Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 24 września 2021
 
Uwaga!!! Wydłużenie terminu skladania prac na konkurs "W Stumilowym Lesie" PDF Drukuj E-mail
Napisał Izabela Łada   
środa, 02 grudnia 2015
ImageKONKURS
„W Stumilowym Lesie”
 


Informujemy, że prace na konkurs "W Stumilowym Lesie"
można składać do 29 stycznia 2016r. (piątek) do godz. 18:00
w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce,
parter pok. nr 24 lub 26.
 
Informacje telefoniczne
pod numerem: 29/764 21 29  wew. 26
 
 
Image

 

 
REGULAMIN KONKURSU
„W Stumilowym Lesie”


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce.

I. CELE KONKURSU
 1. Promocja kultury słowa mówionego.
 2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i prezentacji twórczości A.A. Milne’a.
 3. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 5. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

II. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie dowolnie wybranego fragmentu książki A.A.Milne’a (Kubuś Puchatek lub Chatka Puchatka) na nośniku elektronicznym umożliwiającym odsłuchanie nagrania.
Ponadto uczestnik konkursu może wykonać projekt okładki do nagranego audiobooka.
Najlepsze projekty zostaną dodatkowo nagrodzone.


III. KWESTIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE (AUDIOBOOK)

 1. Uczestnik wybiera dowolny fragment książki o Kubusiu Puchatku A.A. Milne’a.
 2. Długość całego nagrania: 2 -3 minuty.
 3. Na początku nagrania należy podać tytuł książki i rozdziału.
 4. Dozwolone jest korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających nagranie.
 5. Nagranie tekstu jest indywidualne. Grupowe nagranie nie będzie brało udziału w konkursie.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego nagrania.
 7. Audiobook powinien być nagrany na nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real Player, Winamp, Windows Media Player) na odtwarzaczu CD, Mp3 (pliki Mp3, płyty CD).
 8. Płyta powinna być oznaczona napisem „W Stumilowym Lesie” oraz imieniem i nazwiskiem autora nagrania.
IV. KWESTIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE (PROJEKT OKŁADKI)
 1. Autor nagrania może dodatkowo zaprojektować okładkę do swojego audiobooka.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
 3. Projekt okładki powinien zawierać tytuł książki oraz imię i nazwisko autora.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły.
V. TERMIN KONKURSU
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia z oświadczeniem!!! Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce – www.bp.ostroleka.pl w zakładce „KONKURSY”.
 2. Nagranie wraz z projektem okładki oraz kartą zgłoszenia prosimy przesłać na adres pocztowy: Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka z dopiskiem  „W Stumilowym Lesie”  lub dostarczyć osobiście do Działu Zbiorów Specjalnych, parter pok. 24 lub 26.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29 stycznia 2016r.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych do własnych celów.
 5. Nadesłanie karty zgłoszenia z pracą konkursową jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.  
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury przy ocenie audiobooka będzie kierowało się następującymi kryteriami:  
  • ciekawym, indywidualnym charakterem nagrania,
  • interpretacją utworu,
  • kulturą mowy.
 3. Jury przy ocenie projektu okładki będzie kierowało się następującymi kryteriami:  
  • sposobem ujęcia tematu,
  • walorami artystycznymi,
  • oryginalnością projektu,
  • samodzielnością wykonania.
 4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI.
 5. Autorzy najlepszych prac zostaną telefonicznie zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się 18 lutego 2016 r.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
 8. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.


Dla zwycięzców Organizator przewiduje nagrody – niespodzianki !!!

 

  Karta zgłoszenia i oświadczenie.


Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce