Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 30 września 2015
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Wykaz  artykułów z czasopism

 1. Diagnoza resocjalizacyjna nieletniego w ramach wykonania środka poprawczego. Próba ujednolicenia działań diagnostyczno-resocjalizacyjnych / Wiesław Nynca.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 16-19
 2. Dostosowanie oddziaływań wychowawczo-profilaktyczno-terapeutycznych do indywidualnych potrzeb ucznia / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 46-48
 3. Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież / Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka.// Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 3, s. 83-104
 4. Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Monika Noszczyk.// Chowanna. - 2006, T. 2 (27), s.138-147
 5. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16
 6. Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej / Małgorzata Górska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 34-36
 7. Efektywność warunkowego zwolnienia nieletnich z zakładów poprawczych / Roman Kulma.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 34-42
 8. Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 28-31
 9. Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie / Anna Fidelus.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s 22-27
 10. Formy pracy z trudną młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Patryk Zawadzki.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 26-29
 11. "Grawitacja lotu" prawdziwe historie dziewcząt, które uciekały / Tadeusz Wolan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 33-37
 12. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE : ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym / Natalia i Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 9 (25), s. 62-63
 13. Indywidualizacja w procesie resocjalizacji nieletnich / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 100-113
 14. Kąt - "do tej szkoły lubię przychodzić!" / Emilia Retmaniak, Alicja Sobocka.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 16-17
 15. Kiedy szukać pomocy specjalistycznej dla swojego dziecka? / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 39
 16. Kilka refleksji o resocjalizacji nieletnich : analiza krytyczna / Wiesław Nynca.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 43-46
 17. Klasowy outsider / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 12 (44), s. 50-52
 18. Kłopotliwy uczeń – jak pogodzić interesy różnych dzieci / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 18-19
 19. Marzenia wychowanków schroniska / Iwona Frukacz-Wollenberg.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 19-24
 20. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 20-25
 21. Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Flo Floryszczak.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 28-30
 22. Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii / Gracjana Pawlak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 42-45
 23. Możliwości analizy efektywności procesu resocjalizacji: zmiany w funkcjonowaniu nieletnich niedostosowanych społecznie w percepcji ich matek / Justyna Siemionow.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 171-178
 24. Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji / Andrzej Czerkawski.// Chowanna. - 2006, T. 2 (27), s.109-115
 25. Muzykoterapia w resocjalizacji / Aneta Skuza.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 37-42
 26. Nastolatki - kryzys w czasach kryzysu i ... kompleks homara / Jagoda Siwiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 8-12
 27. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359
 28. O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza.// Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 80-93
 29. O nowy paradygmat w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie / Anetta Jaworska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 34-39
 30. O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych - z doświadczeń praktycznych / Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Wałach.// Chowanna. - 2006, T. 2 (27), s.126-132
 31. Od resocjalizacji korektywnej do kreatywno - rozwojowej / Mieczysław Gałaś.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 40-42
 32. Opis i analiza funkcjonowania grupy wychowanków zakładu poprawczego jako grupy odniesienia dla nieletnich umieszczonych w schronisku w kontekście destrukcyjnego wpływu na kierowane wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne / Jan Starek.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 307-316
 33. Organizacja i funkcjonowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu / Jolanta Sobczak.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 127-132
 34. Pedagog szkolny w świetlicy, czyli "Szkoła w barwach tęczy" : program zajęć socjoterapeutycznych / Monika Kulka.// Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 13-14
 35. Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / Małgorzata Kiedrowska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 56-60
 36. Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce / Tadeusz Wolan.// Chowanna. - 2006, T. 2 (27), s.43-74
 37. Poczucie koherencji i umiejscowienia kontroli uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie / Elżbieta Fidler, Katarzyna Gąsińska.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 5-8
 38. Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyki i resocjalizacji / Mirosław Jamrożek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 11-17
 39. Poziom wsparcia podstawowego osadzonych w zakładzie karnym / Izabela Godzina.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 49-53
 40. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50-51
 41. Problemy emocjonalne młodzieży : czyli o zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc w zakładach resocjalizacyjnych / Małgorzata Sitarczak, Tomasz Wach.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 15-18
 42. Problemy wychowawcze w schronisku dla nieletnich / Jan Starek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 37-42
 43. Procedura kwalifikowania uczniów do MOW i MOS / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły - 2012, nr 10 (26), s. 42-45
 44. Profilaktyczno resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 52-61
 45. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19
 46. Program pracy grupy socjoterapeutycznej / Elżbieta Głogowska-Makoś.// Lider. - 2007, nr 11, s. 30
 47. Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych / Andrzej Bałandynowicz.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 1, wkładka s. VI-IX
 48. Próba oceny instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich / Justyna Siemionow.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 43-45
 49. Przyczyny ucieczek wychowanków z MOW / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 38-43
 50. Refleksja nad zmianą w resocjalizacji w zakładach dla nieletnich / Wiesław Nynca.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 251-262
 51. Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego : zarys koncepcji / Janina Florczykiewicz.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 51-54
 52. Resocjalizacja : rzecz o czymś co nie istnieje(?) / Kamil Miszewski.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 35-38
 53. Rodzinne domy terapeutyczne wsparte na Korczakowskiej idei sumienia i autoodpowiedzialności / Andrzej Bałandynowicz.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 7-25
 54. Rola pracownika socjalnego w rozpoznawaniu potrzeb oraz identyfikacji problemów środowiska rodzinnego nieletnich przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Justyna Siemionow.// Praca Socjalna. - 2015, nr 3, s. 88-102
 55. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 8-9
 56. Samoocena uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka-Chrustny.// Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 42-46
 57. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 1 / Tomasz Herman.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. V-VIII
 58. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 / Tomasz Herman.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna , s. I-IV
 59. Syndrom agresywności nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Magdalena Tomala.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 10-14
 60. Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich : analiza jakościowa / Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernaslewicz.// Chowanna. - 2012, T. 1, s. 121-131
 61. Trudności wychowawcze uczniów w ośrodkach szkolno-wychowawczych (na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy) / Piotr Oleśniewicz, Anna Szkirpan.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 23-26
 62. Uczeń trudny - skuteczne metody interwencji / Hanna Warecka.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-IV
 63. W poszukiwaniu czynników chroniących młodzież z grupy ryzyka / Anna Rustecka-Krawczyk.// Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 3, s. 46-61
 64. Wychowanie duchowe w resocjalizacji nieletnich / Wiesław Nynca.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 30-31
 65. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Inocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 32-38
 66. Wyrównywanie zaległości szkolnych wychowanków MOW / Aleksandra Jędryszek-Geisler.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 43-44
 67. Z doświadczeń wychowawcy klasy przysposabiającej do zawodu / Inocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 10-17
 68. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych / Alicja Górecka.// Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60
 69. Zachowania i wzorce czerpane z mediów w opinii młodzieży nieprzystosowanej społecznie : (na podstawie badań własnych) / Katarzyna Marciniak-Paprocka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 5-16
 70. Zagubieni w drodze do samych siebie / Maria Wróblewska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 39-47
 71. Zajęcia integrująco-wyciszające : (scenariusz) / Maria Witkoś.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 38-41
 72. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 26-31
 73. Zapobieganie czynnikom ryzyka demoralizacji nieletnich w ośrodkach kuratorskich / Małgorzata Parcheta-Kowalik.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 38-44
 74. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów przez wzmacnianie ich reziliencji / Wioletta Junik.// Chowanna. - 2012, T.1, s. 207-221
 75. Znaleźć alternatywę dla zachowań problemowych / Joanna Szymańska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz.// Głos Pedagogiczny - 2012, nr 10 (42), s. 10-14
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce