Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Kapu¶ciński Ryszard

KAPU¦CIŃSKI RYSZARD

(4.03. 1932 r - 23.01.2007 r.)
reporter, dziennikarz, publicysta

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia została podzielona na pięć czę¶ci. Pierwsza zawiera wykaz ksi±żek Ryszarda Kapu¶cińskiego, ksi±żek w których Ryszard Kapu¶ciński napisał wstęp czy przedmowę. W drugiej zebrano publikacje Ryszarda Kapu¶cińskiego zamieszczane na łamach czasopism. Czę¶ć trzecia jest spisem ksi±żek po¶więconych pisarzowi, natomiast w czę¶ci czwartej zgromadzono artykuły z czasopism dotycz±ce pisarza i jego twórczo¶ci. W czę¶ci pi±tej wykazano recenzje ksi±żek Ryszarda Kapu¶cińskiego.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1979 - 2006, dla artykułów z czasopism 1996 -2007. Sporadycznie rejestrowane s± artykuły z czasopism opublikowane wcze¶niej (od 1981r.).

Bibliografia podmiotowa.
Wydawnictwa zwarte


 1. Busz po polsku / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1979 dr. ukończ. 1980. - [Wyd. 3]. - 121, [3] s. ; 19 cm
 2. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1978. - 212, [4] s. ; 19 cm
  Hajle Syllasje I (cesarz Etiopii ; 1892-1975)
 3. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1980. - [Wyd. 2]. - 212, [4] s. ; 19 cm
 4. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 212, [4] s. ; 19 cm
 5. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 4]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1987. - 212, [4] s. ; 18 cm
 6. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1994. - 146, [6] s. ; 20 cm. - (ABC - Klasyka dla Każdego)
  Tekst oparty na ed. "Czytelnik", 1980
 7. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 7]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1995. - 151, [5] s. ; 21 cm
  Kolejno¶ć wyd. wg "Czytelnika".
 8. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 8]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1996. - 151, [5] s. ; 20 cm
  Kolejno¶ć wyd. wg "Czytelnika". Hajle Sellasje I (cesarz Etiopii)
 9. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 9]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1998. - 151, [5] s. ; 21 cm
 10. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik" , 1999. - 151, [5] s. ; 21 cm
 11. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 151, [5] s. ; 21 cm
 12. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 184, [7] s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Czytelnika")
 13. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 13. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 151, [5] s. ; 21 cm
 14. Cesarz / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 14. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 151, [5] s. ; 20 cm
 15. Dobre miejsce do umierania / Wojciech Jagielski ; wstęp Ryszarda Kapu¶cińskiego. - Poznań : "Historia i Sztuka" , 1994. - 237, [2] s. : 1 mapa ; 20 cm. - (Seria z Piramid± ; 8)
 16. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1998. - 340, [4] s. ; 21 cm
 17. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik" , 1999. - 340, [4] s. ; 21 cm
 18. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 340, [4] s. ; 21 cm
 19. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 340, [4] s. ; 21 cm
 20. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 340, [4] s. ; 21 cm
 21. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 340, [4] s. ; 21 cm
 22. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1993. - 333, [3] s. ; 21 cm
 23. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1996. - 333, [3] s. ; 21 cm
 24. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1997. - 410, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Czytelnika")
 25. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik" , 1999. - 333, [3] s. ; 21 cm
 26. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 333, [3] s. ; 21 cm
 27. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 8. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 333, [3] s. ; 21 cm
 28. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 7. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 333, [3] s. ; 21 cm
 29. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 333, [3] s. ; 21 cm
 30. Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 140, [4] s. ; 20 cm
 31. Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 140, [4] s. ; 21 cm
 32. Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 140, [4] s. ; 20 cm
 33. Kilka portretów z Polsk± w tle : reportaże izraelskie / Agata Tuszyńska ; słowo wstępne Ryszard Kapu¶ciński. - Gdańsk : "Marabut" , 1993. - 149, [2] s. ; 20 cm
 34. Lapidaria / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1997. - 502, [2] s. ; 21 cm
  Notatki z lat 1980-1996 oraz zapiski z Meksyku z 1972 r. - Pierwodr. : Lapidarium, Lapidarium II,
 35. Lapidaria / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 2 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 502, [2] s. ; 21 cm
  Notatki z lat 1980-1996 oraz zapiski z Meksyku z roku 1972. Pierwodr.: Lapidarium, Lapidarium II, Lapidarium III
 36. Lapidarium / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1990. - 219, [4] s. ; 21 cm
 37. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1995. - 157, [3] s. ; 21 cm
  Stanowi cz. 2, cz. 1 pt. : Lapidarium
 38. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1997. - 182, [2] s. ; 21 cm
  Stanowi cz. 3, cz. 1 pt. : Lapidarium, cz. 2 pt. : Lapidarium II
 39. Lapidarium IV / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 134, [2] s. ; 21 cm
  Stanowi cz. 4 cyklu, cz. 1 pt. : Lapidarium, cz. 2 pt. : Lapidarium II, cz. 3 pt. : Lapidarium III
 40. Lapidarium IV / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 134, [2] s. ; 20 cm
  Stanowi cz. 4 cyklu, cz. 1 pt.: Lapidarium, cz. 2 pt.: Lapidarium II, cz. 3 pt.: Lapidarium III
 41. Morze utraconych opowiadań i inne felietony : 1980-1984 / Gabriel Garcia Marquez ; przeł. Agnieszka Rurarz ; wstęp Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Muza" , 2000. -558, [2] s. ; 25 cm
 42. Notes / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1986. - 44, [4] s. ; 20 cm
  Tzw. : "Seria Poetycka"
 43. Pastele / Stasys Eidrigevicius ; wprow. Ryszard Kapu¶ciński ; [tł. Michael Jacobs]. - Bielsko-Biała : "Buffi" , cop. 1997. - 143, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm
  Tyt. równol.: Pastels. - Cz. nakł. w oprawie twardej. - Tekst równol. pol., ang. Album malarstwa polskiego.
 44. PORTRET dżentelmena / wstęp, podpisy i posł. Maria Iwaszkiewicz ; wstęp do cz. afrykańskiej Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Twój Styl" , 1998. - 147, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm
 45. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982. - 179, [4] s. ; 19 cm
 46. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1983. - 179, [4] s. ; 19 cm
 47. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 5 i. e. 3]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1988. - 162, [5] s. ; 21 cm
 48. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 6 i. e. 4]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1996. - 162, [5] s. ; 20 cm
 49. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 7. - Warszawa : "Czytelnik" , 1997. - 162, [5] s. ; 20 cm
 50. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 8. - Warszawa : "Czytelnik" , 1999. - 162, [5] s. ; 21 cm
 51. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 162, [5] s. ; 21 cm
 52. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 162, [5] s. ; 21 cm
 53. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 162, [5] s. ; 21 cm
 54. Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 12. - Warszawa : "Czytelnik" , 2002. - 162, [5] s. ; 21 cm
 55. ¦więtokrzyski Park Narodowy / tekst Ryszard Kapu¶ciński, zdjęcia Paweł Pier¶ciński. - Warszawa : "Voyager" , 1993. - [92] s. : fot., 2 portr. (kolor.) ; 26 cm. - (Polskie Parki Narodowe)
 56. ¦więty Krzyż / zdjęcia Paweł Pier¶ciński, tekst Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa : "Voyager" , 1992. - [64] s. : 1 il. fot. kolor. ; 20 cm
  Album ¦więtego Krzyża - Klasztoru Benedyktynów.
 57. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1981. - 318, [5] s. ; 19 cm
  Wybór reportaży z ksi±żek : Czarne gwiazdy etc.
 58. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 3 zm.]. - Warszawa : "Czytelnik" , [1986] , 1986. - 359, [5] s. ; 18 cm
 59. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 10. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 238, [2] s. ; 21 cm
 60. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 11. - Warszawa : "Czytelnik" , 2001. - 238, [2] s. ; 20 cm
 61. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 6 i. e. 4]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1996. - 238, [2] s. ; 21 cm
 62. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 7]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1998. - 238, [2] s. ; 21 cm
 63. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 8. - Warszawa : "Czytelnik" , 1999. - 238, [2] s. ; 20 cm
 64. Wojna futbolowa / Ryszard Kapu¶ciński. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik" , 2000. - 238, [2] s. ; 20 cm
 65. Wrzenie ¶wiata. 1 : Kirgiz schodzi z konia ; Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1988. - 237, [3] s. ; 21 cm
 66. Wrzenie ¶wiata. 1 : Kirgiz schodzi z konia; Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1990. - 237, [3] s. ; 21 cm
 67. Wrzenie ¶wiata. 2 : Wojna futbolowa ; Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1988. - 337, [3] s. ; 21 cm
 68. rzenie ¶wiata. [2], Wojna futbolowa ; Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1990. - 341, [3] s. ; 21 cm.
 69. Wrzenie ¶wiata. 3 : Cesarz ; Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1988. - 298, [2] s. ; 21 cm
 70. Wrzenie ¶wiata. [3], Cesarz ; Szachinszach / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1990. - 299, [4] s. ; 21 cm
 71. Wrzenie ¶wiata. 4 : Busz po polsku ; Notes / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1988. - 161, [2] s. ; 21 cm
 72. Wrzenie ¶wiata. [4] : Busz po polsku ; Notes / Ryszard Kapu¶ciński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1990. - 165, [2] s. ; 21 cm
 73. Zaproszenie do Gruzji ; Słodkie morze Bajkał : [Syberia] / [Ryszard Kapu¶ciński], Wojciech Kubiki .- Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza , 1983. - 26, [6], 29, [3] s. : fot. kolor., 2 mapy ; 25 cm
  Reportaże oprawne w kier. przeciwstawnym.- Każda praca posiada własny ISBN

Bibliografia podmiotowa.
Artykuły z czasopism


 1. Amin / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 15) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 102 , dod. s. 6-7
 2. Anatomia zamachu stanu / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 11) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 80 , s. 22-23
 3. Będzie ¶więto / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 17) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 120 , s. 19-20
 4. Cały ten futbol / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Dariusz Wołowski, Michał Pol // Gazeta Wyborcza. -1998 , nr 131 , dod. s. 76-78
 5. Ci ludzie, gdzie s±? / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 21) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 143 , s. 17-19
 6. Co on tu robi? / Filip Bajon, Edward Balcerzan, Janusz Głowacki, Marian Grzelczak, Hatif Janabi, Ryszard Kapu¶ciński, Michał Komar, Julian Kornhauser, Erwin Kruk, Tomasz Łubieński, Karol Maliszewski, Jarosław Mikołajewski, Adam Myjak, Marek Nowakowski, Tadeusz Nyczek, Andrzej Sosnowski, Janusz Szuber, Miloslav Topinka, Wiesław Uchański, Janusz Zaorski, Krzysztof Zaleski // Topos. - 2003 , nr 4/5 , s. 51-54,68-73,95-99
 7. Czar Polesia / Grzegorz R±kowski. - Warszwa. , 2001. - Rec. Ryszard Kapu¶ciński; oprac. Małgorzata Borczak // Nowe Ksi±żki. - 2002 , nr 7/8 , s. 8-9
 8. Czarne kryształy nocy / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 20) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 137 , s. 16-17
 9. Dlaczego piszę? : ref. / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 280 , dod. s. 12-13
 10. Dobre my¶lenie o ¶wiecie i ludziach / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. Magdalena Lebecka // Kresy. - 1994, nr 17, s. 68-78
 11. Doktor Doyle / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 7) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 56 , s. 22-23
 12. Droga do Kumasi / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 2) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 26 , s. 18-19
 13. Dwa różne ¶wiaty / Ryszard Kapu¶ciński ; oprac. K.M. 2000 Millennium // Rzeczpospolita. - 2000 , nr 150 , s. A8
 14. Dwadzie¶cia / Ryszard Kapu¶ciński // Res Pub. Nowa. - 2001 , nr 1 , s. 3-5
 15. Dylematy rozwoju / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Jerzy Gaul // Przegl±d Powszechny. - 1996 , nr 6 , s. 267-280
 16. Dzień we wsi Abdallah Wallo / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 23) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 155 , s. 14-15
 17. Dziura w Onitshy / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 31) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 214 , s. 19,21
 18. Epokę imperiów mamy za sob± / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Peter Gzowski ; oprac. Jerzy Jastrzębowski // Rzeczpospolita. - 1996 , nr 300 , s. 26
 19. Europa przed readaptacj± / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Aleksander WoĽny // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2002 , [nr] 1 , s. 7-9
 20. Funkcjonowanie nauki w Parkach Narodowych : ref. / Ryszard Kapu¶ciński // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 1994 , nr 1 , s. 93-100
 21. Globalny ¶wiat w każdej wiosce : wyst±pienie otwieraj±ce debatę na Kongresie Kultury Polskiej / Ryszard Kapu¶ciński // Rzeczpospolita. - 2000 , nr 287 , s. D1
 22. Heban : pocz±tek, zderzenie, Ghana 58 / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 20 , s. 10-11
 23. Innego ¶wiata nie będzie / Ryszard Kapu¶ciński // Rzeczpospolita. -2001 , nr 303 , s. D1,D3
 24. Inny w globalnej wiosce / Ryszard Kapu¶ciński // Znak. - 2004 , nr 1 , s. 30-36
 25. Irena M±dra : przyjaciele o Irenie Szamańskiej / Adam Michnik, Hanna Krall, Jacek Bocheński, Gustaw Holoubek, Jerzy Szperkowicz, Leopold Unger, Tadeusz Drewnowski, Jerzy Pomianowski, Paweł Hertz, Jerzy Markuszewski, Edwin Axer, Ryszard Kapu¶ciński ; oprac. AB, JOSZ // Gazeta Wyborcza. - 1999 , nr 107 , s. 14-15
 26. Ja, Biały / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 4) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 38 , s. 12-13
 27. Jak media odzwierciedlaj± ¶wiat? / Ryszard Kapu¶ciński // Tygodnik Powszechny. - 1998 , nr 51/52 , dod. s. IV
 28. Jak wychować sumienie : ankieta "Znaku" / Małgorzata Borkowska, Wanda Czubernatowa, Michał Jagiełło, Ryszard Kapu¶ciński Janina Katz, Leon Stefan Knabit, Andrzej Stasiuk, Ewa Szumańska, Bogusław Wolniewicz // Znak. - 1996 , nr 7 , s. 88-110
 29. Jakież jest to nasze życie / Ryszard Kapu¶ciński // Odra. - 1997 , nr 4 , s. 6-8
 30. Kto unika aniołów? / Magdalena Zowczak, Ewa Petrykiewicz, Andrzej Gronczewski, Piotr Kopszak, Bohdan Pociej, Ryszard Kapu¶ciński; oprac. Małgorzata Antoszewska // Przegl±d Powszechny. - 1995 , nr 11 , s. 171-173
 31. Laboratorium polityczne / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Ryszard Malik // Rzeczpospolita . - 1997 , nr 93 , s. 7
 32. Lalibela '75 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 14) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 97 , s. 16-17
 33. Lapidarium czyli "nowy tekst" / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Stanisław Bere¶ // Odra. - 1996 , nr 6 , s. 82-85
 34. Lapidarium III : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 68 , dod. s. 16-17 , nr 74 , dod. s. 16-17
 35. Lapidarium III : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 79 , dod. s. 12-13 , nr 85 , s. dod. s. 26-27 , nr 91
 36. Lapidarium III : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 101 , dod. s. 20-21 , nr 107 , dod. s. 30-31 , nr 113
 37. Lapidarium IV : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2000 , nr 94 , dod. s. 24-27
 38. Lapidarium IV : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2000 , nr 103 , dod. s. 24-26 , nr 109 , dod. s. 30-31 , nr 115, dod. s. 22-23 , nr 121 , dod. s. 20-21
 39. Lapidarium IV : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2000 , nr 127 , dod. s. 36-37 , nr 139 , dod. s. 26-27 , nr 144 , dod. s. 16-17 , nr 150 , dod. s. 20-21
 40. Lapidarium IV : fragm. ksi±żki / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2000 , nr 156 , dod. s. 12-13 , nr 162 , dod. s. 16-17 , nr 174, dod. s. 20 , nr 180 , dod. s. 11
 41. Leniwa rzeka / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 27) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 185 , s. 16-17
 42. Madame Diuf wraca do domu / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 28) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 190 , s. 20-21
 43. Minaret ¶wiata / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner // Znak. -1998 , nr 1 , s. 16-27
 44. "Mnie pasjonuje ¶wiat..." / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Grzegorz Kalinowski // Kwartalnik Artyststyczny. - 1997 , nr 2 , s. 46-52
 45. Moje piekło : wypow. Stefan Chwin, Konstanty Gebert, Gustaw Herling-Grudziński, Wacław Hryniewicz, Ryszard Kapu¶ciński, Czesław Miłosz, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Tomasz Węcławski, Krzysztof Zanussi //Tygodnik Powszechny. - 1997 , nr 21 , dod. s. I-IV
 46. Mój zaułek 67 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 12) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 86 , s. 12-13
 47. Na 5-lecie Kwartalnika Artystycznego / Jacek Bocheński, Jerzy Giedroyc, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Ryszard Kapu¶ciński, Zygmunt Kubiak, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Józef Szczepański, Jan Twardowski // Kwartalnik Artystyczny. - 1998 , nr 3 , s. 166-170
 48. Największa budowa nowożytnej Europy / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Krzysztof Brunetko // Tygodnik Powszechny. - 1996 , nr 29 , s. 8-9
  Polityka wewnętrzna Niemiec po 1989 r.
 49. Natura - reporter / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 279 , s. 18-19
  Nekrolog Mariana Brandysa.
 50. Nasz kruchy ¶wiat / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Artur Domosławski, Aleksander Kaczorowski // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 228 , s. 8-11
 51. Nie kochaj bliĽniego : odczyt o współczesnych patologiach władzy wygłoszony na Kongresie Kultury Chrze¶cijańskiej w Lublinie : skrót / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2000 , nr 218 , s. 16-17
 52. Nieproszeni go¶cie w lasach / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Tomasz Kowalik // Przegl±d. - 2000 , nr 26 , s. 25,27
 53. O naturze imperiów : przem. / Ryszard Kapu¶ciński // Rzeczpospolita. - 1996 , nr 17 , s. 13,20
 54. O nowej mapie ¶wiata / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 264 , dod. s. 4-5
 55. Od historii do antropologii spotkania / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Opcje. - 1999 , nr 2 , s. 36-39
 56. Opisuję stany ducha / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Polityka. - 1999 , nr 9 , s. 46-48
 57. Oto Pan jedzie na obłoku lekkim / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 30) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 202 , s. 18-19
 58. Pandrioszka / Krystyna Kurczab-Redlich. - Warszawa. , 2000. - Rec. Ryszard Kapu¶ciński // Rzeczpospolita. - 2000 , nr 66 , s. D3
 59. Piekło Afryki / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Stanisław Bere¶ ; oprac. Agata Dobrzyńska // Odra .-1999 , nr 7/8 , s. 6-15
 60. Planeta Ziemia / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1999 , nr 147 , s. 8-9
 61. Plemienna planeta / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Wiesław Kot // Wprost. - 1997 , nr 52 , s. 19-20
 62. Po co piszę? / Józef Kurylak, Jan Sochoń, Ryszard Kapu¶ciński, Aleksandra Olędzka-Frybesowa // Kwartalnik Artystyczny. - 1999 , nr 1 , s. 115-119 , nr 2 , s. 113-116
 63. Po Galicji : o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach : imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w ¶wiat, którego nie ma / Martin Pollack. - Olsztyn , 2000. - Rec. Ryszard Kapu¶ciński // Literatura na ¦wiecie. - 2001 , nr 1 , s. 315-318
 64. Po ¶mierci Jerzego Giedroycia / Krzysztof Kozłowski, Wojciech Skalmowski, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Smolar, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Andrzej Romanowski, Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Marcin Król, Adam Boniecki, Stanisław Rodziński, Ewa Bieńkowska, Ewa Berberyusz, Tadeusz Chrzanowski, Bohdan Paczowski, Piotr Wandycz, Jerzy Pomianowski, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Burnetko, Maciej Kozłowski, Rafał Habielski, Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda, Natalja Gorbanevskaja, Ryszard Kapu¶ciński, Andrzej Dobosz, Józefa Hennelowa, Wojciech Karpiński // Tygodnik Powszechny. - 2000 , nr 39 , s. 1,6-13,16
 65. Powrót Herodota / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Edwin Bendyk // Przegl±d Polityczny Nr 62/63 .-(2003) , s. 82-87
 66. Przeciw rozpaczy / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 66 , s. 16
 67. Przez ocean / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 10) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 74 , s. 16-17
 68. Przez ¶wiat do Katowic : przem. / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 244 , s. 10-11
 69. Rewolucja planetarna / Ryszard Kapu¶ciński // WięĽ. - 2001 , nr 10 , s. 10-20
 70. Salim / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 13) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 91 , s. 16-17
 71. Sceny erytrejskie / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 32) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 220 , s. 24-25
 72. Serce kobry / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 5) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 44 , s. 20-21
 73. Sk±d pochodzimy? Kim jeste¶my? / Ryszard Kapu¶ciński // Odra. - 2002 , nr 1 , s. 8-12
 74. Sól i złoto / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 29) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 196 , s. 18-19
 75. Struktura klanu / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; [cz. 3]) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 32 , s. 22-23
 76. Studnia / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 22) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 149 , s. 20-21
 77. Stygn±ce piekło .[Cz. 1]-3 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 24-26) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 167 , s. 17-18 , nr 173 , s. 16-17 , nr 179 , s. 16-17
 78. Szukanie miejsca w nowym ¶wiecie / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Jonathan Schell, Walter Russell Mead, Elżbieta Matynia ; oprac. S.W. // Rzeczpospolita. - 1997 , nr 266 , s. 13-14
 79. ¦lady pielgrzymki / Ryszard Kapu¶ciński, Dariusz Karłowicz, Wojciech Roszkowski, Krzysztof Skowroński, Karol Tarnowski, Piotr Wuczkowski // Znak. - 1997 , nr 7 , s. 107-122
  Dotyczy podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1997 r.
 80. ¦wiat jest wielk± sprzeczno¶ci± / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Jarosław Gowin, Łukasz Tischner // Znak. - 2002 , nr 1 , s. 49-68
 81. ¦wiat nie jest mieszkaniem do wynajęcia / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 300 , dod. s. 8-9
 82. ¦wiat po 11 wrze¶nia 2001 / Ryszard Kapu¶ciński, Ludwik Turko, Zbigniew Cesarz, Janusz Degler, Roman Duda, Krystyna Gabryjelska, Małgorzata Masternak, Józef Pinior // Odra. - 2002 , nr 1 , s. 13-20
 83. ¦wiat rozpędzony, ¶wiat u¶piony / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Jacek Żakowski // Gazeta Wyborcza. - 1999 , nr 300 , s. 12-14
 84. ¦wiat w kawałkach / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Michał Cichy // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 110 , dod. s. 2
 85. ¦więtokrzyski National Park / Ryszard Kapu¶ciński // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 1995 , nr 1 (monogr.) , s. 87-91
 86. Test Białowieża .[Cz. 1] / Ryszard Kapu¶ciński // Aura. - 2002 , nr 3 , s. 6-8
 87. Test Białowieża .Cz. 2 / Ryszard Kapu¶ciński // Aura. - 2002 , nr 4 , s. 16-18
 88. Trzeba być w ¶rodku wydarzeń / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. przepr. Krzysztof Łęcki // ¦l±sk. - 1997 , nr 12 , s. 22-25
 89. Trzy wiersze : ankieta / Ryszard Kapu¶ciński // Kwartalnik Artystyczny. - 2000 , nr 3, s. 61-64
 90. Ubóstwo a planetarna Solidarno¶ć / Ryszard Kapu¶ciński // Apokryf Nr 10. - (1996) , s. 4-5
 91. W cieniu drzewa, w Afryce / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. [33]) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 238 , s. 10-12
 92. W zwadzie z histori± / Ryszard Kapu¶ciński // Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 21 , s. 10
  Dot. twórczo¶ci Mariana Brandysa.
 93. Wewn±trz góry lodowej / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 6) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 50 , s. 24-25
 94. Wiosna ludów latynoskich / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Artur Domosławski // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 83 , s. 10-13
 95. Wojna czy dialog? Dyskusja / Ryszard Kapu¶ciński rozm. przepr. Jarosław Gowin // Znak. - 2002 , nr 10 , s. 28-45
 96. Wojny nikt nigdy nie wygra / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Zbigniew Dominiak // Tygiel Kulturalny. - 1997 , nr 10/12 , s. 24-28
 97. "Wszystko mi jedno, muszę jechać / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. Krystyna Str±czek // Znak. - 2006, nr 7/8, s. 29-40
 98. Wyj¶cie z opłotków / Ryszard Kapu¶ciński; rozm. Krzysztof Brunetko // Apokryf Nr 11. - (1997) , s. 4-6
 99. Wykład o Ruandzie / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 18) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 126 , s. 18-19
 100. Wykład o Ruandzie .Cz. 2 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 19) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 132 , s. 19-21
 101. Zanzibar 1 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 8) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 62 , s. 10-11
 102. Zanzibar 2 / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 9) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 68 , s. 14-15
 103. Zasadzka / Ryszard Kapu¶ciński (Heban ; cz. 16) // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 108 , s. 16-17
 104. Zawód: dziennikarz / Ryszard Kapu¶ciński ; rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski // Tygodnik Powszechny. - 2001 , nr 22 , s. 12-13
 105. Ziemia polska (Nałęczów) / Ryszard Kapu¶ciński //Akcent . - 1996 , nr 4 , s. 7-10
 106. Żegnaj stara Afryko / Ryszard Kapu¶ciński, Victor Zazeraj, Wojciech Jagielski, Eugeniusz Rzewuski ; oprac. Marcin Meller // Polityka. - 1997 , nr 21 , s. 36,38,40,42

Bibliografia przedmiotowa.
Wydawnictwa zwarte


 1. Antymedialny reportaż Ryszarda Kapu¶ciäńkiego / Zbigniew Bajer // Warszawa : "PAP" , 2001. - 216, [1] s. ; 20 cm
 2. Kapu¶ciński / Andrzej W. Pawluczuk ; transl. [from Pol.] by Christina Cenkalska. - Warsaw : Authors Agency : "Czytelnik" , 1980. - 53, [3] s. : portr. ; 18 cm. - (Profiles of Contemporary Writers)
  Oryg. w rpsie
 3. O twórczo¶ci Ryszarda Kapu¶cińskiego : próba interpretacji / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Rzeszów : "Libri Ressovienses" , 1998. - 272 s. : faks., 1 portr. ; 21 cm
 4. Ryszard Kapu¶ciński / [wstęp] Martin Pollack ; [Red. Elżbieta Kalinowska-Styczeń, Andreas Volk ; Ubers. Martin Pollack]. - Kraków : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 , 2000.- 22, [2] s. : il. ; 15 cm
 5. Wobec ¶wiata i mediów : Ryszarda Kapu¶cińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kraków : Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kielce : "Tarcza" , 1999. - 354 s. : err. ; 24 cm

Bibliografia przedmiotowa.
Artykuły z czasopism


 1. AMBROSZKO Józef
  "Heban" Ryszarda Kapu¶cińskiego na zajęciach dziennikarskich w liceum / Józef Ambroszko // Warsztat Polonisty. - 1998 , nr 3 , s. 24-27
 2. BOCIANOWSKI Aleksander
  Buduj±c globaln± wioskę i demontuj±c / Aleksander Bocianowski // Fronda Nr 30. - (2003) , s. 258-260
 3. BODEGARD Anders
  Kapu¶ciński w Pińsku / Anders Bodegard ; tł. Jan Rost Gazeta Wyborcza. - 1997 , nr 254 , dod. s. 20-21
 4. CHOMIUK Aleksandra
  Dekonstruowanie imperium : rosyjskie reportaże Ryszarda Kapu¶cińskiego / Aleksandra Chomiuk // Przegl±d Humanistyczny. - 2003 , nr 6 , s. 147-156
 5. CZERMIŃSKA Małgorzata
  "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej / Małgorzata Czermińska // Teksty Drugie. - 2003 , nr 2/3 , s. 11-27
 6. DRZEWUCKI Janusz
  Herodot, swój chłop / Janusz Drzewucki // Twórczo¶ć. - 2006, nr 5, s. 103-109
 7. DRZEWUCKI Janusz
  Nic wspólnego z niczym / Janusz Drzewucki // Twórczo¶ć. - 2005, nr 4, s. 113-115
 8. GRZEGOREK Grażyna, WAWRZYNÓW Rafał
  Nie uprawiajmy "surfingu", czytajmy ze zrozumieniem / Grażyna Grzegorek, Rafał Wawrzynów // Warsztat Polonisty. - 2001 , nr 4 , s. 73-78
 9. HAWRACH Beata
  Od piłki nożnej do drzewa / Beata Hawrach // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 30-34
  Reportaże R. Kapu¶cińskiego na lekcjach języka polskiego.
 10. HOLZER Jerzy
  ¦wiat zbyt duży, by go opisać : Nagroda Goethego dla Ryszarda Kapu¶cińskiego / Jerzy Holzer // Rzeczpospolita. - 1999 , nr 135 , s. D2
 11. ISEGAWA Moses
  Bezbronny na bezkresnym pustkowiu : oda na cze¶ć podróżnika po Afryce, mistrza i czarodzieja, Ryszarda Kapu¶cińskiego / Moses Isegawa ; tł. Zofia Klimaszewska // Rzeczpospolita. - 2001 , nr 222 , s. D2
 12. JARZĘBSKI Jerzy
  Zgiełk ¶wiata i sens literatury : laudacja na cze¶ć Ryszarda Kapu¶cińskiego / Jerzy Jarzębski // Tygodnik Powszechny. - 1996 , nr 14 , s. 16
 13. JASTRUN Tomasz
  Zbieracz rewolucji, okruszków, kamieni : ¶wiat według Ryszarda Kapu¶cińskiego / Tomasz Jastrun // Polityka. - 1998 , nr 8 , s. 50-51
 14. KACZYŃSKA Ewa
  Dziennikarz - wnikliwy obserwator : czytamy "Lapidarium" Ryszarda Kapu¶cińskiego / Ewa Kaczyńska // Warsztat Polonisty. -2001 , nr 1 , s. 49-54
 15. KAWKA Agnieszka Dorota
  Fakty i sztuka : rzecz o Ryszardzie Kapu¶cińskim / Agnieszka Dorota Kawka // Notes Wydawniczy. - 1999 , nr 10 , s. 10-13
 16. KLUKOWSKI Bogdan
  Cesarz reportażu / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 4, s. 21-22
 17. KOC Krzysztof
  Europejska my¶l w obcym ¶wiecie / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2003 , nr 6 , s. 359-365
 18. KOC Krzysztof
  Filozofia spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapu¶cińskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2006 , nr 6 , s. 25-30
 19. KOC Krzysztof
  Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapu¶cińskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005 , nr 5 , s. 57-61
 20. KONRAD György
  Co napędza Ryszarda Kapu¶cińskiego? / György Konrad ; tł. Jerzy Snopek // Krasnogruda Nr 16 .-(2002/2003) , s. 280-284
 21. KRYSZAK Janusz
  Laudacja dla Ryszarda Kapu¶ciskiego / Janusz Kryszak // Przegl±d Artystyczno-Literacki. - 2000 , nr 3 , s. 17-19
 22. KUSIŁA Marek
  Przemy¶leć cały ¶wiat : spotkania z Ryszardem Kapu¶cińskim / Marek Kusiła // Akcent. - 2002 , nr 3 , s. 204-223
 23. KWA¦NIEWSKA Krystyna
  Człowiek w ruchu / Krystyna Kwa¶niewska // Znak. - 2002 , nr 3 , s. 90-101
 24. KWIECIEŃ I.
  O twórczo¶ci Ryszarda Kapu¶cińskiego / I.Kwiecień // Polonistyka. - 1986, nr 7, s. 519-526
 25. ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr
  Miedzy tworzeniem a zagład± / Piotr Łuszczykiewicz // Nowe Ksi±żki. - 2006, nr 5, s. 10-11
 26. MASŁOŃ Krzysztof
  Ryszard Kapu¶ciński nad "Map± Mundi" / Krzysztof Masłoń // Magazyn Literacki. - 2000 , nr 10 , s. 10-12
 27. MIODEK Jan
  Z Pińska w ¶wiat / Jan Miodek // Gazeta Wyborcza. - 2001 , nr 268 , s. 16
 28. NOWACKA Beata
  Człowiek pogranicza / Beata Nowacka // Znak. - 2003 , nr 11 , s. 84-95
 29. NOWACKA Beata
  Jeszcze o fenomenie Ryszarda Kapu¶cińskiego / Beata Nowacka // Twórczo¶ć. - 2001 , nr 9 , s. 142-146
 30. NOWACKA Beata
  Pisarz w ¶wiecie mediów / Beata Nowacka // ¦l±sk. - 1997 , nr 12 , s. 25-27
 31. PAWLUCZUK Andrzej W.
  [Fragment biografii Ryszarda Kapu¶cińskiego] / Andrzej W[łodzimierz] Pawluczuk // Nowe Ksi±żki. - 1997 , nr 1 , s. 73-74
 32. PAWLUCZUK Andrzej W.
  Językowy obraz Afrykanina / Aneta Wysocka // Etnolingwistyka [Vol.] 14. - (2002) , s. 175-196
 33. PAWLUCZUK Andrzej W.
  Ludzie hebanowi - reporter przeciw stereotypom językowym : "Heban" Ryszarda Kapu¶cińskiego / Aneta Wysoka // Akcent. - 2001 , nr 1/2 , s. 269-276
 34. PAWLUCZUK Andrzej W.
  Moim lasem s± ludzie : o języku Ryszarda Kapu¶cińskiego / Aneta Wysoka // Akcent. - 2003 , nr 1/2 , s. 26-29
 35. PAWLUCZUK Andrzej W.
  Reporter gin±cego ¶wiata : opowie¶ć o Ryszardzie Kapu¶cińskim : fragm. ksi±żki / Andrzej W[łodzimierz] Pawluczuk // Rzeczpospolita. - 1997 , nr 51 , s. 13-14, 16-17
 36. PIEŃKOSZ Konstanty
  Wiersze z notesu / Konstanty Pieńkosz // Literatura. - 1987, nr 4, s. 69-70
 37. PRZEBINDA Grzegorz
  Nasi w Moskwie i Petersburgu : o nowych przekładach Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapu¶cińskiego / Grzegorz Przebinda // Rzeczpospolita. - 2001 , nr 100 , s. D6
 38. RYBICKA Elżbieta
  "Znikaj±cy punkt" : (o "Lapidariach" Ryszarda Kapu¶cińskiego) / Elżbieta Rybicka // Ruch Literacki. - 1998 , z. 4 , s. 545-553
 39. SŁOWIŃSKI Michał
  Zwierciadło na bezdrożach : Ryszarda Kapu¶cińskiego sztuka reportażu / Michał Słowiński // Rzeczpospolita. - 1997 , nr 244 , s. 15
 40. STRˇCZEK Krystyna
  Miejsce Kapu¶cińskiego / Krystyna Str±czek // Znak. - 2007, nr 2, s. 81-90
 41. SZKOLUT Tadeusz
  ¦wiat według Kapu¶cińskiego / Tadeusz Szkolut // Akcent. - 1996 , nr 3 , s. 14-20
 42. SZKOLUT Tadeusz
  Tajemnice "Lapidariów" : wyst±pienie z okazji wręczenia Ryszardowi Kapu¶cińskiemu medalu Wschodniej Fundacji Kultury Akcent / Tadeusz Szkolut // Akcent. - 2003 , nr 1/2 , s. 21-25
 43. SZOCKI Józef
  *Honorowy doktorat Uniwersytetu Wrocławskiego dla Ryszarda Kapu¶cińskiego / Józef Szocki // Rocznik Historyvzny Prasy Polonistycznej. - 2002 , z. 1 , s. 305-310
 44. SZPAKOWSKA M.
  Saskie ostatki cesarza / M.Szpakowska // Twórczo¶ć. - 1979, nr 6, s. 106-110
 45. URBANEK Mariusz
  Kapu¶ciński - reporter refleksyjny / Mariusz Urbanek // Odra. - 1997 , nr 4 , s. 2-5
 46. WOJCIECHOWSKI Piotr
  Zmęczenie teraĽniejszo¶ci± / Piotr Wojciechowski // Nowe Ksi±żki. - 2004, nr 12, s. 12-13
  Dot. "Podróży z Herodotem".
 47. WRÓBLEWSKI Bogusław, BIAŁEK Paweł, MILEWSKA Anna, GRZYB Michał
  [O ksi±żce "Heban" Ryszarda Kapu¶cińskiego] / Bogusław Wróblewski, Paweł Białek, Anna Milewska, Michał Grzyb // Akcent. - 2001 , nr 1/2 , s. 261-268
 48. WYSOCKA Aneta
  Sienkiewicz i Kapu¶ciński. O Kalim i jego moralno¶ci / Aneta Wysocka // Język Polski w Szkole ¦redniej. - 2000/2001, nr 2, s. 76-87
 49. ZAKRZEWSKI Andrzej
  Ikar dla Kapu¶cińskiego / Andrzej Zakrzewski // Wydawca. - 1999 , [nr] 12 , s. 6-7
 50. ZIˇTEK Zygmunt
  Reporterzy wobec historii / Zygmunt Zi±tek // Odra. - 1997 , nr 7/8 , s. 12-23

Recenzje


 1. Antymedialny reportaż Ryszarda Kapu¶cińskiego / Zbigniew Bauer. - Warszawa , 2001. - Rec. Henryk Czubała // Zdanie. - 2001 , nr 1/2 , s. 95-96
 2. Autoportret reportera / Ryszard Kapu¶ciński. - Kraków , 2003. - Rec. Jerzy Rohoziński // Nowe Ksi±żki. - 2004 , nr 1 , s. 18
 3. Autoportret reportera / Ryszard Kapu¶ciński. - Kraków , 2003. - Rec. Kazimierz Żórawski // Zeszyty Telewizyjne Nr 3 .-(2004) , s. 142-149
 4. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Beata Nowacka // Res Publika Nowa. - 1999 , nr 3 , s. 63-65
 5. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Ewa Szamańska // Rzeczpospolita. - 1998 , nr 301 , dod. s. II
 6. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Helena Zaworska // Wprost. - 1998 , nr 49 , s. 118-119
 7. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Jacek Olędzki // Konteksty. - 1999 , nr 3 , s. 65-67
 8. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Jerzy Jarzębski // Kwartalnik Artystyczny. - 2000 , nr 1 , s. 190-194
 9. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Leszek Bugajski // Twórczo¶ć. - 1999 , nr 3 , s. 107-109
 10. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Leszek Szaruga // Znak. - 1999 , nr 3 , s. 139-145
 11. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Marcin Kula // Literatura na ¦wiecie. - 1999 , nr 1/2 , s. 380-383
 12. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Mariusz Urbanek // Odra. -1999 , nr 4 , s. 114-115
 13. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Dobroczyński ; Jacek Olędzki // Africana Bulletin Nr 47 .-(1999) , s. 162-167
 14. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Hanczakowski // Dekada Literacka. - 1999 , nr 11/12 , s. 17
 15. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Jagiełło // Nowe Ksi±żki. - 1999 , nr 2 , s. 20
 16. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Jagiełło // Nowe Ksi±żki. - 1999 , nr 2 , s. 20
 17. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1999. - Rec. Michał Krzemkowski // Akant. - 2001 , nr 7 , s. 38
 18. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Nawrocki // Tygodnik Powszechny. - 1999 , nr 37 , s. 12
 19. Heban / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1998. - Rec. Piotr Bratkowski // Gazeta Wyborcza. - 1998 , nr 281 , dod. s. 14-15
 20. Imperium / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Andrzej Włodzimierz Pawluczuk // Tygiel Kulturalny. - 1997 , nr 6/7 , s. 80-85
 21. Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2000. - Rec. Jerzy Jarzębski // Rzeczpospolita. - 2000 , nr 123 , s. D4
 22. Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapu¶ciński Wyd. 2. - Warszawa, 2000 . - Rec. Mieczysław Orski // Przegl±d Powszechny. - 2001 , nr 9 , s. 283-285
 23. Lapidaria / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Grzegorz Eberhardt // Tygodnik Solidarno¶ć. - 1999 , nr 24 , s. 19
 24. Lapidaria / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Grzegorz Kalinowski // Kwartalnik Artystyczny. - 1998 , nr 2 , s. 200-203
 25. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Agnieszka Czachowska // Przegl±d Artystystyczno-Literacki. - 1997 , nr 1/2 , s. 29-30
 26. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Elżbieta Sawicka // Rzeczpospolita. - 1996 , nr 47 , s. 19
 27. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Leszek Żuliński // Wiad. Kult .-1996 , nr 8 , s. 20
 28. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Marek Klecel // Literatura. - 1996 , nr 5 , s. 8-9
 29. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Marek Miller // Społeczeństwo Otwarte. - 1996 , nr 4 , s. 49-50
 30. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Mariusz Urbanek // Odra. - 1996 , nr 6 , s. 115-116
 31. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Mieczysław Orski // Arkusz. - 1996 , nr 8 , s. 10
 32. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Piotr Szewc // Nowe Ksi±żki. - 1996 , nr 3 , s. 10-11
 33. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. -Rec. Tadeusz Szkolut // Res Humana / Towarzystwo Kultury ¦wieckiej. - 1996 , nr 2 , s. 7-10
 34. Lapidarium II / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1995. - Rec. Zbigniew Bauer // Zdanie. - 1996 , [nr] 2 , s. 38-42
 35. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa , 1997. - Rec. Jan Andrzej Kłoczowski // W Drodze. - 1997 , [nr] 9 , s. 103-105
 36. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 1997 , nr 155 , s. 15
 37. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Leszek Żuliński // Wiad. Kult .-1997 , nr 26 , s. 21
 38. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa , 1997. - Rec. Tadeusz Szkołut // Akcent .-1997 , nr 3 , s. 130-133
 39. Lapidarium III / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 1997. - Rec. Zbigniew Bauer // Nowe Ksi±żki. - 1997 , nr 8 , s. 13-15
 40. Lapidarium IV / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa , 2000. - Rec. Edward Kula // Warsztaty Polonistyczne. - 2001 , nr 2 , s. 97-101
 41. Lapidarium IV / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2000. - Rec. Grzegorz Kalinowski // Kwartalnik Artystyczny. - 2001 , nr 1 , s. 175-178
 42. Lapidarium IV / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2000. - Rec. Zbigniew Bajer // Nowe Ksi±żki. - 2001 , nr 3 , s. 9-10
 43. Lapidarium V / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2002. - Rec. Grzegorz Kalinowski // Kwartalnik Artystyczny. - 2003 , nr 1 , s. 140-143
 44. Lapidarium V / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2002. - Rec. Mieczysław Orski // Przegl±d Powszechny. - 2003 , nr 7/8 , s. 218-221
 45. Lapidarium V / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2002. - Rec. Piotr ¦liwiński // Nowe Ksi±zki. - 2003 , nr 2 , s. 30
 46. Lapidarium V / Ryszard Kapu¶ciński. - Warszawa, 2002. - Rec. Zbigniew Bauer // Twórczo¶ć. - 2003 , nr 7/8 , s. 182-185
 47. Z Afryki / Ryszard Kapu¶ciński. - Bielsko-Biała , 2000. - Rec. Maciej Łubieński // Nowe Ksi±żki. - 2001 , nr 1 , s. 45

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce