Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Edukacja przyrodnicza w kształceniu ogólnym. PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 28 grudnia 2015
EDUKACJA PRZYRODNICZA W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM
Zestawienie bibliograficzne


Zestawienie opracowano w oparciu o bazy elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 
I. Książki

 1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : Oficyna Wydaw. IMPULS, 2002. W   51860
 2. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004. W   49399
 3. Badacze zwierząt : co dzieci chcą wiedzieć? / Maria Förster ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006. W   72659
 4. Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. - Kraków : Impuls, 2000. W   48832
 5. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III / Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. W   57576
 6. Nauczanie przyrody : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Arciszewskiej i Stanisława Dylaka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005.
 7. W   3311 br.
 8. Podstawa programowa z komentarzami. T. 5, Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka / [aut. Zbigniew Marciniak et al.] - [S.l. : s.n, 2009]. P   3529 br
 9. Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik metodyczny / Jolanta Golanko, Grażyna Skirmuntt, Urszula Poziomek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015?]. W   75028
 10. Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Alicji Komorowskiej - Zielony. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.  W   61261
 11. Zasób osobistej wiedzy przyrodniczej dzieci dziewięcioletnich / Iwona Majcher, Ryta Suska-Wróbel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. W   61839
 12. Zbiór zadań i pytań z przyrody : dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000. W   49325
 13. Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. - Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2010. W   67219, W   67220, W   67221

II. Artykuły z czasopism


 1. Bliżej przyrody / Anna Kruczyńska, Magdalena Fuławka.// Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s.24-27
 2. Ciekawe doświadczenia na biologię / Joanna Blejchert.// Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2015, nr 2, s. 60-61
 3. Co piszczy w trawie? Świat przyrody pod lupą : program edukacyjny w świetlicy / Natalia Bremer.// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 2, s. 23-24
 4. Co w trawie piszczy? / Marta Ratajczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 32-34
 5. Drzewa nie umierają : rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości niemogące powstać w żaden inny sposób / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 9, s. 36-40
 6. Działalność edukacyjna ogrodów botanicznych w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) / Kamil Kwiecień.// Biologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 7-9
 7. E-learning jako forma wspomagania kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych / Małgorzata Baroszewicz.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 32-38.
 8. Interaktywna gra planszowa / Anna Romańska.// IT w Edukacji. - 2014, nr 3, s. 30-32
 9. Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 41-44
 10. Jak lepiej uczyć przyrody? / Julian Piotr Sawiński.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 34-35
 11. Jak zainteresować uczniów zagadnieniami przyrodniczymi? : na zajęciach dodatkowych i nie tylko / Bogna Piechura.// Geografia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 28-30
 12. Kształtowanie umiejętności poznawania przyrody - scenariusz zajęć z dziećmi 6-7-letnimi / Gašparová Miroslava, Mirosława Parlak, Ružena Tomkuliaková.// Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 88-90
 13. Lekcje przyrody od nowa / Centrum Nauki Kopernik.// Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2015, nr 5, s. 41-43
 14. Metody nauczania przyrody. Adaptacja innowacji - JIGSAW i trójkąt / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 6, s. 4-6
 15. Metody nauczania przyrody. Adaptacja innowacji. Cz. 1 / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 4-8
 16. Metody nauczania przyrody. Adaptacja innowacji. Cz. 2 : dyskusje / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 9-12
 17. Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu / Ewelina Mocior.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 80-95
 18. Miejsce edukacji leśnej w procesie kształcenia w świecie doświadczeń Nadleśnictwa Babki // Wychowanie Na Co Dzień. - 2014, nr 6, s. 46-48
 19. Mobilne laboratorium przyrodnicze / Elżbieta Kawecka.// Meritum. - 2013, nr 4, s. 52-55
 20. Mobilne nauczanie przedmiotów przyrodniczych / Tomasz Kocur.// IT w Edukacji. - 2014, nr 3, s. 20-22
 21. Moje spotkania z przyrodą : zajęcia przyrodnicze w świetlicy / Agnieszka Radomyska.// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24
 22. Muzyka przyrody - scenariusz zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym / Miroslava Gašparová, Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 56-58
 23. Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej / Mariola Tracz, Agnieszka Świętek.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 15-19
 24. Nie bój żaby! / Katarzyna Kubaś.// Biologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-25
 25. O rudym lisie... chytrusie? : edukacja przyrodnicza w klasach I-III / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 11-14
 26. Od nasienia do nasienia : (scenariusz zajęć w klasie III szkoły podstawowej) / Dorota Zbisławska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7
 27. Od ogniska do żarówki : scenariusz lekcji przyrody / Anna Karcz.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 34-36
 28. Okno na wszechświat / Anna Romańska.// IT w Edukacji. - 2014, nr 2, s. 26-28
 29. OZE - opłacalne, zdrowe, ekologiczne / Katarzyna Kubaś.// Biologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 26-33
 30. Pająki zwierzęta o których wiemy bardzo mało lub nic konkretnego / Elzbieta Poprawa, Jacek H. Graff.// Aura. - 2011, nr 3, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 198, s. 3-7
 31. Pracujemy przy tablicy interaktywnej / Dorota Zbisławska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.36-37
 32. Prognoza pogody dawniej i dziś / Justyna Nadratowska.// Geografia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 8-11
 33. Propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2015, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 252, s. 6-8
 34. Propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2015, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 253, s. 6-8
 35. Przegląd gatunków leśnych w terapii dzieci z uszkodzonym analizatorem wzroku / Laura Koziak.// Aura. - 2011, nr 2, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 197, s. 1-2
 36. Przyroda naszym przyjacielem - scenariusz zajęć dla klasy II / Marta Siejka.// Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 23
 37. Przyroda w dolinie rzeki : obserwacje i pomiary jakości wody / Mariola Tracz.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 28-32
 38. Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego / Wojciech Jeszka.// Biologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 44-47
 39. Przyszłość - nadzieja czy katastrofa? : rozważania o ekologii, materiały pomocnicze do realizacji programu przedmiotu przyroda w liceum / Waldemar Reńda.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 6-11
 40. Rozwijanie języka dziecka w kontakcie z przyrodą / Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 41-49
 41. Rozwijanie umiejętności intelektualnych w edukacji przyrodniczej / Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s.32-38
 42. Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków. Cz. 2 / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek.// Aura. - 2010, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 190, s. 1-3
 43. Scenariusz warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek.// Aura. - 2010, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 189, s. 1-2
 44. Szkoła bliżej natury / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 64-66
 45. Treści ekologiczne i z ochrony przyrody w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Cz. 2 / Elżbieta Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2015, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 244, s. 4-5
 46. Treści ekologiczne i z ochrony przyrody w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Cz. 3 / Elżbieta Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2015, nr 2, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 245, s. 5-8
 47. Treści ekologiczne i z ochrony przyrody w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego / Elżbieta Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2014, nr 12, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 243, s. 1-3
 48. Tropiciele zapachów Ziemi : scenariusz zajęć dodatkowych / Danuta Maćkowiak.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 37-39
 49. W jesiennym lesie / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s. 33-36
 50. W Krainie Płazów : proponowany temat Dnia Aktywności w kl. III / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 35-38
 51. W świecie ptaków : scenariusz zajęć dla uczniów klasy I szkoły podstawowej / Danuta Rolka.// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 30
 52. Wędrujemy po Polsce : konkurs dla uczniów szkół podstawowych / Danuta Maćkowiak.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 22-25
 53. Wiosenne obserwacje przyrodnicze / Elżbieta, Tyralska-Wojtycza.// Aura. - 2011, nr 5, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 200, s. 1-5
 54. Wiosenne zakwity - geofity / Joanna Winiecka-Nowak.// Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2015, nr 2, s. 47-50
 55. Woda płynne cudo : scenariusz lekcji / Katarzyna Kulus.// Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2015, nr 2, s. 51-58
 56. Wybrane nowoczesne metody nauczania z zakresu geografii i przyrody : przykłady zastosowań / Danuta Piróg.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s.51-57
 57. Wyprawa przyrodnicza : jak poprowadzić ją ciekawie? / Dawid Kilon.// Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2015, nr 2, s. 4-7
 58. Z lasem za pan brat / Katarzyna Kubaś.// Biologia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 18-24
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce