Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Liszewska   
wtorek, 12 stycznia 2016
HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916)
Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (1846-1916) – polski nowelista, powieściopisarz i publicysta. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905) za całokształt twórczości.
Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w.
Image

Kazimierz Mordasewicz, Portret Henryka Sienkiewicz, 1899
/Źródło: Wikipedia/

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWO-PRZEDMIOTOWA W WYBORZE
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Pedagogicznej
w Ostrołęce. W części podmiotowej zebrano książki autorstwa Henryka Sienkiewicza, zaś w części przedmiotowej – książki i artykuły z czasopism poświęcone życiu i twórczości pisarza. Aby ułatwić czytelnikom wyszukiwanie interesujących informacji, przy wydawnictwach zwartych zamieszczono sygnatury.

I BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI


 1. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. W 1623
 2. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2 / wstęp i komentarz Bogdan Mazan. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. W 40657
 3. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. nowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. 1953. W 824
 4. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 34]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. W 24294
 5. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. W 947
 6. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. W 3397
 7. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 34]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. W 48655
 8. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. W 3398
 9. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. W 948
 10. Listy. T. 1. Cz. 1, (Marian Albiński - Cyprian Godebski) / Henryk Sienkiewicz ; pod red. i ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. Maria Bokszczanin ; konsultanat Maria Korniłowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 23094, W 20131
 11. Listy. T. 1. Cz. 2, (Mścisław Godlewski - Władysław Jabłonowski) / Henryk Sienkiewicz ; pod red. i ze wstępem Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. Maria Bokszczanin ; konsult. Maria Korniłowicz ; [zespół listów do Mścisława Godlewskiego oprac. Edward Kiernicki]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 23095, W 20132
 12. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 3]. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986.
 13. W 39890, W 37710
 14. Niewola tatarska; Na polu chawły ; Zagłoba swatem : w kręgu trylogii / Henryk Sienkiewicz. - Madrid : Club International del Libro, 2000. W 69468
 15. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. W 22441
 16. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp Leon kruczkowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. W 32336
 17. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. W 22442
 18. Nowele. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. W 22443
 19. O Ameryce / Henryk Sienkiewicz ; il. Jarosław Kirilenko. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1952. W 826
 20. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 19916, W 19922
 21. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Tomasz Jodełka ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. W 7171
 22. Ogniem i mieczem. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986. W 37301
 23. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Tomasz Jodełka ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. W 7172
 24. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 19921, W 19927
 25. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989.  W 41715
 26. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczny, 1963. W 7176
 27. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 12, Jamioł ; Organista z Ponikły ; Listy z Rzymu, Wenecyi
 28. i Paryża ; Komedya z pomyłek ; Sachem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899. P 27231
 29. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczny, 1963. W 7173
 30. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 19332, W 19918, W 19924
 31. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 1 w serii]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1982]. W 29317
 32. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. W 5990
 33. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [posł. i przypisy Alina Nofer-Ładyka]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. W 33115
 34. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 19333, W 19919, W 19925
 35. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 1 w serii]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1982]. W 29318
 36. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. W 5991
 37. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [posł. i przypisy Alina Nofer-Ładyka]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. W 33116
 38. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczny, 1963.  W 7174
 39. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 19334, W 19920
 40. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 1 w serii]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1982]. W 29319
 41. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. W 5992
 42. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [posł. i przypisy Alina Nofer-Ładyka]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. W 33117
 43. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczny, 1963. W 7175
 44. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", 2000. W 49671
 45. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. T. 1. - Warszawa : Labos, 1990. W 45441
 46. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. T. 2. - Warszawa : Labos, 1990. W 45442
 47. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; wstęp napisał Julian Krzyżanowski ; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - [Wyd. 3 [i.e. 23]]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. W 30402
 48. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4 powojenne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. W 6464
 49. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. W 62788
 50. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posłowiem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. W 21354
 51. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. W 4258
 52. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz, posł. Anna Reykowska. - Wyd. 15. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. W 18530, W 18531, W 19439
 53. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Akant Ltd. Sp. z o.o, 2003. W 63432
 54. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 34. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. W 16929, W 16930
 55. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 36. - Warszawa : Iskry, 1977. W 18904
 56. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz , il. Jan Marcin Szancer. - Wyd.7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. W 827
 57. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 20. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. W 5180
 58. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz ; posłowie, wybór i przypisy Alina Nofer-Ładyka. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. W 18905, W 18906, W 18907
 59. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław [etc. ] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. W 22900, W 22901
 60. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952. W 828

II BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
KSIĄŻKI

 1. Filmowe przygody małego rycerza / Barbara Wachowicz. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1971. W 12199
 2. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959.  W 3043
 3. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer. - Wyd. 4 rozszerz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. W 5146
 4. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. W 10842, W 8616, W 8617
 5. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer-Ładyka. - [Wyd. 6]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988. W 41392, W 41932
 6. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986. W 37852
 7. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. W 13101
 8. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. W 1612
 9. Henryk Sienkiewicz / Maria Korniłowiczówna. - [Warszawa] : Orlęta, 2005. W 55860
 10. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wst. opatrz. Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. W 3450
 11. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wst. opatrz. Janina Kulczycka-Saloni. - Wyd. 2 zmienione. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. W  9112
 12. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. W 44462
 13. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. W 26639
 14. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. W 14575, W 14576, W 14577
 15. Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz - Maria Radziejewska, Maria Konopnicka - Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński - Maria Janowska / Krystyna Kolińska. - Katowice : "Śląsk", 1983. W 32464
 16. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - [Wyd. 3 rozsz.]. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985. W 36860
 17. Na tropach bohaterów trylogii / Marceli Kosman. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka
 18. i Wiedza", 1975. W 38795
 19. Na tropach bohaterów trylogii / Marceli Kosman. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. W 25517
 20. O postawie epickiej w trylogii Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski; Instytut Badań Literackich PAN. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. W 13817
 21. "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - [Wyd. 2] / oprac., posł. [Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648-1651] i przypisami opatrzył Wiesław Majewski. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1986. W 37827
 22. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. W 13274
 23. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski. - Wyd. 2 przer. i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966. W 9378
 24. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski. - Wyd. 3 zm. - Katowice : "Śląsk", [1987]. W 38895, W 38896
 25. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stawar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. W 3665
 26. Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1979.  W 27992, W  23371
 27. Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. W 14088
 28. Polscy nobliści / Stanisław Żak. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2001. W 73575
 29. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.  W 20158, W 20159, W 20160,
 30. W 20161, W 20162
 31. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. W 40392, W 40393, W 40394,
 32. W 403925, W 40396
 33. "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.  W 68858
 34. "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. W 41287, W 41288, W 41289, W 41290, W 41291
 35. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. W 32401, W 32402, W 32403, W 32404,  W 32405, W 32406
 36. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Stefan Maria Kuczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. W 7105
 37. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Stefan Maria Kuczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. W 9348
 38. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. W 16402, W 16403
 39. Sienkiewicz dzisiaj : formy (nie)obecności praca zbiorowa pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
 40. W 69252
 41. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981. W 28200, W 28201, W 28202
 42. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / Krystyna Kolińska-Sochaczewska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. W 19474
 43. Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski [et al.] ; indeks zestawiła Lucyna Michalska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. W 3957
 44. Spotkania z Sienkiewiczem : studia, szkice, sylwetki / Ewa Szonert. - Warszawa : "Pax", 1987. W 40272
 45. Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 1984. W 34988
 46. Sztuka opowiadania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. W 18796, W 18797, W 19249
 47. Trylogia Henryka Sienkiewicza - historia, dzieło, recepcja : materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza", [Zielona Góra 2-3 maja 1973] / [red. nauk. Lech Ludorowski ; aut. referatów Tadeusz Bujnicki et al.]. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. W 22583
 48. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. W 5773
 49. Trylogia Sienkiewicza : i inne szkice o twórczości pisarza / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1973. W 13727, W 13728, W 13849
 50. Trylogia Sienkiewicza : i inne szkice o twórczości pisarza / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961. W 4514
 51. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. W 17125
 52. Uroczystości teatralne w gimnazjum / liceum : inscenizacje teatralne na różne okazje do promowania uczniowskich talentów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Bea, 2006. W 57336, P 57335
 
CZASOPISMA

 1. 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 12-14
 2. "Absalomie, Absalomie" - Kozacy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Brigitte Gautier ; z franc. przeł. Agnieszka Magrel.// Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 2, s. 31-39
 3. Aforystyka Henryka Sienkiewicza / Mieczysław Łojek.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s.68-74
 4. "Afryka na wpół dzika" : wokół powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 76-83
 5. Benefis Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 23-28
 6. Cykl lekcji filozoficznych w kontekście omawianej lektury "Quo vadis" / Krystyna Rotnicka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s. 42-55
 7. Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 8. Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca? / Dawid Maria Osiński.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 1, s. 43-48
 9. Czy znasz "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza? : konkurs dla uczniów klas VII / Krystyna Wyrębek.// Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 25-28
 10. Dekadentyzm utracony / Agnieszka Rozpłochowska.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 4, s. 117-142
 11. Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło triumfalny sztandar "Krzyża na ruinach Kapitolu?" : na podstawie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Chomacka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 1, s. 70-75
 12. Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis"? : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum) / Anna Chodyń.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 9-10
 13. Dwie lekcje o stylizacji językowej w "Potopie" Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak.// Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s.21-51
 14. Felieton i reportaż : z Sienkiewiczem poznajemy wybrane formy wypowiedzi. Cz.2 / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s.87-102
 15. Funkcje stylistyczne wyrazów obcych w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Pachowicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s.103-112
 16. Henryk Sienkiewicz - pisarz - noblista / Irena Bekasińska, Ewa Magiera.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 24-25
 17. Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość : (konkurs dla szkół ponadpodstawowych) / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 5-7
 18. Henryk Sienkiewicz (5 maja 1846 - 15 listopada 1916) : zestawienie bibliograficzne / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 6-10
 19. Henryk Sienkiewicz (5 maja 1846 - 15 listopada 1916) : zestawienie bibliograficzne książek o pisarzu / Anna Jabłkowska-Jaskulska.// Poradnik Bibliotekarza. - 1987, nr 1, s. 19-23
 20. Henryk Sienkiewicz, Foregin Office i kuria watykańska : problem pomocy ofiarom wojny w Polsce 1915 r. / Aleksander Achmatowicz.// Przegląd Historyczny. - 1989, nr 2, s. 339-352
 21. Henryk Sienkiewicz : lekcja biblioteczna / Danuta Wojciechowska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 21
 22. Henryk Sienkiewicz : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 12-13
 23. Henryk Sienkiewicz (życie i twórczość) : scenariusz apelu / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - - 1991, nr 3, s. 11-14
 24. Henryka Sienkiewicza korespondowanie z Marią z Barskich Sienkiewiczową / Joanna Śliwińska.// Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 1, s. 131-145
 25. Homo viator : kilka pomysłów na lekcje z podróżą w tle / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 1, s. 34-38
 26. Inscenizacja : na motywach "Latarnika" H. Sienkiewicza / Romana Chojnicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 4, s. 18-20
 27. "Inter arma rident Musae" : o podobieństwach prozy Henryka Sienkiewicza i Andrzeja Sapkowskiego / Wojciech Łapiński.// Ruch Literacki. - 2014, nr 6, s. 603-624
 28. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-33
 29. Jak dobrze znasz „Potop” Henryka Sienkiewicza? : (konkurs czytelniczo-literacki) / Jolanta Zielonka.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10
 30. Jak Henryk Sienkiewicz zdania budował ? : (na podstawie "Quo vadis" lekcja w klasie I / Irena Żukowska-Rumin.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 3, s84-86
 31. Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu / Tomasz Sobieraj.// Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 4, s. 73-97
 32. Konkurs ze znajomości "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza / Krystyna Wyrębek.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 2, s. 14-15
 33. Konteksty "Wirów" Henryka Sienkiewicza / Zofia Wójcicka.// Ruch Literacki. - 2007, nr 2, s. 175-194
 34. Kot powinien być łowny, a chłop mowny / Beata Udzik.// Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 46-51
 35. Krzyżacki turniej / Beata Surdej.// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 45-52
 36. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza mogą być lekturą interesującą / Maria Gudro.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 1, s. 29-33
 37. Litwos jako baśniopisarz : (kilka uwag na temat wybranych baśni Henryka Sienkiewicza) / Dominika Dworakowska-Marinow.// Guliwer. - 2007, nr 2, s. 73-76
 38. Miał serce czułe, kochające... / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 4, s. 3-5
 39. Na tej ziemi się urodził... : scenariusz spotkania poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi / Barbara Podniesińska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 8-11
 40. Nasz stosunek do ludzi z krajów globalnego Południa / Joanna Góral-Wojtalik.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 5, s. 40-43
 41. Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 16-17
 42. Nieznane rękopisy Józefa Weyssenhoffa związane z powieścią Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały" / Kazimiera Zdzisława Szymańska.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 217-223
 43. Nowe pomysły na "stare" lektury : propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Białek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 61-65
 44. O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz "Dolinie Issy" / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4, s. 72-78
 45. Oblęgorek - "gniazdo miłe dla duszy" / Teresa Dziurzyńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 476-479
 46. Obraz chrześcijan w powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza a źródła antyczne / Beata Bawej-Lisiecka.// Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 1, s. 16-22
 47. Po co nam Grunwald? / Ryszard Klimko.// Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 3, s.28-39
 48. Podróżny romantyczny i rozważny : o "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. - 2012, nr 2, s. 10-17
 49. Pojedynek Zbyszka z Bogdańca z bratem Rotgierem - relacje sprawozdawców na podstawie powieści "Krzyżacy" : konspekt lekcji z wykorzystaniem dramy / Danuta Kuncewicz-Dygała.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 20
 50. Postawa religijna bohaterów powieści "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / Leonarda Mariak.// Język Polski. - 2007, nr 4/5, s. 309-320
 51. Potop Henryka Sienkiewicza - stany zapalne / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 22-31
 52. Prawda historyczna i fikcja literacka : (powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicz) / Krzysztof Nurkowski.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 84-88
 53. Quo vadis człowieku XXI wieku? : scenariusz spektaklu / Alina Lasoń-Tumialis.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 26-28
 54. Rozczapierzanie i cwał / Krystyna Duniec, Joanna Krakowska.// Dialog. - 2010, nr 10, s. 88-95
 55. Saba / Krystyna Heska-Kwaśniewicz.// Guliwer. - 2006, nr 3, s. 5-10
 56. Sienkiewicz i Kapuściński : o Kalim i jego moralności / Aneta Wysocka.// Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s.76-87
 57. Sienkiewicz i Tocqueville. Studium ewolucji poglądów społeczno-politycznych Henryka Sienkiewicza / Maciej Gloger.// Ruch Literacki. - 2007, nr 1, s. 13-29
 58. Sienkiewicz i Żydzi : rekonesans / Dobrosława Świerczyńska.// Pamiętnik Literacki. - 2008, nr 2, s. 121-157
 59. Sienkiewicza trzeba uwolnić od konstelacji / z prof. dr. hab. Tadeuszem Bujnickim rozmawia Stanisław Włostowski.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 5, s. 24-26
 60. Sienkiewiczowski wehikuł czasu / Halina Rusińska-Giertych, Dorota Smoczyk.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 24
 61. Sport w Trylogii? : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski.// Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35
 62. Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem : propozycja zajęć bibliotecznych dotyczących popularyzacji twórczości Sienkiewicza prowadzonych metodą pedagogiki zabawy (kl. V-VI) / Barbara Lewandowska.// Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 7-8
 63. Sprawdzian z lektury "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Halina Marek, Agata Moździerz.// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 53-61
 64. Śladami Skawińskiego : (propozycja metodyczna) / Grażyna Kamionka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 92-94
 65. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14
 66. Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński.// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 55-64
 67. Ukryty urok prozy / Jerzy Kaniewski.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 63-70
 68. Utrata niewinności : Reymontowe wygnanie z Sienkiewiczowego raju / Grażyna Tomaszewska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 4, s.56-64
 69. W kręgu sienkiewiczowskich bohaterów / Alicja Maciejek, Halina Pakulska, Jadwiga Konarzewska.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 4, s. 6, I-III
 70. "W pustyni i w puszczy" : czytać, nie czytać? Sąd nad lekturą / Marlena Korab.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 35-37
 71. "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza - najbardziej znana na świecie polska książka dla dzieci / Bogumiła Staniów.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, Dodatek: Świat książki dziecięcej nr 12, s. 1-4
 72. "W pustyni i w puszczy" to książka o... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79
 73. Wieje wiatr historii, czyli co o "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza wiedzieć powinniśmy : (powtórzenie) / Ewa Kiryła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 66-71
 74. Wokół "Quo vadis" : scenariusz wystawy bibliotecznej opracowany metodą projektu / Katarzyna Orcholska, Iwona Fryszkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7/8, s. 41-43
 75. Z Sienkiewiczem i wokół niego poznajemy wybrane formy wypowiedzi. Cz. 1 : retoryka / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 3, s.77-89
 76. Z Sienkiewiczem w przeszłość : lekcja języka polskiego w klasie VII / Halina Nocoń.// Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 9, s. 4-5
 77. Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz / Jolanta Sztachelska.// Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 5, s. 69-84
 78. Zbyszko - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 95-99
 79. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 208/2009, nr 3, s. 66-75
 80. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza - w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla : konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Bożena Galiniak, Beata Grzywacz, Izabela Pędziwiatr.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 10-11
 81. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza : konkurs czytelniczy / Danuta Binkiewicz-Kołodziej.// Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 33-34
 82. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza : konkurs czytelniczy / Grażyna Jawor.// Poradnik Bibliotekarza. - 1983, nr 4/5, s. 104-107

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce