Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 2/2015 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 19 czerwca 2015

SERWIS PRASOWY 2/2015


W bieżącym Serwisie Prasowym zostaną zaprezentowane czasopisma pedagogiczne, podejmujące teoretyczne problemy oświaty, wychowania, pedagogiki.
Miesięcznik „Nowa Szkoła” ukazuje się od 1945 r. a w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej dostępny jest od 1965 r.
W „Nowej Szkole” nr 6/2015 Lidia Jastrzębska analizuje związek między wynikami kształcenia a preferencjami wyborczymi. W tym celu przytacza wyniki badań, w których dr Bogdan Stępień z Instytutu Analiz Regionalnych oraz Kamil Stępień z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego badali te zależności1.
Artykuł Radosława Mysiora porusza aktualny problem uzależnienia od zakupów 2. Autor przytacza definicje zakupoholizmu, wskazuje na kryteria jego występowania oraz prezentuje wyniki badań jakościowych wśród młodzieży. Według jednej z definicji zakupoholizm jest to: „nadmierny, niekontrolowany, powtarzalny i czasochłonny zakup w odpowiedzi na negatywne sytuacje i stany nastroju”3. Radosław Mysior dokonał analizy wypowiedzi młodych ludzi na forach internetowych.
Grażyna Meger dzieli się swoimi doświadczeniami po przeprowadzonej akcji Ogólnopolskich Wyborów Książek w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku, natomiast Natalia Siereda opisuje realizację pilotażowego programu „Przygód Innego”4. Program edukacyjny „Przygody Innego” dotyczył edukacji międzykulturowej.
Kwartalnik „Ruch Pedagogiczny” wydaje Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. W zasobach Biblioteki Pedagogicznej przechowywane są roczniki od 1967 r.
W numerze 1/2015 „Ruchu Pedagogicznego” Stanisław T. Kwiatkowski dokonuje przeglądu wybranych czynników mających wpływ na efektywność pracy w zawodzie nauczyciela5. Jakub Kołodziejczyk i Bartłomiej Walczak podejmują próby pokazania skali oraz charakterystyki przemocy i agresji występującej wśród uczniów poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014. Analiza obejmuje także współwystępowanie różnych form agresji i przemocy6.
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przedstawia diagnozę edukacji matematycznej pierwszoklasistów w roku szkolnym 2014/2015. Autorka stwierdza, ze w podręczniku „Nasza matematyka” ignoruje się właściwości rozwoju umysłowego pierwszoklasistów oraz prawidłowości kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych. Błędy merytoryczne znajdujące się na matematycznych stronach tego podręcznika zaburzają rozwój logicznego myślenia u dzieci7.

1 Jastrzębska Lidia : Egzaminacyjne perełki. Nowa Szkoła. – 2015, 6, s. 3-8
2 Mysior Radosław : Zakupoholizm – beztroskie zakupy czy poważny problem. Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 20-29
3 Tamże, s. 20
4 Meger Grażyna : Ogólnopolskie Wybory Książek w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku. Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 40-44; Siereda Natalia : „Przygody Innego” – na szlaku różnorodności. Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 45-47
5 Kwiatkowski Stefan T.: Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych. Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 19-34
6 Kołodziejczyk Jakub, Walczak Bartłomiej: Agresja i przemoc w polskich szkołach : perspektywa socjoekologiczna. Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 35-47
7 Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : O złej jakości edukacji matematycznej dzieci i błędach merytorycznych w pierwszym dziecięcym podręczniku „Nasz elementarz”. Jakie działania trzeba podjąć, aby to zmienić na lepsze. Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 97-110

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce