Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Zestawienie bibliograficzne za lata 1997 - 2007


 1. BĄBKA Jarosław
  Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia / Jarosław Bąbka // Dyrektor Szkoły .- 2000 , nr 10 , s. 24-25
 2. BEDNARCZYK Krystyna
  Uspołecznianie dzieci - ważnym elementem dojrzałości szkolnej / K Bednarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1982, nr 11/12, s. 607-611
 3. BOLECHOWSKA Maria
  Dojrzałość szkolna w świetle przeprowadzonych prób badawczych / Maria Bolechowska // Chowanna. - 1981, nr 3, s. 211-217
 4. BOLECHOWSKA Maria
  Dojrzałość szkolna w świetle tradycji i aktualnych tendencji oświatowych / Maria Bolechowska // Chowanna. - 1980, nr 1, s. 27-39
 5. BUCIAK Renata
  Progi - już od przedszkola / Renata Buciak // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 12-14
 6. CAPIŃSKA Ewa
  Dziecko dobrze przygotowane do szkoły / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 1, s. 39-47
 7. CIEŚLAK Elżbieta, KOPIK Aldona
  Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Elżbieta Cieślak, Aldona Kopik // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91
 8. DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna
  Wczesne papierówki i jabłka zimowe / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog .-2004, nr 7 , s.6-8
 9. DUTKIEWICZ Waldemar
  Dojrzałość szkolna dzieci o zróżnicowanym poziomie rozwoju fizycznego / Waldemar Dutkiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1984, nr 4, s. 81-89
 10. FAJKOWSKA-STANIK Małgorzata, ŻAK Piotr
  Bo źle trzymała długopis... / Małgorzata Fajkowska-Stanik ; Piotr Żak // Psychologia w Szkole .-2005 , nr 3 , s. 17-20
 11. FILIPIAK Ewa
  Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole .-2005 , nr 3 , s. 3-10
 12. FRĄCZAK Ewa
  Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Ewa Frączak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 23-25
 13. GAUL Dorota
  Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Dorota Gaul // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 4, s. 312-324
 14. GAUL Dorota
  Zadania przedszkola w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dziecka - analiza ,,progu szkolnego" z punktu widzenia psychoprofilaktyki / Dorota Gaul // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 27, s. 18-21
 15. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta
  Dojrzałość operacyjna rozumowana na poziomie konkretnym jako warunek efektywnego uczenia się matematyki przez dzieci z klas początkowych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia Wychowawcza. - 1986, nr 3, s. 307-316
 16. GRZELCZYK Małgorzata
  Pierwszoklasista - anomim? / Małgorzata Grzelczyk // Nowe w Szkole .- 2003 , nr 6 , s. 8-9
 17. GWIŻDŻ Adam
  Kryzys siódmego roku życia / Adam Gwiżdż // Edukacja i Dialog .- 2004 , nr 7 , s.9-13
 18. HARCHUT Bożena, KAŁAWAJ Dorota
  Dojrzałość szkolna i wspomaganie jej rozwoju / Bożena Harchut, Dorota Kaławaj // Kwartalnik Edukacyjny.-2004 , [nr] 1 , s. 51-57
 19. HOFFMAN Wiesława
  Dobry pomysł! : "Zerówka" w szkole? / Wiesława Hoffman // Dyrektor Szkoły .- 2003 , nr 5 , s. 14
 20. HORSONEK Małgorzata
  Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka / Małgorzata Horsonek // Życie Szkoły. - 2001 , nr 8 , s. 505
 21. JABŁOŃSKI Sławomir
  Wiek szkolny / Sławomir Jabłoński // Remedium .- 2003 , nr 10 , s.4-5
 22. JANICKA-PANEK Teresa
  Dlaczego i jak różnicuję pracę pierwszaków / Teresa Janicka-Panek // Oświata i Wychowanie. - 1985, nr 19, s. 8-11
 23. JANIGA Marian
  O dojrzałości szkolnej / Marian Janiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 31
 24. JASION Ewa
  Problematyka lęku u uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej: Propozycje zmian w jakościowym funkcjonowaniu szkół - problematyka progu szkolnego / Ewa Jasion // Lider. - 2002, nr 12, s. 6-7
 25. JARANOWSKI Wojciech
  Sześciolatek w szkole / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy .-2002 , nr 10 , s. 6
 26. KOWALCZYK Dorota
  Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna / Dorota Kowalczyk // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 43-47
 27. KOŹNIEWSKA Elżbieta
  Diagnoza dojrzałości szkolnej / Elżbieta Koźniewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1996, nr 2 (5), s. 66-81
 28. KRAWCZONEK Magdalena
  Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły .- 2004 , nr 1 , s. 509-51
 29. KRAWCZONEK Magdalena
  Sześciolatki - przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły .- 2005 , nr 3 , s.25-28,37-38
 30. KRZYWICKA Agnieszka
  Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 30-33
 31. KUCHTA Krystyna
  Nigdy nie trać nadziei / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 43-45
  Dot. dojrzałości szkolnej.
 32. KWILMAN Małgorzata
  Ocena dojrzałości szkolnej u dzieci z wadami wymowy / Małgorzata Kwilman // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1982, nr 1/2, s. 78-88
 33. LASOK Maria, SZYDŁOWSKA-BARTOSIK Jolanta, SACHA Danuta
  Odraczanie obowiązku szkolnego / Maria Lasok, Jolanta Szydłowska-Bartosik, Danuta Sacha // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 37-38
 34. LEŚNIAK Teresa, LEGIEŃ Marek
  Próba zastosowania metody grafologicznej w oceanie gotowości dzieci do nauki czytania i pisania / Teresa Leśniak, Marek Legień // Psychologia Wychowawcza. - 1983, nr 3, s. 293-302
 35. LUBASZEWSKA-BORYS Barbara
  Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - nr 12, s. 48-51
 36. ŁAZICKA Elżbieta
  O dojrzałości szkolnej dzieci wiejskich / Elżbieta Łazicka // Problemy Oświaty na Wsi. - 1989, nr 1, 46-49
 37. ŁYCZEWSKA Ewa
  Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego / Ewa Łyczewska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 35-36
 38. MAJEWSKA Anna
  Obowiązek przedszkolaków / Anna Majewska // Dyrektor Szkoły .-2004 , nr 7/8 , s. 14
 39. MAŁKIEWICZ Aleksander
  "Zerówki" na cenzurowanym / Aleksander Małkiewicz // Dyrektor Szkoły .-2003 , nr 4 , s. 4-5
 40. MAKOWSKI Karol
  O pomyślny start ucznia w szkole / Karol Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2002 , nr 9 , s. 58-60
 41. MARCINIAK Agnieszka
  Udział przedszkola w osiąganiu dojrzałości szkolnej (na podstawie Publicznego Przedszkola w Dobrem) / Agnieszka Marciniak // Debiuty Naukowe WSHE T. 4 .-(2003) , s. 189-196
 42. MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata
  Badanie gotowości szkolnej / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 362-365
 43. MATCZAK Anna
  Diagnoza możliwości intelektualnej dzieci w wieku szkolnym: Doniesienie z prac nad konstrukcją narzędzia / Anna Matczak // Psychologia Wychowawcza. - 1987, nr 2, s. 200-219
 44. MAURER Alicja
  Cechy indywidualne a dojrzałość do nauki matematyki / Alicja Maurer // Psychologia Wychowawcza. - 1988, nr 3, s. 302-314
 45. MAUSCH Jolanta, MAUSCH Karol
  Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mausch, Karol Mausch // Szkoła Specjalna .-2002 , nr 5 , s. 260-270
 46. NAGRODZKA Alicja
  Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 47. NOWACKI Jerzy
  "Zerówka" czy "klasa wstępna"? / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole .- 2004 , nr 1 , s.5-7
 48. NOWICKA Dorota
  Sześciolatki w zerówkach / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły .- 2003 , nr 3 , s. 14
 49. NYCZAJ-DRĄG Mirosława
  Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... / Mirosława Nyczaj-Drąg // Psychologia w Szkole .- 2005 , nr 3 , s. 27-34
 50. OZIMEK Joanna
  Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18
 51. PACŁAWSKA Kazimiera
  Dojrzałość społeczna dzieci rozpoczynających naukę w szkołach na wsi / Kazimiera Pacławska // Problemy Oświaty na Wsi. - 1982, nr 4, s. 201-205
 52. PARUSZEWSKA Iwona
  Kształtowanie typów i cech dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Paruszewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 48-55
 53. PIWOWAREK Alina
  Oferta edukacyjna a sukces szkolny / Alicja Piwowarek // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 14-17
 54. PRZYBYLAK Bożenna
  Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5
 55. PUTKIEWICZ Elżbieta, ŻYTKO Małgorzata
  Szanse przedszkolaków na pomyślność / Elżbieta Putkiewicz, Małgorzata Żytko // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 4-9
 56. RYCHLEWSKA Katarzyna
  Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
 57. SALAMON Dagmara
  Czynniki warunkujące osiągnięcia dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24
 58. SASAK Teresa, MAŁYSZKO Grażyna
  Zajęcia integracyjne w szkołach średnich / Teresa Sasak, Grażyna Małyszko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 9, s. 392-396
 59. SIERZDZKA-SŁYCH Agnieszka
  Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?/ Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19
 60. SIERKA Martyna
  Gotowi do szkoły / Martyna Sierka // Psychologia w Szkole .- 2005 , nr 3 , s. 11-15
 61. SIKORSKA Joanna
  Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 4-5, s. 29-32
 62. SKIPOR-RYBACKA Irena
  Wokół problematyki badawczej poziomu dojrzałości społecznej dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Irena Skipor-Rybacka // Chowanna. - 1983, nr 2, s. 139-150
 63. SKOCZEK Aleksandra
  Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe .- 2002/2003 , nr 1 , s. 14-22
 64. SŁYSZ Anna
  Przyjemne z pożytecznym / Anna Słysz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 8-9
 65. SOKOLSKA Joanna
  Dojrzałość szkolna dzieci a czas ich pobytu w przedszkolu / Joanna Sokolska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1985, nr 1, s. 53-64
 66. STEINBORN Małgorzata
  Przygotowanie dzieci z zaburzeniami mowy do nauki szkolnej/ Małgorzata Steinborn // Psychologia Wychowawcza. - 1985, nr 2, s. 186-196
 67. SZCZEKOCKA-AUGUSTYN Aleksandra
  Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? / Aleksandra Szczekocka-Augustyn // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 8-12
 68. TROJANOWICZ-KASPRZAK Maria
  Zanim zostanie uczniem / Maria Trojanowicz-Kasprzak // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 27, s. 22-24
 69. UCHNAST Edyta
  Od nauczyciela zależy wiele / Edyta Uchnast // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 1, s. 40-41
 70. WASIUKIEWICZ Jadwiga
  Zastosowanie metody obserwacji w świetle testu RIPIS (Rhode Island Identification Scale) / Jadwiga Wasiukiewicz // Życie Szkoły. - 1989, nr 1, s. 29-38
 71. WATOŁA Anna
  Komputer w procesie rozwijania gotowości szkolnej dzieci 6-letnich - doniesienia z badań / Anna Watoła // Chowanna .- 2003 , t. 2 , Cz. 2 , s. 161-173
 72. WILGOCKA-OKOŃ Barbara
  Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy ,,progu szkolnego" / Barbara Wilgocka-Okoń // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 30-39
 73. WOJDA Elżbieta
  Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 148-153
 74. WOŁOSIEWICZ Urszula, KOLATOR Teresa
  Karta wstępnej diagnozy ucznia klasy I / Urszula Wołosiewicz, Teresa Kolator // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2001 , nr 3(7) , s.16-22
 75. WSTĘPNA diagnoza rozwoju ucznia klasy I / Beata Domurad, Halina Kowalczyk, Alicja Murzyn, Danuta Rydel, Krystyna Zysk // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN .-2003 , nr 1(13) , s.5-12
 76. ZIARKO Michał, BOGDANOWSKA Bernadeta
  Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernadeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog . - 2003 , nr 7 , s.26-28

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce