Aleksander // Oświatowiec .-2000 , [nr] 4 , s. 23-29
 10. ALEKSANDER Tadeusz
  Wszechnice polskie - dotychczasowy dorobek i potrzeba rozwoju / Tadeusz Aleksander // Chowanna .-2005 , t. 2 , s. 69-90
 11. BANDEL Paweł
  Wybrane aspekty kształcenia osób dorosłych : aktywność, motywacja, komunikacja / Paweł Bandel // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 2 , s. 75-88
 12. BARTOSZEWSKA Maria
  Reforma oświaty dorosłych a europejskie standardy edukacyjne / Maria Bartoszewska // Kwartalnik Geograficzny. -1999 , nr 1 , s. 82-84
 13. BAZUŃ Dorota, TRZOP Beata
  Prefiguratywny model kultury w edukacji dorosłych / Dorota Bazuń, Beata Trzop // Edukacja Dorosłych. -2002 , nr 1 , s. 99-108
 14. BELZYT Joanna I.
  Edukacja dorosłych - czyli jak apetyt rożnie w miarę jedzenia / Joanna I. Belzyt // Edukacja Dorosłych. -2002 , nr 2/3 , s. 109-111
 15. BOCHNIAK Marzena
  Hamburska Deklaracja Edukacji Dorosłych / Marzena Bochniak // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1997 , nr 4 , s. 30-38
 16. BOCZUKOWA Beata
  Kierunki rozwoju edukacji dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2001, [nr] 3 , s. 39-42
 17. BOCZUKOWA Beata
  O potrzebie kreowania andragogiki / Beata Boczukowa // Podlaski Zeszyt Pedagogiczny Nr 4 .-(2001) , s. 95-99
 18. BOROWIEC Eugeniusz
  Funkcje nauczyciela szkoły dla dorosłych w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej / Eugeniusz Borowiec // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia [T.] 1 .- (1999) , s. 455-471
 19. BUGAJSKA Beata
  Aktywność edukacyjna w "trzecim wieku" w kontekście rozważań nad starością / Beata Bugajska // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki / Uniwersytet Szczeciński Nr 2 .-(1998) , s. 103-115
 20. BURY Bronisław, LEISSER Anna
  O niektórych problemach pozaszkolnej oświaty dorosłych w kontekście integracji europejskiej / Bronisław Bury, Anna Leisser // Pedagogika Pracy [Nr] 44 .- 2004 , s. 61-69
 21. CHABIOR Agata
  Edukacja w życiu ludzi starych - komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja .- 1997 , nr 4 , s. 99-106
 22. CHABIOR Agata
  Niesystematyczne formy edukacji seniorów w świetle badań / Agata Chabior // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Z. 5 .- (1999) , s. 267-281
 23. CHMIELEWSKI Arkadiusz
  Potrzeby edukacyjne mieszkańców wsi i możliwości szkoły środowiskowej w tym zakresie / Arkadiusz Chmielewski / Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 69-80
 24. CICZKOWSKI Wiesław
  Funkcje uniwersytetów ludowych w kontekście teoretycznym pedagogiki społecznej i andragogiki / Wiesław Ciczkowski // Edukacja. - 1999 , nr 2 , s. 66-70
 25. CZARNECKI Kazimierz Marian
  Konieczność i możliwości uczenia się dorosłych : (refleksje i badania psychologiczne) / Kazimierz Marian Czarnecki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 1 , s. 17-20
 26. CZERNIAWSKA Olga
  Biografie edukacyjne i ich zastosowanie w kształceniu andragogicznym / Olga Czerniawska // Rocznik Andragogiki. - 1997/1998 , s. 119-123
 27. CZERNIAWSKA Olga
  Dylematy edukacji dorosłych między samokształceniem a samowychowaniem / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1997 , nr 4 , s. 43-50
 28. CZERNIAWSKA Olga
  Edukacyjne funkcje gerontologii / Olga Czerniawska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000 , nr 7 , s. 53-61
 29. CZERNIAWSKA Olga
  Funkcje środowiska niewidzialnego w andragogice i gerontologii wychowawczej / Olga Czerniawska // Rocznik Andragogiczny.- 1997/1998 , s. 51-55
 30. CZERNIAWSKA Olga
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) jako przykład stowarzyszenia działającego na rzecz ludzi starszych / Olga Czerniawska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.-1999 , z. 1 , s. 307-311
 31. CZERNIAWSKA Olga
  Mój warsztat naukowy / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 3 , s. 27-32
 32. CZERNIAWSKA Olga
  Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych / Olga Czerniawska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2001 , nr 3 , s. 7-15
 33. CZERNIAWSKA Olga
  Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 2 , s. 15-22
 34. CZERNIAWSKA Olga
  Podróż i jej andragogiczny wymiar / Olga Czerniawska // Chowanna .- 2005 , t. 2 , s. 91-101
 35. CZERNIAWSKA Olga
  Poradnictwo w oświacie dorosłych / Olga Czerniawska // Rocznik Andragogiczny. -1994 , s. 87-96
 36. CZERNIAWSKA Olga
  Przesłanie Aleksandra Kamińskiego dla współczesnej andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska //Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 2 , s. 87-99
 37. CZERNIAWSKA Olga
  Wokół edukacji osób starszych / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 31-39
 38. CZERNIAWSKA Olga
  Wokół edukacji osób starszych / Olga Czerniawska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica [Z.] 5 .-(2003) , s. 155-163
 39. CZYSZEWSKA-STANIAK Lidia
  Edukacja ustawiczna w XXI wieku / Lidia Czyszewska-Staniak // Dyrektor Szkoły .- 2002 , nr 7-8 , s.27-29
 40. DUBAS Elżbieta
  Biograficzność w oświacie dorosłych - wybrane stanowiska / Elżbieta Dubas // Rocznik Andragogiki. - 1997/1998 , s. 124-137
 41. DUBAS Elżbieta
  Gerontologia - moja fascynacja / Elżbieta Dubas // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. -2000 , nr 7 , s. 41-45
 42. DUDAK Anna
  Zagadnienie biografii wyzwaniem dla edukacji dorosłych / Anna Dudak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999 , nr 3 , s. 86-91
 43. DURAJ-NOWAKOWA Krystyna
  Zadania studyjne oświaty dorosłych : aktualne konteksty epistemologiczne / Duraj-Nowakowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2002 , [nr] 4 , s. 9-17
 44. DYRDA Tadeusz
  Aktualne problemy celów i treści oświaty dorosłych / Tadeusz Dyrda // Pedagogika Społeczna.-2001 , nr 2 , s. 27-39
 45. DYRDA Tadeusz
  Pedagogika dorosłych czy andragogika? : (spór o sens metodologiczny) / Tadeusz Dyrda // Rocznik Świętokrzyski. Seria A - Nauki Humanistyczne. - (1996) , s. 85-101
 46. DYRDA Tadeusz
  Samowychowanie jako wyzwalanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności : (rozważania z pogranicza filozofii, pedagogiki i andragogiki) / Tadeusz Dyrda // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne Z. 27 .- (1999) , s. 65-92
 47. DZIĘGIELEWSKA Małgorzata
  Celowe grupy w kształceniu dorosłych / Małgorzata Dzięgielewska // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 4 , s. 133-134
 48. DZIĘGIELEWSKA Małgorzata
  Świadomość codzienności w kształceniu i uczeniu się dorosłych / Małgorzata Dzięgielewska // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 31-40
 49. DZIĘGIELEWSKA Małgorzata
  Uczenie się w opinii kobiet : (studium przypadków) / Małgorzata Dzięgielewska // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 4 , s. 23-30
 50. FABIŚ Artur
  Wskażnik efektywności zatrudnienia po kursach i szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 3 , s. 97-102
 51. FRĄCKOWIAK Anna
  Edukacja ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku / Anna Frąckowiak // Edukacja Otwarta .- 2002 , nr 4 , s. 129-148
 52. FRĄCKOWIAK Anna
  Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku placówką wspomagającą autoedukację ludzi starszych / Anna Frąckowiak // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 17 .- (2001) , s. 129-140
 53. GAWLIK Tadeusz, KUPIDURA Tomasz
  Problematyka kształcenia ustawicznego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Tadeusz Gawlik, Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2004 , nr 2 , s.35-48
 54. GERLACH Ryszard
  Edukacja zawodowa dorosłych nie tylko dla rynku pracy / Ryszard Gerlach // Pedagogika Pracy [Nr] 44 .- 2004 , s. 46-52
 55. GIESEKE Wiltrud
  Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania: społeczno-kulturowe i osobowe wymiary uczenia się / Wiltrud Gieseke ; tł. z niem. Mirosław Stanisaw Szamański // Edukacja Dorosłych. - 2001 , nr 4 , s. 63-73
 56. GOPROWSKA Dorota
  Współczesne problemy edukacji dorosłych - z prac Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN / Dorota Goprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , [nr] 1 , s. 70-72
 57. GWORYS Wiesław
  Jakość kształcenia - jakość pracy - jakośc życia w programach pozarządowych organizacji oświaty dorosłych / Wiesław Gworys // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2000 , [nr] 3 , s. 7-11
 58. GWORYS Wiesław, KACZOR Stanisław
  Ciągłosć i przyszłość edukacji dorosłych w Polsce / Wiesław Gworys, Stanisław Kaczor // Oświatowiec .- 2002 , [nr] 1 , s. 12-17
 59. HALICKA Małgorzata, HALICKI Jerzy
  Społeczne implikacje edukacji ludzi starszych / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Polityka Społeczna. - 1999 , nr 9 , s. 23-26
 60. HALICKI Jerzy
  Zastosowanie teorii kompetencyjnej do edukacji seniorów / Jerzy Halicki // Edukacja Dorosłych (Toruń) . - 1997 , nr 2 , s. 35-47
 61. HUNT Cheryl
  Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w społeczności lokalnej /Cheryl Hunt //Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003 , nr 1 , s. 157-179
 62. JABŁONKOWSKA Lidia
  Aktualnie preferowane kierunki i treści kursowego kształcenia dorosłych / Lidia Jabłonkowska // Edukacja Dorosłych (Toruń) .- 1997 , nr 3 , s. 47-59
 63. JACH Dariusz
  Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, 12-14 września 2003 r., Gdańsk - Starbienino / Dariusz Jach // Rocznik Andragogiczny. - 2003 , s. 186-188
 64. JERUSZKA Urszula
  Edukacja dorosłych czynnikiem rozwoju / Urszula Jeruszka // Pedagogika Pracy [Nr] 44. -2004 , s. 72-80
 65. JODŁOWSKA Bogusława
  Wprowadzenie do teorii refleksji : od filozofii majeutycznej do andragogiki / Bogusłwa Jodłowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne Z. 27. - (1999), s. 17-30
 66. JOHNSTON Rennie
  Uczenie się dorosłych obywatelstwa : odkrywanie założeń praktyki edukacyjnej / Rennie Johnston ; tł. z ang. Agnieszka Zembrzuska // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. -2004 , nr 1 , s. 27-44
 67. JURAŚ-KRAWCZYK Barbara
  Kobieta zamężna w roli ucznia dorosłego / Barbara Juraś-Krawczyk // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 2 , s. 51-64
 68. JURGIEL Alicja
  "Bycie obywatelem" - nowe wyzwanie dla edukacji / Alicja Jurgielt // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. -2000 , nr 1 , s. 99-107
 69. JUSZCZYK Stanisław
  Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu / Stanisław Juszczyk // Chowanna. - 2003 , t. 2 , Cz. 2 , s. 119-134
 70. KACZOR Stanisław
  Edukacja dorosłych a globalizacja: przeszłość i teraźniejszość/ Stanisław Kaczor // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 119-122
 71. KACZOR Stanisław
  Efekty współpracy polsko-niemieckiej i jej perspektywy w oświacie dorosłych / Stanisław Kaczor //Edukacja Dorosłych (Radom) .-1998 , nr 2 , s. 21-24
 72. KACZOR Stanisław
  Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków / Stanisław Kaczor // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 1 , s. 21-24
 73. KACZOR Stanisław
  O powstaniu i trzech latach działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej / Stanisław Kaczor // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 3 , s. 140-142
 74. KACZOR Stanisław
  Podstawowe pojęcia edukacji dorosłych / Stanisław Kaczor // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1996 , nr 1 , s. 19-24
 75. KACZOR Stanisław
  Przyszłościowe zadania edukacji dorosłych / Stanisław Kaczor // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne Z. 27. - (1999) , s. 93-95
 76. KACZOR Stanisław, SARLEJA Teresa
  Stowarzyszenie Wszechnica Roztoczańska - osiągnięcia i perspektywy /Stanisław Kaczor, Teresa Sarleja // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 3 , s. 29-30
 77. KACZOR-JĘDRZYCKA Zofia
  KUL-owską drogą : sylwetki wybitnych oświatowców / Zofia Kaczor-Jędrzycka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 1 , s. 95-97
 78. KACZOR-JĘDRZYCKA Zofia
  Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych / Zofia Kaczor-Jędrzycka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 , [nr] 1 , s. 56-57
 79. KALICKI Edward M.
  Otwarte kształcenie zawodowe drogą do przyszłości / Edward M. Kalicki ; tł. Mirosław Żurek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2000 , [nr] 3 , s. 47-51
 80. KALICKI Edward M., CISOWSKA Galina
  Doświadczenia i perspektywy kształcenia w ciągu całego życia / Edward M. Kalicki ; Galina Lisowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2002 , nr 4 , s. 103-107
 81. KAMIŃSKA Małgorzata
  Potrzeby i aktywność edukacyjna kobiet samotnie wychowujących dzieci / Małgorzata Kamieńska // Edukacja Dorosłych. -2002 , nr 2/3 , s. 87-92
 82. KARAŚ Stanisław
  Karta Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych / Stanisław Karaś // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1998 , nr 4 , s. 11-14
 83. KARAŚ Stanisław
  Na pograniczu obszarów badawczych andragogiki i pedagogiki społecznej / Stanisław Karaś // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 , [nr] 3 , s. 30-32
 84. KARAŚ Stanisław
  50 [Pięcdziesiąt] lat Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego - protoplasty TWP / Stanisław Karaś // Szkoła Zawodowa. -1999 , nr 9 , s. 34-38
 85. KARGUL Józef
  Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie / Józef Kargul // Chowanna .- 2003 , t. 1 , s. 149-202
 86. KARGUL Józef
  Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych / Józef Kargul // Chowanna. - 2005 , t. 2 , s. 50-55
 87. KARGUL Józef
  Rynek pracy i usług a postawy dorosłych wobec edukacji / Józef Kargul // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 46-50
 88. KARNEY Janina Elżbieta
  Partnerstwo w edukacji dorosłych : (uczeń dorosły jako partner w edukacji) / Janina Elżbieta Karney // Rocznik Andragogiki. -1997/1998 , s. 56-61
 89. KATUS Jozsef
  Obywatelskość a edukacja dorosłych / Jozsef Katus // Edukacja Dorosłych (Radom) .-1997 , nr 4 , s. 15-22
 90. KOBUS Aleksandra, WOJTCZAK Tomasz
  TZI - metoda żywego uczenia się- sprawozdanie / Aleksandra Kobus, Tomasz Wojtczak //Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 2 , s. 143-149
 91. KONIECZNA Renata
  Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu ludzi starszych : (komunikat z badań) / Renata Konieczna // Edukacja Dorosłych (Radom). -1997 , nr 4 , s. 58-66
 92. KOS Michał
  Uczenie się w oparciu o problem w kształceniu dorosłych / Michał Kos // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2001 , nr 5-6 , s.31-32
 93. KOSTKIEWICZ Janina
  Aksjologiczne problemy edukacji dorosłych / Janina Kostkiewicz // Chowanna .- 2005 , t. 2 , s. 141-147
 94. KREKEL Elisabeth M., RASKOPP Kornelia
  Jakość i ewaluacja w ustawicznym kształceniu zawodowym / Elisabeth M. Krekel, Kornelia Raskopp // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , [nr] 1 , s. 67-74
 95. KUBIAK Mirosław J.
  Społeczeństwa uczące się całe życie / Mirosław J. Kubiak // Nowa Szkoła. - 2000 , nr 1 , s. 56-58
 96. KUFELL-WOJCIECHOWSKA Dorota, SIHINKIEWICZ Patrycja Karolina
  Poszukiwanie rozwiązania problemów wykluczenia społecznego podczas Międzynarodowej Konferencji "Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość" / Dorota Kufell-Wojciechowska, Patrycja Karolina Sihinkiewicz //Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 3 , s. 140-142
 97. KULHAWCZUK Iwona
  Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych / Iwona Kulhawczuk // Nowa Szkoła .- 2003 , nr 1 , s.14-15
 98. KURZĘPA Irena
  Doświadczenia pierwszego roku działalności "Wszechnicy Roztoczańskiej" i perspektywy jej rozwoju / Irena Kurzępa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 , [nr] 3 , s. 11-14
 99. KUŹMIŃSKI Zbigniew
  Rola stowarzyszeń oświatowych w społeczeństwie : (z okazji XII Zjazdu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) / Zbigniew Kuźmiński // Oświatowiec. - 1999 , [nr] 3 , s. 78-80
 100. KUŹNICKA Monika, GÓRECKA Izabela
  Andragogika - prowadzenie dorosłych / Monika Kuźnicka, Izabela Górecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003 , nr 5 , s.11-12
 101. KWIATKOWSKI Stefan Michał
  Edukacja dorosłych - tendencje zmian / Stefan Michał Kwiatkowski // Ruch Pedagogiczny. - 1998 , [nr] 1/2 , s. 109-113
 102. KWIATKOWSKI Stefan Michał
  Edukacja dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie / Stefan Michał Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , nr 3 , s. 37-41
 103. ŁUKASZ-PALUCH Krystyna
  Warsztatowa forma pracy z grupą dorosłych / Krystyna Łukasz-Paluch // Nowa Edukacja Zawodowa .-2002 , nr 1 , s.38-39
 104. ŁUSZKIEWICZ Jan D.
  Kształcenie na odległość - współczesne tendencje oświatowe / Jan D. Łuszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , [nr] 4 , s. 50-57
 105. MACIĄG Ewa
  Pozarolnicza edukacja dorosłych na obszarach wiejskich : zarys problematyki badawczej / Ewa Maciąg // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 186-190
 106. MAKSIM Aleksandra, WOJNOWSKA Magdalena
  Motywacja osób dorosłych do podejmowania dalszego kształcenia / Aleksandra Maksim, Magdalena Wojnowska // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 2/3 , s. 73-80
 107. MALEC Małgorzata
  Poradnictwo gerontologiczne / Małgorzata Malec // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 43-51
 108. MALEWSKI Mieczysław
  Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku : próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2001 , nr 2 , s. 29-57
 109. MALEWSKI Mieczysław
  Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi / Mieczysław Malewski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000 , nr 1 , s. 47-63
 110. MALEWSKI Mieczysław
  Przymus i wolność w edukacji dorosłych / Mieczysław Malewski // Teraźniejszośc, Człowiek, Edukacja. - 2002 , nr 1 , s. 39-53
 111. MALEWSKI Mieczysław
  Teorie nurtu humanistycznego w andragogice : aspekty metodologiczne / Mieczysław Malewski // Rocznik Andragogiki. - 1997/1998 , s. 111-118
 112. MAREK Franciszek
  Zadania oświaty dorosłych wobec mniejszości narodowych / Franciszek Marek // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998 , nr 1 , s. 9-18
 113. MAREK Franciszek
  Zadania oświaty dorosłych wobec mniejszości narodowych / Franciszek Marek // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 62-68
 114. MASTYK Jan
  Formy edukacji dorosłych / Jan Mastyk // Forum Europejskie Nr 3 .- (2002) , s. 132-146
 115. MATULKA Zofia
  Doświadczenie człowieka w procesie edukacyjnym dorosłych / Zofia Matulka // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 15 .- (2000) , s. 49-55
 116. MATULKA Zofia
  Pedagogika dorosłych : od funkcji kompensacyjnej do funkcji właściwej / Zofia Matulka // Roczniki Nauk Społecznych. - 1997 , z. 2 , s. 25-33
 117. MĘCZKOWSKA Astrid
  Sytuacja badacza na tle opozycyjnych paradygmatów badawczych w obszarze nauk społecznych : uwagi na marginesie metodologicznej perspektywy andragogiki / Astrid Męczkowska // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 4 , s. 81-91
 118. NIEMCZYŃSKI Adam
  Znaczenie edukacji dla rozwoju człowieka dorosłego / Adam Niemczyński // Polskie Forum Psychologiczne. - 2002 , nr 1 , s. 69-72
 119. OLECH-KLONECKA Małgorzata
  Wykorzystać ich czas / Małgorzata Olech-Klonecka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, [nr] 4 , s. 57-63
 120. ORKWISZEWSKA Agnieszka
  Uwarunkowania recepcji treści kształcenia w placówkach oświaty dorosłych / Agnieszka Orkwiszewska // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 15 .- (2000) , s. 193-198
 121. ORLIŃSKA Katarzyna
  Czynniki motywacji edukacyjnej dorosłych / Katarzyna Orlińska // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 2/3 , s. 37-43
 122. PACAJ-JASIUK Iwona
  Praca zawodowa i edukacja dorosłych / Iwona Pacaj-Jasiuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 3 , s.55-64
 123. PAJĄK Jerzy, SIKORKI Wiesław
  Edukacja dorosłych wobec realiów współczesności / Jerzy Pająk, Wiesław Sikorki // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002 , nr 3/4 , s. 13-19
 124. PATORA Roman , SUŁKOWSKI Łukasz
  Kształcenie na odległość - przyszłość czy jedna ze ścieżek edukacji? / Roman Patora, Łukasz Sułkowski // Pedagogika Pracy [Nr] 39 .- (2001) , s. 91-95
 125. PIERŚCIENIA Krzysztof
  Funkcjonowanie systemu pozaszkolnej edukacji dorosłych w Polsce / Krzysztof Pierścienia // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 1 , s. 17-26
 126. PIOTRKOWSKI Marian
  Modele uczenia się w ustawicznej edukacji dorosłych / Marian Piotrkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2002 , nr 4 , s. 66-72
 127. PLESKOT-MAKULSKA Krystyna
  Możliwości uczenia się ludzi dorosłych / Krystyna Pleskot-Makulska // Rocznik Andragogiczny.- 1997/1998 , s. 103-110
 128. PODOBED W.I
  Rozwój edukacji dorosłych jako instutucji społecznej / W.I. Podobed // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 4 , s. 85-90
 129. POGORZELISKA Dorota
  Kształcenie ustawiczne a organizacyjno-prawne aspekty podejmowania nauki przez pracowników / Dorota Pogorzeliska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003 , nr 6 , s.37-40
 130. PÓTURZYCKI Józef
  Aktualne niepokoje w sprawie edukacji ustawicznej / Józef Póturzycki // Rocznik Andragogiczny. - 2003, s. 37-53
 131. PÓŁTURZYCKI Józef
  Rozwój i przemiany polskiej edukacji dorosłych w XX wieku / Józef Półturzycki // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1996 , nr 4 , s. 9-25
 132. PRZYBYLSKA Ewa
  Edukacja dorosłych w Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006 / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2005 , nr 4 , s. 21-25
 133. PRZYBYLSKA Ewa
  Edukacja dorosłych warunkiem pełnego uczestnictwa w zjednoczonej Europie / Ewa Przybylska // Szkoła Zawodowa. - 1999 , nr 4 , s. 45-48
 134. PRZYBYLSKA Ewa
  Profil instytucji edukacji dorosłych w aspekcie ich perspektywicznego rozwoju / Ewa Przybylska // Rocznik Andragogiczny. - 1997/1998 , s. 76-80
 135. PRZYBYLSKA Ewa
  "Tygodnie nauki dorosłych" jako forma promocji edukacji całożyciowej / Ewa Przybylska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 3 , s. 9-16
 136. PRZYBYLSKA Ewa
  Współraca Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych z instytucjami oświaty dorosłych w Polsce / Ewa Przybylska // Edukacja Dorosłych (Radom) .- 1998 , nr 4 , s. 96-101
 137. RELIGA Jolanta, BEDNARCZYK Henryk
  Działalność Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych w Polsce / Jolanta Religa, Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001 , [nr] 3 , s. 74-79
 138. RELIGA Jolanta, WAWRZYŃSKI Rafał
  Projektowanie i wdrożenie opartego na kompetencjach systemu zarządzania dla terenów ustawicznej edukacji zawodowej / Jolanta Religa, Rafał Wawrzyński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 4 , s. 41-45
 139. SADŁOWSKA Alicja, BEDNARCZYK Henryk
  Strategia edukacyjna w nowym roku edukacji dorosłych 2003/2004 / Alicja Sadłowska, Henryk Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 16-20
 140. SAPIA-DREWNIAK Eleonora
  Nauczyciele szkół dla dorosłych w praktyce edukacyjnej / Eleonora Sapia-Drewniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 27-32
 141. SARAN Jan
  Edukacja dorosłych - między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością / Jan Saran // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001 , [nr] 3 , s. 9-20
 142. SARLEJA Teresa
  Trzy lata działalności Wszechnicy Roztoczańskiej w Szczebrzeszynie / Teresa Sarleja // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , nr 2 , s. 151-153
 143. SEMKÓW Jerzy
  Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych / Jerzy Semków // Edukacja Dorosłych. - 2002 , nr 4 , s. 15-20
 144. SITARSKA Barbara
  Edukacja permanentna - sensem życia człowieka / Barbara Sitarska // Szkice Podlaskie [Nr 7] .-(1999) , s. 119-129
 145. SOLARCZYK-AMBROZIK Ewa
  Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między nowoczesnością postmodernizmem / Ewa Solarczyk-Ambrozik // Chowanna . - 2005 , t. 2 , s. 56-68
 146. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego / Jerzy Stochmiałek // Chowanna . - 2005 , t. 2 , s. 102-110
 147. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Edukacja dorosłych w wojsku - przezwyciężanie zjawiska "fali" / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2003 , [nr] 2 , s. 27-34
 148. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych : fragm. ref. / Jerzy Stochmiałek // Auxilium Sociale. - 2003 , nr 3/4 , s. 9-24
 149. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , [nr] 4 , s. 17-26
 150. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Rozwój koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 2 , s.7-18
 151. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych -2003 , [nr] 1 , s. 20-31
 152. STOCHMIAŁEK Jerzy
  Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 3 , s. 14-22
 153. STOPIŃSKA-PAJĄK Agnieszka
  "Edukacja dorosłych dla wspólnego świata" - udział Polaków w międzynarodowej współpracy andragogicznej (pierwsza połowa XX wieku) / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. - 2005 , t. 2 , s. 126-140
 154. SUCHOBSKAJA Galina
  Dojrzałość socjalno-psychologiczna człowieka w kontekście andragogiki / Galina Suchobskaja // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , [nr] 1 , s. 32-39
 155. SUCHOBSKAJA Galina
  Współczesne socjalno-psychologiczne i andragogiczne podejścia do kształcenia dorosłych / Galina Suchobskaja // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 3 , s. 83-88
 156. SUCHY Stanisław
  Szkolenie bezrobotnych ważnym czynnikiem rozwoju i demokratyzacji oświaty dorosłych / Stanisław Suchy // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997 , nr 3 , s. 35-40
 157. SUROSZ Wanda, KIREJCZYK Andrzej
  Kilka refleksji o stanie pozaszkolnej oświaty dorosłych / Wanda Surosz, Andrzej Kirejczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002 , [nr] 1 , s. 22-27
 158. SYMELA Krzysztof
  Moduły kompetencji w projekcie "Modularyzacja kształcenia dorosłych - doświadczenia europejskiej sieci" / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005 , nr 4 , s. 43-48
 159. SZANIECKA Barbara
  Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych - program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym .Cz. 1 / Barbara Szaniecka // Nowa Edukacja Zawodowa.- 2005 , nr 3 , s. 22-24
 160. SZANIECKA Barbara
  Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych - program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym .Cz. 3 / Barbara Szaniecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005 , nr 4 , s.25-28
 161. SZANSA kształcenia dla dorosłych / Janos Sz. Toth, Zoltan Karpati, Endre Zibolen ; tł. Agata Górka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003 , nr 3 , s. 75-80
 162. SZAROTA Zofia
  Edukacja dorosłych w Polsce - wyzwania i możliwości / Zofia Szarota // Edukacja Dorosłych. - 2003 , nr 4 , s. 11-22
 163. SZAROTA Zofia
  Projekt kształcenia gerontologicznego / Zofia Szarota // Edukacja Dorosłych. - 1998 , nr 3 , s. 49-64
 164. SZAROTA Zofia
  Wsparcie gerontopedagogiczne : założenia a rzeczywistość / Zofia Szarota // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. 51 .- (1998) , s. 167-179
 165. TRAFIAŁEK Elżbieta
  Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 2 , s. 43-49
 166. TUBEK Stanisław
  Edukacja w zakładach karnych / Stanisław Tubek // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997 , nr 3 , s. 72-75
 167. TUBEK Stanisław
  Specyfika pracy w szkołach przywięziennych / Stanisław Tubek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 , nr 1 , s. 37-38
 168. TUROS Lucjan
  Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych . Cz. 1 / Lucjan Turos //Pedagogika Pracy [Nr] 35 .- (1999) , s. 95-100
 169. TUROS Lucjan
  Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych . Cz. 2 / Lucjan Turos // Pedagogika Pracy [Nr] 36 .- (2000) , s. 7-13
 170. TUROS Lucjan
  Rola oświaty dorosłych w kształtowaniu indywidualnych cech jednostki ludzkiej / Lucjan Turos // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997 , nr 3 , s. 27-30
 171. TUROS Lucjan
  Zadania badawcze andragogiki ogólnej i subdyscyplin / Lucjan Turos // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997 , nr 2 , s. 15-22
 172. TWARDOWSKA-RAJEWSKA Janina
  Edukacja w profilaktyce gerontologicznej / Janina Twardowska-Rajewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004 , nr 1 , s. 30-37
 173. URBANEK Andrzej
  Edukacja dorosłych w Polsce u progu XXI wieku / Andrzej Urbanek // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3 , s. 47-58
 174. URBANEK Andrzej
  Kształtowanie umiejętności korzystania z telewizji i prasy jako ważne zadanie edukacji dorosłych / Andrzej Urbanek //Edukacja Dorosłych (Torun) .- 1996 , nr 3 , s. 61-69
 175. URBANEK Andrzej
  Możliwożci rozwoju ludzi dorosłych / Andrzej Urbanek // Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - 2000 , nr 4 , s. 31-39
 176. URBANEK Andrzej
  Samoedukacja jako podstawowa forma aktywności edukacyjnej współczesnego człowieka /Andrzej Urbanek // Toruńskie Studia Dydaktyczne Nr 17 . - (2001) , s. 65-75
 177. WARLIKOWSKI Waldemar
  "Karta Porozumienia Organizacji Ośswiaty Dorosłych" w kształtowaniu nowoczesnego systemu edukacji dorosłych w Polsce / Waldemar Warlikowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001 , [nr] 4 , s. 9-13
 178. WERESZCZYŃSKI Krzysztof
  Potrzeby reformy szkolnej edukacji dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego /Krzysztof Wereszczyński // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 3 , s. 67-73
 179. WESOŁOWSKA Eugenia Anna, PÓŁTURZYCKI Józef
  Rozwój i przemiany edukacji dorosłych w Polsce / Eugenia Anna Wesołowska, Józef Półturzycki // Rocznik Andragogiki -2000 , s. 23-39
 180. WIATROWSKI Zygmunt
  Kształcenie bezinteresowne filarem oświaty dorosłych / Zygmunt Wiatrowski //Pedagogika Pracy [Nr] 44 .- 2004 , s. 28-32
 181. WIECZOWKOWSKI Kazimierz
  Metody i technologie interakcyjne w edukacji dorosłych / Kazimierz Wieczorkowski // Edukacja Dorosłych. - 2000 , nr 4 , s. 93-105
 182. WOŹNIAK Ireneusz
  Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich / Ireneusz Wodniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999 , [nr] 4 , s. 75-77

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce