Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Uchodźcy PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 12 stycznia 2016
UCHODŹCY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Zestawienie opracowano w oparciu o bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Do publikacji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce dołączono na końcu opisu bibliograficznego książek sygnaturę, a w przypadku artykułów z czasopism – gwiazdkę. Wykaz zawiera publikacje z lat 2007-2015.

Książki

 1. Aktywizacja zawodowa uchodźców w ramach Centrum Integracji Uchodźców / Katarzyna Potoniec ; wstępem opatrzył Michał Gaweł ; Fundacja Edukacji i Twórczości. - Białystok : Fundacja Edukacji i Twórczości, 2011.
 2. Bezpieczny dom? : przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców / pod red. Witolda Klausa. - Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.
 3. Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy / Paweł Hut. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2007. W  64076
 4. Edukacja wielokulturowa : działania podejmowane w Polsce / Izabela Czerniejewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.  P  71505
 5. Integracja kreatywna / [teksty Nela Brzezińska, Daniel Brzeziński, Jakub Iwański, Agnieszka Kozakoszczak, Katarzyna Regulska, Lena Rogowska, Magda Sobolewska, David Sypniewski]. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Kultury, 2011. Integracja społeczna uchodźców.
 6. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007.   W   59819, W   59934, W   59935
 7. Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko : szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r. / Mikołaj Pawlak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. - Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2013.
 8. Poza systemem : dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce / pod red. Aleksandry Chrzanowskiej i Witolda Klausa ; [Stowarzyszenie Interwencji Prawnej]. - Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2011.
 9. System organizacji ośrodków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce / raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ; [red. Joanna Sosnowska]. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Polityki Migracyjnej, 2013.
 10. Tutoring młodych uchodźców / [red. Jakub Iwański]. - Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Kultury, cop. 2012.
Artykuły z czasopism

 1. Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej / Hanna Kelm, Helena Tendera-Właszczuk.// Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nr 852 (2011), s. 63-80
 2. Co zmienić w polskiej oświacie? / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 10-12*
 3. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 21-24*
 4. Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 41-44*
 5. Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy / Jacek Chlebny.// Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - R. 6, nr 5/6 (2010), s. 42-58
 6. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14*
 7. Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 30-32*
 8. Dzieci uchodźców w szkole : konferencja w Gimnazjum Społecznym nr 20, ul. Raszyńska 22 w Warszawie / Janina Zawadowska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-9*
 9. Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany / Hanna Kelm. -  Bibliogr. // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - Nr 17 (2008), s. 52-59
 10. Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców / Katarzyna Górska, Leandra Korczak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 4, s. 18-32*
 11. Kontrakt socjalny - kulturowe aspekty pomocy społecznej dla obcokrajowców / Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Urszula Kozłowska.// Praca Socjalna. - 2008, nr 1, s. 87-101*
 12. Kształtowanie się systemu opieki nad osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce / Katarzyna Anzorge-Kicińska. // Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. - T. 4 (2008), s. 73-87
 13. List Ajuba, czyli Poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 13-16*
 14. Mali uchodźcy w Polsce - między opieką a wychowaniem komunistycznym / Edyta Januszewska.// Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5/6, s. 71-82*
 15. Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki / Sylwia Łakoma.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 53-60*
 16. Nadawanie cudzoziemcom statusu uchodźcy / Robert Maciejczyk.// Przedsiębiorstwo Przyszłości. - R. 3, nr 2 (2011), s. 53-60
 17. Ochrona uchodźców w ustawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej / Anna Potyrała. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2012, [t.] 1, s. 211-243
 18. Opinie ludności Białej Podlaskiej o mieszkańcach Ośrodka dla Uchodźców / Anna Romaniuk. -  Bibliogr., netogr. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny.- 2014, nr 2, s. 33-52
 19. Podejście "rot cause" jako rozwiązanie problemu uchodźstwa : wybrane dylematy i kontrowersje / Dymitr Gafarowski ; Uniwersytet Jagielloński.//Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. -R. 40, z. 4 (2014), s. 25-50
 20. Postrzeganie sytuacji kryzysowych przez muzułmanów - perspektywa nadziei podstawowej : na przykładzie grupy uchodźców czeczeńskich w Polsce / Halina Grzymała-Moszczyńska. // Przegląd Religioznawczy. - 2013, nr 1, s. 253-267
 21. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30*
 22. Prawo migrantów przymusowych do pracy w Polsce : zakres ochrony oraz ocena efektywności w świetle badań w województwie podlaskim / Łukasz Kiszkiel, Rafał Julian Mejsak ; Instytut Socjologii. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych. Uniwersytet w Białymstoku.// Pogranicze (Białystok).- T. 20 (2012), s. 133-159
 23. Problematyka "uchodźców środowiskowych" w prawie międzynarodowym / Maria Magdalena Kenig-Witkowska.// Państwo i Prawo. - 2013, nr 10, s. 5-20*
 24. Problemy imigrantów i uchodźców w Polsce na podstawie wybranych przekazów medialnych / Beata Łaciak ; Katedra Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. // Societas Communitas : półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. - 2012, nr 1, s. 109-144
 25. Przez Polskę do wolności / Jan Olaszek.// Mówią Wieki. - 2010, nr 3, s.31-35*
 26. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11,s. 17-20*
 27. Przystanek Polska / Aleksandra Chrzanowska, Karolina Mazurczak ; rozm. przepr. Grzegorz Nurek.// Nowa Europa Wschodnia. - 2014, nr 3/4, s. 93-100
 28. Ramowy program integracji uchodźców / Tomasz Kaźmierczak.// Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s. 3-32*
 29. Rola administracji socjalnej w procesie integracji uchodźców / Paweł Zaborniak.// Służba Pracownicza. - 2012, nr 8, s. 1-5*
 30. Służba społeczna wobec osób odmiennych kulturowo na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1991 / Anna Linka.// Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 124-137*
 31. Stosunek Polaków do uchodźców i obcokrajowców / Karol Laskowski. // W drodze do brzegu życia. T. 13, s. 570-581
 32. Sytuacja prawna uchodźcy w prawie polskim na tle standardów unijnych / Izabela Oleksiewicz. -  Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. - 2013, z. 4, s. 208-221
 33. Sytuacja uchodźców w Polsce / Hanna Kelm. -  Netogr. -  Streszcz. ang. // Tolerancja. - T. 13/14 (2007/2008), s. 357-367
 34. Tacy jak my, choć różni / Marek Drogosz.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 72-75*
 35. Uchodźcy w Danii - między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska.// Praca Socjalna. - 2015, nr 1, s. 53-70*
 36. Uchodźcy w naszym domu - problem czy powinność? / Maria Figa.// Geografia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 24-26*
 37. Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 12-17*
 38. Wspieranie i integracja uchodźców oraz cudzoziemców / Joanna Szymanowska.// Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 101-113*
 39. Zawieranie małżeństw przez uchodźców / Maciej Domański. // Państwo i Prawo. - 2009, z. 3, s. 72-84 *
Zbiory audiovizualne

 1. Migracje i wielokulturowość [DVD] / reż. Marcin Wołkowicz. - Warszawa : Tutto Arts & Media, 2014.  DZS   2272*Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce