Logo strony BP w Ostrołęce
pi±tek, 23 lutego 2024
 
Biblioteka szkolna - jako centrum informacji multimedialnej

BIBLIOTEKA SZKOLNA JAKO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


 1. ANTCZAK Mariola : Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 11-13
 2. BATOROWSKA Hanna : Centrum informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 6-10
 3. BEDNARCZYK Leszek : Multimedialne Centrum Informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 2-6
 4. BOGACZ Mirosława : Biblioteka jest miejscem...: refleksje towarzyszšce projektowaniu misji biblioteki liceum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 1-2
 5. BOGACZ Mirosław : O swobodnym dostępie do Internetu raz jeszcze // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 8-9
 6. BOHUSZEWICZ Hanna : Dobra strona biblioteki : kilka rad, jak stworzyć atrakcyjnš i funkcjonalnš witrynę internetowš biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 7-9
 7. CICHO Wiesława : Szkolne centrum informacji // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 30
 8. DRZEWIECKA Dorota : Szkolne centrum multimedialne w Kole // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 10-11
 9. DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym : refleksje, co najmniej, dyskusyjne // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 7-8
 10. FELISZKOWSKA Barbara : Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 7-8
 11. GAJKIEWICZ Jacek : Korzy�ci płynšce z informatyzacji biblioteki szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 6/7, s. 21-23
 12. GROMADZKA Elżbieta : Komputeryzacja bibliotek szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 15-16
 13. GWIAZDORSKA Elżbieta : Jak skomputeryzować bibliotekę szkolnš? Wskazówki praktyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 2, s. 11-12
 14. IWONICKA Irena : Droga do Szkolnego Centrum Informacyjnego // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 53-55
 15. JASIAK Elżbieta : INTEL - Nauczanie ku przyszło�ci w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 10-11
 16. KORDZIŃSKI Jarosław : Biblioteka jako o�rodek informacji // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 10, s. 2
 17. KOTULA Sebastian : Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 13-15
 18. KRAWCZUK Anna : Nowe technologie informacyjne w pracy biblioteki // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 22-23
 19. LEWANDOWSKA Monika : Szkolne centrum multimedialne : pomysł wykorzystania ICIM w pracy z uczniami szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 11-12
 20. ŁUKANIEC Bogumiła : Centrum Informacji Naukowej w Zespole Szkół Ogólnokształcšcych w Trzebnicy // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 20
 21. MAY Zyta : Internet w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 26-28
 22. MISIAK Jarosław : INTERNET - a może jednak warto? // ????. - 2003, nr 4, s. 4-5
 23. MISIAK Jarosław : Ksišżka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 1-2
 24. NAJDUCH Ewa, PAŁYSIŃSKA Urszula : Biblioteka przyszło�ci i jej rola w strukturze szkoły // Bibliotekarz. - 2002, nr 6, s. 12-14
 25. NOWAK Janina : Droga do komputeryzacji // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 6, s. 17-18
 26. OKAPIEC Joanna : Multimedialne Centrum Informacyjne - szerokie okno na �wiat // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 3-4
 27. OLZACKA Katarzyna : Komputer w bibliotece szkolnej - inaczej // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 18-19
 28. PAWELSKI Leszek : Biblioteka szkolna - inaczej, czyli Szkolne Centrum Informacji? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 58-60
 29. PAWELSKI Leszek : Biblioteka szkolna Szkolne Centrum Informacji // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 11/12, s. 6-7
 30. PRZYBYSZEWSKI Szymon : Internetowe Centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 1 // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 9-11
 31. PRZYBYSZEWSKI Szymon : Internetowe Centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. 2 // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 7-11
 32. ROSZKOWSKA Maria : Nowe koncepcje edukacyjne a współczesne no�niki informacji w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 10, s. 1-5
 33. SAWICKA Anna, BERDYŃSKA Beata : Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 56-57
 34. SAWICKA Marzena, BUDZEŃ Danuta : Organizujemy Szkolne Centrum Informacyjne // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 23
 35. SKÓRKA Stanisław : Internetowa strona WWW - nowe narzędzie informacji w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 2-3
 36. SŁAWEK Urszula : Przekształcamy bibliotekę w szkolne centrum dydaktyczno-informacyjne // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 2
 37. SŁAWIŃSKA-KOPY� Beata : Pracujemy z Internetem // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 28
 38. SMĘDA Ewa : Szkolna biblioteka multimedialna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 28
 39. SOBOTKA Alina : poszukiwanie w Internecie - nowa usługa biblioteczna // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 28
 40. SOJA Joanna : Biblioteka szkolna - pracownia interdyscyplinarna // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 2/3, s. 17
 41. SOLECKA-KOPLIN Małgorzata : Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 1-6
 42. SOWIŃSKA Bożena : Biblioteka czy centrum informacji multimedialnej i internetowej? // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 12-15, bibliogr.
 43. SOWIŃSKA Bożena : Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolnš w centrum informacji multimedialnej? // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 8-10, bibliogr.
 44. SOWIŃSKA Bożena : Multimedialne centra informacji w województwie kujawska-pomorskim: (wyniki badań) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 6-7
 45. STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-5, bibliogr.
 46. STRONKA Aleksandra : Mšdry bibliotekarz po szkodzie, czyli o czy trzeba wiedzieć, publikujšc stronę WWW biblioteki szkolnej w Internecie // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 8-9
 47. SZCZERBACZ Monika : Internet w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 7-8
 48. SZKOPEK Mie4czysław : CD-ROM w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 6-7
 49. SZPULAK Grażyna : Działalno�ć informacyjna biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 1 / 2, s. 1-2
 50. TOMCZYK-CHURSKA Anna : Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 6-9
 51. WASILEWSKI Juliusz, BOHDZIUN Joanna : O�rodek Informacji i Edukacji Samokształceniowej Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 5-8
 52. ŻARÓW Anna : Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce